R.Šimašius arbitražo teismą su „Veolia” finansuoja privataus kapitalo fondas – jam pažadėta 26,5 mln. eurų premija

Simasius

Simasius

 

 

2019-01-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 76 darbotvarkės klausimu Nr. 17 buvo svarstomos Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „Vilniaus šilumos tinklai” tarptautinių arbitražų su Prancūzijos kompanija „Veolia” ir jos dukterine įmone UAB „Vilniaus energija” procesų finansavimo alternatyvos.

 

Simasius

Nurodytą posėdžio darbotvarkės klausimą Nr. 17 pristatė AB „Vilniaus šilumos tinklai” generalinis direktorius Mantas Burokas.

Darbotvarkės klausimu Nr. 17 dar kartą buvo pateikta 2019-01-09 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje priimta alternatyva pavesti AB „Vilniaus šilumos tinklai” Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „Vilniaus šilumos tinklai” vardu derėtis su rizikos kapitalo fondu (-ais) dėl arbitražo bylos išlaidų kompensavimo taip pat pavesti Finansų ir strateginio planavimo departamentui planuojant Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą numatyti iki 1,4 mln. Eur sumą iš asignavimų valdytojui Miesto ūkio ir transporto departamentui skiriamų lėšų. Tai yra pagal šią alternatyvą miestas prie arbitražo bylos finansavimo prisidėtų iki 1,4 mln. Eur, o likusią būtino finansavimo dalį (iki 6,4 mln. Eur) užtikrintų rizikos kapitalo fondas. Už tokią proceso finansavimo paslaugą rizikos fondas gali gauti iki 25,6 mln. Eur (neįskaitant palūkanų) „premijos” pajamų. Papildomai galimai savivaldybės mokėtina PVM suma – iki 5,38 mln. Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje šiuo klausimu balsavo 31 tarybos narys. Už darbotvarkės balsavo 28 tarybos nariai ir 3 susilaikė. Taigi priimtas sprendimas arbitražo procesą finansuoti dalinai pasitelkiant rizikos kapitalo fondą (iki 6,4 mln. Eur) ir dalinai pasitelkiant savivaldybės biudžeto lėšas (iki 1, 4 mln. Eur)

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas arbitražo proceso finansavimui pasitelkiant rizikos kapitalo fondą galimai turi nusikalstamo korupcinio pobūdžio veikos bruožų:

 1. {žvelgiamos galimos nusikalstamos korupcijos apraiškos kai kapitalo rizikos fondas „premijos” pinigais ketina pasidalinti su kai kuriais atsakingais valdininkais, pareigūnais ar jų interesams atstovaujančiomis visuomeninėmis organizacijomis, įmonėmis ar kt..

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje neatsirado nei vieno tarybos nario kuris suabejotų arbitražo teismo sprendimo palankumu Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Vilniaus šilumos tinklai”. Su visa arbitražo proceso medžiaga susipažinę Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius ir AB „Vilniaus šilumos tinklai” generalinis direktorius Mantas Burokas nevienareikšmiškai 2019-01- 09 VMS tarybos posėdyje Nr. 75 patvirtino kad neabejojantys arbitražo proceso sėkme. Atsižvelgiant j tai neatmestina galimybė kad kai kurie Vilniaus miesto savivaldybės ir/ar AB „Vilniaus šilumos tinklai” atstovai yra sutarę su kapitalo rizikos fondais ar jų atsakingais atstovais „pasidalinti” sėkmės mokesčiu, kurio preliminari vertė gali siekti iki 25,6 mln. Eur, kai fondas finansuotų tik iki 6,6 mln. Eur. Tai yra rizikos kapitalo fondas gautų beveik 4 kartus didesnę sumą nei investuotų. Ir tokį sprendimą siūlo Vilniaus miesto meras R. Šimašius bei AB „Vilniaus šilumos tinklai” generalinis direktorius M. Burokas kurie teigia įsitikinę arbitražo proceso rezultatu, palankiu Vilniaus miesto savivaldybei bei AB „Vilniaus šilumos tinklai”. Todėl neatmestina, kad tokiu sprendimu suinteresuoti asmenys yra susitarę su rizikos kapitalo fondais gauti dalį sėkmės mokesčio. Viena iš 25,6 mln. Eurų vertės sėkmės mokesčio „pasidalinimo” galimybių galėtų būti ir R. Šimašiaus vadovaujamo visuomeninio judėjimo finansavimo galimybė. Kaip žinia visuomeniniams judėjimams (rinkiminiams komitetams) nėra taikomos neskaidraus finansavimo prevencinės priemonės kaip partijoms. Neatmestinos ir kitos sėkmės mokesčio „pasidalinimo” galimybės.

