Prokuratūra persekioja „Laisvą laikraštį” net dėl versijų apie I.Strazdauskaitės pagrobimą

Prokuratūra persekioja „Laisvą laikraštį” net dėl versijų apie I.Strazdauskaitės pagrobimą

Prokuratūra pareiškė įtarimus tiek „Laisvo laikraščio” redaktoriui Aurimui Drižiui, tiek ir teisininkei Daivai Guobienei dėl „nepagarbos mirusiojo atminimui” – ši tariama nepagarba buvo išspausdinta LL straipsniuose „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motuyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas” bei dar dviejuose straipsniuose.

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3886;ieva-strazdauskaite-vaziavo-i-susitikima-su-ja-nuzudziusiais-cigonais-policija-pati-sugalvojo-kad-ji-nuzudyta-del-audi-pildoma&catid=2&Itemid=203&highlight=WyJzdHJhemRhdXNrYWl0XHUwMTE3cyJd

Iš esmės kaltinimas remiasi „Laisvame laikraštyje” išspausdintu interviu su teisininke Daiva Guobiene, kuri abejoja, kad Ievą Strazdauskaitę pagrobusių plėšikų tikslas buvo jos automobilis „Audi”.

Tačiau prokuratūra formuoja naują praktiką žiniasklaidai – anksčiau buvo įvedusi cenzūrą „Laisvam laikraščiui”, ir kriminalizavusi visą spaudos darbą, nors cenzūrą draudžia Lietuvos Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas. 

Dabar kriminalizuojama net bet kokios abejonės ir versijos, iškeliamos žiniasklaidoje – nuo šiol, visi, suabejoję policijos ir prokuratūros pateikta informacija, bus traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Galima sakyti, kad išsipildė Skvernelio svajonės apie policinę valstybę.

 

 

Savo paaiškinimuose dėl jai pateiktų įtarimų Daiva Guobienė nurodo:

 

„Paaiškinimus teikiu raštu, nes tik taip galiu iš esmės ir pilnai atskleisti man reiškiamų įtarimų absurdiškumą ir šališkumą.

Man yra žinoma, kad į 2018 01 04 d. 10 val. esu kviečiama įtarimo įteikimui ir apklausai Kauno miesto ikiteisminio tyrimo institucijų pavedimu.

Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK 2-ojo veiklos skyriaus 2017 12 22 d. šaukimas man buvo išsiųstas tik 2017 12 27 d., todėl pašte gautas 2018 01 02 d., o man įteiktas 2018 01 03 d. Tą pačią dieną šaukimas man buvo įteiktas pasirašytinai mano namų adresu pačios tyrėjos, atvežusios jį tarnybine (galimai) mašina.

Toks šaukimo siuntimo „operatyvumas“ ir jo skuba įteikti, net pačiai tyrėjai jį atvežant į mano namus, man vėl priminė senus „gerus“ laikus, kai teisėsaugos suaktyvėjimas pastebimas, vos paminėjus Guobienės pavardę.

Dar 2017 metų balandžio mėnesį buvo viešai paskleista informacija, kad dėl tariamo mirusios I.Strazdauskaitės vardo paniekinimo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame yra minimi „Laisvas Laikraštis“, redaktoriaus A.Drižiaus ir mano pavardės. 

Ilgą laiką jokių ikiteisminių tyrimo veiksmų nebuvo juntama. Galimai dėl to, kad ikiteisminio tyrimo įstaiga negalėjo tinkamai ir pagrįstai suformuluoti įtarimo esmės ir teisinio pagrindimo. Reikėjo profesionalios ir teisiškai pagrįstos analizės, ištyrimo ir išvados. Tam geriausiai tiko Žurnalistų etikos inspektoriaus patikrinimas ir jo pagrindu priimtas sprendimas. Taigi, ikiteisminis tyrimas sustojo, kol skundas dėl versijų kėlimo „Laisvame laikraštyje“ bus išnagrinėtas ir įvertintas Žurnalistų etikos inspektoriaus.

Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą Nr.(SK-69)SPR-106 „Dėl laikraštyje „Laisvas laikraštis“ ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt apie Ievą Strazdauskaitę paskelbtos informacijos“, kuriuo nusprendė –

„Pripažinti pareiškėjos Eitos Strazdauskienės skundą dėl publikacijos „I.Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojame narkotikų versle“ („Laisvas laikraštis“ 2017-04-15/21, Nr.15, www.laisvaslaikrastis.lt), „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policija siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas (pildoma)“ („Laisvas laikraštis“ 2017-03-25/31, Nr.12, www.laisvaslaikrastis.lt), „Ievos Strazdauskaitės sukapotų palikų mįslė“ (www.laisvaikrastis.lt, 2017-03-27), „I.Strazdauskaitės byloje – prokurorų susskaldymas ir rūpestis, kaip užčiaupti „Laisvas laikraštį“ („Laisvas laikraštis“ 2017-04-29/05-05, Nr.17, www.laisvaslaikrastis.lt), „“Ievos Strazdauskaitės tėvas: „Vis tiek niekas nepasikeis“ ir „negvildenkite tų dalykų ir viskas bus tvarkoj“ („Laisvas laikraštis“ 2017-05-06-12, Nr.18, www.laisvaslaikrastis.lt), „“Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas – neapykantos nusikaltimas, policija sąmoningai slepia nusikaltimo motyvą (pildome) („Laisvas laikraštis“ 2017-03-18/24, Nr.11, www.laisvaslaikrastis.lt), „Narkotikų baronų – Šiaulių ONTT komisarų byla gęsta ir nesulaukia jokio žiniasklaidos dėmesio“ („Laisvas laikraštis“ 2017-04-01/07, Nr.13, www.laisvaslaikrastis.lt), „Štilis narkotikų baronų – Šiaulių AVPK ONTT – byloje Panevėžio apygardos teisme“ (www.laisvaslaikrastis.lt, 2017-04-13) paskelbtos informacijos pagrįstu.“

Akivaizdu, kad sprendimas yra sekančioje dalyje nepagrįstas:

„Pripažinti pareiškėjos Eitos Strazdauskienės skundą dėl publikacijos ………………………… „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policija siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas (pildoma)“ („Laisvas laikraštis“ 2017-03-25/31, Nr.12, www.laisvaslaikrastis.lt), ……………………….. “Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas – neapykantos nusikaltimas, policija sąmoningai slepia nusikaltimo motyvą (pildome) („Laisvas laikraštis“ 2017-03-18/24, Nr.11, www.laisvaslaikrastis.lt),………………………….. paskelbtos informacijos pagrįstu.“

 

Gaila, kad šitame žurnalistų etikos tyrime aš nedalyvavau – man nebuvo apie jį pranešta, nebuvo pasiūlyta pateikti paaiškinimus, nors akivaizdžiai matėsi, kad būtent aš duodu interviu laikraščio redaktoriui. Tačiau, gavusi iš A.Drižiaus elektroniniu paštu Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. spalio 15 d. sprendimą Nr.(SK-69)SPR-106 „Dėl laikraštyje „Laisvas laikraštis“ ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt apie Ievą Strazdauskaitę paskelbtos informacijos“, nutariau apskųsti jį Vilniaus apygardos administraciniam teismui sekančiais pagrindais.

 

 Žeminančia asmens garbę ir orumą žinia, tuo pačiu ir mirusiojo asmens vardo paniekinimas laikoma tikrovės neatitinkanti, diskredituojanti asmenį informacija, kurioje teigiama apie asmens padarytą teisės, moralės ar paprotinių normų pažeidimą, negarbingą poelgį, netinkamą elgesį buityje, šeimoje, viešajame gyvenime, nesąžiningą visuomeninę, komercinę ir pan., kas galėjo nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui. Remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 86 dalimi, žinia yra faktų arba tikrų (teisingų) duomenų skleidimas.

