Prokurorė Rita Poškienė „kepa bylas“ kitaminčiams: „iškepė“ bylą „valstybės tarnautojui“ A. Drižiui

Prokurorė Rita Poškienė „kepa bylas“ kitaminčiams: „iškepė“ bylą „valstybės tarnautojui“ A.  Drižiui

Kristina Sulikienė

Kas nėra susidūręs su atskirąja Kauno teisėsauga, tas nepasiekęs tam tikro lygio, niekada nesuvoks jų kurpiamų raštų, nutarimų, įtarimų tekstų.

Pasiskaičius jų raštelius, atsirašymus, atrodo, kad žmonės gyvenime nesimokė teisės, ir neskiria nusikalstamos veikos subjekto nuo biuro stalo, ar kėdės.

Šiais metais teko susidurti su konkrečios prokurorės Ritos Poškienės „iškepta byla“ mano vyrui.

Nors jis neturi šautuvo, ir yra nepriekaištingos reputacijos, prokurorė, pradėdama tyrimą, parašė, jog jis su šaunamuoju ginklu grasino nušauti Darių Liaudegį, asmeninį Seimo nario Naglio Puteikio padėjėjos Rūtos Zabielienės, patikėtinį, tądien jojusį visiškai girtą (1,81 promilės) ant arklio. Be balno. Žiemą, esant slidžiai kelio dangai.

Arklio nuosavybės teisė buvo ginčytina, savininkas gulėjo ligoninėje, reikėjo reaguoti žaibiškai, kol principingas arklys kad ir to girtuoklio neužmušė. Mano vyras sustabdė raitelį ir iškvietė policiją.

Prokurorė Rita Poškienė apsuko viską aplinkui: girtuoklis, neturintis Rokų apylinkėse gyvenamosios vietos Darius Liaudegis – „nukentėjęs“ (priminsiu – pavogė arklį, jojo be balno, buvo jam suformintas eismo įvykis, bauda už tokį įvykį – iki 289 eurų), o studentas, ir mano sergančio dėdės slaugytojas, privatus amatininkas  – nusikaltėlis.

Įtarimai skambėjo labai drąsiai – jog buvo pakankamas pagrindas manyti, jog Darius Liaudegis galėjo būti nušautas, nors ekspertizė nustatė, jog mano vyro žaisliukas, – nešaunamasis ginklas.

„Kadangi ginklas buvo nešaunamasis, ir su tuščia dėtuve, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, jog Darius Liaudegis pagrįstai išsigando, jog bus nušautas“.

Čia gerai su Kauno teisėjais neįkalęs restorane nesuprasi.

Tačiau policininkė, dar visai jaunutė ir mažutė, labai uoliai vykdė Ritos Poškienės nurodymus – net pas mus į namus veržėsi, ir sergantį dėdę prieš mus, slaugytojus, liudyti vertė.

Dėdė, pamatęs, jog mes jį palaikome, ir pasakė, kad jokio arklio gyvenime niekam jis nėra atidavęs, ir kad džiaugiasi, kad kažkas bandė stabdyti vagystę.

Jaunutė, bet labai Poškienės komandas vykdanti policininkė Stankevičienė atsiduso, kad neišeina gauti įrodymų – na neliudija, jog gulėdamas ligoninėje dovanojo arklius (nes nesivaideno tie arkliai – dėdė nemėgsta stiprių narkozių – ir jam todėl nesivaidena), tai sako, kitą kartą apklausime.

Tyrimas kaip prasidėjo galimai suklastojus įrodymus, taip ir baigėsi: po penkių dienų, kai ši labai atkakli ir labai teisinga tyrėja, kuri gyrėsi, jog tuoj bylą perduos kažkur, nusiuntė bylą Poškienei, ji kažko persigando, ir bylą visiškai nutraukė.

Aišku, kai grąžino nešaunamąjį ginklą su tuščia dėtuve, jis jau visiškai nebeveikė.

Na nors tiek padarė žalos mūsų teisingoji ir nuostabioji, atskiroji Kauno teisėsauga.

„Nukentėjęs“ Darius Liaudegis toliau girtuokliavo, ir taip jam pasidarė negerai, kad vos atgriebė. Visas kaimas pasakojo, ir todėl, esą, jo jau į darbus nebeišeina pasikviesti, nes  silpnas jau.

Kad toks lankosi Maximoje ir perka „bambalinį alų“, nurodo ir nepriklausomi šaltiniai, kurie gali pagrįsti šią nuomonę vaizdo kameromis.

Kadangi su mano vyru nieko neišėjo, reikėjo kažkokios kitokios aukos.

Na ir ką čia tokį papurtyti dabar? Nusičiupo …“Laisvo laikraščio“ redaktorių.

Taip, ta pati Rita Poškienė, kuri gali sudaryti bylą, jeigu tik yra užsakymas, „sudarė“ bylą Aurimui Drižiui. („vozbudili ugolovnoje delo“ – rus.)

Jam šią vasarą buvo įteikti įtarimai, jog jis yra prilyginamas valstybės tarnautojui, todėl jam iškelta byla pagal LR BK 228 str.

Priminsiu – tai yra laikraštis, kuris negauna nei vieno valstybinio reklamos užsakymo. Per jo iždą neina valstybiniai pinigai.

Tačiau prokurorė Rita Poškienė, panašiai kaip nešaunamojo ginklo su tuščia dėtuve byloje, kai ten kažkas tikrai galėjo nušauti girtuoklį, nes buvo pakankamas pagrindas manyti – parašė Aurimui Drižiui įtarimus pagal LR BK 228 str.

Kad jis yra prilyginamas valstybės tarnautojui. Jo vykdoma veikla – laikraščio redagavimas, pasirodo, yra valstybės tarnyba.

Čia žinokite visiškai ne privatus verslas. O valstybės tarnyba.

UAB „Patikimas verslas“ yra ne privataus kapitalo įmonė, o Vyriausybės organizacija.

Dar prisiminkime visus kitus tyrimus, kur seneliai ištvirkino anūkę, kur seneliai nevykdė teismų, kuriuose nebuvo įrašyti, sprendimų, kai seneliai kaltinami visiškai psichiškai sužaloję anūkę, nors iki pat Skvernelio ir Požėlos organizuoto šturmo įvairios pedagogų komisijos fiksavo, jog tai labai sveikas vaikas, jokių patologijų nerado ir gydytojai – ir tada pamatysime bendrą vaizdą – jog kažkas su Kauno teisėsauga yra labai negerai, o naujas ir turėjęs su teisėsaugos klanais kovoti Pašilis tiesiog nieko nedaro, kaip ir jo pirmtakas Bevalis.

Apie Aurimo Drižiaus kovą su teisės analfabetais pranešime. Laukite tęsinio.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));