Šakalienės-Grybauskaitės prastūmtas vaikų grobimo įstatymas palaidotas

dovile-sakaliene-ir-ko

dovile-sakaliene-ir-ko

Šakalienės-Grybauskaitės prastūmtas vaikų grobimo įstatymas palaidotas

Šiandien Seimas 71 balsais (iš Seimo salės balsuojant pabėgo visi konservatoriai ir liberaia) pakeitė labai kontroversišką Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymą -jame nebeliko prieš tai Šakalienės-Grybauskaitės pastangomis prastūmto įstatymo, kad :
Smurto prieš vaiką formos:

1) fizinis smurtas – kito asmens tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiko valią veiksmai nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai, suvaržyti laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę bei žeminti jo orumą;

2) emocinis smurtas – kito asmens nuolatinė neigiama nuostata dėl vaiko, jo individualumo nepripažinimas, pozityvios socializacijos trikdymas, galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;

3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;

4) nepriežiūra – kito asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių, emocinių, socialinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko sveikatai, raidai ir / arba orumui.”
Pagal šį įstatymą vaikus buvo galima atimti praktiškai iš visų Lietuvos šeimų, nes pvz., naujausio „iphone” nenupirkimas galėjo būti prilyginamas „socialinių poreikių netenkinimui”, kad prilgygsta smurtui prieš vaiką.

Vietoj to Seimas patvirtino naują smurto prieš vaikus apibrėžimą:

„5. Fizinė bausmė – vaiko drausminimas, kai fizinis veiksmas naudojamas fiziniam skausmui, net ir nedideliam, sukelti ar fiziškai kankinti vaiką arba pažeminti jo garbę ir (ar) orumą. Fizine bausme nelaikomos pagal įstatymą skiriamos ar taikomos bausmės ir kitokios teisėtos poveikio priemonės nepilnamečiams.“
3. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Mobilioji komanda – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) specialistų grupė, teikianti į krizę patekusiai šeimai ir (ar) vaikui skubią pagalbą ir (ar) kartu bendradarbiaujanti su atvejo vadybininku, nustačius vaiko apsaugos poreikį.“
4. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.“

 

dovile sakaliene ir ko

Signataras Zigmas Vaišvila mano, kad vaikų grobimo įstatymo autore pristatoma Dovilė Šakalienė tėra tik mažas sraigtelis šioje vaikų atėmimo iš šeimų sistemoje, kurią sukūrė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Lietuvoje metodiškai kuriama žmones gąsdinanti atmosferą, – mano jis, – žmonėms bandoma įteigti, kad negimdytų vaikų – juos vis tiek atims. Ir tai aš neišsigalvoju – kalbuosi su savo dukra ir jos šeima. Jis puikiai tai mato. Tačiau visa tai tėra veidmainystė, nes tie Seimo nariai, kurie priėmė šį įstatymą, tėra tik įrankis. Nejaugi jūs pamiršote, kas pateikė šį įstatymo projektą? Juk tai buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji tai darė metodiškai, prieš tai surengusi reklamos kampaniją, kad reikia naikinti vaikų namus. Tą kampaniją ji rengė kaimuose su didžiuliu žiniasklaidos desantu. Vienoje laidoje mačiau kaip Šakalienė ir Majauskas, per vidurį pasisodinę Seimo pirmininką, visiems aiškino, kaip reikia to įstatymo, nes neva pažeidžiamos vaikučio teisės. O apie šeimos teises ten pamirštama. Majauskas šiandien nebekaltas, o kalta Šakalienė. Dalia Grybauskaitė, kuri užvirė šią košę, liko nuošalyje. Bent ačiū Jonui Dagiui už jo prisipažinimą, kad jeigu tu priešiniesi šiems globalistiniems šeimos naikinimo instrumentams, tai reiškia, kad esi Kremliaus agentas“.

Z.Vaišvila mano, kad šiuo momentu labai svarbus žmonėms susitelkti ir pasipriešinti šiems planams.

