Prokuratūra prisipažino klastojusi bylas Apeliacinio teismo teisėjo V.Kažio kreditoriui Romui Balevičiui (pildoma)

Kazys

Kazys

Prokuratūra prisipažino klastojusi bylas Apeliacinio teismo teisėjo V.Kažio kreditoriui Romui Balevičiui

Aurimas Drižius

 

Gruodžio 18 d. Kauno apygardos teisme prokuratūros atstovė pripažino, kad baudžiamoji byla Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio kreditoriui Romui Balevičiui buvo suklastota, o pagrindinis „nukentėjęs“ davė melagingus parodymus. Tiesa, prokuratūra tai pripažino tik po to, kai byloje padarytos kelios ekspertizės visiškai paneigė prokuratūros kaltinimus ir „nukentėjusiojo“ parodymus.

 

Kazys

Kaip žinia, Veisiejų gyventojas Romas Balevičius atsidūrė kalėjime, kai restauravo antikvarinę Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio (nuotr. viršuje) „Volgą“. Vietoj sutartų beveik 20 tūkst. litų už dviejų metų darbą meistras sulaukė tik teisėjo grasinimo, kad „aš teisininkas“ ir kad „tave pasodinsiu“. 

Pasak R.Balevičiaus, teisėjas atsiimti savo nuosavybės atvažiavo su tokiu Vytautu Baura (pastarasis buvo kaltinamas užsakomąja žmogžudyste, tačiau stebuklingu būdu išsisuko – apie tai daugiau

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/zudiko-laiskas-beveik-po-20-metu-gali-sugriauti-vilniaus-verslininko-gyvenima.d?id=61553496

 kurie meistrą apstumdė, pasiėmė automobilį, tačiau pinigų nesumokėjo. Meistras dar bandė sulaikyti vagis, buvo užstatęs garažo duris savo automobiliu, kad klientai nepabėgtų nesusimokėję. Vėliaus sužinojęs, kas per paukštis tas V.Baura, R.Balevičius stebėjosi, kad pagrobti automobilio Apeliacinio teismo teisėjas atvažiavo su įtariamuoju nužudymo organizatoriumi.

Pats V.Kažys teigia, kad visus pinigus už automobilio remontą sumokėjo per kelis kartus, tačiau jokių dokumentų, tai patvirtinančių, nepateikė. Duomenų apie tokias išlaidas nėra ir V.Kažio metinėje pajamų ir išlaidų deklaracijoje. 

V.Kažys išvažiuodamas savo „Volgą“ parodė meistrui vidurinį pirštą, kai šis pagrasino, kad kreipsis į žurnalistę Rūtą Janutienę – ši neseniai buvo rodžiusi laidas apie tai, kaip teisėjas V.Kažys įsigijo žemės Molėtų rajone. 

Tačiau teisėjo V.Kažio grasinimas, kad „pasodinsiu savo kreditorių“ nebuvo tuščias grasinimas. Teisėjas V.Kažys netrukus parašė tris pareiškimus policijai (visi jie skyrėsi), kad R.Balevičius buvo „pasisavinęs jo turtą“.  Pasisavinimu buvo įvardinta tai, kad meistras nesutiko gražinti automobilio tol, kol už jo remontą nebus sumokėta. 

V.Kažio kolegos teisėjai mielai nuteisė Romą Balevičių – toks Kauno apygardos teismo teisėjas Švirinas (pritaikęs kolektyvinę atsakomybę „Garliavos“ byloje) priteisė iš R.Balevičiaus beveik 20 tūkst. litų V.Kažio naudai, ir skyrė jam didžiulę baudą. Nepadėjo nei liudininko parodymai, nei paties R.Balevičiaus parodymai – „teisėjo“ žodis kitam teisėjui buvo šventas.

Tačiau tuo R.Balevičiaus bėdos nesibaigė – iš karto pasipylė įvairios suklastotos baudžiamosios bylos. Iki tol jokių problemų su teisėsauga neturėjęs žmogus negalėjo patikėti, kad taip lengvai galima nuteisti nekaltą žmogų.

Galiausiai Druskininkų teismo nuosprendžiu R.Balevičius buvo nuteistas kalėti – už tai, kad atsisakė mokėti baudą, priteistą V.Kažiui. Žmogus buvo suimtas ir pusę metų laikytas Lukiškių kalėjime.

Vos paleistas, sulaukė naujų kaltinimų – neva buvo pagrobęs Veisiejų gyventoją Donatą Blažį, vežiojo jį po laukus, ir, prijungęs prie automobilio akumuliatoriaus laidą, leido elektros srovę per nukentėjusiojo kūną. Kodėl R.Balevičius tai turėjo daryti, prokuratūra nesiaiškino – užteko pareiškimo prieš Romą Balevičių.