 1. {žvelgiamos galimos nusikalstamos korupcijos apraiškos kai teisines paslaugas atliekančios advokatų kontoros TGS Baltic ir/ar Shearman & Sterling kompanija „paskatina” kai kuriuos atsakingus valdininkus, pareigūnus ar jų interesams atstovaujančias visuomenines organizacijas, įmones ar kt. nes teisines paslaugas atliekamoms advokatų kontoroms sukuriama situacija maksimaliai galimai vilkinti procesą siekiant gauti kuo daugiau pajamų už paslaugas.

Minimas sprendimas ypač palankus teisines paslaugas atliekančioms advokatų kontoroms TGS Baltic ir/ar Shearman & Sterling nes leidžia vilkinant arbitražo procesą užsitikrinti maksimalų finansavimą ir tuo pačiu išvengti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės siekiant įvertinti ar lėšos panaudotos tikslingai ir efektyviai. Nesvarbu kokia arbitražo baigtis bebūtų šios teisinių paslaugų kompanijos už savo paslaugas gaus pajamas. Todėl šios kompanijos suinteresuotos vilkinti procesą siekdama atlikti maksimalią „paslaugų apimtį”. Priimant labiausiai tikėtiną scenarijų kad arbitražo procesas bus sėkmingas Vilniaus miesto savivaldybei bei AB „Vilniaus šilumos tinklai” proceso vilkinimas išnaudojant maksimalų lėšų kiekį teisinėms paslaugoms atlikti be jokios kontrolės iš savivaldybės pusės yra naudinga teisines paslaugas teikiančioms kompanijoms. Todėl neatmestina, kad pačią arbitražo proceso finansavimo schemą per rizikos kapitalo fondus ir pačius fondus „surado” pačios teisines paslaugas teikiančios kompanijos. Taip pat tikėtina kad ir šių kompanijų atsakingi darbuotojai piniginėmis lėšomis, parama vietos rinkimuose ar kita forma „paskatino” atsakingus Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Vilniaus šilumos tinklai” atstovus.

 1. Įžvelgiamos galimos nusikalstamos politinės korupcijos apraiškos kuomet prieš pat naujus Vilniaus miesto mero rinkimus dabartinė Vilniaus miesto taryba skubos tvarka užsitikrina kad arbitražo proceso finansavimo sprendimą, kurj realizuoti turės nauja Vilniaus miesto savivaldybės vadovybė jau nebegalėsiant pakeisti sprendimo be neigiamų miestui pasekmių.

Šiuo sprendimu atveriamas kelias negrįžtamam procesui, kuomet po Vilniaus miesto savivaldybės mero bei tarybos rinkimų naujai susiformavusi vadovybė bus priversta ne savo valia vykdyti buvusios vadovybės sprendimus, nepaisant to kad naujos vadovybės požiūris būtų kitas. Netgi tuo atveju, kai naujai susiformavusi Vilniaus miesto savivaldybės taryba norėtų pakeisti sprendimą ir arbitražo proceso finansavimą numatytų vykdyti savivaldybės biudžeto lėšomis, tam tektų nutraukti iki tol AB „Vilniaus šilumos tinklai” pasirašytas sutartis su rizikos kapitalo fondu/fondais. Kadangi AB „Vilniaus šilumos tinklai” šiuo sprendimu gavo pilnus įgaliojimus derėtis ir pasirašyti sutartis tai kyla grėsmė kad sutartyje bus tokios sutarties nutraukimo sąlygos, kurios užkirs bet kokį kelią arbitražo proceso finansavimą užsitikrinti savivaldybės biudžeto lėšomis arba teks mokėti tokias netesybas rizikos kapitalo fondui kad sprendimo pakeitimas būtų nepakeliama našta savivaldybės biudžetui ir viršytų net maksimalią „premiją” mokamą rizikos kapitalo fondui už sėkmingą proceso baigtį.

