Represofilija Lietuvoje 3: Kelias į valdžią ir represofilų veidmainystės įpatumai.

Represofilija Lietuvoje 3:  Kelias į valdžią ir represofilų veidmainystės įpatumai.

 

 

 Represofilai ir jų fanklubai nerimsta. Trečiojoje dalyje apžvelgsime, kaip jie vykdo savo užsibrėžtus tikslus ir masina liaudį telktis ir “eiti prieš valdžią”.

 Narsieji SLF-LKP vadai, Lietuvos represofilų elitas žada kovoti už darbo žmogų. Tačiau kaip būtent?

Paklaustas Kauno represofilas numeris vienas Giedrius Grabauskas vietoj konstruktyvaus politikui deramo atsakymo išvadino mane Lietuvą pardavusiu fašistu ir pasiūlė nukeliauti trijų raidžių(kokių, visi patys puikiai žinote) kryptimi.  Šiandien represofilų elitui svarbiausias klausimas – Keturių Komunarų paminklas. Apie tai jie net paskelbė SLF-LKP svetainėje.

 Kaip Keturių Komunarų skulptūros grąžinimas į Ramybės parką Kaune pagelbės darbininkų klasės atstovui? Be abejo niekaip. Tačiau ta bronzinė patyčia iš Lietuvos yra labai svarbi SLF-LKP represofilams. Bet tai  tiesiog eilinis masalas VSD(arba KAM antrajam departamentui jeigu tikėsit H. Juodiška), jog pradėtų savo veiklą ir „represuotų“ mūsuose vešinčias atvirai komunistuojančias kirmėles.

 Motina iš didžiosios raidės, buvusi TSKP narė bei esama komunistė Birutė Dilpšienė visiems skelbia jog tiek G. Grabauskas, tiek Ž. Razminas ir kiti esą „nenori į valdžią“ ir „jiems nereikia postų“, ir esą dėl to jie yra labai teisingi. Man kyla klausimas. Kaip tada jie vykdys savo užsibrėžtus tikslus ir atkurs socialistinį darbininkų rojų? Argi tai nėra daug lengviau padaryt esant valdžioje ir kuriant įstatymų projektus ar reformas pakeisti esamą, liaudiškai tariant, „bezpredielą“? Represofilai taip nemano. Jie geriau parėkaus lozungus prie kokios nors ministerijos ar ambasados. Nes tik taip galima gerinti likusios liaudies pragyvenimo lygį.

 Gruodžio 30-ają SLF-LKP svetainėje buvo paskelbta kaip ir metinė SLF-LKP veiklos ataskaita. Bet apart mitingų ir piketų nieko daugiau nėra. Tiesa dar jie, kaip gūdžiais Stalinizmo laikais platino „proklamacijas“ ar tai „atisšaukimus“.  Graudu. Nebe tie laikai gi, dabar „brošiūrėlės“ mažai ką domina. „Proklamacija“ daugiau dėmesio būtų sulaukusi jeigu būtų išplatinta virtualioje erdvėje, ypač per „Facebook“ ir „Twitter“ socialinius tinklus.  

