skip to Main Content

REIKALAVIMAS PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ

 

2016-03-29

 

Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės, kol nebuvo priimtas Atliekų tvarkymo įstatymas, atliekų tvarkymą vykdė vadovaudamosios LR Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 

 

1 p., 6 str. 2 p. bei LR Rinkliavų įstatymo 11 str. “savarankiškos savivaldybių funkcijos” 8 p.. 

 

Kiekviena savivaldybė turėjo ir atliekų sąvartynų, į kuriuos atliekas, surinkus iš gyventojų, 

 

veždavo tam pasamdytos įmonės. Visos įmonės su gyventojais sudarydavo laisvanoriškas 

 

sutartis, dėl to tarp savivaldybių ir gyventojų nekildavo jokių problemų. Buvo nusistovėję 

 

tikros, bet ne tariamos savivaldos santykiai su piliečiais.

 

Europos Sąjungos teise, Atliekų tvarkymo direktyva, papildžius Atliekų tvarkymo įstatymą, 

 

pasikeitė LR  Vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos. Savarankiškos savivaldybių 

 

funkcijos 6 str. 31 p. atliekų tvarkymo srityje pasikeitė ir tapo Valstybės (valstybės perduotos 

 

savivaldybėms) funkcijos, 7 str.  37 p.,  o nuo 2016-01-01  38 p. “kitos pagal įstatymus 

 

perduotos funkcijos”. Tuo pačiu pasikeitė LR Vietos savivaldos įstatymo taikymas.

 

Kiekviena savivaldybė šios įmonės akcininikė. Taip savivaldybės sukūrė komunalinių atliekų 

 

tvarkymo sistemą, kuri atlieka komunalinių atliekų paslaugą gyventojams. Atliekų tvarkymo 

 

įstatymo, aktuali versija nuo 2014-04-30, 2 str., 14, 17, 20, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

 

dalys, 4 str. atliekų tvarkymo organizavimas. Ši įmonė dirba pagal savivaldybių vietinės 

 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo Nuostatus. 

 

Šie Nuostatai prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo (aktualus nuo 2014-04-30)  

 

nuostatoms, išdėstytoms 30, 301, 302, 31, 32, 33, 34 straipsniuose. 

 

Pradėjus vykdyti naują Valstybinę atliekų tvarkymo politiką, kuri susieta su 

 

Savivaldybės susikūrė UAB Regioninius apskričių atliekų tvarkymo centrus. 

 

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai pasamdė vežėją, kuris iš atliekų turėtojų 

 

Savivaldybių tarybos priėmė ir toliau taiko Savivaldybių vietinės rinkliavos už 

 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, Nuostatus, kurie 

 

prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymui, galiojančiam nuo 2014-04-30 dienos. Tarybos nariai 

 

individualiai balsuodami už Nuostatus, galimai pažeidė teisės aktus, savanaudiškai, 

 

pasinaudodami padėtimi priėmė ir nekeičia nuostatų, kuriomis pažeidžiamos piliečių teisės, 

 

pasinaudoti komunalinių atliekų tvarkymo sistema, jos teikiama paslauga, su komunalinių 

 

atliekų administratoriumi sudarius paslaugos gavimo sutartį.

 

įstatymui neprieštaraujančius Nuostatus, kurie nepažeistų piliečių teisių.

 

Prašome savivaldybės merų bei tarybų priimti naujus, Atliekų tvarkymo 

 

Prašome tarnybų, kurioms adresuotas pareiškimas, atlikti savivaldybių, kurios 

 

sukūrė UAB “Alytaus regioninį atliekų tvarkymo centrą”, toliau ARATC, pačios UAB bei 

 

samdomo atliekų vežėjo kompleksinį patikrinimą:

 

1. Išsiaiškinti, kas ir kieno iniciatyva paviešino asmeninius duomenis, Lietuvos piliečių 

 

turimą gyvenamąjį bei kita plotą.

 

2. Kas Alytaus regiono savivaldybių tarybose, kokie jų nariai asmeniškai balsavo už 

 

“Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

 

tvarkymą” Nuostatus, kurie prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymui.

 

3. Kiek lėšų ir turto skyrė savivaldybės steigiant ARATC; kiek lėšų gavo iš kitų šaltinių.

 

4. Kaip buvo sukurti komunalinių atliekų UAB “Ekonovus” ar kiti vežėjai; kaip ARATC 

 

samdė vežėjus, kokiais  kriterijais vadovavosi.

 

5. Pagal kokius kriterijus ARATC  formuoja kainas kvadratiniam metrui, nors dalis 

 

žmonių mirę ar negyvena savo gyvenamuose plotuose.

 

6. Komunalinių atliekų vežėjas atliekas į ARATC komunalinių atliekų sąvartyną priduoda 

 

svoriu, bet ne kvadratiniais metrais; kiek pagal atskiras savivaldybes ARATC-as 

 

aptarnauja gyvenamo poto, kvadratiniais metrais; kiek lėšų išmoka vežėjams už 

 

pristatytas į sąvartyną komunalines atliekas; kiek lėšų ARATC-as surenka iš gyventojų 

 

pagal turimą gyvenamąjį plotą kvadratiniais metrais.

 

7. Kokią ARATC kontrolę, kaip dažnai ją vykdo UAB steigėjai; ką steigėjai tikrina ir kokie 

 

tikrinimo rezultatai?

 

8. Juridinio asmens registre, 2015-05-21, kodas 250835860, naujai įregistruoti UAB 

 

ARATC-o Įstatai, kurie pagal savo turinį leidžia privatizuoti savivaldybių, valstybės, ES 

 

ir komunalinių atliekų turėtojų lėšomis įsteigtą įmonę. Pagal naujai priimtus įstatus, 

 

galimą privatizavimą, paneikite ar patvirtinkite šio regiono gyventojams – Lietuvos 

 

piliečiams kilusias abejones.

 

9. Patikrinus ir nustačius šiurkščius įstatymų pažeidimus, piktnaudžiavimą tarnyba ar 

 

kitomis nusikalstamomis veikomis atliktus veiksmus, galimą veikimą grupėje, 

 

monopolijos sukūrimą, galimą Lietuvos piliečių turto prievartavimą, kreiptis į 

 

Generalinę prokuratūrą, kad ji pradėtų ikiteisminius tyrimus  nusikalstamą veiką 

 

įvykdžiusiems  pareigūnams.

 

10. Prašytume fiksuoti tikrinimo metu paaiškėjus naujiems nusikalstamų veikų faktams.

 

Ikiteisminių tyrimų metu arba atlikus kitus patikrinimus, gali paaiškėti lėšų 

 

švaistymo bei pasisavinimo atvejai, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, 

 

nacionalinio saugumo interesus, taip pat Eurpos Sąjungos teisės normas. 

 

prašome pateikti  Asociacijai “Stabdyk savivalę”. 

 

Ikiteisminių tyrimų ir kitų patikrinimų rezultatus, sprendimus bei nutartis, 

 

Asociacijos “Stabdyk savivalę” Prezidentas Arnoldas Taujanskas

 

Dokumentą paruošė teisninkas Vytautas Ziminskas (+370-686-58749)

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));