Prof. Eduardas Vaitkus : „Prezidentą G.Nausėdą galima vadinti kyšininkų ir budelių stogu”

nauseda

nauseda

Profesorius Eduardas Vaiktus : „Tik ką perskaičiau, kad prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad V.Putiną galima vadinti žudiku. Turint omenyje, kad Lietuvoje, slaptame CŽV kalėjime, buvo kalinami ir kankinami žmonės, tai ta proga noriu pasakyti, kad ir patį Gitaną Nausėdą galima vadinti korupcijos ir žmonių kankintojų stogu”.

Kaip žinia, prokuratūra iki šiol neranda įrodymų, kad Lietuvoje veikė slaptas CŽV kalėjimas, ir kam jame buvo kankinami žmonės. Vienas iš jų dėl kankinimų net tapo  invalidu. Nors visi tie įrodymai jau seniausiai surašyti labai smulkiai Europos žmogaus teisių teismo nutartyje:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-183687%22]}

nei prokuratūra, nei Užsienio reikalų ministerija, nei teisingumo ministerija nesugeba šio teismo sprendimo išversti į lietuvių kalbą. Nors visi įrodymai yra surašyti šioje teismo nutartyje, kuri jau įsiteisėjo, ir žalą kankinatm žmogui atlyginta, iki šiol niekas nėra nubaustas už kyšius ir žmonių kankinimą.

Virš viso šio chaoso – prezidentas G.Nausėda, kuris drąsiai pravardžiuoja savo kaimyną, Rusijos prezidentą, nes žino, kad V.Putinas į tokią šiukšlę, kaip G.Nausėda, nekreips nė mažiausio dėmesio.

Facebook komentarai
});}(jQuery));