„Vien iš savo asmeninių patirčių mes žinome, kad vien protestų nepakanka, – sakė jis, – reikia remtis prie sienos tuos, kurie mus stato prie sienos su savo teisėsauga ir kitais dalykais. Primenu, kad dar rugpjūčio 14 d. kreipėmės į Seimą ir prezidentę, kuri primetė Seimui Vaikų teisių apsaugos įstatymą dėl atsakymų apie pagrobtus vaikus. Gavę informaciją, ir žinodami atsakymus, mes galėsime įvardinti, kas kaltas dėl tokios padėties. Ne abstrakčiai – kad kaltas blogas įstatymas, bet konkrečiai žmones, kurie jį parengė. Net vakarykščiame mitinge dėl vaikų teisių LRT žurnalistai slėpė emblemas ant savo kamerų – reiškia, kad jie bijo žmonių ir savo veidmainiškos tarnystės nežinia kam”. 

Z.Vaišvila mano, kad mitingas prie Seimo dėl vaikų grobimo parodė, kaip žiniasklaida lengvai manipuliuoja visuomenės nuomone. „Vaikų atėmimas iš šeimų yra globalizmo įrankis, kuriuo siekiame sunaikinti tautą, nes šeimų naikinimas yra valstybės pagrindų naikinimas, – mano Z.Vaišvila, – šeimos griaunamos ir vaikai atiminėjami sąmoningai, nes taip siekiama sugriauti valstybės pamatus – praradus vaikus, emigrantams nebus ko grįžti į Lietuvą. Taip valoma ši teritorija. mano galva, tas mitingas buvo garo nuleidimas, nes valdžia pamatė, kad žmonės kyla į kovą už vaikus, ir bandoma įdiegti totalią baimę net turėti vaikus – vis tiek juos atims. 

Tai, kad D.Grybauskaitė yra šio įstatymo autorė, pripažino pati prezidentūra savo „pranešime spaudai”:

Vaikų saugumui užtikrinti – papildomos teisinės priemonės

 
 
2017-01-09

Pirmadienis, sausio 9 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui įstatymų pataisas, kurios padės užtikrinti rizikos šeimose augančių vaikų saugumą, padidins tėvų ir institucijų atsakomybę, paspartins vaikų globos ir įvaikinimo procesus.

Pasak Prezidentės, valstybė, jos institucijos ir visuomenė turi padaryti viską, kad būtų sustabdyta virtinė pasibaisėjimą keliančių tragedijų, kuriose dėl suaugusiųjų smurto ir atsakomybės stokos nukenčia įvairaus amžiaus vaikai, netgi kūdikiai. Dalis institucijų, privalančių pasirūpinti šių vaikų gerove, savo pareigą atlieka formaliai ir rūpinasi tik savo išlaikymu, o žmonės, norintys vaikus globoti ar įsivaikinti, ir toliau susiduria su biurokratinėmis kliūtimis. Ne veltui daugelis vaikų globos namus vadina tautos gėda.    

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 10 tūkstančių rizikos šeimų, kuriose auga 18 664 vaikai. Praėjusiais metais smurtą patyrė per 2 tūkstančius vaikų. Iš viso globa yra nustatyta daugiau kaip 9 tūkstančiams, iš jų globos įstaigose auga daugiau kaip 3 tūkstančiai vaikų, kiti – šeimose ir šeimynose. Pernai buvo įvaikinti 78 vaikai.   

Valstybės vadovės teikiamos įstatymų pataisos įpareigos Vaiko teisių apsaugos tarnybą (VTAT) į vaikams grėsmingas situacijas reaguoti operatyviai – ne vėliau kaip per vieną dieną, net jeigu tai savaitgalis ar šventinė diena, perkelti vaiką į saugią aplinką: apgyvendinti jį su motina krizių centre, perduoti šeimynai arba profesionaliam globėjui.

Numatyta įteisinti apmokytą profesionalų budintį globėją, kuris įsipareigotų bet kuriuo paros metu nedelsdamas priimti vaiką į šeimą ir juo rūpintis, kol jis bus grąžintas į tėvų šeimą arba bus perkeltas į globėjų ar įtėvių šeimą. Tokius profesionalius budinčius globėjus turi Suomija, Italija, Vokietija, Švedija, Norvegija, Olandija, Didžioji Britanija, Vengrija, Austrija, Slovėnija.

Vaikų saugumas – ne tik VTAT atsakomybė, todėl šiomis pataisomis išplečiamas ratas tų institucijų, kurios privalo pranešti VTAT apie pastebėtus vaikų teisių pažeidimus, jiems keliamą grėsmę arba nederamą elgesį jų atžvilgiu. Prezidentė pabrėžia, kad pilietinės atsakomybės laukiama ir iš visuomenės – kaimynų, bendruomenių, visų neabejingų žmonių.

