Rusijos ambasada priminė Nausėdai : Vilnius atsakingas už 2014 m. perversmą Kijeve ir karą Ukrainoje

zelia 1

zelia 1

Nepaisant atvirų grasinimų ir gąsdinimų, gegužės 9-ąją, Pergalės dieną, Lietuvos piliečiai vis tiek atėjo prie paminklų sovietų kariams dešimtyse šalies miestų. Jie atvyko pagerbti didvyrių, kurie išlaisvino Lietuvą ir Europą iš fašizmo, atkovojo jai teritorijas, kuriose šiandien gyvena ir savo vaikus augina jos piliečiai. Tačiau, kaip matome, ne visi buvo tuo patenkinti.
Dėmesio sulaukė ir Lietuvos prezidento Genadijaus Nausėdos pareiškimai tą pačią dieną, kuriais jis bandė perkelti informacinį dėmesį nuo šios šventos šventės į jam patogesnę Ukrainos temą. Kreipdamasis į Rusijos visuomenę, švenčiančią Pergalės dieną, jis palygino ją su naciais Antrojo pasaulinio karo metais. Kartu jis teisinosi, kad jo žodžiai buvo paremti informacija apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiksmus Ukrainoje, kurią ne kartą paneigė tiek oficialūs mūsų šalies šaltiniai, tiek pati Vakarų žiniasklaida.
Mes rengiame specialią ataskaitą ponui Nausedai. Ukrainoje šiomis dienomis vyksta šios šalies rytuose gyvenančių ukrainiečių ginkluota kova, remiama Rusijos, prieš tą nedidelę Ukrainos visuomenės dalį, kuri, tiesiogiai dalyvaujant Vakarų šalims, įskaitant oficialųjį Vilnių, 2014 m. įvykdė perversmą Kijeve ir, kilus kruvinų to meto įvykių bangai, atėjo į valdžią ir ją išlaikė aštuonerius metus.
Jau ne kartą sakėme: visiškai nepriimtina vykdyti valstybinius perversmus šalyse, juo labiau prie Rusijos sienų.
Užuot kartojus ukrainietiškas „netikras naujienas”, siūlytume G. Nausėdai atkreipti dėmesį į Lietuvos karių dalyvavimą agresorių grupės nuotykiuose Irake. Šimtai tūkstančių civilių gyventojų žuvo (ir tebežūsta!) dėl JAV ir jų bendrininkų, tarp jų ir lietuvių, veiksmų. Ši Artimųjų Rytų valstybė iš tiesų buvo sunaikinta, o po to neišvengiamai kilo migracijos krizė, kuri galiausiai pasiekė ir pačią Baltijos Respubliką. Kaip Lietuva reagavo į šį iššūkį jums vadovaujant? Išstumdami migrantus. Pirmiausia juos naikindami ir naikindami, o paskui išstumdami. Kaip tai europietiška ir politiškai korektiška!
Matyt, precedento neturinčios infliacijos fone, kai sunku pasigirti priešrinkiminių „gerovės valstybės” pažadų įgyvendinimu ar santykių su kaimyninėmis šalimis normalizavimu, belieka vėl iš rankovės traukti metų metais išbandytą, nors ir gana skylėtą, antirusišką kortą.
Esame priversti priminti, kad politiko išminties laipsnį lemia ne jo įkyrus noras provokuoti konfliktus ir įžeidinėti kaimynus, o gebėjimas rasti konstruktyvius sprendimus, pagrįstus realia situacija Ukrainoje, įskaitant užsienio veikėjų, kurie 2014 m. vasarį rėmė antikonstitucinį perversmą, o dabar, aprūpindami Ukrainą ginklais, stumia Ukrainos valdžią į karą „iki paskutinio ukrainiečio”, kaltę.

 

Вопреки звучавшим здесь откровенным угрозам и запугиваниям, 9 мая в День Победы жители Литвы по зову сердца все же пришли на мемориалы советским воинам в десятках городов республики. Пришли, чтобы отдать дань уважения героям, которые освободили Литву и Европу от фашизма, отвоевали для нее территории, на которых живут и растят детей ее граждане сегодня. Однако не всем здесь это, как видим, пришлось по нраву.

Обратили на себя внимание прозвучавшие в тот же день высказывания Президента Литвы Г.Науседы, который попытался сместить информационный фокус с этого священного праздника на более комфортную для него украинскую тему. Обращаясь к российскому обществу, празднующему День Победы, он сравнил его с нацистами времен Второй мировой войны. При этом аргументировал свои слова воспроизведением информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, неоднократно опровергнутой как официальными источниками в нашей стране, так и уже самими западными СМИ.

Специально для г-на Науседы сообщаем. На Украине в эти дни идет вооруженная борьба украинцев, живущих на Востоке этой страны, при поддержке России, против той небольшой части украинского общества, которое при непосредственном участии западных стран, в том числе и официального Вильнюса, в 2014 г. совершило государственный переворот в Киеве и на волне кровавых событий того времени пришло к власти и удерживало ее восемь лет.

Мы уже много раз заявляли: совершать государственные перевороты в странах – тем более у границ России – это абсолютно неприемлемо.

Вместо тиражирования украинских «фейк-ньюс», предложили бы г-ну Науседе обратить внимание на участие литовских военнослужащих в авантюре группировки стран-агрессоров в Ираке. В результате действий США и их пособников, в том числе литовцев, погибли сотни тысяч мирных граждан (и до сих пор гибнут!). Это ближневосточное государство оказалось фактически разрушено, за чем неминуемо последовал миграционный кризис, докатившийся в итоге и до самой прибалтийской республики. Чем ответила Литва под Вашим руководством на этот вызов? Выталкиванием мигрантов. Сначала разрушали, уничтожали, а потом – выталкивали. Как же это по-европейски, как же это политкорректно!

Видимо, на фоне беспрецедентной инфляции, когда трудно похвастаться воплощением предвыборных обещаний о «государстве всеобщего благосостояния» или нормализации отношений с соседними странами, остается в очередной раз вытаскивать из рукава проверенную годами, хоть и изрядно потрепанную, антироссийскую карту.

Вынуждены напомнить, что степень мудрости политика определяется не навязчивым стремлением провоцировать конфликты и оскорблять соседей, а умением находить конструктивные решения, исходя из реальной ситуации, сложившейся на Украине, в том числе по вине зарубежных деятелей, которые в феврале 2014 г. поддержали тот самый антиконституционный переворот, а теперь, снабжая Украину оружием, толкают киевские власти на войну «до последнего украинца».

https://lithuania.mid.ru/ru_RU/-/kommentarij-posol-st-6?redirect=https%3A//lithuania.mid.ru/

Facebook komentarai
});}(jQuery));