Privataus kaltinimo institutą Seimas panaikino dėl „būsimo prezidento“ Naglio Puteikio?

Privataus kaltinimo institutą Seimas panaikino dėl „būsimo prezidento“ Naglio Puteikio?

Kristina Sulikienė

Signataras Zigmas Vaišvila iškėlė klausimą, kodėl Seimas liepos 11 dieną panaikino privataus kaltinimo institutą, „svarstęs“ šį klausimą tik 3 minutes, ir balsavęs vienbalsiai?

Pasigilinus į Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio ir generalinio prokuroro Evaldo Pašilio veiksmus, tiksliau įžūlų neveikimą, kai 2017 01 19 E.Pašiliui kreipusis į Seimą dėl Naglio Puteikio neliečiamybės klausimo, šis klausimas iš viso dingo iš Seimo darbotvarkių- aiškėja,jog privataus kaltinimo straipsnių visiškas panaikinimas iš kodeksų, bei paties instituto sunaikinimas, buvo atliekamas dėl vieno žmogaus – tai tautos gelbėtojo,D.Grybauskaitės įpėdinio Naglio Puteikio, kuris su manimi turi bylą, į kurią nesugeba ateiti, atsiprašyti, taikytis atsisakė.

Vilniaus apygardos teismas papildoma nutartimi valdingai nurodė Viktorui Pranckiečiui, jog jis remiantis Seimo statutu, privalo organizuoti svarstymą ir balsavimą dėl Naglio Puteikio neliečiamybės, nes jo neliečiamybė trukdo teismo procesui.

Atsakydamas į 2017 04 25 nutartį Nr. 1-78-851/2017, kurioje prašoma svarstyti Seimo nario Naglio Puteikio neliečiamybės klausimą, Seimas reagavo „adekvačiai“- ėmė ir panaikino patį privataus kaltinimo institutą. 

Kai Bado akcijos dalyviai ir pats Zigmas Vaišvila kaltinami, jog „atėjo susitvarkyti savo bėdų“, pasižiūrėkime, kaip Seimas pakeitė įstatymus – aišku,Dalia Grybauskaitė skubiai pasirašė, juk reikalingas įpėdinis – dėl vieno žmogaus: tai antisistemiko, kovotojo su visomis negandomis, ir 2 pjūklus į Ukrainos pilietinį karą nupirkusio, Naglio Puteikio.

Ir dar sakoma, kad Lietuvoje nerūpi žmogus.

Rūpi. Ypač jeigu tai Seimno narys. Dėl jo galima nevykdyti ir teismų nutarčių, ir suklastoti Seimo darbotvarkę, ir netgi pakeisti įstatymą – netgi be jokio aiškinamojo rašto, ir paties įstatymo pakeitimo projektą „svarstant“ 3 minutes. 

2017 01 19 Generalinio prokuroro kreipimasis dėl Naglio Puteikio pažeidžiant Seimo statutą, liko iš viso nesvarstytas, tačiau naujieji gelbėtojai aiškina, jog jie- profesionalų valdžia. Keista, kai Seimo pirmininkas yra profesorius, o skaityti iš viso nemoka. Ypač to dokumento, pagal kurį jis tariamai organizuoja Seimo darbą ir jam vadovauja. Kažkokia prezidentų manija valdžioje. Juk net panaikinus privataus kaltinimo institutą, Naglio Puteikio korumpuota valdžia neišgelbės: 2013 metais buvo atliktas ikiteisminis tyrimas, nustatytas kaltininkas- mane apšmeižė Naglis Puteikis. Tyrimas nutrauktas vien dėl to, jog šmeižto bylas teismai nagrinėja privataus kaltinimo tvarka.

Panaikinus privataus kaltinimo institutą, spalio 1 dieną prokuroras Gediminas Jukna atnaujins ikiteisminį tyrimą, ir vėl Evaldas Pašilis kreipsis į Seimą dėl neliečiamybės panaikinimo.

Daugiau apsikvailinti yra neįmanoma. O kadangi byla yra priimta ir nagrinėjama teisme, gali būti, jog teismas nutartimi tiesiog įtrauks prokurorą, ir nes pareikalauta ikiteisminio tyrimo medžiaga jau buvo seniau,apylinkės teisme. Ir ta byla iš viso net nebus nutraukta, dėl bylos nepertraukiamumo principo. Naglio Puteikio gelbėjimas pavirs jo krachu. Seimas, elgdamasis neadekvačiai, parodė, jog nesiruošia dirbti dėl visos Lietuvos žmonių, o įstatymus gali pasikeisti kaip nori, atitinkamai kiekvienai asmeninei kurio nors įtakingo Seimo nario gyvenimo situacijai.

