Savivaldybės viešuosius pirkimus verčia spektakliu su iš anksto žinoma pabaiga

Makunas

Makunas

Savivaldybės viešuosius pirkimus verčia spektakliu su iš anksto žinoma pabaiga

Viešųjų pirkimų dalyviai dėl neskaidrių konkursų sąlygų, kurios neretais atvejais būna pritaikytos vienam tiekėjui, teisybės priversti ieškoti teismuose. Pernai Lietuvoje pirmos instancijos teismams dėl viešųjų pirkimų buvo pateikti 327 ieškiniai (2017 m. – 338) , iš jų 229 ( 2017 m. – 295) – dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo.

Savivaldybė suka teismų karuselę

Neraminančias tendencijas, kai viešųjų pirkimų sąlygos eliminuoja rinkos dalyvius, išskyrus vieną, pastebi ir keleivių vežimo paslaugas teikiančios bendrovės.

 

Makunas

Šiemet Kauno rajono savivaldybės (meras Makūnas – nuotr. ) paskelbtas didelės apimties viešasis konkursas, kurio vertė – beveik 38 mln. eurų, o sutarties vykdymo periodas – 7 metai, dėl konkurenciją ribojančių konkurso sąlygų taip pat buvo sustabdytas teismo sprendimu. Užuot pripažinusi savo klaidas ir ištaisiusi nesąžiningo viešojo konkurso sąlygas, Kauno rajono savivaldybė pirmosios instancijos teismo sprendimą nutarė apskųsti apeliaciniam teismui.

Pasak keleivių vežimo paslaugas teikiančios bendrovėsUAB „Transrevis“ direktoriaus Vlado Dapkaus, ne vienas viešajame konkurse norėjęs dalyvauti tiekėjas Kauno rajono savivaldybei teikė pretenzijas dėl pirkimo skaidrumo, pasiūlymų vertinimo kriterijų bei konkurso sąlygų, kurios buvo ypač smulkiai detalizuotos, todėl sukėlė pagrįstų įtarimų, jog konkursas skirtas vienam konkrečiam tiekėjui.

Pirmiausia galimiems tiekėjams užkliuvo tai, jog konkurso organizatorius iš dalyvių reikalavo pateikti siūlymus per itin trumpą laiką – vos 13 darbo dienų. Kita konkurso sąlyga, kurią turėjo įgyvendinti tiekėjai, norėdami gauti maksimalų balų skaičių – teikti vežimopaslaugas 49 autobusais pagamintais 2019 m., kuriuos konkurso dalyviai turėjo įsipareigoti pristatyti per itin trumpą laikotarpį – ne vėliau nei per 1 mėnesį.

„Tokia konkurso sąlyga sunkiai s įgyvendinama – kaip įmanoma pristatyti 49 naujus, pilnai įrengtus autobusus per 1 mėnesį? Be to, toks trumpas pristatymo laikotarpis nulemia ir didesnę vežimo paslaugos kainą, nes apriboja vežėjo galimybes surasti pigesnį transporto tiekėją. Tai įmanoma, nebent oficialiam gamintojo atstovui Lietuvoje. Lietuvos Respublikos teismai jau ne kartą tokią pirkimo sąlygą pripažino neteisėta: nei per vieną, nei per 6 mėn. pristatyti pilnai sukomplektuoto autobuso neįmanoma“, – pažymi V. Dapkus.

Keista, kodėltai žinodamaKauno rajono savivaldybė įtraukė šiuos pristatymo terminus į konkurso sąlygas.

„Galbūt Kauno rajono savivaldybė tikėjosi, kad šį konkursą laimės konkretus vežėjas, kuris yra ir oficialus autobusų gamintojo atstovas Lietuvoje ir turintis būtent tokį kiekį naujų autobusų“, – sako V.Dapkus. „Joks protingas ir savo išlaidas planuojantis vežėjas negali rizikuoti tokiais mastais ir nelaiko savo parke 49 naujų būtent tokios specifikacijos autobusų, kokie nurodomi pirkimo sąlygose, jei nežino, kad laimės konkursą“, – sako UAB ,,Transrevis“ direktorius V. Dapkus.

Panašios situacijos jau būta Alytaus miesto organizuotame pirkime

Panaši situacija buvo susiklosčiusi ir 2018 m. Alytaus miesto organizuotame vežimo paslaugų pirkime, kurį laimėjusios bendrovės auto parke „netikėtai“ atsirado 32 visiškai nauji ir konkurso sąlygas idealiai atitinkantys autobusai. Konkurso nugalėtoja surinko maksimalų balų skaičių ir už autobusų naujumą, ir už jų itin greitą pristatymo terminą.

Kauno rajono savivaldybės vežimo paslaugų konkursas kelia ir daugiau klausimų

Šiuo metu teismo sustabdytame Kauno rajono savivaldybės konkurse norėjusioms dalyvauti keleivių vežimo paslaugas teikiančioms įmonėms kilo ir daugiau klausimų.

Tokios didelės vertės ir ilgo periodo (7 m.) pirkimo svarbiausias atrankos kriterijus buvo mažiausios kainos ir kokybės santykis, į kitus aspektus – naujų darbo vietų kūrimą, darbuotojams mokamą atlyginimą – savivaldybė nusprendė neatsižvelgti, nors Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad „darbo užmokesčio dydis yra vienas iš kriterijų, į kuriuos galėtų atsižvelgti Perkančioji organizacija, atrinkdama laimėtoją“.

„Neabejotinai, toks vertinimo kriterijus būtų naudingas Kauno rajono keleivių vežimo paslaugas teikiančių bendrovių darbuotojams,“ – pabrėžia V. Dapkus.

Dėl tokių konkurso vertinimo kriterijų pirkimo dalyviai kreipėsi į Kauno rajono savivaldybę, tačiau gavo atsakymą, kad Savivaldybė turi teisę nustatyti tokias konkurso sąlygas, kokias nori ir patarė kreiptis į Konkurencijos tarybą.

„Apmaudu, kad net ir po to, kai teismas pripažino, kad konkurso sąlygos yra diskriminuojančios ir pažeidžia tiekėjų interesus bei galimybę sąžiningai konkuruoti, Kauno rajono savivaldybė nesiėmė taisyti klaidų pirkimo dokumentuose, o toliau už mokesčių mokėtojų lėšas įsivėlė į teisminius ginčus. Galiausiai šių nesuprantamų veiksmų įkaitais lieka Kauno rajono gyventojai, kurie negali naudotis kokybiška paslauga“, – sako UAB Transrevis direktorius.

Rugsėjo 25 d. Apeliacinis teismas patvirtino, kad Kauno rajono savivaldybės viešojo konkurso sąlyga, dėl per trumpo autobusų pristatymo laikotarpio, pažeidžia tiekėjų interesus ir riboja konkurenciją, kas sudaro pagrindą minėtą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, pripažinti neteisėtu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));