Putinas kovoja daugiau nei prieš ISIS Sirijoje. „Veidmainiškos Obamos Administracijos kaukė buvo nupūsta“

Putinas kovoja daugiau nei prieš ISIS Sirijoje. „Veidmainiškos Obamos Administracijos kaukė buvo nupūsta“

Rusija ir jos Prezidentas Vladimiras Putinas šiek tiek daugiau nei prieš metus, 2014 m. Liepos mėnesį tiek Europoje, tiek ir Šiaurės Amerikoje buvo dėmesio centre, kaltinti be menkiausio teisminio įrodymo apie neginkluoto civilio Malaizijos lėktuvo numušimą rytų Ukrainoje. Buvo manoma, kad rusai siekia atkurti Sovietų Sąjungą, su jų pritarimu populiariame Krymo gyventojų referendume prisijungiant prie Rusijos Federacijos, o ne prie Ukrainos. 

Prieš Rusiją buvo mestos vakarų sankcijos, tiek iš Vašingtono, tiek ir iš ES. Žmonės kalbėjo apie naująjį Šaltąjį Karą. Šiandien paveikslas keičiasi ir labai ženkliai. Dabar ginasi Vašingtonas, atskleidus jo kriminalinius nusikaltimus, kuriuos jis darė Sirijoje ir Viduriniuose Rytuose, tuo pačiu sukuriant pabėgėlių krizę Vokietijoje ir didelėse ES dalyse.

Kaip tarptautinės politikos ir ekonomikos studentas didžiąją dalį mano suaugusiojo gyvenimo, aš turiu pasakyti, kad emocinis atsiribojimas, kurį Vladimiras Putinas ir Rusijos valdžia parodė prieš beskones ir „ad hominem“ atakas iš tokių žmonių kaip Hilari Klinton, kuri jį sulygino su Adolfu Hitleriu, yra puikus. Bet reikia daugiau nei atsiribojimo, kad apsaugoti mūsų pasaulį nuo, kaip kai kas galėtų pasakyti, Trečiojo Pasaulinio Karo pradžios. Yra būtini puikūs ir tikslūs veiksmai. Čia per kelias dienas nuo Prezidento Vladimiro Putino Rugsėjo 28 d. kalbos Niujorke įvyko kai kas neįprasto.

Ką jis pasakė…

Ką Putinas pasaką JAV Generalinėje asamblėjoje turi būti pažymėta, labai dėmiai sekant tai ką jis ir Rusija padarė per kelias dienas. Pirmiausia jis paaiškino ką reiškia tarptautinis įstatymas už JT Chartijos ir, kad Rusija skrupulingai savo veiksmais Sirijoje tos Chartijos laikosi. Rusija, ne taip kaip JAV, buvo formaliai paklausta, legitymios Sirijos valdžios, padėti jos kovoje prieš terorą.

JT delegatams ir valstybių vadovams Putinas pareiškė,

Sprendimai diskutuojami JT ribose yra priimami arba rezoliucijos formomis, arba ne. Kaip sako diplomatai, juos patvirtina, arba ne. Bet koks veiksmas vykdomas išvengiant šios procedūros yra neligytymus ir reiškia JT Chartijos ir dabartinio tarptautinio įstatymo pažeidimą.

Jis tęsė,

Mes visi žinome, kad po Šaltojo Karo pabaigos pasaulis buvo likęs su vienu dominavimo centru ir tie, kurie save atrado piramidės viršuje susigundė galvoti taip, jei jau jie tokie galingi ir išskirtiniai, tik jie geriausiai  žino ką daryti ir dėl to jiems nereikia tai derinti su JT, kuris, vietoj to, kad uždėtų štampą jų sprendimams, dažnai pastoja jiems kelią.“

