Reikia ar nereikia vykdyti teismo nutartis?

Teisejai

Teisejai

Reikia ar nereikia vykdyti teismo nutartis? 

 

Kristina Kareckienė

 

Žinomai melagingo 2015-08-25 VVTAS susitikimo 2015-09-08 protokolo pagrindu (dokumentas turi dvi datas) dukra nuo motinos buvo atskirta 2015-09-04. Dukters tėvas P. K. 2015-09-04 pats atidavė dukrą globos įstaigai, nors byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog pastarasis 2015-09-04, 2015-09-14, 2015-09-15, 2015-09-21, 2015-09-22 buvo Vilniuje. Nežiūrint rašytinių įrodymų, vaiko teisių apsaugos tarnyba klastojo išvadą teismui, esą vaikas paimtas į globos įstaigą todėl, kad vaiko tėvas „buvo Norvegijoje”. Teismas, turėdamas byloje akivaizdžius įrodymus, jog VVTAS išvada neatitinka fakto, nutartyse teigė teiginius iš VVTAS nutarčių. 

2015-09-14 dukters tėvas pateikė pretenziją VVTAS, kuria pareikalavo VVTAS paaiškinti kokias VVTAS įžvelgė grėsmes vaikui, kad prireikė tokių necivilizuotų priemonių – dukrą paimti iš motinos į globos įstaigą. VVTAS atsisakė vaiko motinai leisti susipažinti su atsakymu, kurį pateikė vaiko tėvui. 

Vilniaus m. apygardos teismo bylų nutartyse  Nr. 2S-2610-580/2016 ir Nr. 2S-2424-580/2016, Nr. 2S-53-580/2017 pagal atsakovės (vaiko motinos) atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir vykdomųjų raštų išdavimo, pateikti faktams prieštaraujantys teiginiai, esą atsakovė (vaiko motina) nemokėjo išlaikymo dukrai ir susidarė skola. Išlaikymą dukters motina dukrai moka pervedama lėšas į P. K. sąskaitą nuo 2015-10-17 kiekvieną mėnesį,  Be išlaikymo dukrai, dukters motina moka dukters tėvui  P. K. būsto ir garažo nuomos mokesčius nuo 2015-11. 

Teisejai

Teisėja J.M. Strumskienė (viduryje)

Pagal el. bankininkystės duomenis kurie pateikti į bylą, atsakovė moka 2015-10-26 teismo nutartimi nustatytą išlaikymą dukrai 2015-11-01, 2015-12-01, 2016-01-02, 2016-02-02, 2016-03-02, 2016-04-01, 2016-05-01, 2016-06-01, 2016-07-06, 2016-08-01, 2016-09-01, 2016-10-01, 2016-10-24 (už 2016-11), 2016-12-01, 2016-12-28 (už 2016-01), 2017-02-01, 2017-03-01, 2017-03-30 (už 2017-04) mokėjimą pervedant pinigus į ieškovo sąskaitą; be to pateiktas atsakovės 2015-09-08 VVTAS teiktas išlaikymas dukrai (protokolas Nr. A17-1036/15(3.1.16-AD15), bei 2015-10-17 pavedimas į P. K. sąskaitą. Pateiktas stsakovės garažo nuomos mokesčio mokėjimas ieškovui 2015-12-01, 2016-01-02, 2016-02-08, 2016-03-12 (mokestis po el.tinklų remonto mokečio), 2016-05-01, 2016-06-07, 2016-06-13, 2016-07-14, 2016-08-02, 2016-10-01, 2016-11-20 pervedant mokestį į ieškovo sąskaitą; atsakovės būsto  nuomos mokesčio mokėjimas ieškovui  2015-11-01, 2015-12-01, 2016-01-02,  2016-02-08, 2016-03-12, 2016-04-08, 2016-05-01, 2016-07-16, 2016-10-21, 2016-11-27,  pervedant mokestį į P. K. sąskaitą.