Pats R.Balevičius nurodė visai kitokias aplinkybes – jis buvo atvažiavęs pas V.Blažį, kuris žadėjo rasti automobilio detales, pavežiojo jį po apylinkes, ieškodami automobilių dalių,  parvežė namo ir paleido.

R.Balevičius įsitikinęs, kad ši eilinė byla yra teisėjo V.Kažio darbas, ir žino pavardes žmonių, kurie jam sufabrikavo šią bylą.

Jis taip pat tyrimo metu tiek policijos tyrėjams, tiek ir prokurorei sakė, kad vadinamojo „nukentėjusiojo“ parodymai yra melas.  Tačiau prokuratūrai tai nerūpėjo – ji suklastojo bylą pagal žinomai melagingus D.Blažio parodymus, ir pasiuntė bylą į teismą. Druskininkų teisėjai užteko „įrodymų“, kad pasiųsti R.Balevičių metams į kalėjimą.

Tada nuosprendį Kauno apygardos teismui apskundė R.Balevičiaus advokatas Anatolijus Novikovas. Jis iš karto nurodė, kad nukentėjusiojo D.Blažio parodymai, kad jam kūnu buvo leidžiama elektros srovė, prie automobilio akumuliatoriaus prikišus elektros laidą, yra melas, tai yra neįmanoma. 

Susidomėję Kauno apygardos teismo teisėjai nusprendė papildomai ištirti įrodymus, buvo paskirta ekspertizė – ar iš tikrųjų, kaip pasakojo „nukentėjęs“ D.Blažys, galima leisti elektros srovę, prikišus laidą prie akumuliatoriaus?“.

Ekspertas aiškiai pasakė, kad tai melas, ir kad „pasukus degimo raktelį, elektra nepradeda tekėti“.  Be to, ekspertas nurodė, kad prikišus atvirą elektros laidą prie automobilio akumuliatoriaus, automobilio užvesti neįmanoma.

Dar daugiau – kadangi automobilyje buvo sumontuota dujų įranga, bet koks atviras elektros laidas ar kibirkštis būtų sukėlusi sprogimą.

Gavusi ekspertizės išvadas, kurios visiškai paneigia kaltinimą, prokurorė nepasimetė – savo kaltinime gruodžio 18 d. ji pripažino, kad „nukentėjęs“ Donatas Blažys davė melagingus parodymus, tačiau įrodinėjo, kad jis „sąžiningai klydo“ – mat duodamas parodymus apie tos dienos įvykius, jis neva buvo susijaudinęs, todėl negalėjo prisiminti visų aplinkybių – ar automobilis buvo užvestas, ar ne.

Tai, kad nukentėjusiojo parodymai prieštarauja tiek ekspertizės išvadoms, tiek ir liudininkų parodymams, prokurorės neglumino. Ji teisme vis tiek reikalavo siųsti R.Balevičių į kalėjimą.

Mat liudininkai parodė, kad net ir po to, kai neva B.Balevičius jį kankino elektros srove, D.Blažys apie tai nė puse lūpų neužsiminė, nieko nepasakojo. Istorija apie tai, kad neva jis buvo kankintas elektros srove, atsirado jau kitą dieną, kai D.Blažys susitiko su šios bylos organizatoriais. Šie jį pamokė, kad reikia tik parašyti prokuratūrai, kad R.Balevičius buvo jį pagrobęs ir kankino elektrą – ir viskas teis kaip iš pypkės. Nudžiugęs D.Blažys net pasigyrė draugams, kad tuos išmuš iš R.Balevičiaus keliasdešimt tūkstančių litų – neva mainais už tai, kad tylėtų. Tačiau R.Balevičius tik nusijuokė ir pasiuntė reketininkus po velnių – kaip ir V.Kažiui, jis neketino mokėti už tai, ko nepadarė.

Kauno apygardos teismas šioje byloje padarė pertrauką iki sausio 15 d. Turint omenyje Apeliacinio teismo teisėjo V.Kažio įtaką, ir tai, kad Kauno apygardos teismo teisėjas Švirinas jau nuteisė R.Balevičių pagal melagingus kaltinimus, atrodo, kad teisėjams daromas didelis spaudimas. 

