ROKIŠKIO  PSICHIATRIJOS  DIREKTORIAUS  KONKURSĄ  LAIMĖJO ALGIMANTAS  LIAUSĖDAS, siuntęs žmones myriop

liauseda

liauseda

ROKIŠKIO  PSICHIATRIJOS  DIREKTORIAUS   KĖDĖS  KONKURSĄ  LAIMĖJO ALGIMANTAS  LIAUSĖDAS

 

Zenonas Volkovas

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad konkursą į Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus pareigas laimėjo gydytojas psihiatras Algimantas Liausėdas. Jis atrinktas iš dviejų kandidatų po pokalbio su ministru, rašoma ministerijos pranešime. Šiaip antra kandidatė buvo parinkta iš SAM darbuotojų. Galimai dėl vaizdo, nes visai kitos kvalifikacijos žmogus.

 

Iki šiol A.Liausėdas laikinai ėjo direktoriaus pavaduotojo specialaus stebėtojo sveikatos priežiūrai pareigas, prieš ir po policijos veteranės Skaistos Rakauskienės pasiuntimo myriop, šis dvikojis nužmogėjęs gyvulys – psichiatras A.Liausėdas, jau ilgą laiką vadovavo Rokiškio psichiatrinei ligoninei. Dažė ligoninės pastatus tais pačiais dažais, ir tie patys žmonės dažė namą prie Vilniaus. Kloja stogą, vėl tas pats kaip su sienų dažymu, nepamirštamas ir pavaduotojos statybos reikalams pastatas ir t.t.

 

 

Artimiausiu metu SAM išsiūs, gal ir išsiuntė, reikiamas užklausas į specialiąsias tarnybas, kad pateiktų informaciją apie konkurso laimėtoją A.Liausėdą. Įdomu ar specialiosios tarnybos tirs kiek ir kada iš ko yra gavęs A.Liausėdas pakišų. Kas, kada už pakišas buvo ten uždaryti ar iš ten  išleisti, kai kas iš A.Liausėdos paleistų „globotinių“ privalėjo išvykti netgi į užsienį.  Tik gavus iš specialiųjų tarnybų informaciją, patvirtinančią jo patikimumą eiti įstaigos vadovo pareigas, nužmogėjęs dvikojis gyvulys psichiatras Algimantas Liausėdas bus paskirtas VĖL vadovauti Rokiškio psichiatrijos ligoninei. Na nesinori tikėti, kad kas tirs kiek jo vadovavimo metu žmonių buvo paversti „daržovėmis“ ar pasiusti myriop.

Nes šis išsigimėlis kur tik nėra dirbęs: Santaros klinikose, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Vilniaus m. klinikinėje ligoninėje gydytoju psichiatru, Vilniaus m. greitosios pagalbos stotyje.

 

Šiaip Rokiškio psichiatrijos ligoninėje privalėtų gydyti itin sunkių psichikos sutrikimų turintys pacientai, padarę nusikalstamą veiklą. Deja. Buvusiam Kauno apskrities policijos vyriausiąjam komisarui Dariui Žukauskui, policijos veteranė Skaista Rakauskienė pranešė, kad kaimynai gamina narkotikus.  Šis ją įspėjo, jeigu dar kartą cyptelsi, atsidursi durnyne iš kur būsi išnešta kojomis į priekį. S.Rakauskienės iniciatyva buvo atlikti jos bute oro tyrimai. Atliko žmogus turintis tam prietaisus, su galiojančiomis  patikromis. Gynėsi disertaciją apie aplinkos oro užterštumą. Yra dokumentai patvirtinantys, kad oras užterštas būtent būdingomis narkotikams medžiagomis. S.Rakauskienė, pakartotinai informavo D.Žukauską. Po to gavo informaciją, kad ją ruošiasi D.Žukauskas uždaryti į psihuškę ir iš ten išeisianti tik kojomis į priekį. S.Rakauskienė išvykusi į Rusiją pasiprašė prieglobsčio. Po poros mėnesių atsakė, galimai remdamiesi pačio D.Žukausko atsakymu, kad jai Lietuvoje niekas negręsia ir nepersekioja. Tada ši išvyko į Vokietiją. Iš ten sūnelis, galimai tapęs policijos bendradarbiu, nes išvengė atsakomybės už pinigų padirbinėjimą, ją prisišnekino grįžti į Lietuvą. S.Rakauskienė grįžo pas draugę į Druskininkus. Vakarieniaujan buvo sulaikyta. Atvykus D.Žukausko pasiuntiniams, ji buvo nuvežta tiesiai į Utenos psichiatrijos ligoninę, kur apie 1 h nakties laukė daktarų komisija. Iš ten daktarams-psichiatrams nepavykus rasti ligos, slaptais teismų posėdžių nutartimis buvo uždaryta į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, pas tą patį

