S.Skvernelio gauja sučiupta gaminusi narkotikus? (2)

S.Skvernelio gauja sučiupta gaminusi narkotikus?

 

Zenonas Volkovas

 

Pratęsdamas „Laisvo laikraščio“ 2019.12.04. d. redaktoriaus A.Drižiaus straipsnio, tokiu pat pavadinimu temą, galiu tik paantrinti kas jo parašyta ir priminti ko nepaminėjo redaktorius. Kadangi Lietuvos valstybėje siautėja teisininkų nusikalstama gauja, nuo kurios vis dažniau nukenčia padorūs, persekiojami niekuo nekalti žmonės. Trumpai drūtai priminsiu apie Kauno policijos šefą D.Žukauską. Buvusi jo kolegė, policijos veteranė Skaista Rakauskienė (toliau Skaista) pranešė D.Žukauskui apie narkotikų gamybą. Drg. D.Žukauskas įspėjo, kad ne jos reikalas ir nesikištų, nes gali turėti nemalonumų. Deja dėl kvapų ir pastovaus aparato klaksėjimo, gaminant tabletes, neapsikentusi Skaista žinute vėl pranešė asmeniškai D.Žukauskui. Prieš tai Skaistos sūnus, darbe, berods Kauno „Sodroje“ su draugu padirbinėjo pinigus, draugą nuteisė, sūnus liko sausas. Skaista, už tokį poelgį susipyko sūnumi. Nedviprasmiškai Skaista paaiškino, kad sūnus yra užverbuotas, dirba Žukauskui. Po pakartotino pranešimo D.Žukauskui apie narkotikų gamybą, Skaista gauna informaciją, kad jai iškilo baisi grėsmė, netgi iki gyvybės praradimo. Nieko nelaukusi Skaista išvažiuoja į Kaliningrado sritį ir paprašo politinio prieglobsčio. Po berods poros mėnesių, iš RU migracijos tarnybos gauna atsakymą, kad Lietuvoje Skaistai jokios grėsmės nėra. RU migracijos tarnyba, matomai vadovavosi iš to paties policijos komisaro D.Žukausko gautu atsakymu į jų užklausimą.

 

Skaista, įvardijusi D.Žukauską kaip narko biznio gaujos vadą, žinodama jo galias, iš Kaliningrado sr. išvažiuoja tiesiai į Vokietiją. Po kiek laiko, Skaistai paskambina sūnus ir kviečia grįžti į Lietuvą, prisiminkit, kaip minėjau apie jo bendradarbiavimą su Žukausku, kuris išsuko jį nuo kalėjimo ir tapo slaptu bendradarbiu. Per tą laiką sūnus pakeitė netgi pavardę. Pavyko jam įkalbėti grįžti motiną į Lietuvą. Namo į Kauną Skaista nevažiavo, nuvyko pas draugę į Druskininkus. Vakarieniaujant apsireiškė Druskininkų policija. Aišku nusivežė į policiją. Vėliau, suprantama D.Žukausko siūsti, atvyko Kauno policija. Apie 1 val. nakties Skaistą pristato į SAM Utenos psichiatrijos skyrių. Ir pasitaikyk taip, kad pirmą valandą nakties, dega įstaigos šviesos ir Skaistos  laukia ekspertų komisija. Kur pabuvusi apie mėnesį, ekspertai nustato, kad neina nustatyti diagnozės, o kaip nustatysi, jeigu jos nėra. Skaista patalpinama į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, kuriai vadovauja Algimantas Liausėda.  Po kiek laiko užmezga ryšį su manimi. Keletą kartų, dalyvaujant visuomenės aktyvistams Virgilijui Partaukui, Giedriui Grabauskai  ir kt., prie Kauno apyl. teismo  surengėme, piketus. Skaistos į teismus niekas neatveždavo, buvo, kad negavo nei pranešimo apie slaptą teismo posėdį. Skaista rašydavo teismui, kad ją atvežtų į posėdį, leistų dalyvauti visuomenės atstovams. Teismas mus išprašydavo pro duris, motyvuodami, kad Skaistos prašymai nepatvirtinti notariškai. Į psichiatrinę notaras neina, prašo, kad gautų leidimą iš A.Liausėdos, o A.Liausėda  neduoda. Štai  Jums ir teisiškas vaizdelis. 

 

Susitikimas su SAM ministru Veryga.

