Prokuratūros ir politikų MELO PROPAGANDA

Alvydas Veberis 

Prokuratūros ir politikų  MELO PROPAGANDA

 

 

 

 

2015-10-22 d. LR GENERALINĖ PROKURATŪROS prokuroras Tomas Krušna  rašo JAV Teisingumo departamento Tarptautinių ryšių skyriaus direktorei p.Mary Rodriguez dėl NERINGOS VENCKIENĖS ekstradicijos, kad jiems nežinoma jos su sūnumi gyvenamoji vieta JAV. Tačiau tame pačiame prašyme rašoma, kad prokuratūrai  net nuo 2013-04-08 d.  buvo žinoma, kad Neringa Venckienė  ir jos sūnus Karolis Venckus 2013-04-08 įsigijo bilietus skrydžiams Berlynas –Čikaga ir atgal. Tačiau atgaliniu skrydžiu nepasinaudojo ir liko JAV. Taip pat prokuratūra gavo informaciją apie jos gyvenamą vietą adresu 3813 Tulip Sl., Chicago, IL.

 Toliau LR Prokuratūra šiame prašyme rašo, kad 2013-05-10 d. paskelbta jos paieška, nors žino net gyvenamosios vietos adresą JAV nuo  2013-04-08. Skaitant tokį prašymą dėl Neringos Venckienės Ekstradicijos  susidaro įspūdis, kad gal tokį prašymą rašė ligonis, nesuvokdamas ką rašo.

Neringai apsigyvenus Amerikoje buvo kurpiami  kaltinimai. Vėliau prikurta papildomai naujų kaltinimų ir vėl priimtas  2014-10-16 d. kitas nutarimas paskelbti paiešką, o 2014-10-21 Kauno apylinkės teismo nutartimi N.Venckienei paskirta kardomoji priemonė suėmimas.

Tuomet tik 2015-05-22 N.Venckienė pripažįstama įtariamąja ir vėl  2015-05-29 d. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

Tai kiek galima mulkinti LR žmones, kad Neringa pabėgo ir slapstėsi? Tai kur N.Venckienė slapstėsi, jei prokuratūra viską žinojo? Pati N.Venckienė tik patekdama į JAV nurodė gyvenamą vietą. Po 2 savaičių Neringos sūnus Karolis jau oficialiai lankė Čikagos mokykloje 7 klasę. Tai gal ir jis palindęs po suolu slapstėsi?   Netrukus Neringa oficialiai įsidarbino. Tuoj pat paprašė politinio prieglobsčio. Buvo paskirta svarstymo data 2019-07-19 d.  Įstojo ir studijavo JAV teisę. Po 4 metų Neringa Venckienė su pagyrimu gavo JAV teisės magistro laipsnį. Tai kur  ta mokslo įstaiga, kad galima buvo slėptis, – mėnulyje?  Įsigijo būstą, registruotą jos vardu. Gavo iš draudimo kompanijų ne vieną draudimo išmoką. Dirbo nuo pat pradžios viešose įstaigose. Pradėjo savo verslą gėlių parduotuvėje. Tai ir ten, gal po gėle palindusi slapstėsi, o gal   ufonautai ją slapstė nuo Lietuvos pedofilų persekiojimų?

Atėjus politinio prieglobsčio svarstymo datai, Lietuva bendradarbiaudama su JAV padarė viską, kad šis svarstymas būtų atidėtas. Teisininkams nebuvo  paaiškinta atidėjimo  priežastis. Kas gali paneigti, kad tai atsitiko dėl aktyvios pedofilų įtakos.

Klausiu, tai kur jūs aferistai ir melagiai buvote nuo 2013-04-08 iki 2015-10-22 d., kad tik po pustrečių metų pateikėte ekstradicijos prašymą? Tuo metu  visiems skalambinote su ,,skalikų‘‘ armija, kad pabėgo, slapstosi… Kurpėte lygioje vietoje 39 kaltinimus ir mulkinote liaudį? Galiausiai liko tik bereikšmiai keturi.