nužmogėjusį-sugyvulėjusį ir nugyvulėjusį dvikojį A.Liausėdą. Tik po pokalbio Klaipėdoje, su SAM A.Veryga, po poros savaičių S.Rakauskienė, vakare, svetimame mieste, medicinos darbuotojų,  chamiškai buvo išmesta į gatvę. Galimai supyko, kad negalėjo įgyventi vyriausiojo policijos komisaro Dariui Žukauskui pažadėto reikalavimo, kad bus išnešta kojomis į priekį. Kaip uždarant, taip ir paleidžiant teismo posėdžiai uždari (slapti). Dabar pats komisaras yra išmestas iš darbo už kitus „galimus“ nusikaltimus ne tik Lietuvoje. Prieš paleidžiant, iš vakaro S.Rakauskienei pirmą kartą suleido vaistų. Virš metų ten jokių vaistų negaudavo, tik tekdavo vienoje palatoje gulėti su moterimi nužudžiusia savo motiną. Grįžusi į laisvę, nepraėjus nei savaitei S.Rakauskienei nebegalėjo padėti jokie daktarai, ji mirė.

 

Kaip supratote, šis išsigimėlis A.Liausėda atvirai bendradarbiauja su represinėmis struktūromis. Yra ištikimas jų nusikalstamai gaujai. Pas mus viskas įmanoma, nutvertas nusikaltimo vietoje užsienyje D.Žukauskas gali ižsisukti ir vėl sena gvardija „darbuotis“ toliau.

 

Dabar būsimam Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriui, Alytaus nusikalstamos teisėsaugos darbuotojų yra paruošta, užsienio universitete  baigusią teisę ir kriminalistiką, 2020 m. apsigynusią magistrą, turinčią profesionalo vairuotojo pažymėjimą, leidimą ginklui, mokančią gerai virš penkių užsienio kalbų, uždaruose (slaptuose) teismo posėdžiuose 39 metų Astą Rubinaitę nuteisė 3 mėnesiam į Utenos psichiatrijos skyrių, o iš ten kaip teigia jos nušalintas, turto paveldėjimo byloje, advokatas Antanas Pliauga, atsidurs iki gyvos galvos Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. Kai buvo nagrinėjamos bylos, Asta Rubinaitė gulėjo ligoninėje kardiologiniame skyriuje, represantams vis tiek siūsdavo patvirtinančius dokumentus, deja kaip į sieną, todėl aš juos ir vadinu repreisiniais organais, nors yra nusipelnę kaltinamųjų suolo.  Po nepavykusios Astos Rubinaitės nužudymo, jai pulsas pastoviai plaka 150 per min. Būna dienų, kai nepajėgia išgvildenti netgi tabletės iš pakuotės. Yra ruošiama širdies sudėtingai operacijai. Šitie išgamos net nesupranta, kad ji gali mirti nepasiekus net Utenos. Nors Asta Rubinaitė bet kada gali atsigulti į ligoninę, ji sakosi, kad tuos pačius vaistus gali gerti ir namuose, o operacijai ruošiasi po viruso, jeigu išgyvens?

 

Astą Rubinaitę teisia, iš vis neprilygstantys jos išsilavinimui teisėjai, palaikantys kaltinimus prokurorai, ir pareigūnai neprašyti ginti, nusikalstamos gaujos, buvusios Alytaus rūmų teisėjos „advokatės“ Ramunės Kuzmienės. Kuri sutiko, be atstovavimo sutarties ir net nepanorėjus susipažinti su bylos medžiaga, kad dėl nusikaltimo, kurio net nėra, sutiko, kad būtų patalpinta, priverstiniu būdu į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių 3 mėnesiams. Liaudiškai tariant tai ženkliai mažesnio kalibro teisininkai, negu Asta Rubinaitė. Alytaus galimai nusikalstamos gaujos „diedo“ advokato Antano Pliaugos dukra dirbo Kauno teismuose teisėja, dabar Alytaus teismo rūmuose. Alytaus prokuroro Arūno Juknevičiaus žmona Snaigė Juknevičienė, taip pat dirba Alytaus teismo rūmuose, viena gauja surišta viena bambagysle?

 

Pabaigai, dar priminsiu, kad Rokiškio psichiatrinės ligoninės paskirtis gydyti ITIN sunkius psichikos sutrikimų turintys pacientai, padarę nusikalstamą veiklą. Nuo kada kreipimosi į teisėsaugos organus prilyginamas nusikaltimui, klausia gyva išlikusi Asta Rubinaitė? Gal nusikaltimas, atsisakius neprašyto advokato Antano Pliaugos paslaugų, kurio grąsinimai jau įgauna pagreitį, o gal bijomasi, kad žudikas bus išaikintas be represinių organų pagalbos? Nužudėte be kaltės, už nusikaltimo išaikinimą Skaistą Rakauskienę, dabar be kaltės į kapus varote Astą Rubinaitę.  Skamba ausyse berods M.Gorkio žodžiai – žmogus, tai skamba išdidžiai. Nepamirškite, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Ateis ir Jums dievo teismo diena.

Facebook komentarai
});}(jQuery));