Prokurorai ir teismai bando uždaryti į psichuškę moterį, kuri įrodė sunkius prokurorų nusikaltimus

Telsiu1

Telsiu1

Prokurorai ir teismai bando uždaryti į psichuškę moterį, kuri įrodė sunkius prokurorų nusikaltimus

 

JAV teisės mokslus baigusi Alytaus gyventoja Asta Rubinaitė negali patikėti tuo, kas vyksta Lietuvos „teisėsaugoje“.

Moteris teisme įrodė, kad jos tėvo, kuris buvo rastas pakartas, testamentas suklastotas ir padirbtas. Prokuratūra nusprendė, kad nors testamentas ir suklastotas, tai nėra nusikaltimas, ir ėmė persekioti pačią Astą Rubinaitę.

Alytaus prokuratūra jau sukūrė bylą dėl nusikaltimo, kurio „nebuvo“, kaip ji pati sako, o tada Alytaus miesto apylinkės teismas atgaline data nusprendė ją pasiųsti į „psichuškę“ stacionariam gydymui.

„Tai, kad suklastotas testamentas, jo tūrinį perrašant kitam asmeniui, tik formaliai atitinka BK numatytam nusikaltimui, tačiau iš tikrųjų tai nėra nusikaltimas“ – tokį teisės šedevrą surašė Šiaulių apygardos Telšių apylinkės prokuratūros prokuroras Arūnas Laukaitis. Jis šiuo metu užima ir Lietuvos teisininkų draugijos (LDT) Telšių skyriaus pirmininko pareigas.

 

Jis tyrė nusikaltimą – svetimo turto užvaldymą, suklastojus testamentą. T. y. Telšių rajono gyventoja Zita Andriuškienė matyt, pati suklastojo vietinio gyventojo Algimanto Rubino testamentą, kad jis neva po mirties palieka šiai moteriškei visą savo turtą.

Tačiau velionio dukra Asta Rubinaitė užginčijo šį testamentą – Telšių apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl testamento. Telšių rajono Ryškėnų seniūnijos gyventoja kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti gyvenimo draugo A.Rubino sudarytą asmeninį testamentą. Teisme moteris tvirtino, kad ji ir A.Rubinas vedė bendrą ūkį ir gyveno kaip šeima. Pasak pareiškėjos, 2017 m. liepos 10 d. būnant namuose, A.Rubinas pasikvietė ją ir, pasiėmęs popieriaus lapą ir rašiklį, savo ranka surašė testamentą bei jį pasirašė. Buvo pateikta specialisto išvada, kad testamentas pasirašytas ne A.Rubino, todėl teismas pripažino, kad testamentas – klastotė.

Telsiu1

 

Telsiu1

 

„Sveiki, turiu daug problemų ir nežinau nei kur kreiptis, – redakcijai rašė Asta Rubinaitė, – prokuroras Arūnas Juknevičius eina prieš įstatymą ir nori už nepadarytą nusikaltimą uždaryti mane į Utenos psichiatrinę. Taip siekia advokatas Antanas Pliauga, pasinaudodamas savo įtakomis pasisavinti mano Tėčio ir mano turtą, jo dukros teisėjos Živilės Janavičienės bendradarbės priteis. Jis šioje byloje nukentėjęs asmuo. Tiria nusikaltimą kurio net nėra. Jo dukra teisėja pati mane gąsdino išvežti į psichiatrinę, turiu įrašą. Šiandien turi būti posėdis, dėl priverstinio patalpinimo į Utenos psichiatrinės ekspertizės skyrių. Zita Andruškienė, kuri padirbo mano tėvo testamentą, nekalta, advokatas Antanas Pliauga kuris sąmoningai melagingai kaltino mane labai sunkiais nusikaltimais, irgi nekaltas, o mane nori nuteisti dėl nusikaltimo kurio net nėra, ir prisiteisti visą mano turtą. Jau visai nusivylus viskuo ir nežinau kur kreiptis pagalbos. Patarkit ką daryti?“.

 

Pateikiame visą A. Rubinaitės pareiškimą prokuratūrai dėl nusikalstamos prokuratūros veiklos

 

 

(Dėl Kauno teismo psichiatrijos skyriaus specialistės išvados užginčijimo, bei dėl galimai nusikalstamos veikos su korupciniais požymiais. Dėl prokuroro Arūno Juknevičiaus veiksmų, bei kompetencijos)

 

2020-01-13

Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariate pradėtas mano, Astos Rubinaitės, atžvilgiu, ikiteisminis tyrimas nr. 03-2-00157-19 pagal pateiktą advokato Antano Pliaugos pareiškimą, dėl šmeižimo pagal LR BK 154 str. 2 d., kurį atlieka tyrėja Violeta Aušiūraitienė, kuruoja prokuroras Arūnas Juknevičius. Kuriame pažeidžiami visi teisiniai procesai.

 

Tiria nusikaltimą, kuris net nebuvo padarytas, ikiteisminis tyrimas pradėtas prielaidomis ir spėjimais, taip pažeidžiant baudžiamojo proceso paskirtį. Taip pat BPK 3 straipsnyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. 1 dalyje teigiama, kad Baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Ikiteisminio tyrimo pareiškime teigiama, cituoju; Asta Rubinaitė, atėjusi ir būdama Všj „Alytaus regioninė televizija“ patalpose, adresu Alytus, Rotušės a. 2, žinodama, kad informacija gali būti paviešinta televizijoje…

 

 1. Kas jiems pasakė, kad aš žinodama, ar nieko nežinodama atbėgau pagalbos prašyti, o ne atėjau?! Gal kartu bėgo/ėjo ir buvo pas žurnalistę?

