Rusija tiria lietuvio Karolio nužudymą?

Rusija tiria lietuvio Karolio nužudymą?

Kristina Sulikienė

2017 08 25 lenta.rurašė, jog Altajaus Respublikoje MalyjJjaloman turizmo kaimelyje “prie apgyvendinimo punkto rasta kuprinė,kurioje buvo lietuvio pasas“.

Tą pačią dieną didžiausias Lietuvos propagandos ruporas lrytastaip iš rusų kalbos išvertė šią žinią taip:

„Rugpjūčio15d.upėje žvejai radokuprinę“.

Taigi,lrytas turėjo nuteikti šiaip nuzombėjusią Lietuvos visuomenę, jog kūnas greitai bus rastas upėje.

Aš tada ir iškėliau versiją,jog veikia lietuviškos spectranybos,o kadangi jos be galo bukos,ir mėgsta daryti labai kvailas klaidas, būtinai ką nors padarys taip, kad būtų nelogiška – kad ir išmes kūną arba daiktus prieš srovę.

2017 08 26 Altajaus Respublikoje Katun upėje 35 kilometrai nuo Malyj Jaloman PRIEŠ SROVĘ rastas kūnas.

Raiteliai jojo 8 km,nes upė  kūną nešė ir jie negalėjo sugriebti (tv3.lt informacija, kuri bene išsamiausia). Vadinasi, raiteliai pastebėjo kūną 43 kilometrai prieš srovę nuo Malyj Jaloman,o kiek plaukė kūnas mes nežinome, upės greitis vadinasi toks pats, kaip jojimo greitis- srauni upė.

Per didžiausią propagandos ruporą kažkokie žuvusiojo (arba dingusiojo – nes procesinis kūno atpažinimas, dalyvaujant artimiesiems – neatliktas) pažįstami iš kompiuterų pasaulio įtikinėjo visuomenę, jog pirma Karolis nuvyko į Ongudajų, o po to ėmė grįžinėti link Mongolijos.Neva tai įrodo google prisijungimas 2017   0805 12:40 ieškant informacijos (keliaujant piligriminėje kelionėje su malda !) apie Marijampolės Sūduvos futbolo klubą.(Karolis kilęs iš Joniškėlio, tai dar viena spectarnybų nesąmonė – kad jis domėtųsi Suvalkijos sporto klubu.)

Kūnas tai ir atplaukė nuo Mongolijos pusės.

Rusų policija ir kitos tarnybos todėl nepatikėjo,jog žmogus galėjo eiti keliasdešimt kilometrų kad nusimaudytų pavojingoje upėje, įbristi, nuskęsti, o tada plaukti. Malyj Jaloman turistų sustojimo vieta įrengta ne dėl sraunių upių aukštai kalnuose- o dėl geizerio ežero apačioje, prie šio miestelio.

Todėl be visų versijų Rusijos teisėsauga tiria tyčinį nužudymą- nors išorinių smurto pėdsakų nėra,labai jau keistai sudėliotos aplinkybės, kurios rodo ne nelaimingą atsikimą,o nusikaltimą.

Rusijoje reziduojantys Lietuvos diplomatai elgiasi visiškai kitaip, negu labai panašioje istorijoje 2014 metais Romoje rezidavę diplomatai,pvz.Dagilis –  kai buvo Italijoje imituota mano brolio mirtis. Artimieji jau gavo ir lavono nuotraukas (mūsų šeima jau treti metai nieko negauna – nei lavono nuotraukų,nei kokių nors dokumentų iš Lietuvos ambasados, kuri bendradarbiauti kategoriškai atsisakė. Visos diplomatinės įstaigos atsiskaito ne kam kitam, o Daliai Grybauskaitei. Greičiausiai atsikeršydami italai pačią Dalią 2016 04 01-03 „numarino“ ritualinių paslaugų mugėje Bolonijos mieste,sukūrę jos tariamai mirčiai paminėti gražų paveiksliuką su Lietuvos Prezidento oficialiai nuotrauka,kur fone puikuojasi Lietuvos vėliava.)

Lietuviškų spectarnybų smogiamuosiuose padaliniuose „dirba“ (užsakomojo žudymo iš viso darbu – tai nusikalstamaveika- vadinti negalima) labai buki žmonės.Metų metais atlikinėję nusikaltimus, ir visada juos užglaistant mūsų galimai korumpuotai policijai, prokuratūrai, o korumpuotiems teismams uždedant antspaudus valstybės vardu, buvo prieita iki visiško nebaudžiamumo.

O štai Rusijos teisėsauga nepatikėjo šiomis pasakėlėmis iš rūsio.

Įvykio aplinkybės nenatūralios, labai daug klausimų,todėl greičiausiai Rusija atliks išsamų tyrimą, o kadangi čia pasienio zona, gal su satelitine filmavimo medžiaga nustatys ir kaltus asmenis – ta teritorija labai gerai matosi iš kosmoso.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));