  

 {youtube}Vdq0uZnsQEs{/youtube}

 

Teisėjo „Volgos“ remontas

 

V.Kažio „Volgos” remontas buvo baigtas 2011 m. gegužės mėnesį, ir meistras kelis kartus skambino teisėjui, kad tas atvažiuotų pasiimti savo automobilio. „Buvau atlikęs ir automobilio techninę pažiūrą, galiausiai gegužės 18 d. V.Kažys su sūnumi atvažiavo išbandyti „Volgos”, – pasakojo R.Balevičius, – jie išbandė automobilį, neturėjo jokių pretenzijų, tačiau kadangi nebuvau dar įdėjęs vienos sėdynės, tai V.Kažys pasakė, kad gegužės 26 d. atvažiuos pasiimti automobilio, nes sūnui kaip tik tą dieną mokslo metų pabaiga, nori su tuo automobiliu pavažinėti. Sutartą dieną jie neatvažiavo, vakare skambinau, pažadėjo, kad kažkas sumokės, tačiau niekas nemokėjo. Vėl pasakė, kad „mes sumesime”. Vakare paskambinau, tai teisėjas paklausė, gal aš galiu tą automobilį atvaryti į Vilnių. Kai jo paklausiau, o kaip pinigai, tai teisėjas su tokiu sarkazmu man atsakė (labai gerai įstrigo į atmintį) – „tai pats žinai, kaip pinigai”. Iš karto pajutau, kad kažkas negerai, tačiau nenorėjau parodyti nepasitikėjimo klientu, todėl pažadėjau, kad atvešiu, nors žinojau, kad to nedarysiu. Vėliau paskambinau, ir pasakiau, kad nerandu vairuotojo, kuris mane parveš į Veisiejus, todėl nevažiuosiu”.

 

Jau tada R.Balevičius pajuto, kad klientas nemokės už darbą, todėl pasitarė su Veisiejų policijos įgaliotiniu Rimu, kuris patarė nuimti ratus.

 

„Nesutikau – kaip atrodys, jeigu klientas atvažiuoja, o automobilis be ratų, – pasakojo R.Balevičius, – kitą dieną jie atvažiavo dviese – V.Kažys ir Vytas Baura. Jie iš karto mane užsipuolė, kodėl neatvežiau į Vilnių, paskui teisėjas sako, kad „dabar Vytas pavažiuos su „Volga”, pažiūrės, kaip ji važiuoja”. Tada atsakiau, kad jau išbandėte automobilį, ir viskas buvo gerai. Lyg žinodamas, kad jie bandys tą automobilį pagrobti, buvau dirbtuvėse „Volga” užstatęs kitu automobiliu. Tada ir sakau teisėjui: „dėkite pinigus ant kapoto, ir galite važinėti, kiek norite”.

 

„Ne, – atsakė teisėjas, – taigi čia mano daiktas”. Tada jie pradėjo mane gąsdinti – „mes tave gaidžiu padarysime”, „uždarysime į kalėjimą”, „į ežerą stačia galva įmesime”.

 

„Aš teisininkas, ir tave pasodinsiu”, – sakė teisėjas V.Kažys. 

 

„Klausiau ir stebėjausi – ne tik, kad taip šneka teisėjas ir advokatas, tačiau ir dėl ko kito – kad jie mane grasino pasodinti į kalėjimą už nieką, – pasakojo R.Balevičius, – neįsivaizdavau, kad tai įmanoma Lietuvoje. Todėl juokiausi iš tokių grasinimų”.

 

R.Balevičius sako, kad jis su visais klientais sudarydavo sutartis, kuriose buvo nurodoma, kokie bus atlikti darbai, ir kiek kainuos. Tačiau kadangi šį kartą klientai buvo „teisininkai”, tai meistras pasiūlė jiems patiems ją surašyti. „V.Kažys pažadėjo parengti sutartį, tačiau taip nieko ir nepadarė”, – pasakojo R.Balevičius.

Todėl jis visiškai nesitikėjo tokio teisėjo elgesio, ir nesugebėjo įrašyti jo grasinimų. „Tada nežinojau, kad kuo rimčiau žmogus atrodo, tuo didesnę šunybę jis gali iškrėsti”, – pasakojo žmogus.