 

 1. Antras aspektas, kad BK 154 str., 2 d. imperatyviai nurodoma, kad jeigu paviešinta, o ne gali būti paviešinta. Reiškiasi, pareigūnai patys, vadovaudamiesi prielaidomis ir spėjimais, pradėjo ikiteisminį tyrimą, taip pažeidžiant baudžiamojo proceso paskirtį.
 2. Ir dar vykdo baudžiamąjį persekiojimą prieš ne tai, kad nekaltą žmogų, bet nukentėjusį! Paieškas visokias skelbia, važinėja policija po dešimt kartų į dieną, vaikščioja, po kaimynus ir šmeižia mane ! Prielaidomis ir spėjimais, galima prieš kiekvieną žmogų pradėti ikiteismini tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, taip gadinant gyvenimą ir sveikatą!

 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 154 str. 2 d. numato, kad tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų, ar labai sunkų nusikaitimą per visuomenės informavimo priemonę, ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

Pagal minėtą BK154 str. 2 d. nebuvo įvykdyta tokio pobūdžio nusikaltimo, t.y. nebuvo apie Antaną Pliaugą neva šis padarė sunkų, ar labai sunkų nusikaltimą visuomenės informavimo priemonėse, ar

spaudinyje, ar leidinyje ( nei straipsnio, nei laidos). Mes jau tai užfiksavę. Ir atbulinėm datom kūrimas (straipsnių ar laidų), jau nepadės. Taipogi, jei ir kas parašytų straipsnį, ar sukurtų kokią laidą, tą asmenį, privalu ir bausti (LR įstatymų nustatyta tvarka), nes aš niekam jokio interviu nedavus ir taipogi tokiu atveju turėčiau pretenzijų l

 

Ikiteisminis tyrimas pradedamas, kai yra gauta tikėtinos informacijos, kad padaryta nusikalstama veika, ikiteisminis tyrimas pradedamas ne prieš asmenį, o dėl nusikalstamos veikos fakto, ir tik vėliau šis procesas tampa byla prieš tam tikrą asmenį. Ikiteisminio tyrimo metu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, prokuroras negali bylos perduoti j teismą ir privalo ikiteismini tyrimą nutraukti.

 

Taip pat labai svarbu pažymėti, kad ikiteisminis tyrimas prieš asmenį negali būti pradedamas prielaidomis, abejonėmis ir spėjimais, nes kitaip būtų pažeista baudžiamoji proceso paskirtis.

Lygiagrečiai antrina ir baudžiamosios teisės institutas – nekaltumo prezumpcija, ginama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 2 d., reiškia, kad baudžiamojoje byloje kaltinamojo kaltė turi būti įrodyta nesant jokių abejonių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmens kaltė negali būti grindžiama prielaidomis, visi teiginiai turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę, padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo) (BARBERA, Messegue and Jabardo v. Spain, no. Judgement of 6 Decemberl988; Telfner v. Austria, no 33501/96, Judgement of 20 March 2001; Natunen v. Finland, no. 2122/04, Judgement of 31 March 2009).

 

Buvau užpulta nusikaltėlio, ir pas žurnalistes, prašiausi pagalbos;

 

2019 m. kovo mėn. 1 d. man, ryte sportuojant, miškely mane užpuolė nusikaltėlis, kuris teigė, kad su mano šeima yra susidorota ir dėl to aš būsiu apkaltinta. Pas žurnalistę kreipiausi pagalbos, o ne duoti interviu. Sakiau, jeigu iš tikro susidorojo, kad jos žinotų, buvau labai išsigandusi, stresinėje būsenoje. Sekančią dieną paskambinau žurnalistei, ji net pokalbio metu sakė, „kad nežinojau, net ką daryti su jumis“(turiu pokalbio įrašą). Aš iš tikrųjų buvau labai išsigandusi ir drebėjau visa. Be to bėgau daug kilometrų, buvau ir pargriuvus ir į šakas susiplėšius drabužius, bei suveltais plaukais, visa prakaituota. Man jau išvaizda nerūpėjo, kreipiausi pagalbos, kaip ir kiekvienas užpultas žmogus. Paskui sužinojau, kad iš manęs šaipomasi, kaip aš atrodžiau (tai dar vienas įrodymas, kad tokios išvaizdos nebėgs žmogus duoti interviu). Pagal žurnalistės ir pareigūnų logiką ir supratimą, aš turėjau grįžti namo, nusiprausti, persirengti ir tik tada ateiti prašyti pagalbos? Žurnalistės paprašius, paskambino policijai ir motinai įsitikinti, ar tikrai nieko neatsitiko (tą įrodytų išklotinės). Įsitikinau, kad viskas gerai, padėkojau ir išėjau. Mano bėda tik ta, kad „pataikiau“ pas Antano Pliaugos draugę prašyti pagalbos, kuri po mėnesio sutiko melagingai liudyti, galimai Antano Pliaugos paprašyta. Nuo nusikaltėlių užpuolimo nieks nėra apsaugotas ir šaipytis iš aukos mano manymu ne tik žema, bet ir nežmoniška.

 

Labai svarbu pažymėti, kad aš parašiau pareiškimą, dėl 2019-03-01 užpuolimo į Alytaus policijos komisariatą 2019-03-29, kurio pareigūnai net neužregistravo ir netyrė.

 

Taip pareigūnai pažeidė BPK166 str. ld. 1 p. neužregistruodami mano pareiškimo ir neatlikdami tyrimo. Užpuolimo metu buvau apnuodyta neaiškiais medikamentais, ko pasėkoje vėmiau net kraujais ir buvo sutrikęs širdies ritmas (gydytojas tai nustatė). Taip išeina, kad policijos pareigūnai ne tik, kad netyrė užpuolimo atvejo ir neieškojo nusikaltėlio, bet dar pradėjo baudžiamąjį persekiojimą, prieš nukentėjusį asmenį! Tai čia Alytaus policininkų šūkis, ginti, saugoti, padėti? Antanas Pliauga parašė pareiškimą 2019-04-01 (per melagių dieną) kurį, ne tik pareigūnai užregistravo, bet ir pradėjo ikiteisminį tyrimą prielaidomis ir spėjimais, manęs net neapklausus.

