Savo laiku Vytauto Didžiojo suteiktas Lietuvoje žydams svetingumas atšaukiamas visiems amžiams

Savo laiku Vytauto Didžiojo suteiktas Lietuvoje žydams svetingumas atšaukiamas visiems amžiams

 

 
Paskelbta: 2019-06-27 10:52 Autorius: ekspertai.eu
Screenshot%202019 06 27%20at%2010 48 07
Lietuvos patriotinis jaunimas žino savo didvyrius.

Vilniaus merui remigijui Šimašiui paskelbus, jog jis linkęs pervadinti Kazio Škirpos alėją bendriniu pavadinimu, apie moralinį nuosmukį prabilo filosofo Vytauto Radžvilo globojamo jaunimo sambūrio „Pro Patria“ narys Vytautas Sinica.

„Moraliniam nuosmukiui Vilniaus savivaldybės taryboje nėra ribų. Nereikia net Haroldo. Belieka tik priminti savo tekstą Škirpos tema ir pasikartoti, kad trinti valstybei nusipelniusio žmogaus atminimą dėl jo pažiūrų (ne darbų) yra liberalizmo priešingybė pačia blogiausia prasme – minčių kontrolė“, – visuomeniniuose tinkluose parašė V. Sinica.

Šia prasme jaunasis V. Radžvilo pasekėjas visiškai teisus – jei vienus myriop žydus siuntusius nacių kolaborantus garbiname ir kabiname jiems atminimo lentas, kodėl kitus, kurie tik išreiškė savo kritišką požiūrį apie žydus, turime žiūrėti ir vertinti visiškai kitaip?

Žinoma, tikėtis nuoseklumo iš liberalų mero, kaip ir iš bet kokio liberalo neverta. Tai būtų tas pats, kaip tikėtis ištikimybės iš stoties prostitutės.

ekspertai.eu skaitytojų dėmesiui nedidelė ištrauka iš Lietuvos Aktyvistų Fronto, kuriam vadovavo nepriklausomos Lietuvos įgaliotinis Berlyne Kazys Škirpa, 1941 m. kovo 24 d. griežtai slapto dokumento „Lietuvai išlaisvinti nurodymai“ (kalba netaisyta).

aha

VI. Gairės sukilimo paruošimui.

Visas pasiruošimas vyksta vardu Lietuvių Aktyvistų Sąjūdžio, kuris jungia visus mūsų tautos veiklesniuosius elementus, idėjiniai niveliuodamas visas mūsų buv. politines partijas.

Jo pagrindiniai tikslai: atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir sutvarkyti ją naujais pagrindais, kurie patikrintų galimybę išlaikyti tautoje realią vienybę, stiprinti tautoje nacionalinį atsparumą, tobulinti tautos moralinį stiprumą pagal krikščioniškosios dorovės principus, išvystyti krašto ūkinį ir kultūrinį progresavimą, visiems patikrinti darbą ir laiduoti socialinį teisingumą, išraunant su šaknimis bet kurį apsileidimą, korupciją, neteisėtumus, komunistinį išsigimimą ir žydiškąjį išnaudojimą.

Vokiečiai skaitosi su Lietuvių Aktyvistų Sąjūdžiu, kaip su politiniu faktorium ir juo remiasi, megsdami su Lietuva politinį mezginį.

Artėjant išsilaisvinimo valandai iš sovietų komunistų teroro, reikia visomis įmanomomis priemonėmis suintensyvinti aktyvistų sąjūdžio veikimą Lietuvoje, kad pribrandinus visą lietuvių tautą idėjiniai ir ją parengus organizaciniai lemiamčiam aktui, nuo kurio priklausys Lietuvos likimas.

Idėjiniam lietuvių tautos pribrandinimui reikalinga sustiprinti antikomunistinę ir antižydišką akciją ir skleisti besąlyginai mintį, jog rusų-vokiečių ginkluotas susikirtimas tikrai įvyks, kad raudonoji rusų armija bus greitai iš Lietuvos išvyta ir kad Lietuva vėl taps laisva ir nepriklausoma valstybė. Labai svarbu šia proga nusikratyti ir nuo žydų. Todėl reikia krašte sudaryti tokią tvankią prieš žydus atmosferąkad nei vienas žydas nedrįstų minties praleisti, jog Naujojoje Lietuvoje jis galėtų turėti bent minimalinių teisių ir bendrai pragyvenimo galimybiųTikslas – priversti visus žydus bėgti iš Lietuvos drauge su raudonaisiais rusaisJuo jų daugiau šia proga iš Lietuvos pasišalins, tuo bus lengviau baigti nuo žydų nusikratyti. Savo laiku Vytauto Didžiojo suteiktas Lietuvoje žydams svetingumas atšaukiamas visiems amžiams už jų nuolatiniai pasikartojantį lietuvių tautos išdavimą jos engėjams.

Keli susiję:

R. Šimašius nori, kad neliktų Kazio Škirpos alėjos pavadinimo: meras nori vienyti tikrąsias Lietuvos vertybes  

Lietuvos didvyris – žydus myriop siuntęs nacių kolaborantas – Lietuvoje bus gerbiamas dvigubai  

Nacių koloboranto ir žydus myriop siuntusio Jono Noreikos (Generolo Vėtros) atminimo lenta vėl kabo Vilniaus centre

logo bottom
Facebook komentarai
});}(jQuery));