Ar galima teigti, kad jūs vykdote teisingumą? Už tokį melą, aistrų kurstymą visuomenėje, meluojant ir klaidinant LR piliečius toliau kurpiate naujus kaltinimus ir bandote susidoroti su dora, sąžininga teisėja? Gal geriau pasakykite kur tikrieji bylos-žudikės žmogžudžiai?  Įkalinote aklą R.Ivanauską, o dabar žmogžude norite padaryti N.Venckienę? Nejaugi manote, kad visi tokie kvailiai? Užgesinote pedofilijos bylą ir norite visus užtildyti? Manote, kad tai jums pasiseks? Jūsų rankos suteptos krauju ir jas nuplauti nepavyks. Dievas Teisėjas. Kai kas jau bausmę gavo. Ateis visiems pedofilams ir jų šalininkams atsakyti už visas padarytas skriaudas. Toliau klimpstate į dumblą. Kaip apgailėtinai atrodo prokurorai, kurie aiškina, kad Neringos santykis su tėvais nutrukęs, ji neturi kur gyventi, neturi darbo, pinigų… Tokių kvailių kailyje niekam nelinkėčiau būti. Iš šalies atrodo, kad tai visiški menkystos ir idiotai.

Pabaigai.  Trimitavote, kad Amerikoje Neringa buvo suimta. Kas ją suėmė? Ji gavo paprasčiausią kvietimą dėl jūsų prašymo įvykdyti Ekstradiciją. Ir tuomet ji nesislapstė, o galėjo išvykti kur panorėjus. Neringa gavusi kvietimą, pati geranoriškai su sūnumi Karoliu  nuvyko į departamentą. Ji netikėjo, kad JAV išdrįs atiduoti  ją maitvanagiams. Pasirodo, kad pedofilų klanas ir jiems talkinantys viską gali.

 

 

 

 

Lietuvoje ,,nesantis“ pedofilų klanas nori visus įbauginti ir užtildyti. Todėl netikėkite jų sąmokslo teorijomis, melu, klasta. Kalbėkite, dalinkitės, prieštaraukite. Jausdami krachą, jie gatavi bet ką užčiaupti ir nužudyti. Argi dar maža byloje-žudikėje mirčių? Gal liaudis savo patiklumu nematote to? Tuomet prasikrapštykite akis, įjunkite į darbą smegenis ir išsiblaivėkite. Tokią nuostatą  patvirtina Dievo žodis:

,,Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti„. (1 Pt 5,8)

 

 

 

NEBIJOKITE! DALINKITĖS! SKELBKITE!

 

Jei jūs tylėsite, akmenys kalbės

MAITVANAGIAI REZGA NAUJAS SĄMOKSLO TEORIJAS

 

Surinkti politikieriai per LRT forumą toliau klaidina visuomenę. Begalę bylų N.Venckienei prištampavęs Kauno vyr. prokuroras Darius Valkavičius  dirbtinai neriasi iš kailio, bandydamas sukurpti naujų Neringai Venckienei kaltinimų, nes su šiais iš 39 surašytų likusiais 4 kaltinimais mato, kad gavosi šnypštas.

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9425;bylu-n-venckienei-pristampaves-kauno-vyr-prokuroras-darius-valkavicius-melagis-ir-senas-banditu-stogas-prokuraturoje&catid=47&Itemid=101

 

Teisininkai, kurie anksčiau buvo priešingoje Neringos barikadų pusėje, sukilo prieš tokią neteisybę, o Amerikos teismas pasityčiojo iš mūsų šalies teisinio nihilizmo. Jie paliko tik 4 beverčius kaltinimus. Kas gali paneigti, kad tokie Lietuvos korumpuoti teisininkai, net ir tokius kaltinimus bandys prilyginti vos ne mirties nuosprendžiui? Jie tą padaryti geba. Tarp viešų Forume politikierių ir prokuroro D.Valkavičiaus pasisakymų tą jau galima įžvelgti. Kuruojančio  prokuroro   Dariaus Jakučio sapalionės ir bandymas įtikinti, kad įtariamosios suėmimo jis prašo dėl to, kad mano, jog ji gali ir toliau slapstysis nuo teisingumo. Dar sykį primenu ir klausiu prokurorų, kur N.Venckienė slapstėsi?  Toliau jų paistymas, kad Neringa prarado ryšį su tėvais, neturi kur gyventi, neturi darbo, pinigų, slapstysis…kalba pats už save. Žodžiu, vėl kuria sąmokslo teorijas. Dešimt metų tokiems ,,išminčiams“ neužteko surinkti įkalčių? Atrodytų, kad juos ištiko kažkokia šizofrenijos forma. Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai reiktų pasidomėti jų sveikata. Matyt, tinka šioje vietoje patarlė: ,,Vagie, kepurė dega‘‘. Iš jų veiksmų tai matosi be padidinamo stiklo.

