Rusai labai išmintingai stato į vietą antsnukinių sektos zombius ir juos ginančius sarginius šunis

Rusai labai išmintingai stato į vietą antsnukinių sektos zombius ir juos ginančius sarginius šunis.

https://www.youtube.com/watch?v=kNg5ZirIMf4&feature=emb_logo

  Visada prisiminkite, jog pagrindinis antsnukinių sektos tvarkos stūmėjas yra biurokratas, palaikytojas feisbukinis zombis, žiniasklaidos išplautomis smegenimis, o apsauga – sarginiai šunys (nemaišyti su dorais teisėsaugos pareigūnais kurie šį cirką visais įmanomais būdais sabotuoja). Šios visos trys žmogbeždžionių rūšys nebijo nieko išskyrus popierių ir viešumą.
  Jeigu reikalauja užsidėti antsnukį, visada darykite vaizdą jog vykdote jų nurodymus, bet iš to padarykite ištisą spektaklį. Jie turi pinigus, žiniasklaidą ir represinį valstybinį aparatą. Todėl mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.
   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.
   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Jau dabar Lietuvos policininkai nenoriai baudžia be antsnukių vaikščiojančius, verčiau vaidindami jog nepastebi, todėl ir diriguotojams tenka daryti „karantino lengvatas”. Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog „drastiškos priemonės davė savo rezultatą”, visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.
  Dar kartą kartoju  – Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais!
  Savo bloge esu įdėjęs „celofano” puikų parodomąjį veiksmą kaip reikia elgtis su antsnukinių sektos adeptais. Bet po poros dienų pamačiau jog youtube platformoje šis video užblokuotas. Informacijos blokavimas yra jų baimės ir silpnumo požymis. Netikėkite jais ir darykite iš jų pastangų fantasmagorinius spektaklius. Jiems tai dideli resursai, mums tiesiog puikus laiko praleidimas.
Vl.Troščenka
Facebook komentarai
});}(jQuery));