Putinas tai tęsė su aiškia žinute Vašingtonui ir NATO vyriausybėms dėl nacionalinio suverenumo klausimo, kažkokia anafema daugeliui iš tų kurie būna apimti nirvanos kylančios dėl ateinančios globalizacijos, visų homogenizavimo į vieną lygį: „Ką reiškia valstybės suverenitetas, terminas kuris čia buvo mūsų kolegų minimas?“ Putinas retoriškai paklausė. „Tai paprasčiausiai reiškia laisvę, kiekvienas asmuo ir valstybė yra laisvi pasirinkti savo ateitį. Beje, tai mus veda prie taip vadinamos valstybės valdžios legitymumo problemos. Jūs neturėtumėte žaisti su žodžiais ir jais manipuliuoti. Tarptautinėje teisėje, tarptautiniuose santykiuose, kiek vienas terminas turi būti aiškiai nustatytas, skaidrus ir visų vienodai interpretuojamas.

Putinas papildė,

Visi mes skirtingi ir mes tai turėtume gerbti. Tautos neturėtų būt verčiamos sutikti su viskuo, tuo pačiu vystymosi modeliu, kurį kažkas jiems paskelbė vieninteliu priimtiniausiu. Mes visi turėtume prisiminti praeities pamokas. Pavyzdžiui, mes iš savo Tarybinės praeities atsimename, kai Tarybų Sąjunga eksportavo socialinius eksperimentus, stumiant pokyčius kitose šalyse dėl ideologinių priežasčių ir tai dažnai privesdavo prie tragiškų pasekmių ir lemdavo daugiau degradavimą vietoj progreso.

Šie keli žodžiai lakoniškai nurodo kas iš esmės yra negerai šiandieninėje tarptautinėje tvarkoje. Tautos, virš visų viena skelbianti save Vienintele Superjėga, Neklystančiu Hegemonu, JAV, arogantiškai pajudėjo po jos pagrindinio konkurento kolapso, 1990 m. Tarybų Sąjungos, kurti tai, kas gali būt pavadinta globalia totalitarine imperija, kurią G.H.W. Bušas jo 1991 m. Rugsėjo 11 kalboje, adresuotoje kongresui, pavadino Naująja Pasaulio Tvarka. Aš tikiu, kad su įsitikinimu, kad sienos turi reikšmę, kad pagarba kitokioms kultūroms, kitokioms istorinėms patirtims yra svarbu taikai pasaulyje. Tai taip pat tiesa su tautomis, kiek ir su individualiais žmonėmis. Man atrodo, kad tarp visų tų karų pastaraisiais dešimtmečiais mes pamiršome tą paprastą sąvoką. Vladimiras Putinas mums primena.

Ir tada rusų prezidentas eina prie reikalo esmės. Jis apnuogina tikruosius Obamos Administracijos veiksmus Sirijoje ir Viduriniuose rytuose ginkluojant ir ruošiant „nuosaikiuosius“ Islamo teroristus, kad užpulti Vašingtono „bėte noire“, Sirijos tinkamai išrinktą ir neseniai perrinktą Prezidentą, Bašar al Assadą.

Putinas pareiškia, „vietoj to, kad mokytis iš kitų žmonių klaidų, kai kurie pageidauja jas kartoti ir tebetęsti revoliucijų eksportą, tik dabar tai yra „demokratinės“ revoliucijos. Tik pažiūrėkite į situaciją Viduriniuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje… problemos kaupėsi jau ilgą laiką tame regione ir žmonės norėjo pokyčių. Bet koks buvo tikrasis rezultatas? Vietoj to, kad nešti reformas, agresyvios intervencijos skubiai sunaikino valdžios institucijas ir vietinį gyvenimo būdą. Vietoj demokratijos ir progreso, dabar yra smurtas, skurdas, socialinės nelaimės ir totalus žmogaus teisių nesilaikymas, tame tarpe ir teisės į gyvybę.“

Tada pastaboje adresuotoje Vašingtonui ir jo NVO Spalvotų Revoliucijų žinomam kaip Arabų Pavasaris, Putinas taikliai paklausė, „aš priverstas paklausti tų kurie sukūrė šią situaciją, ar jūs bent suprantate, ką jūs pridirbote?“