 Žinoma buvo paminėtas ir antiprotistų represofilų nuotykis Ukmergėje. Tačiau mano nuomone „antifašistai“ daug nutyli ir nesako visos tiesos. Pasak gido Chaim Bargman, vieno iš portalo defendinghistory.com publikuojamų autorių, vykusio kartu su SLF-LKP šunauja, jie buvo sulaikyti dėl to jog nesegėjo saugos diržų. Bet dėl tokio trivialaus pažeidimo niekas nesulaiko 3-4 valandom. Bauda išrašoma vietoje, nurodomos vietos kur gali susimokėti už savo kvailumą ir pažeidėjas paleidžiamas. Žinant mūsų represofilų temperamentą ir mentalitetą, galima spėti jog jie šakojosi prieš pareigūnus ir galbūt bandė įrodyti jog saugos diržai yra švedų fašizmo „išmislas“. Galbūt Ukmergės Policijos pareigūnams įtarimų sukėlė vieno iš antiprotistų represofilų sklindantis neaiškus kvapas(nuo kurio kvapams jautresnis asmuo ima žiaugčioti), nes pirmajame nuotykio aprašyme buvo minima jog automobilio krata atlikta pasitelkus tarnybinį šunį. O šuo pasitelkiamas ieškant dviejų dalykų – narkotikų ir sprogmenų.  Kita neatmestina versija yra ta jog patys represofilai susiorganizavo šį sulaikymą, kadangi jie tiesiog „kaifuoja“ kai yra persekiojami teisėsaugos institucijų. Vienintelis nukentėjusysis šioje istorijoje yra p. Chaim Bargman, asmuo kuris su represofilų komunistų kultu neturi nieko bendro. Jis beje iš Ukmergėje sulaikytos kompanijos vienintelis gali vadintis antinacistu. Bet spėju jam, kaip ir kitiems Lietuvoje gyvenanties žydams represofilai tuoj pradės klijuoti „vaikžudžio sionisto“ etiketę.

 Bet cituojant garsų mistinį serialą, tiesa slypi kažkur anapus. Neklysiu sakydamas jog mano apgalvotos to įvykio versijos sukels dar vieną pagiežos ir įsiučio priepuolį SLF-LKP „politikams“ bei jų gerbėjams.

 Taigi represofilų elitas kuris pasak juos palaikančių „nenori į valdžią“, bet kelią Seiman skinasi piketais ir abejotino tikėjimo nuotykiais su Policija. Giedrius Grabauskas ne kartą yra teigęs jog labai laukia kada jo ir kitų „aktyvistų“ namus apšaudys VSD (arba KAM 2), ir tada neva „liaudis atsibus“. Tai pat iš minėtojo veikėjo esu sulaukęs įdomaus turinio SMS žinučių, raginančių jungtis prie jų ir ruoštis „eiti prieš valdžią“. Grabauskas taip pat minėjo kažkokius čėčėnus ir armėnus (suprask kažkokias minėtų tautų grupuotes, galimai teroristines). Taigi galima spėti jog SLF-LKP formuoja kažkiokią tai revoliuciją, kažką panašaus ką iškrėtė Vladimiras Iljyčius Rusijoje.  Galima būtų taip manyti, jeigu nežinotum kaip veikia represofilo protas. Visos SLF-LKP akcijos atrakcijos ir blevyzgojimai apie „ėjimą prieš valdžią“ tėra farsas. Palos ir apsiramins. Tas pats Grabauskas prieš kelis metus šlovinęs 1941 Birželio sukilimo dalyvius(užsidegimo kupiną Grabausko straipsnį rasite laikraščio „XXI Amžius“ interneto svetainėje) dabar juos viešai keikia. Lygiai taip pat veikia Razmino šunaujos kuruojamas portalas revoliucija.org . Tik visiškas idiotas gali nesuprasti jog „revoliucinės minties portalas“ tėra absurdiškas masalas VSD. Panašiai kaip mojuoti dešros gabalu prieš sunkia grandine pririštą ir plieniniame voljere laikomą piktą pitbulį. Yra ir daugiau panašių atvejų.

 Vienas iš didžiausių „degradavusių vakarų“ nekentėjų Žemaitijos krašto gėda Vaidas Lėkštutis kažkodėl savo vaikams perka korporacijos „Apple“ siūlomą elektroniką. Matyt pasireiškia jam ubago mentalitetas ir planšetės neturinčios prakąsto obuolio logotipo yra „ne lygis“ , nors tuo tarpu asmeninės elektronikos rinka užkimšta geresnėmis ir pigesnėmis alternatyvomis. Jeigu žmogau taip nekenti JAV, kodėl tada perki vienos didžiausių amerikiečių korporacijų šlamštą? Na matyt įvairių komunistinių fondų lėšos kišenę drasko.  Kito paaiškinimo kaip ir nėra. Konservatnikai nekenčia Rusijos ir boikotuoja jos produkciją. Ar panašiai neturėtų elgtis individai atvirai deklaruojantys neapykantą „laisvės ir demokratijos“ švyturiui JAV? Bet kadangi konservatnikai(ypač konservuotas komunistinis jaunimas) kai niekas jų nemato vienu ypu gesindamis „degančią šachtą“ „susiverčia“ degtinės „Russkoje Standart“ ar „Moskovskaja“ butelį, taip ir „socialistinė opozicija“ stipriai apsikabina „iPad‘ą“.

