PRITRŪKO TEISMAI DARBO AR TEISĖJAI PANORO TAPTI ,,ŽVAIGŽDĖMIS‘‘?

 

 

 

 

 

 

 

Aprašas: C:\Users\alvydas\Desktop\AŠ, sv, laur\veb.jpg

                                                    Alvydas VEBERIS

 

PRITRŪKO TEISMAI DARBO AR TEISĖJAI PANORO TAPTI ,,ŽVAIGŽDĖMIS‘‘?

Panevėžio apylinkės teisme politinis teismų cirkas tęsiasi. Dėl nepagarbos teismui, valstybės tarnautojų (Kauno apygardos teisėjų) įžeidimo kaltinamas LR pilietis Vincas Jokimas.  Teismui teisėjavo Panevėžio apylinkės teisėjas Vyrautas Krikščiūnas, sekretoriavo Loreta Butėnienė.

Kaltinimą palaikė Panevėžio apylinkės  prokuroras Evaldas Šidlauskas.

Dalyvavo LR Žmogaus teisių stebėjimo komiteto atstovai, žinomi visuomenės veikėjai, žiniasklaidos atstovai.

Teismo posėdžio metu daugybė procesinių pažeidimų. Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo vienintelis Kauno apygardos tariamai nukentėjęs teisėjas Kęstutis Dragužis. Jis  susikrimtęs, pasimetęs, drebančiomis rankomis, labai nenoriai, atsidūręs nukentėjusio vietoje, atsakinėjo į žemesnio rango teismo (Panevėžio apylinkės) teisėjo V.Krikščiūno, prokuroro E.Šidlausko ir kaltinamojo V.Jokimo šmaikščius, suktus ar menamus    klausimus. Galiausiai buvo priimtas abipusis teisėjų (V.Krikščiūno, K.Dargužio, pritariant prokurorui E.Šidlauskui) sprendimas nutraukti pateikiamus kaltinamojo V.Jokimo klausimus.

 

C:\Users\alvydas\Desktop\kaunas. V.Jokimas\DSCN1724.JPG

Tokiu būdu kankinami ir blaškomi po respublikos teismus visos Lietuvos piliečiai. nuotr.- kauniečiai V.Jokimas su žmona Aldona. Juos lydi LŽT stebėtojų Sąjungos tarybos narys,  Judėjimo ,,Vytis“ koordinatorius, daugelio leidinių žurnalistas-publicistas  Giedrius Grabauskas,  Lietuvos piliečių tarybos pirmininkė, VŠĮ ,,Pagalba ir Viltis“ direktorė Scholastika Katavičienė.

 

Nesuteikė teisėjas V.Krikščiūnas teismo posėdžio pradžioje V.Jokimui žodžio dėl jo pageidavimų. Tik posėdžio pabaigoje V.Jokimas galėjo pateikti pareiškimą dėl teisėjo V.Krikščiūno pažeidimų ir jo nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo. V.Jokimas 7 puslapiuose išdėstė teisėjui V.Krikščiūnui nušalinimo motyvus. Iki galo pareiškimą V.Krikščiūnas  neleido skaityti. Juk nemalonu, kai tariamai kaltinamasis apie pažeidimus kalba tam, kuris yra ,,nepakaltinamas“ ir priima teismo nutartis ne tik savo, bet Valstybės vardu. Juo labiau stebint pateikiamus kaltinimus visų stebinčių šią bylą akivaizdoje. Tiek nukentėjusioji pusė, tiek kaltinamoji pusė, tiek teismo posėdį vedantis teisėjas V.Krikščiūnas vieni kitiems pateikė daugybę kaltinimų ir procesinių pažeidimų.

Apie šią politinę susidorojimo bylą, dėl išsakytų V.Jokimo minčių (sveikinime) straipsnio autorius Martynas Bever  rašė savaitraščio leidinyje  ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai Nr3 (557) ,,Neliečiamųjų ir nebaudžiamųjų kasta“.  