Bylų nutartis  Nr. 2S-2610-580/2016 ir Nr. 2S-2424-580/2016, Nr. 2S-53-580/2017 priėmė 2016-11-17, 2016-11-22, 2017-02-07 ta pati teisėja J. M. Strumskienė, nors Vilniaus m. apygardos teismas nurodo, jog teisėją parenka „kompiuterio sistema atsitiktinai”.

Teisėja nutartyse nurodo, esą melagingą informaciją melagingiems teiginiams nutartyse teisėja gavo iš vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadų.  Tokio turinio Vilniaus Vaiko Teisių Apsaugos Skyriaus išvada atsakovei nebuvo pateikta. Nutartyje dėl laikinosios bendravimo tvarkos nustatymo ir vykdomųjų raštų išdavimo teismas teigia, esą vaiko teisių apsaugos Skyrius teismui siūlo kaip padalinti šalių butą, esą VVTAS siūlo teismui, to paties  teismo priteistą išlaikymą priteisti atgal ieškovui be jokių įrodymų, tiesiog todėl, kad to nori ieškovas, kuris pasižadėjo VVTAS  išvežti šalių dukrą į Norvegiją. 

Susipažinus su bylomis paaiškėjo, jog teisėjos J. M. Strumskienės paminėtų nutartyse VVTAS išvadų jose nėra. O teiginiai nutartyse atitinka ieškovo ieškinio teiginius – pageidavimus

Nutartys Nr. 2S-2610-580/2016 ir Nr. 2S-2424-580/2016, Nr. 2S-53-580/2017 yra dėl laikinosios bendravimo tvarkos pakeitimo ir dėl vykdomųjų raštų išdavimo,  tačiau  nutarčių struktūra būdinga  galutinio teismo  sprendimo struktūrai. 

Teismo nutartyse   rašomos  ligos ir sindromai kurios nebuvo ir nėra nustatytos, arba negali įtakoti ginčo dalyko. Teismo nutartyse klastojamas „nemokėto” išlaikymo įsiskolinimas, teikiama eilė teiginių   faktinėms aplinkybėms. Teismo nutartyse pateikti neįtikėtini teiginiai esą K. Kareckienė kažkaip „darė epilepsiją ir autizmą dukrai”, tarsi tai „daromi dalykai”, o ne medikų pažymos pateiktos į bylą. Teismas nutartyse nepažymėjo, jog šalių dukters ištyrimo dėl metabolinių ligų rezultatus atsakingi medikai (VUVLSK doc. A. J. ir dr. B. S.) teigia turintys, tačiau Valstybinė akreditavimo tarnyba atlikusi kontrolę, tokių duomenų vaiko ligos istorijoje neaptiko

Nutartis  su faktams prieštaraujančiais teiginiais įkelta į virtualią erdvę per Liteko sistemą, tai reiškia, jog viešinti faktams prieštaraujančią teismo nutartį yra suinteresuotas teismas. Galimai taip formuojama teismų praktika, nežiūrint į tai, jog teismų praktika formuojama faktui prieštaraujančiais teiginiais

Viešinti teismo nutartis, kuriose skelbiami žinomai melagingi duomenys yra šiurkščiausias žmogaus teisių pažeidimas.

Teismas nutaryje nepažymi, jog ieškovas nevykdė 2016-01-25 teismo nutarties ir 2016-07  išvežė dukrą į Norvegiją. 

Ieškovas klastojo teismui, policijai, esą vaiko išvežti į Norvegiją ketinimų nėra, ir vaiko išvežimo fakto nebuvo. Atsakovei pateikus įrodymus, jog vaiko išvežimo faktas ir teismo nutarties pažedimas buvo 2016-07-04, teismas ir VVTAS pateiktą informaciją dėl nutarties pažeidimo ignoravo. 

LR VSAT prie LR VRM, policija  neįžvelgia problemos kuomet teismo nutarčių nevykdo P. K., kuris 2015-07-30 raštu VVTAS įsipareigojęs mūsų dukrai „prašyti pagabos” kreipiantis į Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybą. Kokios pagalbos dukters tėvas prašo Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybos VVTAS, ieškovas nenurodo, o teismas pagal vaiko motinos prašymą atsisako išreikalauti atsakymus iš VVTAS ir ieškovo

Teismas nepasisako apie ieškovo 2016-01-25 rašytinį pasižadėjimą VVTAS išvežti dukrą į Norvegiją ir prašyti pagalbos dukrai kreipiantis į Norvegijos vaiko teisių apsaugos specialistus.