Pataisomis apibrėžiami terminai, per kuriuos socialinės rizikos šeima turi pasitaisyti, kad vaikas galėtų grįžti į saugią aplinką. Jeigu per 2 mėnesius, kai vaikas buvo paimtas iš šeimos, tėvų elgesys nesikeičia – jie nepriima siūlomos pagalbos, nesistengia išsivaduoti nuo priklausomybių, VTAT privalo kreiptis į teismą su prašymu laikinai riboti jų tėvystės teises. Laikinas tėvystės ribojimas privalo būti peržiūrimas ne vėliau kaip po 12 mėnesių. Per šį laiką su tėvais, negebančiais rūpintis vaikais, bet norinčiais juos susigrąžinti, būtų nuolat aktyviai dirbama – teikiama socialinė ir psichologinė pagalba. Tėvams, rodantiems akivaizdžias pastangas keistis, vaikai gali būti sugrąžinti anksčiau, nei pasibaigs 12 mėnesių terminas.

Tačiau jeigu per visą šį laiką tėvai nepradeda rūpintis savo vaiku, VTAT suteikiama teisė imtis kraštutinės priemonės – kreiptis į teismą, kad laikinasis tėvystės teisių ribojimas būtų pakeistas į nuolatinį, taip atveriant kelią įvaikinimui.  

Prezidentė siūlo, atsižvelgiant į vaiko interesus, suteikti pirmenybę įsivaikinti šeimoms arba giminėms, jau laikinai globojantiems įvaikinamą vaiką. Taip pat įteisinama galimybė, vykstant įvaikinimo procesui, vaiką iš globos įstaigos perkelti į šeimą anksčiau, nei bus sutvarkyti įvaikinimo dokumentai.  

Globėjams, įtėviams ir biologiniams tėvams, kol tvarkomi dokumentai, numatyta užtikrinti nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir atleisti nuo žyminio mokesčio. Vaiką apleidusiems biologiniams tėvams turi būti atimta iki šiol galiojanti teisė sužinoti būsimų įtėvių asmens duomenis.

Įsivaikinusiai šeimai siūloma suteikti tokias pačias išmokas ir atostogas, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui. Tai turėtų paskatinti įsivaikinti ne tik kūdikius, bet ir vyresnius vaikus, šiais atvejais atskaitos tašku laikant vaiko atsiradimo šeimoje datą.  Praėjusiais metais vyriausias įvaikintas vaikas buvo 9 metų, tik trys vaikai 7–9 metų.

Įstatymų pataisose numatoma centralizuoti vaikų globos apskaitą, kad būtų sudarytos sąlygos globoti ir įvaikinti vaikus iš visos Lietuvos, o ne vien iš tos savivaldybės, kurioje gyvena įtėviai ar globėjai. Taip pat, siekiant išsaugoti vaikų giminystės ryšius, siūloma, kad VTAT per vieną dieną, kai vaikui nustatoma globa, praneštų apie tai jo brolį ar seserį auginančiai globėjų arba įtėvių šeimai, kuriai būtų suteikiama pirmenybė priimti ir šį vaiką.

Asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus, bus draudžiama įvaikinti ar globoti vaikus net ir teistumui išnykus. 

Prezidentės spaudos tarnyba

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 13 dalimi:

„13. Vaiko laikinoji priežiūra – tai visuma veiksmų, užtikrinančių vaikui saugią aplinką, tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą išlaikant teises ir pareigas.“

1. Pakeisti 3 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) psichologinis smurtas – tyčinis sistemingas vaiko teisės į identiškumą pažeidinėjimas, vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko normaliai raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena (veiksmai ar neveikimas), dėl kurios vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Psichologiniu smurtu nelaikomas tinkamas ir pagrįstas vaikų žinių ir gebėjimų vertinimas.“
2. Pakeisti 3 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) nepriežiūra – tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, dėl kurio vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai. Skurdas dėl objektyvių priežasčių nelaikomas nepriežiūra.“
Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Vaikas negali būti išskirtas su tėvais, išskyrus atvejus, kai vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, vadovaudamosi teismo sprendimu ir įstatymais, atitinkama tvarka nustato, kad toks atskyrimas yra būtinas vaiko interesams. Už neteisėtą vaiko ir tėvų išskyrimą vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos atsako šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.“

Facebook komentarai
});}(jQuery));