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/martynas-bever—-nelieciamuju-ir-nebaudziamuju-kasta-243.html

Apie tai trumpai prisimenant įvykius:

Nuo  2014-05-20 Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama politinė baudžiamoji byla (Nr. 1-14-749/2016), kurioje mokytojas, vertėjas Vincas Jokimas kaltinamas įžeidęs Kauno apygardos teisėjus Reginą Majauskienę, Egidijų Joną Grigaravičių, Kęstutį Dargužį, Svetlaną Jurgaitienę ( LR BK 232 str.) ir Kauno rajono policijos komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnus Sergej Lemziakov ir Vidmantą Burbą ( LR BK 290 str.). Bylą nagrinėja teisėjas Vytautas Krikščiūnas.  Teisėjas Vytautas Krikščiūnas žinomas tuo, kad už grotų 85 paroms jau yra pasiuntęs aktyvų visuomenininką, Jungtinio Demokratinio Judėjimo konfederacijos narį Donatą Šulcą, teisęs Jungtinio Demokratinio Judėjimo Radviliškio skyriaus pirmininko pavaduotoją Julių Vedeckį – jie buvo  kaltinami tuo, kad neva įžeidė teisėją Prygunkovą ir Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą Aivarą Povilaitį – parašė peticiją, kurioje kritikavo pareigūnų

veiksmus.    

C:\Users\alvydas\Desktop\kaunas. V.Jokimas\DSCN1718.JPG

 

nuotr. viduryje – LŽT stebėjimo sąjungos tarybos pirmininkas Donatas Šulcas

 

C:\Users\alvydas\Desktop\kaunas. V.Jokimas\DSCN1721.JPG

 

nuotr. LŽT stebėjimo sąjungos narys Julius Vedeckis

 

Teisėjas V. Krikščiūnas su savo kolegėmis D.Gadliauskiene (,,persidirbo“-atleista), Rita

Bilevičiene  išgarsėjo Garliavos pedofilijos byloje. Pedofilijos bylą nutraukusios teisėjų kolegijos pirmininkas V.Krikščiūnas į Teisėjų tarybą kreipėsi 2010m lapkričio 22 d. Jį papiktino N.Venckienės po teismo posėdžio žurnalistams pasakyti žodžiai: „Čia ne pabaiga. Aš netylėsiu ir tuo niekas nesibaigs, jūs pamatysite, praeis du, trys, penki metai ir viskas išlįs. Tegul jie negalvoja, kad jie čia dabar užgesino viską, būdami korumpuoti, kyšininkai ir iškrypėlių klaną dengdami, čia taip nebus”. Po šio teismo posėdžio žodžių teisėjų atžvilgiu nerinko ir L.Kedienė. ,,Čia nė vieno teisėjo nėra, čia trys banditai atėjo ir paskaitė nutartį”, – tada piktinosi D.Kedžio mama. ,,Banditai‘‘, ,,kyšininkai‘‘, dengiantys iškrypėlių klaną, laimėjo bylą. L.Kedienė buvo nubausta 2,6 tūkst. litų.  Ar galėjo būti kitaip?

C:\Users\alvydas\Desktop\kaunas. V.Jokimas\krikšč.jpg

Nepakaltinamųjų ir neliečiamųjų kasta užbaigia pedofilijos bylą. Teisėjai,- Rita Bilevičienė, Vytautas Krikščiūnas, buvusi teisėja dėl ,,persidirbimo“  Daiva Gadliauskienė atleista. Dabar ji talkina priešingoje – nukentėjusių stovyklai. Juk tokioms pareigybių mainų  metodai pasiteisina. Visa teisingumo vykdytojų virtuvė sava.