 

Šioje ikiteisminio tyrimo byloje prašiau kad išprašytų prokuroras išklotines, kurios įrodytų – Tiesą, kad skambinau iš žurnalistės telefono policijos pareigūnei Kristinai Janulevičienei ir savo motinai. Prokuroras mano prašymus vis atmesdavo, teigdamas, kad tai bylai nereikšminga.

 

Labai svarbu pažymėti, kad yra kuriamos bylos siekiant susidoroti;

 

Pagal melagingą Advokato Antano Pliaugos pareiškimą, 2018-10-10 Alytaus apskrities VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas nr. 01-1-48816-18, kuriame buvau kaltinama labai sunkiais nusikaltimais (BK 145 str. 2 d., 167 str. 1 d.). Pareiškime buvo teigiama, kad aš tvirtinau jog esu baigusi teisę ir su VGTPT sutartis tik formalumas – Tai melas, nes ir pokalbiuose, visur prašiau teisinės pagalbos. Šmeižė, neva aš pati sakiau, kad dirbu slaptosiomis tarnybomis (Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Jav.). Teigė, kad aš jam sprogmenį, ar nuodų į kabinetą ketinu atvežti – tai melas, jis žinojo, kad aš jam avižų maišą žadėjau atvežti, kadangi jis sistemingai iš manęs tyčiojosi ir piktybiškai neaptarnavo teikdamas, kad jam neapsimoka dirbti, nes iš Valstybės tik po avižų saują gauna (turiu pokalbio įrašą). Man atsibodus nervuotis, aš jam juokais prižadėjau atvežti visą avižų maišą, kad turėtų sveikatos kitus aptarnauti ir nekankintų nesuteikdamas teisinės pagalbos. Tvirtino, kad aš jį persekioju su motinos automobiliu (kuris buvo nevažiuojantis metus laiko) ir kitas nesąmones, kas prasilenkia su logika ir realybe.

 

Niekada aš jam negrasinau ir nerinkau apie jo asmeninį gyvenimą informacijos. Advokatas Antanas Pliauga pats kalbėdavo su manim savo noru ir atsakinėdavo į mano pateiktus klausimus „už liežuvio netraukiau“, už rankos nelaikiau, kad negalėtų padėti ragelio. Juolab būdamas profesionalus teisininkas virš 20 metų, bei dirbęs milicijoje tiek pat, sąmoningai melagingai kaltino labai sunkiais nusikaltimais, taip siekdamas su manimi susidoroti, galbūt, net nekaltai pasodinant į kalėjimą. Visa laimė, kad kratos metu, nerado pokalbio įrašų, nes būčiau negalėjus apsiginti (nes policija „sava“ pats taip teigė, būtų ištrynus ir viskas) ir šiuo metu galbūt sėdėčiau kalėjime. Man pateikiant įrašus, ikiteisminį tyrimą nutraukė.

 

Teisėja Živilė Janavičienė veda bendrą ūkį (kartu gyvena) su tėvu Advokatu Antanu Pliauga. Pati Teisėja Živilė Janavičienė grasino mane išvežti į psichiatrinę (pateikiu įrašą). Kiek žinau ji medicininio išsilavinimo neturi, tai kokią teisę ji turi spręsti, kur ką vežti? Taip yra grasinama sistemingai susidoroti su manim Antano Pliaugos ir Teisėjos Živilės Janavičienės. Pasakius, kad aš įstojau neakivaizdiniu būdu užsienyje į teisės ir kriminalistikos universitetą, teisėja Živilė Janavičienė teigė, kad man iki teisės universiteto, kaip ožkai iki mėnulio (taip išeina, kad pavadino mane ožka, turiu pokalbio įrašą). Teisėja Živilė Janavičienė galimai bendrininkauja vykdomam baudžiamajam persekiojime nuo 2018-10-10 sąmoningai pateikiant Antanui Pliaugai šmeižikiškus pareiškimus, taip siekiant mane nekaltai nuteisti, ar išvežti į psichiatrinę.

Jei ne bendrininkė, tai kaip minimum toleruoja, žinodama, kad jos tėvas siekia susidoroti su nekaltu žmogum, nekaltai nuteisiant, ar išvežant) psichiatrinę.

 