Publikacijose „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policija siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas (pildoma)“ („Laisvas laikraštis“ 2017-03-25/31, Nr.12, www.laisvaslaikrastis.lt) ir „Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas – neapykantos nusikaltimas, policija sąmoningai slepia nusikaltimo motyvą (pildome) („Laisvas laikraštis“ 2017-03-18/24, Nr.11, www.laisvaslaikrastis.lt) yra keliamos pakankamai korektiškos versijos (o ne faktai ar duomenys), kurias jau iki šių publikacijų buvo išsakę tiek politikai, tiek pareigūnai. 

Nors versijos negali būti nei korektiškos, nei nekorektiškos – pats nusikaltimas nėra korektiškas veiksmas, todėl jo spėjimas, versijos negali būti kitaip vertinamos, – patys galimo nusikaltimo aptarimai niekaip negali įžeisti I.Strazdauskaitės ar ją pažeminti.

Pažymėtina, kad bet kokio įvykdyto nusikaltimo aptarimo cenzūravimas neatitinka asmens laisvės reikšti korektišką nuomonę ir konstitucinės spaudos laisvės sampratos.

 

Žinoma, Vilniaus apygardos administracinis teismas skundo nepriėmė – tai įrodymų, kada įteiktas sprendimas, pritrūko (elektroninis pranešimas nebuvo įvertintas), tai A.Drižius negalėjo pasirašyti D.Guobienės skundo (?), tai žyminis mokestis nesumokėtas ir t.t. Vienu žodžiu, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas 2017 metų gruodį įsiteisėjo. Tada ir pasipylė įtarimai ir apklausos. Ar tai nėra geriausias įrodymas, kad ikiteisminio tyrimo institucijos tik ir laukė žurnalistinio etikos tyrimo pabaigos? Laukė, nes jiems reikėjo bent kokio teisinio (?) pagrindimo savo įtarimams, kurių patys nesugebėjo suformuluoti, pareikšti.

 

Dėl man reiškiamų įtarimų

 

Visi mano pasisakymai buvo publikuoti –

„Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policija siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas (pildoma)“ („Laisvas laikraštis“ 2017-03-25/31, Nr.12, www.laisvaslaikrastis.lt), ……………………….. “Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas – neapykantos nusikaltimas, policija sąmoningai slepia nusikaltimo motyvą (pildome) („Laisvas laikraštis“ 2017-03-18/24, Nr.11, www.laisvaslaikrastis.lt),…………………………..

O internetinėje „laisvaslaikastis.lt“ versijoje pasirodė 2017 03 16 d.

 

Iš esmės esu kaltinama tuo, kad mirusiosios Ievos Strazdauskaitės vardą/atminimą paniekinau, kad susiejau ją su galima pažintimi su dabar įtariamaisiais romų kilmės vyrais, kad įtariau, jog ne automobilis, o galimai jame vežti daiktai ar pati Ieva buvo jos pagrobimo tikslu.

Tačiau tokias įžvalgas viešai paviešino sisteminė žiniasklaida, cituodama buvusio generalinio prokuroro A.Paulausko, ekskomisaro V.Grigaravičiaus, jam antrinusio buvusio Kriminalinės policijos vadovo A.Sadecko, Kriminalinės policijos biuro vado R.Kiškio ir net įtariamojo kaimynės K.Ginkūnienės pasisakymus dar 2017 03 08 – 2017 03 14 d.

 

Ketvirtą parą vykstant dingusios Ievos Strazdauskaitės paieškoms generalinis policijos komisaras Linas Pernavas ir Kriminalinės policijos biuro vadas Rolandas Kiškis surengė spaudos konferenciją. Jos metu R.Kiškis patvirtino, kad merginos automobilis buvo apgadintas ir kad ji galėjo vežti tam tikrus daiktus, kurie galėjo patraukti nusikaltėlių dėmesį. Tiesa, kokie tie daiktai ir kokia jų vertė, policijos atstovai neatskleidė.

