R.Janutienės ir K.Skrebio propaganda

 

R.Janutienės ir K.Skrebio propaganda

 

 

 

 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=kuoyR7b0_UM ,    Raskevičius vėl priekabiauja: “Jei padarysi, rankos nenukris” , prezidente? , Mirusi gimdyvė: mirusiosios broliai kaltina Seimo pirmininkę spekuliacija)  (2021-10-29 , pradžia: 1 h 24 min. , pabaiga : 1 h 26 : 14)

Esu Jonas iš JAV. Ir norėčiau pakalbėti apie tokį dalyką, apie ką Jūs nekalbate. Jūs nekalbate apie neteisėtus Seimo rinkimus. Jau aštuoni Seimo rinkimai yra neteisėti ir savivaldybių rinkimai yra neteisėti visi. Suprantate kaip yra.

Kęstutis Skrebys: O kodėl Jūs taip sakote?

Dr. Jonas Ramanauskas: Todėl, kad yra visi, pagrįsta 80 staipsnių, reikia skaityti gal būt, va. Nekreipiat dėmesio į rinkimus.

Rūta Janutienė: Jus motyvuoti galite, ar tuos motyvus, kodėl taip sakote?

Dr. Jonas Ramanauskas: Aš negalvoju, aš žinau tiksliai. Seimas yra nelegitimus, žinau. Ir Kęstutis, kaip matau, jis kaip teisininkas negali pasakyti paprastų dalykų. Kaip čia yra?

Kęstutis Skrebys: O kodėl Jūs manote, kad Seimas nelegitimus?

Dr. Jonas Ramanauskas: Todėl, kad yra išrinktas ne pagal lygią ir tiesioginę teisę.

Kęstutis Skrebys: Čia yra toks protų jaukimas, kad jeigu pusė Seimo narių yra renkami vienmandatėse apygardose, o kita pusė pagal proporcinę sistemą, tai pažeidžiamas tas principas. Iš tikrųjų aš su tuo niekuomet nesutiksiu. Tai yra normalus Seimo rinkimų įstatymas. Geras ar blogas, čia yra kitas klausimas, bet sakyti, kad jis yra neteisėtas, kad jisai prieštarauja ar Konstitucijai, ar visuotinei ir lygiai rinkimų teisei, tai aš iš tikrųjų nedrįsčiau, nemanau, kad daugelis teisininkų laikytųsi tos nuomonės, kurią išsako mūsų klausytojas. Aš gerbiu Jūsų nuomonę, tačiau negaliu su ją sutikti.

Rūta Janutienė: Ačiū Jums labai už skambutį. “

 

Matau, kad reikia supažindinti poną Kęstutį Skrebį su Seimo rinkimų įstatymo istorija.

Dar tada, kai buvo kuriamas 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymas, tai reikėjo sovietinę sistemą pakeisti. Kaip pakeisti? Reikia paslėpti tą principą, kad vienas rinkėjas turi vieną balsą. Reikia paslėpti, nes negalima užtikrinti , kad kgb ir kompartija kontroliuotų rinkimus. O juk taip buvo, todėl ta sistema ir vadinasi sovietine, o ne tarybine. Tai tuomet Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme 1992-07-07 vietoj “67 straipsnis. Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.“ pakeitė į „67 straipsnis. Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.” Kaip paprasta.

 

Pradžioje 1992-07-09 sukūrė Seimo rinkimų įstatymą, kuriame yra taip 42.2 : “2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“

 

Po to davė nurodymą būsimai valdžiai pakeisti Konstituciją, kad derintųsi. Taip atsirado Konstitucijos punktas : 153 straipsnis   Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio ketvirtojoje dalyje.

 

Matote, kad turėjo būti pakeistas Konstitucijos 55 str. taip, kad neprieštarautų 42.2 Seimo rinkimų įstatymui. Tačiau laimėjo LDDP ir niekas nebuvo pakeista. Taip liko Konstitucijos 55 str. : Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

 

Jau tada buvo suprasta, kad Seimo rinkimų įstatymas prieštarauja Konstitucijai, kad Seimo rinkimų įstatyme nėra jokios lygybės ir jokio tiesioginio rinkimo. Juk esant sąrašams niekas nenori būti gale, nėra jokio tiesioginio rinkimo. Taip Konstitucija pasisako už vienmandačius rinkimus, be jokių sąrašų. O Konstitucija nebuvo pakeista, vadinasi galioja iki šiol tiesiogiai. Vadinasi visi rinkimai, o tai jau aštuoni Seimo rinkimai yra nelegitimūs.

 

O kaip gi Konstitucinis Teismas? Labai paprasta, jis išaiškino: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

 

KT išaiškino kaip turi  būti, o padarė taip kaip beveik buvo ir korumpavosi.

 

Signataro dr. Zigmo Vaišvilos referendumo projekte taip yra sakoma: „3 straipsnis. Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų  Kadangi po Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 metų spalio 25 dienos referendume vykstantys Seimo rinkimai dėl jų vykdymo daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl lygios Seimo rinkimų teisės, po šio įstatymo priėmimo referendume Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Prieš tai Vyriausioji rinkimų komisija sudaro 141 vienmandatę rinkimų apygardą.  Jei šio įstatymo per 5 dienas po referendumo rezultatų paskelbimo nepasirašo Respublikos Prezidentas, tai per 3 dienas šį įstatymą pasirašo Seimo Pirmininkas, o Seimas skelbia pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus, vykdomus drauge su pirmalaikiais Seimo rinkimais.

 

Daugiau pasiskaityti galima čia: https://www.laisvaslaikrastis.lt/35228-2/

 

Išvados: Tai ar čia protų jaukimas Kęstuti Skrebį? Tai kur čia yra 141 Seimo narys išrinktas lygiai ir tiesiogiai? Visi Seimo nariai turi būti renkami vienmandatėse, o ne sąrašuose. Visa tai specialiai sukūrė signatarai su Vytautu Landsbergiu ir taip tęsiasi be galo. Turime aštuonis neteisėtus Seimo rinkimus. Tas pats yra ir su savivaldybių rinkimais, tokie patys Konstitucijos reikalavimai. Vienmandačiai rinkimai iš esmės pakeičia rinkimus, taip ir reikia daryti. Ponia Rūta Janutienė dažnai kaltina Tautą, kad neina į rinkimus, tuo tarpu jie neina į antikonstitucinius rinkimus. Kuo daugiau į juos eisi tuo dažniau blogai išrinksi. Tai ne Tautos rinkimai.

 

 

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2021-10-30

Facebook komentarai
});}(jQuery));