Putinas, to neįvardindamas, nurodo JAV ir NATO vaidmenį kuriant ISIS, tiksliai pažymint įdomią anomaliją, kad rafinuotas naujasis JAV Iždo vienetas vykdysiantis finansines sankcijas prieš teroristų organizacijas, visiškai ignoravo ISIS finansavimo šaltinius, jų naftos pardavimui sukurtos palankios sąlygos iš paties Turkijos Prezidento šeimos, ir tai tik vienas šaltinis. Rusijos Prezidentas pareiškė, „…Islamo Valstybė pati atsirado ne iš niekur. Ji jau iš pradžių buvo kaip ginklas prieš nepageidaujamus pasaulietinius režimus. Pradėjus kontroliuoti dalis Sirijos ir Irako teritorijas, Islamo Valstybė dabar agresyviai plečiasi į kitus regionus. Ji siekia dominavimo Musulmonų pasaulyje ir už jo. Situacija yra grėsmingai pavojinga. Šiomis sąlygomis, yra veidmainiška ir neatsakinga daryti deklaracijas apie terorizmo grėsmę ir tuo pat metu užmerkti akis prieš kanalus kuriais finansuojami ir remiami teroristai, tame tarpe atlygius už narkotikų prekybą, nelegalią prekybą nafta ir prekyba ginklais.

Ir ką daro Putinas…

Rusija per paskutines savaites visiškai pergudravo velnišką, o ji ir yra velniška, Obamos Administracijos darbotvarkę ne tik, kad Sirijoje, bet ir visuose Viduriniuose Rytuose, o dabar kartu ir ES su pasklidusiu pabėgėlių potvyniu. Jis atvirai kreipėsi į Obamą Niujorke, Rugsėjo 30d. susitikime bendradarbiauti kartu kovoje prieš ISIS. Obama užsispyrusiai reikalavo, kad pirmiausiai turi pasitraukti Assadas, nežiūrint to fakto, kad Christine Owrmuth, Pentagono ministro pavaduotoja atsakinga dėl Sirijos karo, patvirtino Rusijos pasisakymus apie Assado svarbų vaidmenį šiandien bet kokioje pergalėje prieš ISIS. Ji JAV Senate pasakė, kad Assado kariuomenė „dar tebeturi reikšmingos jėgos“, priduriant, „tai vis dar pati galingiausia karinė jėga (Sirijos) žemėje. Dabartiniu vertinimu, režimui pavojus sužlugti negresia.“

Dabar pasirodo protestų šūksniai iš neo-konų karo vanagų, kaip visą laiką pasiruošusio karui Senatoriaus Džono Mckeino, Tarptautinio Respublikonų Instituto NVO primininko, JAV remiamo demokratines revoliucijas eksportuojančio NVO, Nacionalinės Demokratijos Fondo. Arba mes girdime išglebusius Prezidento Obamos protestus. Taip yra todėl, kad Vašingtonas save rado visiškai atskleistu pasaulio šviesoje dėl teroristų rėmimo Sirijoje prieš legaliai rinktą valstybės lyderį ir valdžią. JAV karo vanagai kaltina Rusiją dėl  „nuosaikiosios opozicijos“ ar civilių bombardavimo.

Naujieji Imperatoriaus rūbai

Rusijos Putinas vaidina vaidmenį kaip niekad elegantiškai, net gracingai, mažojo berniuko iš Hanso Christiano Anderseno klasikinės pasakos iš 1837 metų, Naujieji Imperatoriaus Rūbai. Berniukas stovi su jo mama šalia tūkstančių kitų kaimo gyventojų minioje, lauke, šalia Imperatoriaus rūmų balkono, kur atskirtas karalius vaikšto balkone nuogas, galvojant, kad jis dėvi nuostabius naujuosius drabužius. Berniukas sušunka, visų vergiškų žmonių akivaizdoje kurie apsimeta, kad jo drabužiai yra nuostabūs, „Mama, žiūrėk Imperatorius neturi drabužių!“

