Per pūgą grupė žmonių protestavo prieš valdžios kritikų grūdimą į „psichūškes”

Puga

Puga

 

 

Puga

 

Virginija Jurgilevičienė

Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje Lietuvos respublikos vardu 2018 m. gruodžio mėn. 4d Virginijai Smilgytei pradėta vykdyti mirties bausmė.

 

Taip ir tik taip galima pavadinti tai ką nusprendė Utenos ekspertinis skyrius ir   Lietuvos teismai Telšiuose bei Šiauliuose.

 

 

Lietuvoje, deja, nėra panaikinta mirties bausmė. Ją taiko. Tik naudoja kitas priemones. Mirties bausmė pritaikyta Skaistei Rakauskienei. Manome, kad  mirties bausmę ( tiesiogine prasme arba paversdami žmones į daržoves) atlieka Rokiškio psichiatrinė ligoninė. Užsakovais yra Lietuvos teismai, Utenos ekspertinis skyrius ir susikompromitavę politikai. Kaip tarybiniais laikais susidorojama su  neparankiais žmonėmis.

 

Įveikti, sukurtą naikinančią sistemą,  yra sunku. Kiek kartų buvo rašyta, teikta, kad V. Smilgytes byla yra sufabrikuota. Telšiuose esantis Žemaitijos psichikos sveikatos centras jai dirbtinai sudėliojo psichinės ligos pradžią. To centro direktorė sunkiai galėjo perskaityti V. Smilgytės brolio pareiškimą, nes turi tik kopiją.  Įrašų, kad buvo kreiptąsi dėl vairuotojo, globėjos  pažymėjimų, kuriuos psichikos centras išdavė – byloje  nėra.

 

Kaip baisu, kai ligos byla yra  sudaroma vadovaujantis principu, kas naudinga paliekame, o kas nenaudinga – pašaliname.

 

Ką pasakytų panaikinti įrašai? Kodėl juos  centro vadovė Stefa Naujokienė įvardina, kaip mažareikšmius? Matyt tik todėl, kad juos pateikus paaiškėtų, kad nėra pas V. Smilgytę  kliedesių. Ji dirbo, turėjo vairuotojo pažymėjimą, rūpinosi sergančia mama.  

 

Telšiuose dvi įstaigos: Žemaitijos psichikos sveikatos centras ir Socialinės paramos centras, teikė melagingą informaciją apie V. Smilgytę.

 

Mes, nevyriausybinės organizacijos atstovai, kreipėmės į Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą. Mūsų skundas dar neišnagrinėtas. Dar nėra įsigaliojusios visos trys identiškos bylos. Labai tikėtina, kad trečioje byloje kaltinimai V. Smilgytei bus panaikinti.

 

Todėl išsiuntėme direktoriui į Rokiškio psichiatrinę ligoninę el. paštu prašymą – netaikyti priverstinio gydymo kol nėra galutinių rezultatų.

 

Mūsų prašymas yra ignoruojamas. Teisinėje valstybėje toks  skubus mirties nuosprendžio arba pavertimas į daržovę vykdymas yra negalimas.   

 

 

Virginijos Smilgytės gyvybė – pavojuje. Rokiškio psichiatrinės ligoninės direktorius atsisakė nutraukti prievartinį  medikamentų naudojimą. V, Smilgytei, kuri paskelbė bado akciją, gresia mirtis.

Renkamės 2018 m. gruodžio mėn. 7 d. 12 val. prie teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos, adresu Lvovo g. 19A, Vilnius, paklausti, kaip galima nustatyti kliedesius žmogui turinčiam darbą, aktyviai dalyvaujančiam  kūryboje  bei kritikuojančiam vietinę Telšių valdžią.

Teismo ekspertė, Natalija Mačiūnienė kartu su savo kolegomis, V. Smilgytei nustatė kliedesius.

Manome, Natalija Mačiūnienė negali dirbti teismo eksperte, negali pasiųsti neįtinkančius valdžiai žmones  į mirtį arba juos  paversti daržove. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));