Reiškiame nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministre

Reiškiame nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministre

Reiškiame nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministre

 

Švietimo šakos kolektyvinė sutartis (toliau – Sutartis), pasirašyta 2017-11-22, apima ir aukštąjį mokslą (toliau – AM). Šiai Sutarčiai įgyvendinti buvo paskirti darbo grupių vadovai (Švietimo ir mokslo ministrės 2018-01-03 įsakymas Nr. V10).

 

Šios Sutarties 4.1–4.6 punktai akcentuoja, kad Šalių santykiai grindžiami lygiateisiškumo, sąžiningumo, tarpusavio pagarbos, priimtų įsipareigojimų vykdymo principais. Taigi Šalys yra įpareigotos nepažeisti vienos kitų diskrecijos, priimant svarbius sprendimus, tačiau to, deja, nesilaikoma.

 

Tai pagrindžia faktas, kad buvo pažeistas Sutarties 9.13 punktas, nes sudarant valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos gerinimo grupę (2017-11-30) LAMPSS nebuvo apie tai informuotas, nebuvo pakviesti ir į grupės darbą įtraukti LAMPSS deleguoti atstovai, nors minėtas punktas tai numato.

 

Dar LAMPSS derantis su ŠMM dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties 9.1 punkto kilo nemaža problemų, tačiau 2017-06-15 AM profesinėms sąjungoms išvedus kelis šimtus aukštųjų mokyklų darbuotojų į mitingą prie LR Seimo ir Vyriausybės, vis dėlto pavyko susitarti ir buvo rasta 22,6 mln. Eur dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams didinti. Tačiau sąžiningas ir motyvuotas šių lėšų paskirstymas neužtikrintas. Pinigus, kurie skirti pagal Švietimo šakos kolektyvinę sutartį, ŠMM paskirstė PAŽEISDAMA esminį socialinio teisingumo principą, kuriam atstovauja ir kurį gina LAMPSS. Jei šias lėšas ŠMM būtų padalinusi socialiai teisingai, tai visų aukštųjų mokyklų dėstytojams ir mokslo darbuotojams atlyginimų didinimo fondas būtų skaičiuojamas aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičių padauginus iš 231 Eur/mėn.

 

Dabartinis ŠMM patvirtintas skaičiavimas ir toliau didina aukštųjų mokyklų dėstytojų bei mokslo darbuotojų socialinę atskirtį ir pažeidžia bei didina ir šiaip gana didelius skirtumus tarp skirtingų aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio. Dabar pinigai darbo užmokesčiui didinti paskirstyti taip: LSMU (280,2 Eur/mėn. vienam darbuotojui (vid.)), ASU (270,8 Eur/mėn. (vid.)), VU (262,8 Eur/mėn. (vid.)), KTU (257,0 Eur/mėn. (vid.)), VGTU (215,4 Eur/mėn. (vid.)), VDU (211,0 Eur/mėn. (vid.)), LMTA (210,6 Eur/mėn. (vid.)), VDA (204,6 Eur/mėn. (vid.)), KU (180,3 Eur/mėn. (vid.)), MRU (170,0 Eur/mėn. (vid.)), LSU (166,0 Eur/mėn. (vid.)), ŠU (140,9 Eur/mėn. (vid.)), LEU (121,5 Eur/mėn. (vid.)).

 

Taigi dabartinės valdžios „socialinis teisingumas“ reiškia tik tai, kad ir taip didelius darbo užmokesčius, lyginant su LEU, ŠU ir kitais universitetais, gaunantiems LSMU dėstytojams ir mokslo darbuotojams prie algos vidutiniškai bus pridėta papildomai 49 eurai per mėnesį. Kad tai įvyktų, ŠMM nusprendė iš kiekvieno LEU darbuotojo atimti vidutiniškai po 110 eurų per mėnesį, ŠU – po 90 eurų per mėnesį ir t. t. LAMPSS tokiam socialiai neteisingam skirstymui nepritaria ir REIŠKIA VIEŠĄ NEPASITIKĖJIMĄ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRE. Jeigu ir toliau ministrė manipuliuos, kaip jai patogiau, pasirašyta Švietimo šakos kolektyvine sutartimi, išeisime į gatves ir pareikalausime, kad ji atsistatydintų.

 

LAMPSS tarybos 2017-01-17 sprendimas.

 

LAMPSS pirmininkė dr. Asta Lapinskienė

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : ASTA MARYTĖ LAPINSKIENĖ, LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));