Prokuratūra rinko bet kokį „kompromatą” apie Zigmą Vaišvilą, įskaitant net apnuogintos žmonos nuotraukas

zigmas

zigmas

2020 m. spalio 23 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Prokuratūra nepaneigė, kad nusikalstamai surinko informaciją apie signataro Zigmo Vaišvilos veiklą, šeimos narius, giminaičius, pažįstamus“. 

Spaudos konferencijoje dalyvauja signataro Zigmo Vaišvilos žmona Regina Vaišvilienė, dukra Vaiva Simanavičienė, teisės mokslų daktaras advokatas Ryšardas Burda. 

2020-10-02 d. signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje buvo pateikti įrodymai apie nusikalstamai surinktą informaciją apie signataro Zigmo Vaišvilos veiklą, šeimos narius, artimiausius giminaičius, draugus, pažįstamus, net ir jų asmeninio gyvenimo nuotraukos.  Surinktos net apnuogintų kūnų fotonuotraukos, pavadinant tai „baudžiamosios bylos Nr.01-2-00059-17 įrodymais Nr.1261“ dėl UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Dėl šio įžūlaus teisėsaugos institucijų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir savavaldžiavimo signataras Zigmas Vaišvila š.m. spalio 2 d. kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šiai „baudžiamajai bylai“ vadovavusios Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Rasos Bekišienės ir „tyrimą“ vykdžiusios ekonominės policijos vyriausiosios tyrėjos Janinos Grinevič baudžiamosios atsakomybės.

 

Prokuratūra savotiškai patvirtino šių pareigūnių nusikalstamas veikas. Generalinė prokuratūra pavedė tai ištirti Vilniaus apygardos prokuratūrai, t.y. tai jos padaliniui, kuris ir atsakingas dėl to, kas vyksta. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Antanas Rauličkis š.m. spalio 19 d. atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, paaiškinęs, kad ši baudžiamoji byla yra teisme ir kad teismas išsiaiškins.

Prokuroras Antanas Rauličkis negali nesuprasti, kad tokiais „įrodymais“ sukurpta baudžiamoji byla yra dėl UAB „FF Lizingas“ tvarkymo, bet ne dėl signataro ir jo šeimos, artimiausių giminaičių, draugų ir pažįstamų dokumentų ir nuotraukų surinkimo šiuo „apskaitos tavrkymo“ pretekstu.

Išsisukti neįmanoma, nes šie „Įrodymai Nr.1261“ tyrėjos Janinos Grinevič Zigmui Vaišvilai perduoti pasirašytinai.

Zigmas Vaišvila kreipėsi ir į Kauno apygardos teismą dėl UAB „FF lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ nušalinimo, nes ši melagingu pretekstu iškelta bankroto byla jau aštuntus metus naudojama ne tik Zigmo Vaišvilos persekiojimui, bet ir šių „Įrodymų Nr.1261“ surinkimui. Teisėja Nijolia Indreikienė, kurios buvo prašyta šiuos „įrodymus“ įslaptinti, nurodė bankroto administratoriui juos pateikti kreditorių komiteto nariams.

Signataro Zigmo Vaišvilos šeima dėl tokio teisėsaugos pareigūnų savavaldžiavimo ir teisėjos N. Indreikienės atsakomybės viešai kreipiasi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Generalinį prokurorą ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą Justą Laucių, jau ir dėl vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Antano Rauličkio bei teisėjos Nijolios Indreikienės atsakomybės, prašo juos nedelsiant priimti.

Kiek dar galima apsimetinėti, kad nesuprantate, kas vyksta jūsų vadovaujamoje prokuratūroje, Generalini prokurore Evaldai Pašili ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokurore Justai Lauciau?