Labai svarbu pažymėti, kad advokato Antano Pliaugos tikslas nesusitaikyti ir išsiskirstyti gražiuoju, bet su manimi susidoroti išvežant į psichiatrinę iki gyvenimo pabaigos ir pasisavinant mano Tėčio ir mano turtą (dukros teisėjos Živilės Janavičienės bendradarbės priteis) dėl nusikaltimo kurio net NĖRA! O jis šioje byloje pripažintas nukentėjusiuoju I Bent kokia kaina siekia patalpinti j psichiatrinę, kad negalėčiau apsiginti ir būtų atviri keliai galimai pasisavinant svetimą turtą! SMS žinutės buvo išprovokuotos (kelios j dieną) ir skambučiai, nes piktybiškai nesuteikė teisinės pagalbos ,ką privalėjo. Paskambinus rimtu klausimu, kokia teismo nutartis (kad pažiūrėtų per EPP sistemą, kas užtrunka keliasdešimt sekundžių), siūlė malones ir prakalbėjęs apie nieką, taip ir nepasakęs numetė ragelį, taip tyčiodamasis eilinį kartą (čia tik vienas pavyzdys). Skambučių kiekis buvo išprovokuotas, nes nebuvo atsakoma pvz. kokia teismo nutartis, kad skambinčiau dar kartą ir dar kartą, taip sukeliami buvo dirbtinai skambučių kiekiai. Teiginiai, kad aš skambinėju ir rašinėju sms čia tik pretekstas, įtikinti aplinkinius, kokia aš bloga ir koks jis nukentėjęs asmuo, o iš tikrųjų yra motyvas-Turtas! Taip pat visiems sistemingai šmeižia, kad aš išprotėjus ir t.t. taip siekdamas pažeminti mane ir įtikinti aplinkinius, kad aš esu „beprotė“ ir mane būtina išvežti į psichiatrinę. Viskas yra atvirkščiai, tai jis rašo sistemingai melagingus/šmeižikiškus pareiškimus, pasinaudodamas savo pažintimis ir įtakomis neatsikabina nuo manęs ir nuo mano šeimos! Skundus priversta rašyti tik gindamasi nuo akivaizdaus susidorojimo ir viskas vyksta galimai tik dėl turto! Neseniai „atsirado“ 2018-11-15 iš Kauno teismo psichiatrijos skyriaus išvada, kurioje teigiama; „įtarimas; 2018-10-02 Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas nr. 01-1-48816-18 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 145 str. 2 d., kad advokatas Antanas Pliauga patiria stresą ir baimę dėl nuolatinio buvusios klientės Astos Rubinaitės persekiojimo telefonu, t.y. nuolat gauna iš minėtos pilietės įžeidžiančio ir grasinančio turinio žinutes. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad į A. Pliaugos mobiliojo ryšio telefonus atsiųsta ne mažiau 1135 sms žinučių, iš kurių ne mažiau nei 25 sms žinutėse rašoma, kad geriau su žinutės siuntėja nesipykti, konkrečiai advokatui nurodo su ja nesipykti ir nekariauti, sistemingai primena, kad norint galima su viskuo susidoroti. Tiek SMS žinutėse, tiek pareiškėjo nurodyta, kad A. Rubinaitė ne kartą užsiminusi, jog žino, kada advokatas mieste, kada būna lovoje, koks jo sutuoktinės vardas, kokį automobilį vairuoja jo anūkas, kur ir kokias pareigas užima jo dukra, žentas, kokios markės automobilį vairuoja pats advokatas, kokie valstybiniai numeriai, kokios automobilio detalės neveikia ir pan. Akivaizdu jog A. Rubinaitė sistemingai kaupia informaciją apie advokatą ir jį supančią aplinką.

Suteikdama  duomenis tiriamoji yra nenuosekli, įvykiuose maišosi arba neatsakinėja j klausimus. Pasako, kad yra gimusi ir augusi 5 asmenų šeimoje, turi 2 brolius. Tėvai išsiskyrė prieš 4 metus. Pasako, kad po vidurinės mokyklos baigimo yra „daug dirbusi ir studijavusi užsienyje“. Prašant patikslinti pasako, kad studijavo vairavimą, turi C kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kitų studijų neįvardinanti. Pasako, kad yra dirbusi vairuotoja ir kitus darbus. Ankstesnius vizitus pas gydytoją psichiatrą ambulatoriškai arba gydymąsi stacionare neigia.

Paprašyta papasakoti apie inkriminuojamo įvykio aplinkybes akcentuoja nenorinti daug ko sakyti, pasako, kad atsiradus teisminiam procesui dėl tėčio palikimo pradėjo bendrauti su valstybės paskirtu advokatu, pastebėjusi, kad advokatas kreipia mažai dėmesio į jos situaciją, nesuteikia adekvačios pagalbos, tuo pačiu sužinojo, kad advokatas gyvena šalia. Sakanti, turi daug „įrašytos medžiagos žinučių ir garso įrašų, iš kurių viskas aišku“, tačiau nedetalizuoja.

Psichikos būklė: tiriamoji palydėta konvojaus. Nešvari, netvarkingos išvaizdos. Pasisveikinus užeina į kabinetą, nežino vizito tikslo. Tik atsisėdus iš karto kalba labai daug, garsiai, greitai sau aktualia tema. Klausimus reikia kartoti, dažnai jų neišgirsta arba nesupranta. Pasako savo vardą, pavardę, gimimo datą, amžių adresą. Teisingai orientuota laike. Emocijos kintančios, nuotaika su disforijos atspalviu. Prasmingas

verbalinis kontaktas dėl išreikšto mąstymo funkcijos sutrikimo yra labai apsunkintas. Mąstymas pagreitėjusio tempo, nenuoseklus, epizodais su parologijos elementais, tyrimo metu neatmetant kliedesinės simptomatikos, t.y. santykio persekiojimo kliedesių. Haliucinacijų, suicidinių minčių tyrimo metu nenustatyta esant. Kritika susidariusios juridinės situacijos atžvilgiu formali ( supranta kad yra kaltinama persekiojimu, tačiau kategoriškai tvirtina turinti įrašų, įrodančių priešingai; prašo gydytojos pasirūpinti, kad telefoninių žinučių išklotinė būtų byloje. Nepasiduoda verbalinei korekcijai bandant aiškinti, kad ikiteisminio tyrimo metu ši medžiaga jau yra surinkta).

Išvada; Neturint jokių anamnestinių duomenų apie ankstesnę tiriamosios psichikos būklę bei jos dinamiką, tyrimo metu stebint išreikštus mąstymo funkcijos sutrikimus pagal turinį bei formą, esant reikalingam išsamesniam tiriamosios būklės ištyrimui, tikslu diferencijuoti galimą psichikos sutrikimą įvertinti ar įtariamoji gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti įtariamajai Astai Rubinaitei a.k. 4810412XXXX tikslinga atlikti stacionarinę teismo psichiatrijos ekspertizę“. Pasirašo ekspertė Laura Andriuškevičienė (toliau – Ekspertė).