Kitas pastebimas dalykas tas, jog didieji Vakarų niekintojai yra patys gyvenę „svajonių šalyje“. Ir vardai skambūs. Ramūnas Alaunis, Vygantas Kelertas, ir keli kiti. Tiesa, Alaunis jau šiek tiek apsiramino ir jau nebeskiedžia apie „pirmajį Lietuvos fašistą“ kaip jis įvardija Vytautą Didijį. Priminsiu, jog viduramžiais Lietuvoje laisvai ir be religinių persekiojimų sugyveno žydai, musulmonai, įvairių pakraipų krikščionys ir tie kurie išpažino senajį Baltų tikėjimą(pirmoji religinė diskriminacija prasidėjo vykstant Reformacijai, kada ATR valdovas Žygimantas Senasis uždraudė krikščionių reformatorių veiklą). Kur čia pasireiškia fašizmas aš nelabai suprantu. Prie Vytauto Lietuvoje apsigyveno Totorių ir Karaimų tautos. Na bet represofilo protas įdomiai veikia. Mano galva, jei mes būtume JAV okupuota teritorija, mūsų valstybinė kalba būtų anglų(american english), panašiai kaip prie caro buvome rusinami, dabar būtume „amerikietinami“, prie valstybės įstaigų ir švenčių metu neplėvesuotų trispalvė, o JAV vėliava, vietoje Kudirkos „Tautiškos Giesmės“ mes giedotume JAV himną „Star Spangled Banner“, švęstume JAV šventes ir tt. Kolkas minėtus veiksmus atlieka tik konservuota komunistinė šunauja su Juknevičiene ir kitais TSKP šulais priešaky. O tai tėra labai mažas procentas tautos. Keli bailūs JAV kariai kuriuos po Lietuvą už rankučių vedžioja „karės savanorės“ peroksidu išbalintais plaukais, nėra okupacija. Tiesiog absurdo teatras ir tiek. 

Galima daryti išvadą jog SLF-LKP represofilai specialiai kelia bangas jog atkreipti kažkokių grupuočių(galbūt Grabausko minėtas čėčėnų ir amrėnų organizacijas) dėmesį. Tokiems itin lengva duoti į rankas ginklą ir sukelti suirutę. 

Beabejo, man rašant šią poringę, pasirodė Grabausko ir Juodiškos „co-op“ blevyzga apie „neofašistinį elitą“. Aš, „sisteminis rašytojas“, kurio kažkodėl nespausdina nei vienas „sisteminis“ laikraštis vėl buvau pamalonintas represofilų dėmesio. Dabar, pasak jų „garbinu Anušauską“, nes paminėjau jog jo knygos moksliškai vertingesnės negu represofilų reklamuojamas popieriaus gadinimas. Tai, ką parašysiu dabar, represofilams sukels dar vieną šoko ir isterijos priepuolį. Prieš kelis metus, Folkroko festivalio „Margos Pievos“ metu į dukras tinkančias mergiotes mėgstantis(vidurio amžiaus krizė matyt kamuoja) konservatyvus komunistas skaitė paskaitą apie NKVD vykdytos miško banditų medžioklės įpatumus(ir minėjo jog NKVD taktiką perėmė NATO ir jais naudojasi iki šiol). Keli laimingieji atėję pirmi(tarp kurių buvau ir aš) gavo dovanų po vieną knygos „Teroras“ egzempliorių, kuriuos po paskaitos konservatyvusis komunistas dar ir pasirašė linkėdamas sėkmės knygos gavėjams. Žinoma jogs save gerbiantis komunistuojantis represofilas niekada nė į rankas neims tokios knygos, kur dergiami Stalino saulę atnešę statistinio represofilo didvyriai ir autoritetai. Bet nepamirškim, jog norint pilnai suprasti dalyką reikia atidžiai išstudijuoti visus jo aspektus ir šaltinius apie jį, o ne tik kažkokią vieną dogmą, kaip įprasta represofilų elitui.