 

Sužinoję  kada į Klaipėdą atvyksta SAM ministras Veryga, nutarėme jį sutikti prie Klaipėdos Respublikinės ligoninės. Nes čia buvo patogiausia jo vizitų vieta. Ministras Veryga, prie kiekvieno iš mūsų priėjęs paspaudė ranką, perskaitė Virginijaus Partauko paruoštus plakatus, pasidomėjo konkrečiau apie kiekvieno plakato išsamesnės informacijos. Aš paaiškinau situaciją apie kankinamą Skaistą. Tikiuosi ministro Verygos dėka, skubiai buvo paruošti teismai, kurie nusprendė Skaistą paleisti. Metus laiko Skaistai jokių vaistų nedavė, tik laikė įkalintą netgi su žmogžude, psichine ligone. Galite įsivaizduoti, kaip reikia šalia tokios miegoti. Iš vakaro Skaistai suleidžiami vaistai, tik kitos dienos vakare išleidžiama svetimame mieste į laisvę.

 

Dariaus Žukausko noras išnešti kojomis į priekį t.y. nužudyti Skaistą, pradeda pildytis.

 

Per Vilnių grįžusi į Kauną,  Skaista namus randa apverstus, kaip sakant aukštyn kojom. Jeigu būnant jai Rokiškio ligoninėje, per dieną kalbėdavomės po keletą kartų, tai dabar tik po kartą ar du. Panašiai po 5 dienų apie 15-16 val. paskambina Skaista , kad labai sunegalavo sveikata. Pasakiau, kad skubiai skambintų šeimos gydytojai arba kviestūsi greitąją med. pagalbą. Vėliau sužinojau, kad išsikvietė tik apie 19 val. Deja daktarai buvo bejėgiai. Vyriausiojo Kauno apskrities policijos komisaro Dariaus Žukausko pasakyti žodžiai, kad Skaista Rakauskienė iš Rokiškio psichiatrinės ligoninės išeis tik kojomis į priekį, dalinai pasitvirtino. Tą patį jai aiškino ir Rokiškio ligoninės personalas, reikalui esant galiu sukonkretinti kas.

 

Kodėl Rokiškio psichiatrinės vadovas Algirdas Liausėda bendradarbiauja su policija?

 

Į šį klausimą atsakė, dar ten būdama Skaista. Algimantas Liausėda plauna Europos sąjungos lėšas. Prie Vilniaus turi pasistatęs namą, antrą Rokiškio sodų bendrijoje. Ligoninė buvo restauruojama. Tie patys žmonės, dirbo ir ne tik prie A.Liausėdos namų. Buvo, gal ir tebėra, įvestas tariamos ligoninės pavaduotojo, statybos reikalams etatas. Tai moteris (red. pavardė žinoma). Kaip bebūtų keista, jų namai buvo dažomi tokiais pat dažais, kaip ir ligoninės sienos, tokios pat ir stogo dangos. Gal tai sutapimas? Labai abejoju, turint tokį stogą kaip Darių Žukauską, ar galėjo Algimantas Liausėda nepapiknaudžiauti?

Kiekvieną dieną Skaista Rakauskienė aiškindavo, kur mes gyvename, narko baronas, banditas vyriausias policijos komisaras Darius Žukauskas pastoviai vykdo nusikaltimus, o ji už pranešimą kankinama-marinama ligoninėje. Todėl Dariaus Žukausko pavardę galiu paminėti netgi miegodamas. Dar pridursiu, kad Skaistos Rakauskienės taip ir neteko pamatyti, nei gyvos nei mirusios, sūnelis labai skubiai viską sutvarkė. Liko berods dviejų kambarių butas, garažas. Jis puikiai žinojo, kad motina būtų viską išpardavusi ir dingusi iš Kauno. Kas gali paneigti, kad sūnus, neprisidėjo prie D.Žukausko – būsi išnešta kojomis į priekį. Nes kelis kart buvo atvežęs motinai kokių tai produktų.

 

Nuotraukoje, viena iš slapčiausių policijos kontorų Klaipėdoje. Galimai buvusi, kadangi aš išlikau gyvas. Viršuje buvo galima pašaudyti, ten pat buvo ruošiami įvairūs slapti nužudymų, žmonių be žinios dingimų projektai ir kt. Rūsyje, pirtis, bariukas, bilijardas. Kitame apgyvendinimo kambariai ir t.t. Šios kraupios kontoros vadas buvo Petras Ivanovas ir nebėra. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));