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/03/09/news/policija-ieva-strazdauskaite-veze-tam-tikrus-daiktus-automobilis-buvo-apgadintas-606519/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

 

Versija apie spontanišką užpuolimą gali subliūkšti K.Ginkuvienė girdėjo, kad vienas iš keturių suimtųjų esą pažinojo I.Strazdauskaitę. Jei ši versija pasitvirtintų, nusikaltimo greičiausiai jau nebūtų galima laikyti spontanišku. Kriminalinės policijos biuro viršininkas R.Kiškis pirmadienį tvirtino, jog kol kas laikomasi spontaniško užpuolimo versijos, tačiau tyrimo metu ši versija gali ir pasikeisti.

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/2017/03/13/news/i-strazdauskaites-nuzudymas-detales-vis-siurpesnes-itariamuju-kaimynai-sokiruoti-588300/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

 

„Mano galva, nusikaltėlių tikslas buvo ne turtas. Tuomet ir kyla klausimas, ko buvo norima iš merginos? Taigi, reikėtų labai atidžiai pasidomėti jos aplinkos žmonėmis“, – sako buvęs šalies generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, kuris plungiškės Ievos Strazdauskaitės dingimo istoriją seka nuo pat pirmųjų pranešimų.

Šiuo atveju susidaro įspūdis, kad merginos dingimas tarsi buvo nuspėtas.

A. Paulauskas teigė, jog tai įrodo, kad greičiausiai jos dingimas nesusijęs su apiplėšimu. Kam tuomet grobti merginą?

Nenorėčiau daryti apibendrinimų, bet šiuo atveju praverstų pasvarstyti, dėl ko daromi nusikaltimai – dėl turto, pinigų, siekiant paslėpti kitą nusikaltimą. Šiuo atveju turtas nusikaltėlių nedomino.

Mano galva, nusikaltėlių tikslas buvo ne turtas. Tuomet ir kyla klausimas, ko buvo norima iš merginos? Taigi, ir reikėtų labai atidžiai pasidomėti jos aplinkos žmonėmis“, – kalbėjo A. Paulauskas.

„Visiškai tikėtina ir tai, bet man užkliuvo informacija, kad prie Žeimių kameros užfiksavo du automobilius. Jei tai tiesa, gal tuomet ji nebijojo to antro automobilio? Gal jo palyda jai nebuvo netikėta?“

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/buves-generalinis-prokuroras-a-paulauskas-reiketu-idemiai-patyrineti-dingusios-merginos-aplinka.d?id=73984876   2017 03 08 d.

 

„Tiriant panašius nusikaltimus, versijų paprastai būna labai daug. Ir kuo daugiau, tuo geriau, nes tai reiškia, kad siūlo galas bus užčiuoptas ir nusikaltimas bus išaiškintas. Manau, kad aiškinantis I. Strazdauskaitės nužudymą, buvo taip pat ne viena versija. Tarp jų ir šita (kad nusikaltėlių reikia ieškoti jos artimoje aplinkoje – LRT.lt)“, – svarsto V. Grigaravičius.

Jam antrina ir buvęs Kriminalinės policijos vadovas Alvydas Sadeckas teigdamas, kad tai, jog nepasitvirtino viena iš galimų merginos pagrobimo ir nužudymo versijų, negalima būtų laikyti tyrėjų klaida: „Tai – ne apsirikimas. Juk tiriant nusikaltimus visada keliamos kelios pagrindinės versijos. Šiuo atveju ir buvo panašiai. Iš jų išsirutuliojo pagrindinė versija. Versijos yra galimybės, kas galėjo padaryti nusikaltimą. Kartais tenka iš šimto atmesti net 99 versijas.“

Ar tikrai mergina važiavo į Vilnių viena?

Tačiau įspūdis, kad merginos automobilyje galėjo dar kažkas būti, išlieka. Kažkaip jau labai primityviai atrodo ta paviešinta informacija, kad įtariamieji lyg niekur nieko pamatė prabangų automobilį, o jame – vieną jauną merginą ir staiga nusprendė ją pagrobti“, – svarstė A. Paulauskas.  

Nejau šiuo atveju buvo taip, kad pamatėm prabangų automobilį ir – žudom? Neįtikėtina!“

http://www.ve.lt/naujienos/kriminalai/kodel-ievos-strazdauskaites-zudiku-klaidingai-ieskota-jos-artimiausioje-aplinkoje-1538997/ 2017 03 14 d.