 

 

Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Rinktinės pr. 5A, 01515 Vilnius

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos                                                      2020-10-23 Vilnius

Reginos Vaišvilienės ir Vaivos Simanavičienės

gyv. Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius

 

PRAŠYMAS dėl neteisėto informacijos rinkimo apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą ir jo šeimos narius, kitus asmenis, šios informacijos panaudojimo baudžiamajam persekiojimui

ikiteisminiame tyrime Nr.01-2-00059-17, teismo byloje Nr.1-2678-716/2020

 

2020-10-02 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos prašymu kreiptasi į jus dėl ikiteisminiame tyrime Nr.01-2-00059-17 surinktų „Įrodymų Nr. 1261“, kurie ne tik niekaip nesusiję su šio ikiteisminio tyrimo objektu – UAB „FF Lizingas“ buhalterine apskaita, bet susiję su mumis, kitais fiziniais asmenimis, kitomis įmonėmis, visuomeninėmis organizacijomis, Z. Vaišvilos visuomenine ir politine veikla, mūsų šeimos narių ir artimiausių giminių, draugų ir pažįstamų asmenų privačiu gyvenimu, jų asmens duomenimis. Visa tai surinkta ir panaudota neteisėtai ir be šių asmenų sutikimų.

Šie duomenys surinkti ir šiai bylai pateikti UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorės UAB „Admivita“, UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ direktoriaus Juozo Matonio, taip pat, pagrįstai manome, neteisėtais kriminalinės žvalgybos ar kitais neteisėtais būdais. Susipažinimo su bylos medžiaga metu Z. Vaišvilai ir jo advokatui Ryšardui Burdai nebuvo parodyti ir nebuvo pateikti procesiniai sprendimai ir/ar dokumentai, kurių pagrindu surinkta ši informacija. Tarp 275 tūkst. elektroninių dokumentų – ir mūsų, mūsų giminaičių ir draugų apnuogintų kūnų nuotraukos (priedas 1).

Šioje baudžiamojoje byloje tirtos veikos yra lengvos, nesudaro Kriminalinės žvalgybos ir BPK įstatymų nustatyto pagrindo taikyti kriminalinės žvalgybos metodus.

Jums pateikti įrodymai, kad ši neteisėtai surinkta medžiaga perduota teismui ir atskleista UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriui UAB „Admivita“ (priedas 2). 2020-10-02 Z. Vaišvilos prašymu (priedas 3) kreiptasi į Kauno apygardos teismą, nagrinėjantį UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą (c.b. Nr.B2-61-230/2020) dėl bankroto administratorės UAB „Admivita“ skubaus nušalinimo, pateikti ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00059-17 „Įrodymai Nr. 1261“, paprašyta juos įslaptinti. 2020-10-07 nutartimi (priedas 4) Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė ne tik neįslaptino šią medžiagą, bet ir nurodė bankroto administratorei pateikti ją kreditorių komiteto nariams, kurių pirmininku yra suinteresuoto asmens Juozo Matonio vadovaujama UAB „Baltic arms“. 2020-09-11 pranešimu ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 Juozui Matoniui pareikšti įtarimai ir dėl sukčiavimo, suklastotų dokumentų panaudojimo nusikalstamai perimant didelės vertės turto UAB „Skomė“ valdymą (priedas 5).

2020-10-02 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos prašymu jūsų prašyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės Rasos Bekišienės ir ekonominės policijos vyriausiosios tyrėjos Janinos Grinevič nusikalstamų veikų, ikiteisminiame tyrime neteisėtai surinkus apie mus ir kitus asmenis privačią informaciją ir naudojant ją ne pagal paskirtį. Nurodyta, kodėl šio prašymo negali nagrinėti Vilniaus apygardos prokuratūra. Tačiau Generalinė prokuratūra šį signataro Z. Vaišvilos prašymą perdavė nagrinėti būtent Vilniaus apygardos prokuratūrai, kurios vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Antano Rauličio 2020-10-19 nutarimu (priedas 6) tyrimo medžiagoje Nr.M-2-02-01180-20 be motyvų atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, tik pareiškus, kad šioje baudžiamojoje byloje tai ištirs teismas. Teismas baudžiamojoje byloje tirs UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos klausimus, bet ne tai, kokiu būdu ir kodėl prokurorė R. Bekišienė, tyrėja J. Grinevič ir vyr. specialistė Neringa Puzinaitė surinko ir sukomplektavo mūsų ir kitų žmonių apnuogintų kūnų nuotraukas, asmens duomenis ir visa kita, kas niekaip nesusiję su UAB „FF Lizingas“ buhalterine apskaita.

