Sausio 13-osios byla: Rusija auklėja Lietuvos teisės analfabetus?

Sausio 13-osios byla: Rusija auklėja Lietuvos teisės analfabetus?

Kristina Sulikienė

„Lex retro non agit“ (lot.) – įstatymas atgal negalioja, tarsi būna kai kur teisės rūmuose užrašyta. Bet svarbiausia, kad ši taisyklė būtų įrašyta į kiekvieno teisininko sąmonę.

Deja, Lietuvoje šis pamatinis teisės principas yra apeinamas daugelyje bylų.

Tankistas Melas, senokai važinėjęs į Lietuvą vaistų, buvo suimtas už vairavimą tanko 1991 01 12-13, pagal 2011 metais įsigaliojusį kodeksą – įstatymas pritaikytas net 20 metų „nuvažiavus“ į praeitį.

Rusija tad ir pasakė: Lietuvos teisės mažaraščiai, totalūs analfabetai – užteks! Neveikia Lietuvoje Prezidento institucija? Neveiksni teisėjų taryba, nevyksta jokia teisėjų veiklos kontrolė, perleidus į jų rankas vos ne valstybės valdymą? Tada mes jus pamokysime.

Tokia yra žinutė “teroristinės”, “nedemokratinės”, ir iš viso, labai baisios Rusijos, kurioje prokurorai bent suvokia pamatinį teisės principą – jog asmuo gali būti persekiojamas pagal veikos padarymo metu galiojusį baudžiamąjį kodeksą.

Be to, kariškiai neatsako dėl teisėto įsakymo vykdymo – buvo ir TSRS karo statutas, kuris šioje byloje Lietuvoje irgi apeitas. Juk Lietuvoje buvo įvesta nepaprastoji padėtis, ir komendanto valanda – nors buvau vaikas, pamenu, nuo 22 valandos kišti nosį į lauką buvo draudžiama. Tuo metu nėjome net į mokyklą. Buvo nepaprastoji padėtis, arba tikriau pasakius – galiojo karo padėties įstatymas.

Apie tai iš viso tylima. Tylima ir apie tai, kad iki šiandien nėra išaiškinta TSRS armijos kariškio žmogžudystė. Lietuvoje buvo paskelbta, jog jį neva nužudė tie patys desantininkai.

Labai kantri ta mūsų “baisioji kaimynė”.

Kol Lietuvoje nebuvo pradėti sudarinėti “vatnykų” sąrašai ir nepasiūlyta blaiviai mąstančius tiesiog žudyti – kaip tai “teisingai” daroma Ukrainoje, Rusija, matyt, dar turėjo 1 procentą iliuzijos, jog su Lietuva yra viskas tvarkoje.

Tačiau įsigilinę į sausio 13-osios bylos sprendimus, Rusijos teisės sergėtojai pamatė, jog šiuose sprendimuose absoliučiai prasilenkiama su laiku, su sveiku protu, o teisės tiesiog nerasta.

Rusija buvo perleidusi sausio 13-osios bylos tyrimą Lietuvai, bendradarbiavo, vėliau ryšys nutrūko. Rusijoje buvo pradėtas savarankiškas tyrimas, kuris buvo nutrauktas, nes praėjo labai daug laiko, ir nusikaltėliai, kurie nužudė žmones, nebuvo atrasti, nebuvo išsiaiškinta ir Butkevičiaus interviu užsienio laikraščiui davimo aplinkybės – sakė jis tiesą ar blefavo.

Visos šios aplinkybės lemia, jog Rusija, esant reikalui, atnaujins savarankišką sausio 13-osios bylos nagrinėjimą, patikrins snaiperių nuo stogų versiją, patikrins visas tas versijas, apie kurias net šnabždėtis buvo uždrausta specialiu įstatymu.

Absurdas – rašoma “teroristinės Rusijos”spaudoje, kad neištyrus nusikaltimo, jis specialiu įstatymu uždraudžiamas net apmąstyti.

Paskelbiama vienintelė tų įvykių versija – tai Lietuvos versija, ji paskelbiama vienintele teisinga, o kitos versijos net negali būti keliamos.

Galiausiai byloje pritaikomas 2011 metų įstatymas, nekreipiant jokio dėmesio į laikmetį, kuriame atsitiko įvykiai.

Todėl Rusija ir iškėlė pirma Lietuvos teisėjams ir prokurorams baudžiamąsias bylas pagal Rusijos federacijos BK 299 str. “akivaizdžiai nekalto asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn”, o toliau, rašoma apžvalgininkų, bus imtasi savarankiško tyrimo, kas iš tikrųjų šaudė sausio 13-ąją prie TV bokšto.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));