Taippat išvadoje teigiama, kad Ekspertė tiriant naudojosi tyrimo objektais; ikiteisminio tyrimo medžiaga nr. 01-1-48816-18, VŠį Alytaus poliklinikos ambulatorine asmens sveikatos istorija – 1 vnt. Asta Rubinaitė, gim. 1981-04-12. Kartu dalyvavę asmenys, nurodoma, medicinos registratorė Gema Danguolė Beleišienė.

 

Minėtoje Ekspertės išvadoje surašytos visiškos nesąmonės ir akivaizdus melas ir šmeižtas, taip žeminant mano garbę ir orumą.

 

Pagrindžiantys motyvai ir pagrindai dėl Ekspertės išvados anuliavimo, kaip netikslios ir neatitinkančios realybės;

 1. Ekspertė, tyrimui naudojosi netikslia medžiaga, nes įtarimai Ikiteisminio tyrimo nr. 01-1-48816- 18 byloje nepasitvirtino. Minėtas ikiteisminis tyrimas nutrauktas. O išvadoje minima VŠį Alytaus poliklinikos ambulatorinės asmens sveikatos istorija, Ekspertė negalėjo naudotis, tiriant, nes jos tiesiog visai nebuvo tuo metu!
 2. Buvau atleidus Antanui Pliaugai už melagingą pareiškimą su labai sunkiais kaltinimais (dėl ko buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas) ir vis dar tikėjausi supratimo ir išsiskyrimo gražiuoju, be piktumų. Tą minėjau ir sms žinutėmis, bei kreipiausi raštu į jo kontorą (pateikiu). Jeigu Ekspertė, pasiūlymą išsiskirti gražiuoju supranta, kaip grąsinimą susidoroti, tai aš tada šiuo klausimu išviso neturiu, net ką komentuoti.
 3. Antanas Pliauga minėtam pareiškime, teigė, kad aš jį persekioju su motinos automobiliu mazda (kuris buvo nevažiuojantis apie metus laiko, tą įrodžiau I), teigė, kad ketinu sprogmenį ar nuodų į jo kabinetą atvežti, pateikus įrašą, įrodžiau, kad žadėta dovana yra avižų maišas ir jis, tą kuo puikiausiai žinojo. Teigė, kad su žiūronais jo namus stebiu, iš savo motinos namų, kas yra neįmanoma, nes horizontą užstoja pastatai. Apie teiginius, kad aš žinau, kur jis miega, išviso, net neturiu ką komentuoti, nes aš niekada gyvenime nebuvus jo namuose, irtai neįmanoma žinoti. Žinau tik apie jį ir jo šeimą, kiek yra jis pats man pasakojęs ir kiti žmonės. Niekada jo šeima ar gyvenimu nesidomėjau, nes tiesiog nebuvo jokio tikslo. Jo anūkai, ar tai giminaičiai patys važinėjo aplink motinos namus ir grasino mane sumušti. Pats pasinaudodamas savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, bei įtakingomis pažintimis rinko apie mane, ir mano šeimą informaciją. Kam priklauso namas, butas, automobilis, kur keliavus, ką Lietuvoje baigus ir t.t. Eiliniam žmogui tokia informacija yra neprieinama. Šalia mano motinos namų ir Antano Pliaugos yra dviračių ir

 

 

pėsčiųjų takas, kuriuo daug metų važinėdavau dviračiu ir vaikščiodavau, kol Antanas Pliauga „neuždraudė“ teigdamas, kad važinėdama dviračiu terorizuoju jo visą šeimą (pateikiu įrašą). Kadangi Alytus yra mažas miestas, tai natūralu, kad neplanuojant, susitikau, ar pamačiau Antaną Pliaugą. Taip susitaikė, kad automobiliu teko važiuoti paskui jį, ir pas jį, nedegė stabdžių lemputė, draugiškai pranešiau, ir nematau aš čia jokios katastrofos ,ar kriminalo. Su Antanu Pliauga anksčiau visą laiką mandagiai ir kultūringai bendravau, net niekada jo nebuvau patujinus. Dažnai juokaudavom telefonu. Viskas apsivertė aukštyn kojom, kai laimėjau paveldėjimo bylą, dėl Tėčio palikimo. Zita Andruškienė, siekusi pasisavinti Tėčio turtą, su sau pasirašytu rašteliu pavadinimu „testamentas“, teigė, kad su manimi bus vistiek susidorota ir, kad ji advokatams 4000 e. sumokėjus. Juokėsi, kad su velniu sutartį sudarius ir, kad man, nepavyks atgauti Tėčio palikimo. Galimai Antanui Pliaugai sumokėjo, nes jis žlugdė bylą, o dabar žlugdo gyvenimą ir sveikatą ir tikrai, net negaliu atgauti Tėčio palikimo, nes Antanas Pliauga pasinaudodamas savo pažintimis, bei įtakomis, rašo realybės neatitinkančius, pareiškimą po pareiškimo ir taip yra vykdomas baudžiamasis persekiojimas nuo 2018-10-10 ir nežinia kada baigsis..