 

Lemtingąją dieną „teisininkai”, ilgai keikę meistrą, galų gale kažkur nuėjo. Nors abu buvo atvažiavę su Bauros BMW automobiliu. „Prieš tai jie man aiškino, kad gal čia ne jo automobilis, – pasakojo R.Balevičius, – parodžiau technikinį pasą, kad tai tikrai jo automobilis. Jie man toliau rėkė, kad mane gaidžiu padarys, ir uždarys. Tada aš uždariau garažo duris, kad negalėtų pagrobti automobilio, kol neatsiskaitė. Sėdau į savo automobilį „Fiestą”, įjungiau atbulinę pavarą, ir išvažiavau, pasiėmęs „Volgos” dokumentus. Paskambinau policijos įgaliotiniui, tačiau jis nekėlė ragelio. Privažiavau Veisiejų bažnyčią – žiūriu, stovi V.Kažys su kažkokiais vyrukais. Privažiavau arčiau, paklausiau teisėjo, ar jis žada mokėti pinigus. Jis man nieko neatsakė. Tada nuvažiavau tolyn, ir galvoju, ką daryti.”.

 

R.Balevičių toks teisėjo V.Kažio elgesys priminė gūdžius 90-uosius, kai banditai atvirai atiminėjo automobilius. „Nuo tada jau žinojau tokį fokusą, kad mašinos nepavogtų-įvarai ją priekiu, ir už traukės pririši iš apačios, – pasakojo žmogus, – kai vagis išvarinėja mašiną iš garažo, virvė įsitempia, ir taip kerta per vairą, kad ratai įkrenta į duobę. Taip buvau išgelbėjęs kelias mašinas nuo vagių”.

 

Grįžęs į dirbtuves, R.Balevičius pamatė už „Volgos” vairo jau sėdi Baura, o V.Kažys laiko garažo duris. Jie išvažiavo, o aš teisėjui taip pasakiau: „nu gerai, mašiną pasiėmei, o pinigus tai atvežk, nes vėl Grinevičiūtė tave rodys”. Tačiau jis man tik tylėdamas parodė vidutinį pirštą, ir nuėjo. Taip susinervavau – galvoju, ką

 

daryti. Kai paskambinau tam policijos įgaliotiniui, tas nustebo, ir sakė, kad stebisi, kad tokie žmonės taip „šūdeliaus”. Policininkas man patarė palaukti kelias dienas, gal teisėjas susimokės. Tačiau po kelių dienų gavau šaukimą į policiją – teisėjas V.Kažys parašė pareiškimą, kad aš buvau pasisavinęs jo turtą. Jis suprato, kad aš netylėsiu, ir apie tą patį faktą parašė net tris pareiškimus, kurie skyrėsi”.

 

 

Tada aš tik juokiausi iš tokių teisėjo grasinimų, – pasakojo R.Balevičius, – tačiau pasidarė nebejuokinga – iš viso man buvo iškelta 12 bylų. Patyriau beveik 100 tūkst. litų žalą, nes negavau tiek pajamų už teisėjo automobilį, o dar dvigubai tiek V.Kažio draugai priteisė iš manęs“.

Galiausiai žmogui buvo pasiųstas toks signalas – žiemą jo kieme palaukė banditai, sudaužė beisbolo lazdomis, ir pasakė, kad „linkėjimai iš Vilniaus“.

 

Nors teisėjas V.Kažys tvirtina, kad R. Balevičiui perdavė 10000 Lt. ir 3000 eurų, tačiau, tai patvirtinančių įrodymų, jokių raštelių, kad sumokėjo tiek pinigų byloje nesurinkta. “Žinant, kad nukentėjusysis yra teisėjas ir jam panašius ginčus tenka spręsti dažnai, tai neįtikėtina, kad perduodamas nepažįstamam asmeniui tokią pinigų sumą jis nesurašė jokio patvirtinančio dokumento, – teisme stebėjosi R.Balevičiaus advokatas Albinas Miliauskas, – galima daryti išvadą,  kad pinigų faktas neįrodytas. Kad nukentėjusysis pinigų neperdavė, tai patvirtina aplinkybė, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo buvo įvairių nesutarimų, tame tarpe ir dėl automobilio remonto darbų. Todėl neįtikėtina, kad esant nesutarimams, duodamas pinigus, nukentėjusysis nebūtų paėmęs iš Romo Balevičiaus tai patvirtinančio dokumento. Kad nukentėjusysis buvo nepatenkintas darbų tempais, tai baigiamojoje kalboje nurodė ir prokuroras. Tai patvirtino ir nukentėjusysis sakydamas, kad birželio mėnesį sakė baigti remonto darbus. Atliekant remonto darbus, įtampa tarp Balevičiaus ir Kažio buvo akivaizdi. Kad pinigai nebuvo perduoti Balevičiui, patvirtina ir tai, kad nukentėjusysis kaip priežastį, dėl ko nebuvo perduoti pinigai, nurodo teisėjų atlyginimų sumažėjimą. Iš kur Balevičius gali žinoti, kad teisėjams mažinamos algos. Šita aplinkybė parodo, kad mano ginamasis prašė, kad nukentėjusysis prašė sumokėti pinigus, tačiau nukentėjusysis pinigų nedavė, nes sunki padėtis, mažinamos teisėjų algos. Kad nukentėjusiajam Viktorui Kažiui priklausantis automobilis yra pas Balevičių, tai patvirtina tik liudytojas Bauras, kuris yra nukentėjusiojo pažįstamas ir gali būti suinterisuotas bylos baigtimi. Byloje nustatyta, kad 2011-05-26 iš Balevičiaus kiemo bandyta išvaryti nukentėjusiojo automobilį, tačiau nėra nustatyta, kad iš Balevičiaus kiemo automobilį išsivarė ne pats nukentėjusysis. Liudytojai Artūras Kuzma, Staniulis yra draugiškuose santykiuose su nukentėjusiuoju. Gediminas Kažys yra nukentėjusiojo sūnus. Nors šie liudytojai patvirtina kai kuriuos nukentėjusiojo parodymus, tačiau nurodytos aplinkybės neleidžia parodymų laikyti patikimais. Gediminas Kažys nurodo visiškai kitokias sumas, kurias Kažys davė Balevičiui, nei pats nukentėjusysis. Manau, kad negalima laikyti patikimais liudytojų Balkevičiaus ir Mickevičiaus parodymų, nes jie yra akivaizdžiai neteisingi. Šie liudytojai turi pakankamą pagrindą apkalbėti kaltinamąjį. Šių liudytojų parodymai yra nenuoseklūs. Kad jie matė iš kiemo išvažiuojant automobilį GAZ 21, tai tuos parodymus davė ne iš karto, o vėliau. Tuos parodymus galima buvo suderinti, kad būtų naudingi nukentėjusiajam.