 1. Sprendimas pasitelkti rizikos fondus išmokant premijas fondui iš kompensacijos, kildintos iš žalos Vilniaus miesto šilumos vartotojams, prieštarauja įstatymams nes kažkokiems privatiems fondams atiduodamos svetimos (nukentėjusių vartotojų ) lėšos.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius patvirtino kad Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „Vilniaus šilumos tinklai” ieškiniuose arbitraže prieš kompaniją „Veolia” figūruoja lėšos kildinamos iš nuostolių šilumos vartotojams, susidariusių dėl to kad kompanijos „Veolia” dukterinė įmonė UAB „Vilniaus energija” per šilumos ūkio nuomos laikotarpį (2002-2017 metai) taikė nepagrįstai aukštas šilumos ir karšto vandens kainas.

Iš to kas nurodyta akivaizdu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas gali ypač neigiamai paveikti AB „Vilniaus šilurtfos tinklai” finansinę padėtį kuomet Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kapitalo rizikos fondui išmokėtą premiją (iki 25,6 mln. Eur) pripažins kaip grąžintiną Vilniaus miesto šilumos vartotojams. Tokiu būdu šiomis lėšomis bus sumažinta šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams ir tokia lėšų suma AB „Vilniaus šilumos tinklai” patirs tiesioginius nuostolius ir atitinkamai šiuos nuostolius patirs ir Vilniaus miesto savivaldybė kaip pagrindinis AB „Vilniaus šilumos tinklai” akcininkas .

 1. Rizikos kapitalo fondų atrankos procesas vykdytas pateikiant konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims kas sukelia riziką jog tokios konfidencialios informacijos atskleidimas gali tūrėti neigiamos jtakos arbitražo proceso baigčiai.

AB „Vilniaus šilumos tinklai” generalinis direktorius Mantas Burokas per savivaldybės tarybos posėdį patvirtino kad kontaktavo su dviem kapitalo rizikos fondais dėl galimybės jiems finansuoti arbitražo procesą.

įprasta kad bet koks kapitalo rizikos fondas prieš pateikdamas siūlymą dėl finansavimo nuodugniai išnagrinėja susijusią medžiagą. Visa arbitražo medžiaga turi būti prieinama išskirtinai tik abiem ginčo pusėm ir jų atstovaujamoms teisinės paslaugas teikiančioms advokatų kontoroms su įpareigojimais neteikti šios medžiagoms trečiosioms šalims. Šiuo atveju kapitalo rizikos fondai (ypač fondų pirminių pasiūlymų pateikimo stadijoje) arbitražo proceso kontekste yra trečioji šalis, negalinti disponuoti visa su arbitražo procesu susijusia informacija. O viešai paskelbta informacija apie arbitražo procesą negali būti pakankama priimti pamatuotus sprendimus dėl finansavimo. Mažai tikėtina, kad kapitalo rizikos fondai „aklai” pasitikėjo Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų ir/ar AB „Vilniaus šilumos tinklai” darbuotojų ar žiniasklaidoje pateikta informacija.

Iš to kyla įtarimai kad AB „Vilniaus šilumos tinklai” ir/ar Vilniaus miesto savivaldybės ir/ar teisines paslaugas atliekančių advokatų kontoros atsakingi darbuotojai, turintys prieigą prie konfidencialios arbitražo proceso medžiagos atskleidė ją rizikos kapitalo fondams taip pažeisdami konfidencialumo įsipareigojimus.

Jei tokia informacija pasitvirtintų ir išaiškėtų kad kažkokie įmonių, savivaldybės ar advokatų kontorų darbuotojai pažeidė konfidencialumo įsipareigojimus, tai kita arbitražo ginčo pusė įgytų teisę reikšti papildomas pagrįstas pretenzijas Vilniaus miesto savivaldybei ir/ar AB „Vilniaus šilumos tinklai”, o arbitražas, pripažinęs tokį arbitražo proceso procedūros pažeidimą, priimtų nepalankų sprendimą Vilniaus miesto savivaldybei ir/ar AB „Vilniaus šilumos tinklai”.