 

Tokiu būdu šie garbūs žmonės ir mano mylima sisteminė žiniasklaida suformavo mano požiūrį, kurį ir antrinau „Laisvame laikraštyje“. Manau, kad jie, būdami pirminiais informaciniais šaltiniais, jau yra, kaip ir aš, pripažinti įtariamaisiais. Juk jie pirmiau nei aš taip pat kalbėjo apie tai, kad įtariamieji ar tai kažkuris iš jų pažinojo auką, kad auka vežė vertingus daiktus, galinčius atkreipti nusikaltėlių dėmesį, kad jos pagrobimas dėl apiplėšimo, pavagiant automobilį, yra neįtikėtinas, kad kėlimas versijų yra sveikintinas dalykas. 

Galimai teisėsaugai nepatiko tai, kad aš Ievos Strazdauskaitės nužudymo būdą pavadinau labai asmenišku. Tačiau iš savo patirties galiu dar kartą patvirtinti, jog taip uždaužyti auką kastuvu, kai yra šimtai kitokių lengvesnių būdų auką nužudyti, gali tik maniakas, psichiškai nesveikas arba labai įskaudintas/supykdytas žmogus. Maniakas žudo vienas, be liudininkų, psichikos sutrikimų pas įtariamuosius nenustatyta, lieka nenustatytos priežasties asmeniškumas. 

Mirusiosios atminimo negali paniekinti faktas, kad nužudytoji galimai vežė kažkokius nusikaltėlius dominančius daiktus. Kaip žemina jos atminimą daiktas, dėl kurio ji buvo nužudyta – ar tai būtų automobilis, ar tai būtų daiktas automobilyje?

Jos atminimo negali paniekinti net tas faktas, kad ji galimai pažinojo dabartinius romų kilmės įtariamuosius. Juk mes neniekiname žmonių, pažįstančių romų kilmės Radžį ar Ištvaną, vien todėl, kad jie romai. Mes neniekiname žmonių, kurie pažinojo asmenis, vėliau pripažintus kaltais nusikaltimų padarymais. Aš pažinojau vėliau nuteistus Vilniaus apygardos prokurorę R.Aliukonienę, L.Balaišienę ir Vilniaus miesto prokurorę N.Bareikienę ir Vilniaus apygardos teisėją R.Skirtūną – ar tos pažintys mane žemina? Tai kaip mirusiąją galėtų žeminti žinia, kad ji galimai pažinojo savo žudikus? Žudikus romų kilmės?

Sekant tokia ikiteisminio tyrimo logika, kiekvieną auką žemina tas faktas, kad ji pažinojo savo žudiką, o ypač jei jis yra romų kilmės(?), kad ją žemina daikto, dėl kurio ji buvo nužudyta, kvestionavimas.

 

Su man pateiktu įtarimu nesutinku, prašau nesukelti man pasekmių ikiteisminio tyrimo procesinėmis priemonėmis”.

 

Beje, policija apklausė ir „Laisvo laikraščio” korespondentą Panevėžyje Alvydą Veberį. Šis parašė savo įspūdžius:

 

 

Alvydas VEBERIS 

 

KOKS PAREIGŪNŲ TIKSLAS? 

 

Kiek man žinoma, tai mūsų šalies ,,šaunioji‘  teisėsauga viešai skelbė, kad nužudytosios I.Strazdauskaitės tėvai norėjo kuo greičiau užmiršti savo dukters tragediją. Deja, teisėsauga matyt kitos nuomonės.

Dar prieš policijos pareiškimą 2017 metų kovo mėn. INFO TV pranešė, kad, televizijos šaltinių duomenimis, Ieva Strazdauskaitė nebegyva.