 

Tik prasidėjus ikiteisminiam tyrimui nr. 01-1-48816-18 paskambino tyrėja Irena Javdokūnina (toliau – Tyrėja) ir pranešė, kad yra mano atžvilgiu parašytas pareiškimas. Aš su ja sutikau besąlygiškai bendradarbiauti, išdėstyti savo poziciją, bei pateikti pokalbių įrašus (pateikiu pokalbio įrašą su Tyrėja). Ką Tyrėjai žadėjau tą ir nusiunčiau, bei aktyviai bendradarbiavau teikdama vis papildomą informaciją. Tyrėja, man nieko nepranešus, su kitais pareigūnais atliko kratas mano motinos namuose, automobilyje, mano bute (paėmė visus rastus kompiuterius, telefonus ir dokumentus). 2018-11-13 einančią mane iš garažo (daugiaaukštis garažas kitoje kelio pusėje nuo motinos namų) į motinos namus, persiėmė vyriškis prisistatęs policijos pareigūnu Vidu Ogulevičium ir paprašė vykti į komisariatą. Minėtam garaže tvarkiausi, dėsčiau pakeistas padangas ir buvau susipurvinusi džemperį ir pati susipurvinus, dėl to, kad penkiaaukščiam garaže yra labai daug dulkių. Kadangi mano motinos namai yra kitoje kelio pusėje, tai ir ėjau pas ją išsimaudyti ir persirengti. Atvykus į komisariatą Tyrėja dar kartą mane apklausė ir pasakė, kad sulaikys 2 parom, paėmė pirštų antspaudus, DNR (teigdama, kad gal kur nors pritaikys), padarė nuotraukas. Prašiau Tyrėjos, kad suteiktų galimybę išsiimti kontaktinius lęšius, nes labai griaužia akis. Tyrėja pasakė, kad spec. skysčio neturi ir pasiūlė juos įdėti į vandenį arba išsiėmus išmesti. Kadangi mano dioptrijos -5,5 išsiėmus bučiau labai prastai mačiusi, nutariau pakentėt. Labai laukiau, kad kuo greičiau mane išleistų, nes skausmas jau buvo nebepakeliamas ir migla akyse. Atėjus išleidimo laikui, galvojau kuo skubiau sugrįšiu namo ir išsiimsiu kontaktinius lęšius. Tyrėja pasakė, kad aš pirma turiu vykti į Kauną teismo psichiatrijos skyrių ir paskui tik galėsiu grįžt namo. Teigė, kad aš Kaune ilgai neužtruksiu ir galėsiu su pažyma pamosikuoti Antanui Pliaugai po nosim, kad neesu išprotėjus. Tyrėjos labai prašiau, kad leistų namo išsiimti kontaktinius lęšius, nes be galo griaužia akis, išsimaudyti ir persirengti, nes sarmata tokiai važiuoti. Tyrėja kategoriškai nesutiko ir pasakė, kad kentėjai 2 paras tai pakentėsi ir keletą valandų, nieko neatsitiks. Atėjo vyriškis ir nuėjom prie mėlyno mikroautobusiuko vw tranporter, jame sėdėjo kažkoks jaunuolis su savo mama. Atvykus į Kauno teismo psichiatrijos skyrių, į kabinetą pakvietė, kaip supratau Ekspertė. įėjus pasisveikinau ir atsisėdau ant kėdės. Ekspertė buvo kabinete viena. Ji pasiūlė man nusiimti kepurę ir striukę, aš jai atsakiau, kad esu susivėlus ir su purvinu džemperiu ir man nusiimti sarmata, nenusiėmiau. Viršutiniai drabužiai buvo švarūs. Pasakiau, kad buvau uždaryta 2 paras, labai griaužia akis, nes daug parų neišsiėmus kontaktinių lęšių. Ekspertė pasiėmė tuščią popieriaus lapą ir tušinuką. Klausė, ar turiu brolių, seserų, kelių asmenų šeimoje užaugau, taip pat apie ikiteisminio tyrimo bylą.

 

Pasakiau, kad augau 5 asmenų šeimoje, 2 broliais, Tėčiu, Motina. Paskui Tėvai išsiskyrė. Su antra žmona Tėtis turi sūnų (bet nebuvo užtikrintas, kad tikrai jo, nes gimė dar būnant su mano Motina santuokoje). Su antra Tėčio žmona santykiai buvo puikūs, dažnai susitikdavome ir bendraudavome telefonu.

Pasakojau, kad Tėtis užsiminėjo statybine veikla ir tokiu būdu susitiko su Zita Andruškiene, kuri po atliktų statybos darbų, nuo Tėčio neatsikabino ir išskyrė šeimą, tas įvyko prieš 4 metus. Po Tėčio mirties minėta moteriškė užsimanė užvaldyti visą asmeninį Tėčio turtą ir dėl to kreipėsi į teismą. Sakiau, kad paskirtas advokatas Antanas Pliauga žlugdė bylą, teismui tik vieną prašymą parašė ir tai per didžiausias emocijas, net posėdyje nedalyvavo. Kai laimėjau bylą, pradėjo rašinėti realybės neatitinkačius pareiškimus su labai sunkiais kaltinimais, taip pat sistemingai visiems šmeižė, kad esu išprotėjus, narkomanė, alkoholikė irt.t. Aš jai pasakiau, kad aš turiu iš užsienio universiteto praėjus psichikos testus ir lengvai galiu įrodyti, kad neesu išprotėjus. Klausė kur užsienį studijavau, atsakiau, kad nepyktų, bet nesakysiu, nes jei Antanas Pliauga sužinos, tai ir ten gali prirašinėti visokių nesąmonių. Ji pasiūlė psichikos testus pateikti pareigūnams, aš sakiau, kad galiu pateikti, bet man nesuteikė galimybės to padaryti, nes buvau sulaikyta 2 parom. Be to sakiau, kad neseniai praėjus medicininę vairuotojo apžiūrą tinkančią visoms kategorijoms, ir niekada gyvenime neturėjus jokių problemų su psichika. Paklausė, kam man reikalingos tos kategorijos, atsakiau, kad su sunkvežimiu važinėjau į Norvegiją ir kitas šalis. Parašius keletą sakinių baltam popieriaus lape, nutraukė pokalbį ir palinkėjo man sėkmės. Atsisveikinau ir išėjau. Pokalbis užtruko keletą minučių (tą įrodytų video įrašas iš minėtų patalpų).