Savo kalboje nukentėjusysis nurodė, kad dėl mano ginamojo kaltės, viską paaiškino Mickevičiaus ir Balkevičiaus parodymai. Byloje nustatyta, kad su bylos medžiaga niekam nebuvo leista susipažinti ir daryti apklausos kopijų. Kyla klausimas, kodėl reikėjo duoti neteisingus parodymus. Manau, kad liudytojams duoti neteisingus parodymus motyvas buvo. Kadangi, akivaizdžiai davė parodymus dėl neteisingų aplinkybių, neslepia fakto, kad šiuo metu santykiai tarp Balevičiaus ir jų yra priešiški, todėl yra akivaizdus pagrindas Balevičių apkalbėti. Todėl jų parodymai turėtų būti laikomi nepatikimais“.

Beje, po „Laisvo laikraščio“ straipsnių ir Kazimiero Juraičio parengto reportažą apie šią istoriją teisėjas V.Kažys kreipėsi į policiją dėl tariamo šmeižto – jis reikalauja, kad visiems – A.Drižiui, K.Juraičiui ir R.Balevičiui būtų keliamos bylos dėl „veikimo bendrininkų grupėje“, siekiant jį apšmeižti.

Policija visi trys įtariamieji jau davė parodymus. Vyksta tyrimas.

P. s. gruodžio 19 d. policijoje dėl V.Kažio apklaustas Romas Balevičius sužinojo, kad jo  skolininkas koordinuoja policijos pastangas nuteisti R. Balevičių.

Mat tyrėja papasakojo, kad į teisėją V.Kažį kreipėsi toks Kauno automobilių serviso vadovas Bartkus. R.Balevičius yra dirbęs pas jį, tačiau vėliau nesutarė dėl atlygio, ir išėjo į kitą darbą.

„Iš policijos sužinojau, kad Bartkus papasakojo V.Kažiui, kad aš neva jį prievartavau, grasinau sudeginti namus ir t.t., – LL papasakojo R.Balevičius, – man keista, kodėl žmogus nesikreipia į policiją, jeigu aš grasinau sudeginti jo namus, o kažkodėl skambina teisėjui Kažiui ir iš kur jis gauna teisėjo telefono numerį? Kažys davė parodymus policijai, kad aš neva jį šmeižiu, negana to, jam dar skambino toks Bartkus, iš kurio aš neva reikalavau pinigų? Man atrodo, kad tai viena gauja, ir tokiais parodymais jie tik išsiduoda, kad viskas koordinuojama vieno žmogaus”.

 

Beje, teisėjas V.Kažys jau yra gerai žinomas dėl savo nepakantumo, pvz., narkotikų gamintojams

 

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/juodosios-vilniaus-gauju-paslaptys-ikliuvo-su-17-kg-dar-neregetu-narkotiku-bet-megaujasi-laisve.d?id=72541246 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));