Ką aš noriu pasakyti? Per pirmąsias keturias dienas pasirinktų vietovių taiklaus bombardavimo Sirijoje, Rusijos patobulinti naikintuvai leidžiant Kh-29L oras-žemė lazeriu valdomas raketas, kurios pataiko į taikinius su taiklumu arčiau nei du metrai, sugebėjo sunaikinti raktinius ISIS vadovavimo centrus, amunicijos sandėlius ir gyvybiškai svarbią infrastruktūrą. Remiantis Rusijos Gynybos Ministerijos pranešimais, su nuotraukomis, Su-34 bombonešiai atakavo ISIS specialias ruošimo stovyklas ir ginklų sandėlį šalia Al-Tabqa, Ar-Raqqah provincijos, kritinis ISIS fortpostas po įnirtingų mūšių buvo užimtas 2014m. rugpjūčio mėn. „Sprogimo amunicijos saugykloje dėka buvo visiškai sunaikinta teroristų ruošimo stovykla,“ pranešė Rusijos Gynybos Ministerijos atstovas. Rusijos Su-25 naikintuvai taip pat atakavo Islamo Valstybės ruošimo stovyklas Sirijoje, Lbdibe, sunaikinant sprogstamųjų diržų gamyklą.

Maskva teigia, kad jos oro pajėgos „atakavo nelegalių ginkluotų grupių 3 amunicijos, degalų ir ginkluotės sandėlius. KAB-500 aviacijos bombos detonavo amuniciją r ginkluotę,“ ir jie panaudojo BETAB-500 betoną pramušančias bombas, tam, kad sunaikinti ISIS ginkluotų grupių vadavietes. Gamyklos su teroristas yra visiškai sunaikintos,“ papildė Maskvos atstovas spaudai. Rusijos aviacija per paskutines 24 valandų atliko 20 skrydžių ir įvykdė 10 oro antskrydžių prieš Islamo Valstybės gamyklas ir teroristų grupes. Maskva pranešė, kad jie taip pat pataikė į raktinius teroristinių grupuočių forpostus, tokių kaip AlQuaeda-franchise, Al NUsra Frontas.

Tai yra taip vadinami „nuosaikieji“, dėl kurių raudoja McKeinas ir Vašingtono karo vanagai. Vašingtonas kūrė tai, kas vadinama „Naujomis“ Sirijos Jėgomis, kurios kaip jie teigia sudarytos iš „nuosaikiųjų“ teroristų, eufemistiškai vadinamų kaip „sukilėliai“. Įsivaizduojate kaip vyksta verbavimo pokalbiai: CŽV verbuotojas, „Mohamede, ar jūs nuosaikusis islamistas? Na taip, mane brangusis CŽV instruktoriau. Prašau priimkite mane, treniruokite mano ir ginkluokite mane kovai prieš negailestingąjį diktatorių Assadą ir prieš ISIS. Aš jūsų pusėje. Jūs galite manimi pasitikėti…“

Vėlai rugsėjo mėn. buvo pranešta, kad Majoras Anas Obaid a.k.a. Abu Zayad, baigiant jo CŽV ruošimą Turkijoje, dezertyravo iš ruošimosi ir rengimosi programos, tam, kad iškart tik įžengus į Siriją prisijungti prie Jabhat al-Nusra (Al Qaeda Sirijoje). Nepakartojama, JAV pareigūnai pripažįsta, kad Vašingtonas neseka ir nevykdo vadovavimo ir kontrolės savo Džihadistų įgaliotinių kada jie patenka į Siriją. Abu Zayd dezertyravimas yra tipiškas, po to kai buvo paruoštas pažangioms karybos technikoms su JAV pagalba. Kiti Naujosios Sirijos Jėgų elementai iškart įžengus į Sirijos teritoriją tiesiogiai perdavė visus savo ginklus Nusra, Atareb mieste, Rugsėjo pabaigoje.