 Teismas nepasisako apie bylose Nr. 2YT-14100-541/2017,  Nr. 2YT-15817-960/2017, Nr. 2-354-726/2017 pateiktus įrodymus, jog vaiko tėvas nevykdo teismo nutarčių. Bylose turėjo būti nagrinėjami vaiko motinos pateikti įrodymai dėl ieškovo 2016-01-25 ir 2016-08-22 teismo nutarčių nevykdymo, kuriomis ieškovas įpareigotas neišvežti dukters iš Lietuvos, įpareigotas teikti informaciją apie dukters  ugdymą, lavinimą, informuoti vaiko motiną dukrai susirgus, apie gydymo įstaigas kurios teikia paslaugas bylos šalių dukrai. Teismas nepriima skundo Nr. 2YT-15817-960/2017 byloje dėl ieškovo teismo nutarties nevykdymo, kuria ieškovas įpareigotas teikti informaciją vaiko motinai apie dukters sveikatą, ugdymą, lavinimą

Byloje Nr. 2YT-14100-541/2017 teismas pasisako, esą ieškovas, kuris 2016-01-25 teismo nutartimi buvo įpareigotas neišvežti dukters iš Lietuvos, 2016-07 išvežė dukrą teisėtai, nes nežiūrint LR CPK 587 str., nutarties ieškovui esą nereikėjo vykdyti, nes išieškotoja (vaiko motina) kreipėsi į antstolį 2016-12-12. Pažymėtina, jog išieškotoja iki 2016-12-12 kreipėsi į antstolį R. Kamarauską, kuris nutartį, kuria draudžiama vaiką išvežti iš Lietuvos, atsisakė vykdyti, nurodydamas, esą Ieškovo antstoliams negalima kontroliuoti. 

Darytina išvada, jog byloje Nr. 2YT-14100-541/2017 suformuota nauja praktika, kuria sakoma, kad teismo nutarčių nereikėjo vykdyti jei asmuo nebuvo gavęs patvarkymo iš antstolio. Tokiom aplinkybėm išeitų, kad vaiko motina mokėjo išlaikymą dukrai nepagrįstai. 

Bylų Nr. 2YT-14100-541/2017,  Nr. 2YT-15817-960/2017 teismo nutartys neįkeltos į virtualią erdvę. 

Vilniaus m. apygardo teismo nutartyje Nr. 1S-312-654/2016 teismas pažymėjo faktamas prieštaraujančius teiginius, esą vaiko raidos centro dir. J. Petrulytė nepasirašė 2015-08-25 VVTAS susitikimo protokolo 2015-09-08 (dokumetas turi dvi datas, tačiau teismui dokumento teisėtumas nekelia abejonių), kuriame pastaroji pateikia melagingus teiginius apie vaiko motiną. Byloje Nr. 1S-312-654/2016 pateiktas įrodymas – minėtas protokolas, tačiau  teismas sudarydamas nutartį remiasi ne įrodymais, bet J. Petrulytės teiginiais. 

Aukščiau nurodytos aplinkybės  patvirtina, jog siekiama tikslo nesiskaitant su priemonėmis. 

Byloje pateikti įrodymai leidžia manyti, kad asmenys, kurie pateikia rašytinį pasižadėjimą VVTAS išvežti savo vaiką į Norvegiją ir paprašyti Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybos pagalbos Lietuvos pilietybę turinčiam mažamečiui, yra atleisti nuo bet kokios atsakomybės ir teismo nutarčių įpareigojimų, be to, suklastotų teismo nutarčių pagrindu, jiems  gali būti priteistas išvežamo į Norvegiją vaiko motinai priklausantis turtas.

 

Kristina Kareckienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));