Bodimasi ir faktu jog esu bajoriškos kilmės. Pasak represofilų, bajoras negali būti teisingas, ir vieninteliai patriotai tai yra kumetyno išperos. Pamiršta tik represofilai, jog Lietuvos bajorai yra savo krauju aplaistę šią žemę, gindami ją nuo išorės priešų. Bet pasak Motinos iš didžiosios raidės, TSKP veikėjos B. Dilpšienės bajorija – tai Lietuviškojo neofašizmo šaknys. Pamiršta represofilai jog ne visi bajorai buvo kaip Maironio baladėje minimas Čičinskas. 

Taigi paskaitęs apie tai kaip „elitas“ kuris garbina Smetoną(„Pankiniai“, rusėnus mylintys šunyčiai nėra elitas. Jie tokiam pat politiniam užribyje kaip ir SLF-LKP), buvau apkaltintas tuo jog išnaudoju darbo liaudį.

Hm. Niekad nemaniau jog darbas pramonės ir statybos sektoriuje, žemiausioje grandyje, yra išnaudojimas. Taip pat išnaudojau darbo žmones, kai aš, lygiai taip pat su kitais darbo žmonėmis negaudavau mėnesį(ir ilgiau) vėluojančio atlyginimo. Niekad nebūčiau pagalvojęs jog aš kartais dirbdamas po dvi pamainas, išnaudoju darbo žmones. Dar suprasčiau jeigu būčiau dirbęs pamainos meistru, ar kitoje vadovaujančioje pozicijoje, bet daugiausia mano stažo sudaro paprasto kvalifikuoto darbininko pareigos. Gal represofilai įsivaiduoja jog gyvenu didelėje užmiesčio viloje ir turiu kelis šimtus hektarų žemės(be abejo atimtos iš paprastos darbo liaudies), kurią dirba keli prasigėrę kaimai, kuriuos girdau bulvine samane(caro laikais „bulvinukė“ buvo pigiausia degtinės rūšis) išvarytoje savo asmeniniame bravore? Taip nėra. Namas toks pats kaip ir kitų, niekuo nesiskiria iš aplinkos. Žemės nedaug, likusią privatizacijos metu susivogė tokie pat kumečiai ir komunistuojančios kirmėlės, remdamiesi kyšiais ir fraze „Gorbačiovas mums paskyrė“.

Pastebėjau senai, jog tokie „teisuoliai“ kaip Lėkštutis(ar Lekstutis, nesuprasi čia visai), Grabauskas ir kiti panašūs senai bodisi žmonėmis kurie seka savo geneologiją ir žino savo kilmę, ar bent jau ja aktyviai domisi. Tik nežino, jog dažnas žmogus kurio proproseneliai buvo dvarininkai(nesvarbu smulkūs ar stambūs) šiandien yra būtent ta darbo liaudis už kurią neva taip aršiai piketais ir mitingais kovoja SLF-LKP šunauja ir Razminas. O tas dabartinis „elitas“ tėra nomenklatūros atstovai ir šiaip išverstaskūriai prisitaikėliai kaip dauguma TS-LKD ir LSDP narių. Aišku „nomeklatūrščikai“ yra ir SLF-LKP, bet jų prie lovio niekas neprileido.  Dėl to jie tokie pasiutę, nes po TSRS griūties jie jau nebegyvena „gerai“. 

Tai dabar ir turim Revoliucinės minties judėjimus, kurie deja neverti nė perlaužto grąšio. Klausimas tik ko jie imsis kai nuo jų nusigręš likusio pasaulio komunistinės organizacijos? Vėl pereis į „fašistų“ pusę? 

Laikas parodys.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));