Šie paskutinieji „nuosaikiųjų“ dezertyravimai prisijungiant prie Al Qaedos Al-Nusra Fronto atstovų Sirijoje įvyko greičiau nei po dvejų savaičių, po to, kai gen. Lloyd Austi III, „karo prieš ISIS“ vadovas JAV, Senato Karinių Paslaugų Komiteto klausymais Sirijoje, patvirtino, kad JAV karinė programa, kuria buvo siekiama ruošti 5400 treniruotų kovotojų per metus, kol kas atnešė tik „keturių ar penkių“ kovotojų rezultatą, kurie vis dar yra ant žemės ir aktyvūs kovose. Visi kiti prisijungė prie ISIS ir Al Nusra Fronto, Alqaedos, JAV remiamos, „nuosaikiosios opozicijos“ į ISIL.

Ką sėkmingi Rusijos taiklūs oro smūgiai atliko, tai atskleidė visame savo bjauriame nuogume – Imperatoriaus Naujuosius Rūbus. Daugiau nei metus, Obamos Administracija tvirtina, kad ji atliko labiausiai nuostabią oro operaciją planetoje, tariamai tam, kad sunaikinti ISIS, kuris buvo aprašomas, kaip „gauja kovotojų, bėgiojančių per dykumą su krepšinio sportbačiais.“

Kai bebūtų keista, iki pat paskutinės savaitės, ISIS tik plėtė savo galios tinklą Sirijoje ir Irake tuo metu, kai juos bombardavo JAV. Dabar per 72 valandas, Rusijos kariuomenė, paleidus tik 60 bombardavimo antskrydžių per 72 valandas, pataikius daugiau nei į 50 ISIS taikinių, privertė ISIS kombatantus daryti tai, ką Rusijos Gynybos Ministerijos atstovas spaudai apibūdino, kaip „panikos“ būseną, kur daugiau nei 600 dezertyravo. Ir, remiantis Maskva, kova tik prasideda, tikimasi, kaip jie sako, kad truks tris ar keturis mėnesius.

Obamos administracija ruošė Alqaedos/Al Nusra teroristus, tariamai tam, kad kovoti prieš ISIS, daugiau panašu į tai ką padarė Generolas Davids Petraeus Irake ir Afganistane kartu su Obamos specialiu ISIS koordinatorium, tik ką atsistatydinusiu Generolu John Allen. JAV treniruoti „nuosaikieji“ teroristai buvo ruošiami, dabar aišku visam pasauliui, realiai tam, kad kariauti prieš Assadą ir atverti Musulmonų Brolijai kelią Sirijos užgrobimui ir realiai panardinti pasaulį į tamsą, jei jiems tai pavyktų padaryti.

Dabar, kai tiesa jau atvira, atskleista nepaprastos sėkmės saujelės Rusijos naikintuvų per keturias dienas prieš ISIS, įvykdant daugiau nei JAV „anti-ISIS koalicija“ įvykdė per daugiau nei vienerius metus, pasauliui yra aišku, kad Vašingtonas žaidė nešvarų dvigubą žaidimą.

Dabar kai veidmainiška Obamos Administracijos kaukė buvo nupūsta su taikliomis Rusijos lazeriu valdomomis Kh-29L raketomis. Kaip Vokietijos ir ES valdžios patvirtino, stipriai prieštaraujant Vašingtonui, Putinas pademonstravo, kad Rusija tai svarbi dalis bet kokio svarbaus sprendimo Sirijos kare. Iš kitos pusės tai turi labai žymią reikšmę dabartinėje pabėgėlių krizėje Vokietijoje ir kitose ES dalyse. Tai taip pat turi didžiulę reikšmę taikai pasaulyje. Norvegijos Parlamento Nobelio Taikos Prizo Komitetas, vietoj to, kad svarstytu Džoną Keri, vietoj jo prizui galėtu svarstyti Vladimirą Putiną ir Rusijos Gynybos Ministrą, Sergėjų Šoigų.

F. Wiliam Enghdahl yra strateginių rizikų konsultantas ir dėstytojas, iš Princetono Universiteto turi politikos mokslų laipsnį ir yra bestselerio apie naftą ir geopolitiką autorius, ekskliuzyviai internetiniam žurnalui „New Eastern Outlook“.

http://www.globalresearch.ca/putin-is-defeating-more-than-isis-in-syria-the-hypocritical-obama-administration-mask-has-been-blown-off/5482418 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));