 1. Rizikos kapitalo fondų atranka vykdyta neišsiaiškinus ar šis/šie fondai nėra susiję su oponentais kas irgi gali tūrėti neigiamos įtakos arbitražo proceso baigčiai.

Atsakydamas į vieno iš Savivaldybės tarybos nario posėdyje pateikė klausimą ar VŠT patikrino fondų galimas sąsajas su kita arbitražo teismo puse, direktorius Mantas Burokas patvirtino kad tokios patikros nevykdė.

Mantas Burokas savivaldybės tarybos posėdyje net nenurodė kokie fondai yra susidomėję arbitražo proceso finansavimu. O iš pateikto atsakymo į klausimą akivaizdu kad AB „Vilniaus šilumos tinklai” neanalizavo nei kas yra rizikos kapitalo fondų steigėjai, nei kokios jų galimos sąsajos su kita arbitražo ginčo puse. O tai kelia grėsmę keliais aspektais. Pirma: jei rizikos fondas kažkaip sietinas su kita arbitražo ginčo puse tai neatmetama galimybė kad proceso finansavimas gali pradėti strigti arba visai nutrūkti pvz. aiškinant per dideliu teisinių paslaugų biudžetu, nepakankamai teisinių paslaugų teikimo kokybe ir pan. Antra: finansavimo proceso metu reikalaujama konfidencialios vidinės Vilniaus miesto savivaldybės, ir/ar AB „Vilniaus šilumos tinklai” ir/ar advokatų kontorų informacijos, kuri galimai gali būti perduodama kitai arbitražo ginčo pusei.

Tokiu būdu galimai nusikalstamas neatsakingumas parenkant kapitalo rizikos fondus, nepatikrinus jų, gali sukelti reikšmingai neigiamas pasekmes arbitražo procesui arba iš vis jj sužlugdyti.

 1. Savivaldybė netenka mechanizmų kaip kontroliuoti ar teisines paslaugas atliekančių advokatų kontorų išleidžiamos lėšos yra racionaliai ir efektyviai panaudojamos.

Savivaldybės tarybos sprendimas arbitražo proceso finansavimą patikėti kapitalo rizikos fondui reiškia kad visa finansuojamų lėšų efektyvaus panaudojimo kontrolė perduodama kapitalo rizikos fondui. Neatmetama galimybė kad teisines paslaugas teikiančios advokatų kontoros vilkins arbitražo procesą siekdamos gauti maksimaliai daugiau lėšų. Taip pat neatmetama galimybė teisinėms advokatų kontoroms šantažuoti fondą siekiant didinti finansavimą (didesne nei numatyta lėšų dalimi) nes kitaip advokatų kontoros neteiks teisinių paslaugų ir taip sužlugdys arbitražo procesą

 1. Užkertamas kelias galimybei taikiai susitarti ateityje, jei bus matoma kad procesas vyksta nepalankia kryptimi.

Teisines paslaugas teikiančių privačių advokatų kontorų tikslas per arbitražo procesą gauti maksimalias pajamas nesvarbu kaip pats procesas besibaigtų – sėkme ar nesėkme. Rizikos kapitalo fondo pasirinkimas finansuoti procesą užkerta kelią ateityje savivaldybei priimti sprendimus stabdyti procesą taikiai susitariant jei, savivaldybės nuomone, proceso eiga būtų nepalanki

Atsižvelgiant j tai kas nurodyta aukščiau ir siekiant išsiaiškinti ar atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai ir/ar AB „Vilniaus šilumos tinklai” darbuotojai ir/ar teisines paslaugas atliekančių advokatų kontorų TGS Baltic ir/ar Shearman & Sterling darbuotojai galimai atliko nusikalstamas (korupcines) veikas prašau Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą savo kompetencijos ribose atlikti atitinkamus ikiteisminius tyrimus. Šių ikiteisminių tyrimų tikslas:

