Raudonasis maras. Iš Igno Adamonio, KGB Ukmergės skyriaus vado, vadžias perėmė jo atžala – teisėjas R.Adamonis

KGB-iperos-Ukmergeje-page-001

KGB-iperos-Ukmergeje-page-001

 

Raudonasis maras. Iš Igno Adamonio, KGB Ukmergės skyriaus vado, vadžias perėmė jo atžala – teisėjas R.Adamonis

 

Ugnė Kryžiutė

 

Raudonasis maras niekur neišnyko. Jo metastazių dvoką jaučiame ir dabar. Teksto autorė neturi duomenų, kad buvęs Ukmergės KGB poskyrio viršininkas papulkininkis  Ignas Adamonis buvo teisiamas ar pakartas už vykdytą kolaboravimą su okupacine valdžia ir lietuvių tautos genocidą. Priešingai, dabar įstatymas imperatyviai įpareigoja gerbti KGB papulkininkio lizdelyje  išperėtą paukštelį –  Rinaldą Adamonį. Nuo 1994-ųjų pastarasis eina Ukmergės(!) rajono apylinkės teismo teisėjo pareigas.

SSRS valstybės saugumo komitetas (NKVD, NKGB, MGB, KGB – toliau VSK) buvo nusikalstama organizacija, vykdžiusi karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje. Iš internete paskelbtos šykščios medžiagos galime susidaryti tik apytikslį vaizdą, ką Lietuvos okupacijos metu veikė KGB papulkininkis  Ignas Adamonis. Šalia fizinių represijų, KGB  taikė rafinuotesnes, mažiau matomas psichologinio poveikio priemones: kompromitavimą, propagandą ir profilaktiką. Šios priemonės tarpusavyje glaudžiai susijusios, bet turi ir specifinių ypatybių. Psichologiniu spaudimu buvo siekiama įbauginti neklusnius, sovietų valdžiai nelojalius asmenis, priversti juos išsižadėti savo pažiūrų ir prisitaikyti prie sovietinės tikrovės.

 

 

Viena iš dažniausiai taikytų priemonių – kompromitavimas, t. y. neigiamos viešosios nuomonės apie jiems nepalankius asmenis ar organizacijas formavimas visuomenėje siekiant susilpninti jų pozicijas, veiklą, mažinti rėmėjų gretas ir pateisinti savo veiksmus, t. y. represijas ir susidorojimą. Kompromituojančios medžiagos ieškota žmogaus praeityje, jo veikloje nepriklausomoje Lietuvoje, nacių okupacijos ir pokario metais. Ankstesnė socialinė padėtis ar tremtis, kalinimas taip pat buvo laikoma kompromatu, kurį KGB galėjo panaudoti ir verbavimui. Rečiau naudota asmeninio pobūdžio kompromituojanti informacija. Ji ne visada buvo melaginga. Sovietinis saugumas siekė pasinaudoti tikrais faktais, juos iškraipydavo, tendencingai interpretuodavo, nepateikdavo visos tiesos siekdamas sukelti visuomenės nepasitikėjimą kompromituojamu asmeniu. Kompromitavimo akcijų taikiniai buvo tikėjimo suvaržymams nepaklūstantys dvasininkai, buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai, ypač partizanai, taip pat disidentai, žmogaus teisių gynėjai, išeiviai. Kompromitavimo formos buvo įvairios: šmeižto ir melo akcijos spaudoje, politinių bylų kriminalizavimas, laiškų ir peticijų, dažniausiai falsifikuotų, inicijavimas, asmenų paskelbimas psichiniais ligoniais.

 KGB iperos Ukmergeje page 001

 

 

KGB iperos Ukmergeje page 002

 

          „Obuolys nuo obels netoli rieda“ – gerai žinoma lietuviška patarlė, reiškianti jog vaikai yra linkę supanašėti su savo tėvais.  Kur nusirito ir kuria kryptimi rieda KGB kadrinio karininko Igno Adamonio atžala teisėjas Rinaldas Adamonis, galime matyti iš faktų gausos, skelbiamos nepriklausomoje žiniasklaidoje.

          Pasak krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraščio „XXI Amžius“, dvejus metus politinę kalinę Mariją Kinertaitę-Laugalienę, visą savo jaunystę paaukojusią kovai už Lietuvos laisvę, 1949 metais suimtą, tardytą, kalintą Kauno saugumo rūsiuose, be teismo išsiųstą ilgiems lagerio metams į Magadaną, persekioja sovietinis poetas Vacys Reimeris. Pareiškime teigiama, kad sovietų poetas išdrįso paduoti šią 79-erių metų laisvės kovotoją į teismą už tai, kad savo prisiminimų knygoje „Jaunystė ir rezistencija“ ji prisiminė mačiusi V.Reimerį saugume ir parašė šiuos sakinius: „Mane tardė saugumietis rusas. Kadangi nemokėjau rusų kalbos, ateidavo vertėjas. Tai buvo tarybų Lietuvos rašytojas Vacys Reimeris“.

Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis priėmė sprendimą, kad politinė kalinė Marija Kinertaitė-Laugalienė paneigtų šiuos sakinius, paneigtų tai, ką išgyveno, matė ir atsimena. Net Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šio sprendimo nepakeitė – paliko galioti. Didelė grupė Vyčio kryžiaus ordino kavalierių viešai pareiškė , kad „teisėjas Rinaldas Adamonis negalėjo būti objektyvus. Jo tėvas – Atgimimo metais tarnavęs Maskvai, dirbęs Ukmergės KGB poskyrio viršininku. Sūnus negali atsakyti už tėvo nuodėmes, tačiau šis teisėjas neturėjo moralinės teisės nagrinėti šios bylos. Dabar galime tvirtinti: kagėbistų sūnūs vėl teisia tuos, kuriuos prieš pusę amžiaus teisė kagėbistai.“

Dėl  teisėjo Rinaldo Adamonio priimto minėto teismo sprendimo jaučiasi užgauliai įžeisti ir pažeminti partizanai – Vyčio kryžiaus ordino kavalieriai: Jonas Čeponis (Vaidevutis), Bronislavas Juospaitis (Direktorius), Jonas Kadžionis (Bėda), mons. Alfonsas Svarinskas (Laisvūnas), Vytautas Balsys (Uosis), Juozas Armonaitis (Triupas), Povilas Pečiulaitis (Lakštingala), Antosė Garšvienė (Milda), Antanas Garšva (Vytenis), Antanas Gabužis (Dobilas), Albinas Skučas (Amba), Jonas Kedas (Žilvinas), Antanas Petrikonis (Laivas), Kęstutis Diržys (Kudirka), Apolonija Purlienė (Rugiagėlė), Petras Gataveckas (Šturmanas), Aleksas Vaitelis (Rimtutis), Jonas Matukevičius (Danielius), Antanas Kazakevičius (Narsutis), Kazimieras Savičius (Sakalas, Uranas), Vytautas Nanartonis (Nainys), Vincas Žukauskas (Putinas)(A†A) , Steponas Steponavičius (Daktaras), Antanas Pažėra (Aušra), Jadvyga Bartašienė (Daktaras Dolitlis).

Dabar, gi, raudonasis maras traiško žmogaus teisių aktyvisto Zigmanto Šegždos ir jo šeimos gyvenimus. Pagal galimos koncerno „MG Baltic“ statytinės Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorės Sigitos Jurgelevičienės užsakymą 2014 metais aktyvistui buvo iškelta politinė baudžiamoji  byla. Pasak žiniasklaidos, šiame politiniame persekiojime suinteresuoto egzekutoriaus vaidmenį atlieka ir  Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas bei jam besąlygiškai paklūstanti klika.

Košmaras prasidėjo nuo to laiko, kai Sigita Jurgelevičienė pasirašė sutartį su advokatu, Lietuvos advokatų tarybos nariu Valdemaru Bužinsku, buvusiu sovietų KGB tardytoju. Paskui Z.Šegždos politinė byla buvo perduota apygardos vyriausiojo prokuroro Ramučio Jancevičiaus pavaldiniams: prokurorams Vidai Bracevičienei, Viliui Paulauskui ir Jolitai Kančauskienei, Liudui Žukliui.  Dabar Ramutis Jancevičius įgyvendina koncerno „MG Baltic“ iškeltus uždavinius. Dėsninga, kad nuo 2016 m. Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkės Jolantos Bagdonienės devynių teisėjų kapelai (įskaitant teisėją Rolandą Bužinską) pritariant,  Zigmanto Šegždos politinė byla perduota nagrinėti KGB kadrinio karininko palikuoniui – teisėjui Rinaldui Adamoniui.

Žmogaus teisių aktyvistas mano, kad  baudžiamojo proceso metu kagėbisto sūnus teisėjas Rinaldas Adamonis jau trečius metus jo atžvilgiu taiko tokius pat represinius metodus, kokius naudodavo sovietų okupaciniam režimui dirbusios specialiosios tarnybos. Šių metodų esmę Zigmantas Šegžda yra atskleidęs daugelyje  savo publikacijų. Pritariu  aktyvisto nuomonei, kad Lietuvos valstybėje atvirai ir nevaržomai veikianti KGB valstybė yra pavergtos lietuvių tautos tragedija.

 

Ugnė Kryžiutė

 

Šaltinis:

Čekistų „tiesa” viršesnė už dviejų aukų liudijimus

http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20011031/nuom_01.html

Facebook komentarai
});}(jQuery));