Primenu, jog kartą Seimas jau buvo sudaręs laikinąją komisiją, ir nenustatė jokių politinio persekiojimo požymių. Beliko tik perbalsuoti. Išvada – kad byla ne politinė – yra. 

clip image002

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

LAIKINOJI TYRIMO KOMISIJA DĖL SUTIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĮ NAGLĮ PUTEIKĮ PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN AR KITAIP SUVARŽYTI JO LAISVĘ

 

 

PAŽYMA

2016 m. birželio 8 d. Nr. 305-PŽ

Vilnius

 

1. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Evaldas Pašilis 2016 m. gegužės 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, prašydamas sutikimo leisti patraukti Lietuvos Respublikos Seimo narį Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gegužės 17 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Naglį Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ Nr. XII-2361 sudarė Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Naglį Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę (toliau – Komisija) iš 12 Seimo narių: Komisijos pirmininko Vytauto Saulio, narių – Manto Adomėno, Mindaugo Basčio, Vilijos Filipovičienės, Šarūno Gustainio, Vytauto Kamblevičiaus, Michalo Mackevičiaus, Kęstučio Masiulio, Vytauto Antano Matulevičiaus, Albino Mitrulevičiaus, Mečislovo Zasčiurinsko ir Roko Žilinsko. Komisijai pavesta tyrimą atlikti iki 2016 m. birželio 20 d.

3. Komisija 2016 m. birželio 1 d. posėdyje išanalizavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2016 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 17.2-5956 nurodytas aplinkybes. Pagal pateiktą informaciją Lietuvos Respublikos Seimo narys N. Puteikis privataus kaltinimo tvarka kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 154 straipsnio 2 dalyje. Pagal BK 154 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje. Už šio nusikaltimo padarymą numatytos alternatyvios bausmės – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

4. Komisijos 2016 m. birželio 1 d. posėdyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Sergejus Stulginskis informavo, kad Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje buvo gauta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartis privataus kaltinimo byloje, kuria teismas nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą su prašymu kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą dėl leidimo patraukti Lietuvos Respublikos Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Be to, prokuroras informavo, kad: Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjos Kristinos Sulikienės skundas privataus kaltinimo tvarka, kuriuo prašoma pripažinti N. Puteikį kaltu padarius BK 154 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, skirti jam įstatyme numatytą bausmę ir priteisti iš N. Puiteikio 15 000 eurų neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas; skundas grindžiamas tuo, kad Seimo nario N. Puteikio pasisakymas viešoje erdvėje apie K. Sulikienės tėvą sumenkino jos reputaciją, sudarė klaidingą įspūdį apie jos šeimą, dėl to nukentėjo ji pati ir jos šeimos nariai, jai teko keisti gyvenamąją vietą, sumažėjo bendravimo galimybės, ji patyrė didžiulį pažeminimą, jaučiasi persekiojama; pareiškėja ją šmeižiančia informacija laiko leidinyje „Laisvas laikraštis“ 2012 m. vasario 22 d. publikuotame straipsnyje „N. Venckienė žlugdo Prezidentę ir Lietuvos politinę sistemą“ išsakytus teiginius, kad pareiškėjos tėvas – „apsišvietęs KGB agentas“, taip pat, kad laikraštis „Karštas komentaras“, kuriame ji dirbo, neva per Prezidentės patarėją įtakojamas Valstybės saugumo departamento. Prokuroras atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo sutikimo leisti patraukti Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę prašoma privataus kaltinimo byloje, kurioje prokuroras nedalyvauja, valstybinio kaltinimo nepalaiko, ikiteisminis tyrimas tokio pobūdžio bylose neatliekamas.

5. Komisijos 2016 m. birželio 1 d. posėdyje dalyvavęs Seimo narys N. Puteikis paaiškino, kad pareiškėjos K. Sulikienės tėvo nepažįsta, neturi jokių duomenų apie jo veiklą ir nežino, kaip tokie teiginiai buvo išspausdinti leidinyje. N. Puteikis teigė manantis, kad tai yra apmaudus nesusipratimas ir sutiko su Generalinės prokuratūros prašymu leisti jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę bei paprašė Komisijos priimti sprendimą, kuris leistų šį ginčą išspręsti teisme.

6. Generalinio prokuroro E. Pašilio 2016 m. gegužės 10 d. rašte Nr. 17.2-5956 nurodytos aplinkybės, taip pat prokuroro S. Stulginskio pateikta informacija bei Seimo nario N. Puteikio paaiškinimai ir atsakymai į Komisijos narių klausimus leidžia manyti, kad generalinio prokuroro prašymas dėl sutikimo Seimo narį N. Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybės ar kitaip suvaržyti jo laisvę yra pagrįstas.

7. Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. XII-2361 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Naglį Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ 4 straipsnyje nurodytą pavedimą, s i ū l o Lietuvos Respublikos Seimui duoti sutikimą Seimo narį N. Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                                       Vytautas Saulis

 

                                                                            

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));