 1. Išsiaiškinti rizikos kapitalo fondų atsiradimo Lietuvoje bei Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo pasitelkti rizikos kapitalo fondus arbitražinio ginčo proceso finansavimui priėmimo, aplinkybes:

kokie konkrečiai asmenys Lietuvoje iniciavo rizikos kapitalo fondų atsiradimą; su kokiais konkrečiai kapitalo rizikos fondais vyko kontaktai; kas yra šių fondų steigėjai;

– ar yra šių fondų ar bent vieno iš jų kažkokios sąsajos su Prancūzijos kompanija „Veolia”; ar yra šių fondų ar bent vieno iš jų kažkokios sąsajos su advokatų kontoromis TGS Baltic ir/ar Shearman & Sterling;

kokie konkrečiai asmenys – Lietuvos piliečiai vedė preliminarias derybas su rizikos kapitalo fondais pateikusiais ketinimą finansuoti arbitražo procesą;

 

Kokia konkrečiai informacija buvo pateikta rizikos kapitalo fondams vedant preliminarias konsultacijas, kokie asmenys ją teikė.

ar vedant preliminarias konsultacijas rizikos kapitalo fondai gavo konfidencialią informaciją apie arbitražo procesą. Jei taip, tai kokie konkrečiai asmenys šią informaciją atskleidė.

Kiek su sprendimu pradėti konsultacijas su rizikos kapitalo fondais susijęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius ir/ar jo vadovaujamas rinkimų komitetas;

Kiek su sprendimu pradėti konsultacijas su rizikos kapitalo fondais susijęs AB „Vilniaus šilumos tinklai” vadovas Mantas Burokas;

Ar Remigijaus Šimašiaus ir/ar Manto Buroko veiksmuose neįžvelgiama korupcinio pobūdžio veiksmų siekiant pasipelnyti iš rizikos kapitalo fondo gautino sėkmės mokesčio.

Ar Remigijaus Šimašiaus ir/ar Manto Buroko veiksmuose neįžvelgiama korupcinio pobūdžio veiksmų siekiant pasipelnyti iš samdomų advokatų kontorų gautinų pajamų už teisines paslaugas arbitražo procese.

Kiek su sprendimu pradėti konsultacijas su rizikos kapitalo fondais susiję TGS Baltic ir/ar Shearman & Sterling advokatų kontorų darbuotojai;

Ar TGS Baltic ir/ar Shearman & Sterling advokatų kontorų darbuotojų veiksmuose, jei tokie buvo, neįžvelgiama korupcinio pobūdžio veiksmų siekiant užsitikrinti maksimalų advokatų kontorų finansavimą arbitražo procese.

 1. Išsiaiškinti ar Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas arbitražo procese pasitelkti rizikos kapitalo fondus neprieštarauja Lietuvos respublikos teisės aktams reglamentuojantiems vietos savivaldybių teises savo nuožiūra disponuoti trečiųjų nukentėjusiųjų asmenų, (Vilniaus miesto šilumos vartotojų) gautinomis lėšomis kaip kompensaciją už neteisingai taikytas šilumos kainas šilumos ūkio nuomos laikotarpiu;
 2. Išsiaiškinti ar Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas arbitražo procese pasitelkti rizikos kapitalo fondus prieš pat artėjančius savivaldybės mero rinkimus, sprendimo įgyvendinimą paliekant naujai po rinkimų susiformavusiai savivaldybės vadovybei neprieštarauja Lietuvos respublikos teisės aktams reglamentuojantiems vietos savivaldybių teises;
 3. Išsiaiškinti ar konfidencialios informacijos, susijusios su arbitražo procesu pateikimas rizikos kapitalo fondams, jei toks buvo, įvertinamas kaip Lietuvos Respublikos teisės pažeidimas, kokie asmenys už tai atsakingi.
 4. Išsiaiškinti ar iki 25,6 mln. vertės Eur sėkmės mokesčio apmokėjimas rizikos kapitalo fondui, kai rizikos kapitalo fondas finansuoja tik iki 6,4 mln. Eur nėra nusikalstamas savivaldybės lėšų švaistymas, kas tokio sprendimo iniciatoriai.
Facebook komentarai
});}(jQuery));