Balandžio 28 d., gavus artimųjų pareiškimą dėl nužudytos dukters Ievos Strazdauskaitės atminimo paniekinimo viešai spaudoje ir internetiniame tinklapyje „Laisvas laikraštis“, Kauno apskr. VPK Kriminalinėje policijoje buvo pradėtas tyrimas. Internetiniame tinklapyje laisvaslaikrastis.lt kovo 16 d. buvo paskelbtas straipsnis „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas“, vėliau, balandžio 21 d., pasirodė straipsnis „I. Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?“ ir kitos publikacijos. 

Labai jau įdomūs ir keisti artimųjų motyvai, kad vengiama sužinoti nužudymo motyvus. Kaip taisyklė normalūs žmonės visais įmanomais būdais tą stengiasi padaryti. Šioje situacijoje, kaip tyčia, atvirkštinis veiksmas. Kas slepiama ir dangstoma kitomis policijos komisarų viešomis versijomis?  Pateiktą  savaitraščio ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai informaciją bandoma ignoruoti ir persekioti ne tik jos redaktorių A.Drižių, bet ir toliau eskaluojama ši kraupi žmogžudystė, kuri šiai dienai  iki galo neištirta.  Ar ne ant TIESOS mazolio užlipo redaktorius, sužinojęs vieną iš to nusikaltimo versijų? 

Praėjus vos ne metams šiandien pagal Kauno AVPK KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyr. tyrėjos Giedrutės Snieganienės pavedimą, esu apklaustas Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariate vyr. tyrėjo Mindaugo Pauliukonio, į eilę pateiktų klausimų: 

Klausimas (KL)- Kur dirbu ir kokiose pareigose?

Atsakymas (At)-,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai korespondentas.

Kl- Ar asneniškai pažinojote I.Strazdauskaitę ir jos šeimos narius?At.- Ne. 

Ar turite pseudonimą? At.- Ne.

Rašydamas straipsnius kokiu psiaudonimu pasirašinėjate?

At.- Jokiu.

Kl. – Ar pažįstate Jurgį Pelevičių? Jei taip, tai kur su juo susipažinote, ar bendraujate ir ar žinote jo duomenis?

At.- Nepažįstu, nežinau. 

Su kuo bendraujate ir iš kokio šaltinio sužinojote apie I.Strazdauskaittės nužudymo aplinkybes ir motyvus?

At. – bendrauju su įvairiais žmonėmis. Sužinojau iš žiniasklaidos ir viešų policijos komisariato darbuotojų pasisakymų bei  jų veiksmų. Taip pat  iš vieno asmens, kuris bendravo po įvykio  su čigonais (romais).

Kl. – Koks tai  globotinis?

At.- nesakysiu, kad jis nesusilauktų negatyvių pasekmių.

Kl.- Ar tą informaciją perdaviau redaktoriui A.Drižiui ir kokiu būdu? 

At. – taip, ką žinojau perdaviau telefonu.

Kl.-Ar žinojote, kad ta informacija bus viešai publikuota?

At.- Ne. Tokios informacijos redaktorius neteikia.

 

Šis tebesitęsiantis tyrimas tik dar labiau komplikuoja padėtį. Jei pareigūnai turėtų išminties, tai iš pat karto gavę tokią informaciją galėjo bendradarbiauti su ,,Laisvo Laikraščio‘‘ redaktoriumi ir tikrinti iškeltą versiją,- taip sakant,- šiltomis pėdomis. Kažkodėl ši versija buvo atmesta ir stengiamasi jos negirdėti. Visa tai tik kelia dar didesnių, kad ir nepagrįstų  įtarimų, kad šioje byloje kažkas slypi nešvaraus.  Kas gali paneigti, ar ne tie patys pareigūnų (komisarų) kontroliuojami  kontrabandiniai narkotikai? Jau ketvirti metai, kai Šiaulių AVPK ONTT pareigūnai tebevarsto Panevėžio apygardos duris.  Jiems kaltinimai pateikti net iki   penkiolikos metų nelaisvės? Ar šis policijos komisarų ,,darbas“ ne iš tos pačios serijos, kaip vyksta nekaltų piliečių persekiojimas Garliavos pedofilijos byloje kai bandoma nuslėpti TIESĄ? Ateitis sudėlios viską į savo vietas. Tai tik laiko klausimas.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));