Rasa Juknevičienė nedvejodama pasirašė įsakymą šaudyti žmones, o Agne Bilotaitė išsigando

rasa-jukneviciene-saudyk

rasa-jukneviciene-saudyk

Atsisakė šaudyti žmones
VRM ministrė Agnė Bilotaitė atleido Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadovą Ričardą Pocių.
Pastarasis buvo sekamas įvairių spec. tarnybų dar nuo pernai vasarą vykusių vadinamųjų riaušių prie Seimo, kurias organizavo tas pats Policijos departamentas.
Nors mitingas, reikalaujantis atsistatydinti Seimą, baigėsi taikiai, vakare į policininkus pagal PD sumanytą planą ėmė lėkti akmenys. Riaušių malšinti iškviestas generolas R.Pocius paprašė ministrės A.Bilotaitės ranka pasirašyto įsakymo naudoti jėgą. LL šaltiniai sakė, kad žodžiu buvo duotas įsakymas šaudyti, jeigu žmonės įsiveržtų į Seimą. Ir šaudyti ne guminėmis, tačiau kovinėmis kulkomis, taikant ne į kojas, bet į gyvybinius organus.
Ministrė esą reikalavo, kad VST imtųsi veiksmų, bet kažkodėl pati delsė pasirašyti įsakymą, pagal kurį būtų įvestas masiniams neramumams malšinti numatytas planas „Vėtra“. Kalbama, kad Vidaus reikalų ministerijos vadovė tada tiesiog trypčiojo ir nesiryžo imtis ryžtingų sprendimų, nors mitinguotojai jau buvo Seimo prieigose. Tuo metu A.Bilotaitė iki vėlumos esą blaškėsi po Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kabinetą rūpindamasi, kaip nepakenkti savo įvaizdžiui. „Ministrė kamputyje verkė, o įsakymo nebuvo”.
R.Pocius neva tai daryti atsisakė, nes šaunamųjų ginklų panaudojimą aiškiai reglamentuoja Policijos įstatymas – ginklą galima panaudoti tik tada, kai yra labai aiški grėsmė pareigūnų ar kitų žmonių gyvybei. Net akmenis mėtantis chuliganas tokios grėsmės nesukelia.
Kita vertus, tie patys šaltiniai pasakoja, kad ir Lietuvos kariuomenė yra aiški takoskyra tarp kariškių, kurie palaiko landsbergistus, ir likusius. „Armija skilusi, nes vieni eitų už žmones, o kiti už landsbergius, – redakcijai sakė šis žmogus, – todėl pilietinis karas garantuotas, jeigu kiltų kokie nors neramumai. Mat armijai jeigu būtų duotas įsakymas šaudyti savo žmones, skiltų, dauguma atsisakytų”. Ta priešprieša labai akivaizdi per pratybas, nes „patriotai” tada siunčiami ant trijų raidžių.

rasa-jukneviciene-saudyk
rasa-jukneviciene-saudyk

Tas pats šaltinis sakė, kad dar per 2010 m. žiemos riaušes prie Seimo tuometė KAM ministrė Rasa Juknevičienė buvo pasirašiusi įsakymas šaudyti koviniais ginklais žmones, kurie įeitų į Seimą. Tą dieną Seimo pirmininkė Degutienė bėgiojo po Seimą klykaudama, kad „reikia kviesti armiją”. R.Pocius tokio įsakymo šaudyti koviniais ginklais paprašė Bilotaitės, jo negavo, ir atsisakė vykdyti.

raska

Visai neseniai konservatoriai leido šauliams nešiotis ginklus namo, nors tai sukelia didelį pavojų, kad koviniai ginklai bus pavogti arba panaudoti kokių nors pvz. išgertuvių metu. Šauliai yra landsbergistų ginklas, todėl jiems ir leista nešiotis ginklus, kad gąsdinti žmones.
Praėjusį birželį Vyriausybės priimtą sprendimą skirti R.Pociui tarnybinę nuobaudą gaubė tyla. VRM šefai tada sakė, kad VST vadas neįvykdė ministrės nurodymo ir taip pažeidė statutinėje tarnyboje griežtai reglamentuotą tarnybinį pavaldumą, be to, rodė neigiamą pavyzdį įstaigos darbuotojams ir kitų statutinių įstaigų vadovams. Kaip paaiškėjo kiek vėliau, A.Bilotaitei nepatiko, kad generolas į vieną ministerijoje vykusį pasitarimą vietoj savęs atsiuntė pavaduotoją, o į kitą, kuriame tartasi dėl Rūdininkų poligono, iš viso nieko nedelegavo. Generolas oficialiai atsisakė Bilotaitės nurodymui, kad migrantų tualetus plautų VST pareigūnai.
R.Pocius demonstratyviai atsisakydavo paklusti tai „kvailai blondinei” (jo nuomone) Agnei Bilotaitei, ir prašė, kad vST būtų tiesiogiai pavaldi vyriausybei, o ne VMR.

Facebook komentarai
});}(jQuery));