 1. Ekspertė mini išvadoje, kad man reikėjo kartoti klausimus, nes jų neišgirdau ir nesupratau – tai melas. Kokiu būdu Ekspertė nustatė kliedesines simptomatikas, t.y. santykio persekiojimo kliedesius? Kuom tai pasireiškė būnant kabinete keletą minučių? Kokiu būdu tyrė haliucinacijas ir suicidinias mintis? Ekspertės, teiginiai apie ,,„C“ kategorijos vairuotojo studijavimą“ išvis prajuokino. Taip pat teigia, kad aš prašiau Ekspertės pasirūpinti, kad telefoninių žinučių išklotinė būtų byloje. Nepasidaviau verbalinei korekcijai bandant aiškinti, kad ikiteisminio tyrimo metu ši medžiaga jau yra surinkta – tai visiška netiesa, nes aš turėjau daug praktikos LR. teisinėje srityje ir greičiau aš, jei būčiau patarus, reikalui esant, kur kreiptis, nei prašius jos. Be to man būtų buvę net nenaudinga ir kvaila prašyti kažkokių išklotinių minėtoje byloje, Ekspertės, tokie teiginiai, daugiau negu juokingi. Nuo 2017 metų esu daug prirašius įvairiausių raštų, teismams, prokuratūroms, policijai ir kitoms įstaigoms (keletą pateikiu) ir pati žinojau, kam rašyti ir kaip rašyti. 2018-12-14 Nusiuntus Tyrėjai savo rašytus teismui atsiliepimus už brolį ir save, ir paklausiau, ar gerai parašiau, Tyrėja atrašė; „Manau parašėte tikrai gerai, yra keletas gramatinių klaidų, bet teisine prasme tai tikrai tvarkingai sudėta“ (pateikiu tel. ekrano kopiją). Be to ir Antanas Pliauga mane vis girdavo, kad aš esu labai protinga mergina (pateikiu pokalbio įrašus). Anot Ekspertės, aš būdama „bemoksle“, tik su „ „C“ kategorijos vairuotojo studijavimu“, neadekvati, nesiorientuojanti aplinkoje, bet sugebėjau ne tik į teismo posėdį nuvykti, bet ir pati parašyti teismui prašymus, atsiliepimus ir iš įvairių įstaigų išprašyti reikiamus bylai dokumentus ir t.t. ir bylą laimėti. O advokatas Antanas Pliauga, advokataujantis 24 metus tesugebėjo parašyti 1 prašymą teismui, posėdį nedalyvavo, o dėl rašysenos ekspertizės apmokėjimo nusiuntė prašymą ne į teismą (kur reikėjo), o į VGTPT skyrių. Jei jo kompetencija, aš būčiau pasitikėjus, ir pati nenusiuntus prašymo, dėl rašysenos ekspertizės apmokėjimo į teismą, byla būtų buvus

 

sužlugdyta. Tai kam čia turi būti sarmata, ar man „bemokslei“ su ,,„C“ kategorijos vairavimo studijomis“, ar advokatui Antanui Pliaugai?

 1. Labai svarbu pažymėti, kad Tyrėją dėl jos veiksmų, apskundžiau (pateikiu skundą). Jei Tyrėja būtų leidus grįžti namo išsiimti kontaktinius lęšius, nusimaudyti ir persirengti bučiau atvykus, kitokios išvaizdos (pateikiu nuotrauką). O dabar, pareigūnai, „pagavę“ kadrą, visiems rodinėja tą nuotrauką ir tyčiojasi, teigdami, kad man taip vaikščioti yra norma. Po Šiai dienai, negaliu nešioti kontaktinių lęšių ir turiu problemų su akimis.
 2. Ir galų galais, kodėl Ekspertė nenukreipė manęs iškarto gydymui, o „paleido“ tokią „pavojingą“ į gatvę, neinformuodama manęs, kad man reikia „gydytis“?

Pareigūnai toliau stropiai pildo advokato Antano Pliaugos ir jo dukros teisėjos Živilės Janavičienės grasinimus;

Prokuroras Arūnas Juknevičius, remdamasis klaidinga Ekspertės išvada kreipėsi į teismą, dėl mano stacionarizavimo į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, dėl nusikaltimo KURIO NET NĖRA! Vyksta akivaizdus susidorojimas! Antanas Pliauga man tiesiai šviesiai pasakė, kad man jau niekas nepadės, nes jo dukros teisėjos Živilės Janavičienės bendradarbės niekada neduos leidimo išleisti manęs, o aš uždaryta apsiginti negalėsiu. Nuo sistemingo terorizavimo ir pareigūnų persekiojimo, stipriai suprastėjo sveikata, nuo 2019-10-24 iki šiol (šiuo metu guliu ligoninei kardiologijos skyriuje) turiu nedarbingumo pažymą. Gulėjau įvairiose ligoninėse, apžiūrėja mane dešimtim įvairūs gydytojai, tame tarpe ir psichiatrai, bei psichologai ir jokių psichikos ligų nenustatė. Buvo kviečiamos greitosios pagalbos ir guldoma daug kartų į ligoninę, dėl širdies ritmo sutrikimo (galimai dėl streso). Pulsas 154 (pateikiu kardiogramą) ir „kalatojasi“ širdis, ritmas niekaip neatstatomas, net ir gulint ligoninėje. Reikalingas gydymas pas kardiologus Vilniuje ar Kaune. Apie labai prastą sveikatos būklę informavau prokurorą Arūną Juknevičių ir ikiteisminio tyrimo teisėją Astą Jakučiūnienę, neatsižvelgiant į tai, vis tiek esu kviečiama būtinai dalyvauti teismo posėdį 2020-01-14 16 vai. dėl priverstinio stacionarizavimo į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, nors šiuo metu guliu ligoninėje. Pareigūnai turbūt ir mano lavoną tąsytų, kad tik patenkintų Antano Pliaugos norus. Ar nereikėtų pirma įvertinti Antano Pliaugos psichikos būklės, kaip žinia, liga nesirenka, nei statuso, nei profesijos?