Tuo aukštesnis prokuroras A. Rauličkis netiesiogiai patvirtino, kad neturi kuo paaiškinti neteisėtą ir nusikalstamą informacijos apie mus rinkimą.

 

Dėl šių priežasčių prašome pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl prokuroro Antano Rauličkio neveikimo. Jis nedelsiant turi būti atleistas iš jo užimamų atsakingų pareigų.

 

Dėl šių išskirtinių aplinkybių, diskredituojančių prokuratūrą ir teisėsaugą, išsamesnio paaiškinimo prašome jus nedelsiant priimti mus ir mūsų advokatus. Įstatymas įpareigoja Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą priimti be eilės.

Prašome jus užtikrinti, kad nedelsiant būtų nutrauktas prokuratūros atvirai vykdomas neveikimas ir tyčiojimasis iš mūsų šeimos.

 

 

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį prašome:

 

 1. Dėl pareigūnų prokurorės R. Bekišienės ir aukštesn. prokuroro A. Stankevičiaus, vyriaus. tyrėjos J. Grinevič, vyr. specialistės N. Puzinaitės, UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorės UAB „Admivita“ atstovų, UAB „Baltic arms“ ir UAB „Skomė“ atstovų, taip pat kitų asmenų galimai nusikalstamų veikų, taip pat aukštesnio prokuroro Antano Rauličkio neveikimo ir teisėjos Nijolios Indreikienės veikų pradėti ikiteisminį tyrimą ir vykdyti jį Generalinėje prokuratūroje.
 2. Surašyti prokuroro reikalavimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kitų asmenų, informacija apie kuriuos neteisėtai surinkta šioje baudžiamojoje byloje ir atskleista, teisių pažeidimų, nes aukštesnis prokuroras Antanas Rauličkis šio reikalavimo nesprendė.
 3. Sprendžiant mūsų procesinius reikalavimus, prijungti tyrimo medžiagą Nr.M-2-02-01180-20.
 4. Pateikti Zigmui Vaišvilai bylos Nr.01-1-00059-17 Įrodymų Nr. 1261 abiejų dalių, suformuotų 2017 m. gruodžio 18 d. 10:16:26 val., visas kopijas, t.y. ir visą Dalį 1, ir visą Dalį 2, taip pat užduotis, kurias vykdant suformuoti šie įrodymai, susipažinimo su šia medžiaga ir jos atskleidimo dokumentų patvirtintas kopijas, nes aukštesnis prokuroras Antanas Rauličkis šio reikalavimo nesprendė.
 5. Vadovaujantis signataro statusą reglamentuojančiu įstatymu prašome jus nedelsiant priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą ir drauge mus, mūsų advokatus, apie priėmimo laiką pranešti el. adresu zigmas.vaisvila@lrs.lt .

 

 

Priedai:

 1. Vaišvilų šeimos narių nuotrauka paplūdimyje Klaipėdoje – File222325
 2. ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00059-17 bylos tomo Nr.1 vidaus aprašas
 3. 2020-10-02 Z. Vaišvilos prašymas Kauno apygardos teismui, c.b. Nr.B2-61-230/2020, dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorės UAB „Admivita“ skubaus nušalinimo
 4. 2020-10-07 Kauno apygardos teismo nutartis, c.b. Nr.B2-61-230/2020
 5. 2020-09-11 FNTT pranešimas Juozui Matoniui dėl įtarimų, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 6. 2020-10-19 Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Antano Rauličio nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-01180-20

 

 

 

 

 

Zigmas Vaišvila                           Regina Vaišvilienė                     Vaiva Simanavičienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));