Nuo pat tų įvykių pradžios visuomenei pudrina smegenis, kad Neringa su teta ne tik organizavo Valstybės perversmą, bet duoda suprasti, kad organizavo ir žmogžudystes. Bet tyli ir bijo garsiai pasakyti, kad Neringa teisiniu keliu bandė išsiaiškinti pedofilijos bylos aplinkybes ir ragino tai padaryti atsakingus prokurorus. Juos, bet ne Neringą, reikia už pareigų neatlikimą bausti pačiomis griežčiausiomis bausmėmis. Ji talkindama broliui Drąsiui surašė virš 200 pareiškimų ir prašymų, kad tirtų pedofilijos skandalą. Apie tai prokuratūros nusikaltėliai neužsimena nei žodžiu. Tai, gal ir brolį Drąsių Neringa nužudė? Kur Drąsiaus Kedžio, A.Ūso, J.Furmonavičiaus, V.Naruševičienės, V.Milinio…, daugelio kitų liudininkų paslaptingos mirtys ir žudikai?

Ar negalima įtarti, kad jūsų pačių krauju suteptos rankos, suverčiant kaltę aklam Ivanauskui, o dabar rezgamos sąmokslo teorijos Neringai? Neieškokite kaltų lygioje vietoje. Advokatas Remigijus Merkevičius aiškiai įvardijo prokuroro D.Vaškevičiaus nestabilų mąstymą ir teisinius klaidžiojimus. Analogišką nuomonę išdėstė Mečys Laurinkus. Buvęs LR Seimo NSGK pirmininkas A. Matulevičius Šiaulių teisme irgi prakalbo apie D.Kedžio ir A.Ūso žmogžudystes. Ir jį areštuokite. Jeigu sugebate išsisukti nuo savo kolegų atsakomybės, tai nuo Dievo teismo nei vienas neišsisuksite. Už visas padarytas skriaudas teks atsakyti. Ar jums neatrodo, kad esate išsigimėliai, o ne teisingumo vykdytojai? Samdyti lojalūs jums žiniasklaidos ,,skalikai” neužtemdys sveikų protų. Jau patyrėte fiasko. Nusiraminkite ir paleiskite NERINGĄ. O gal, kaip S.Rakauskienę, įkalindami Rokiškio psichuškėje, sunaikinsite, norėdami nuslėpti visoje šalyje klestintį narkotikų biznį ir slepiamą pedofiliją? Nusikaltimus, kuriuos ir kaimo bobutės žino, teisingumo vykdytojai nežino. Ar nesate įvairiausių nusikaltimų bendrai? Aš apie ne vieną tokią bylą rašiau. Šiaulių ekskomisarų byla tik patvirtina tai. Ir ten, prokurorai bendradarbiavę su komisarais, išsisuko. Kodėl nenešate atsakomybės? Ar ne per anksti pavirtote ,,dievais”?

nuotr. advokatas G.Černiauskas, kuris ,,nenešė“ Garliavos mergaitės.

 

Tokių bylų, kurios sveiku protu nepaaiškinamos, begalės. Norite per doros, sąžiningos teisėjos gniuždymą pakelti sau reitingus? Gailius forume sakė, kad Neringa sugrįžo ne į tuos laikus, kurie buvo. Tas tiesa. Grįžo į visišką teisingumo liūną iš kurio sunku ištraukti kojas.

Neringa Amerikoje niekur nesislapstė. Jokių kaltinimų niekas jai nebuvo pareiškę, ji buvo laisva keliauti, kur tik panorėjus. Tačiau ji turėjo informacijos ir ne kartą buvo bandoma ją nužudyti. Gal jai reikėjo laukti kol tą egzekuciją maitvanagiai atliks, kaip broliui ir kitiems?

Amerikoje dirbo, gyveno, sūnus mokėsi…, sužinojusi apie ekstradiciją pati prisistatė pareigūnams, niekas jos nesuėmė…Visur pareigūnų, politikierių, prokurorų, žiniasklaidos ,,skalikų” melas. Tokių išgamų-išlaikytinių, kurie tiek metų klaidina visuomenę, o tinkamai neatlieka jiems patikėto darbo, neieško tikrų žmogžudžių byloje-žudikėje, tautai nereikia. Tegul eina geriau žąsų ganyti. Bet kas tokius priims? Žąsis ,,suės”, o sakys, kad lapės išnešiojo.

Trūkus žmonių kantrybei, matant tokias teisinio nihilizmo pasekmes, anonimai skambina ir duoda suprasti, kad galit su visais pastatais pakilti į orą.  Jokios spec. tarnybos nepadės, kai tam pribręs laikas.  Perspėjimų nebus. Atsikvošėkite, išlaikytiniai!

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));