Pareiškimas generalinei prokuratūrai

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą bei išdėstytą prašau išsiaiškinti šias aplinkybes;

 1. Iš kur Ekspertė gavo mano VŠj Alytaus poliklinikos ambulatorinę asmens sveikatos istoriją (kuri minima išvadoje)? Mano ambulatorinės asmens sveikatos istorijos VŠJ Alytaus poliklinikoje nebuvo dešimtmečiais, o sena yra archyve ir per kelias minutes jos tikrai nebūtų buvę galimybės gauti. Naują mano ambulatorinę asmens sveikatos bylą VŠJ Alytaus poliklinikoje užvedė 2019-11- 04. Ekspertės, vadinamas „konvojus“ tiesiai iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, nuvyko į Kauno teismo psichiatrijos skyrių (ten nepateikė jokios ambulatorinės asmens sveikatos istorijos, nes jos net nebuvo !) ir po keleto minučių apklausos atvežė iki Alytaus ir paleido. Tai apie kokią čia mistinę ambulatorinę asmens sveikatos istoriją ji rašo?
 2. Kadangi Kauno teismo psichiatrijos skyriaus patalpos yra filmuojamos, prašau išprašyti 2018-11- 15 video medžiagą.

 

s

 1. Išprašyti iš IT nr. 01-1-48816-18 bylos mano rašytus prašymus, nerasit nei vieno ,kuriame aš prašyčiau Ekspertės išvadoje minimų kažkokių išklotinių. Toje byloje, netgi man būtų buvę nenaudinga ir kvaila to prašyti. O jeigu būtų ir reikėję būčiau tikrai žinojus, kieno prašyti.
 2. Išsiaiškinti kokiu būdu 2018-11-15 Ekspertė žinojo, kad vyks 2019-04-01 ikiteisminis tyrimas nr. 03-2-00157-19 ir aš prašysiu išklotinių. Gal ekstrasense? Išsiaiškinti, ar minima išvada yra užregistruota 2018-11-15.
 3. Kokiu būdu Ekspertė nustatė kliedesines simptomatikas, t.y. santykio persekiojimo kliedesius? Kuom tai pasireiškė būnant kabinete keletą minučių? Kokiu būdu tyrė haliucinacijas ir suicidinias mintis?
 4. Apklausti Ekspertę ir medicinos registratorę Gema Danguolę Beleišienę (kurios kabinete minėtą susitikimą nebuvo ir jos gyvai neesu akyse mačiusi) ir išsiaiškinti dėl kokių priežasčių surašė ir pasirašė klaidingą/šmeižikišką išvadą.
 5. Išsiaiškinti, kiek tokiu būdu su tokiomis „tiksliomis išvadomis“ išvežta j psichiatrines nekaltų žmonių, galimai pagal užsakymus ir ne už dyką.

Skaitau, kad Ekspertės išvada yra šališka, ar galimai suklastota parašant atbuline data arba perrašyta. Kadangi vykusiam ikiteisminiam tyrimui nr. 01-1-48816-18 nebuvo jokios kalbos apie tokią išvadą.

Minėta išvada tik neseniai „atsirado“. Labai svarbu Ekspertę nubausti įstatymo nustatyta tvarka pagal LR BK 235 str., kadangi tokios klaidingos, šmeižikiško pobūdžio išvados (galimai parašytos dėl korupcijos ar pažinčių) ne tik žemina žmogaus garbę ir orumą bet ir gali sugadinti visą gyvenimą ir sveikatą negrįžtamai.

Atsižvelgiantį aukščiau pateiktą bei išdėstytą, pagal kompetenciją prašau anuliuoti akivaizdžiai klaidingą/šmeižikišką išvadą, įvertinti Ekspertės veiksmus, bei kompetenciją ir patraukti baudžiamąja atsakomybei įstatymo nustatyta tvarka. Įvertinti prokuroro Arūno Juknevičiaus veiksmus, bei kompetenciją.

Pridedami;

 1. Ekspertės Lauros Andriuškevičienės išvada.
 2. Kardiograma
 3. Pokalbis su Tyrėja įrašas
 4. Teisėjos Živilės Janavičienės grasinimai įrašas
 5. Arūno Juknevičiaus nutarimas
 6. Tyrėjos atsakymas tel. ekrano kopija.
 7. Sveikatos pažyma
 8. Skundas dėl Tyrėjos
 9. Mano nuotrauka
 10. Mano rašyti įvairūs raštai įvairiom institucijomis prieš susitikimą su Eksperte ir po. Ekspertės išvadoje aprašytos psichikos būklės žmogus, to parašyti, tikrai nesugebėtų (pateikiu, kaip įrodymą, kad su LR teise susidūrus ir turiu daug praktikos ir reikalui esant žinau ,kur kreiptis. Ekspertės teiginiai, kad jos prašiau kažko yra melagingi!).
 11. Antanui Piiaugai siųstas pasiūlymas ir prašymas į jo kontorą.
 12. Antano Pliaugos grasinimai ir kiti įrašai.
 13. Kiti dokumentai

Pagarbiai

Originalas siunčiamas nebus

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));