Kaltinamasis Vincas Jokimas mano, kad 2016-02-10 teismo posėdis Panevėžio miesto apylinkės teisme politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-749/2016 prasidėjo kaltinamojo Vinco Jokimo procesinių teisių pažeidinėjimu. Jis tai  išdėsto rašytine tvarka:  

 1. teisėjas Vytautas Krikščiūnas nepasisakė dėl Vinco Jokimo 2016-01-10 teisme užregistruoto prašymo, reg. Nr. DOK-169, – prašymą tiesiog ignoravo:

Nutraukti politinę baudžiamąją bylą Nr.    1-23 – 749 / 2015 dalyje dėl kaltinimų pagal LR BK 290 str., nes 2015-06-25 LR Baudžiamojo kodekso 155 ir 290 straipsnių pripažinimo netekusiaias galios įstatymu Nr. XII-1888 LR BK 290 str. pripažintas netekusiu galios.

 1. teisėjas Vytautas Krikščiūnas nepasisakė dėl Vinco Jokimo 2016-01-10 teisme užregistruoto prašymo, reg. Nr. DOK-169, – prašymą tiesiog ignoravo:

 1. į bylą liudininke šaukti Lietuvos Gyventojų rezistencijos ir genocido centro vadovę Birutę Burauskaitę. (Ji gali paliudyti galimą bylos dalyvių bendradarbiavimą su KGB);

 2. LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu papildomai apklausti Reginą Majauskienę;

 3.   LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu papildomai apklausti rusų kolonistą Sergej Nikolajevič Lemziakov;

 4. LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu, apklausti Kauno miesto Centro policijos komisariato Kriminalinės policijos viršininką Egidijų Plauską;

 5. LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu apklausti Kauno miesto Centro policijos komisariato Kriminalinės policijos viršininko Egidijaus Plauskos pavaldinę – tyrėją Nijolę Grikšienę;

 6. LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu apklausti Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato darbuotojus – Darių Karabiną ir Ramunę Černiauskienę;

 7. LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu, apklausti Kauno rajono policijos komisariate policijos pareigūnu įdarbintą galimą rusų okupantų  ar kolonistų palikuonį Lietuvoje Vadim Fedotov;

 8. LR BPK 295 str. pagrindu atnaujinti įrodymų tyrimą ir  LR BPK 279 str. 5 d. pagrindu papildomai apklausti Valdą Vitunską bei Danguolę Šiugždinytę.

 1. teisėjas Vytautas Krikščiūnas nepasisakė dėl Vinco Jokimo 2016-01-10 teisme užregistruoto prašymo, reg. Nr. DOK-170, – prašymą tiesiog ignoravo:

 1. 2016-01-11 KAT teisėjais įdarbintus asmenis Kęstutį Dargužį bei Svetlana Jurgaitienė teismo posėdžio metu Kauno apygardos teismo salėje bei visą teismo salę viso teismo posėdžio metu  filmuoti siekiant užtikrinti rungtyniškumo principą ir Vincą Jokimą apsaugoti nuo tolesnių Kauno apygardos teismo, Evaldo Gražio, Kęstučio Dargužio bei Svetlana Jurgaitienė vykdomų Vinco Jokimo procesinių teisių pažeidinėjimų byloje, o taip pat nusikalstamo poveikio Vincui Jokimui;

 2. Raštu pranešti, ar Kauno apygardos teismo teisėju įdarbinto Evaldo Gražio 2015-11-04 reikalavimo Nr. (1.46)-E17466 Panevėžio miesto apylinkės  teismo pirmininko pareigas einančiam Vytautui Krikščiūnui pagrindu – dėl Kęstučio Dargužio bei Svetlana Jurgaitienė užimtumo  – Panevėžio miesto apylinkės  teismas panaikino ar pakeitė savo 2015-08-03 nutartį; jei panaikino ar pakeitė – raštu pranešti teisinį pagrindą ir atsiųsti naują nutartį ;

 3. raštu pranešti LR BPK nurodytą teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis Kauno apygardos teismo teisėju įdarbintas Evaldas Gražys Panevėžio miesto apylinkės  teismo pirmininko pareigas einančiam Vytautui Krikščiūnui pateikė 2015-11-04 reikalavimą Nr. (1.46)-E17466, pažeidžiantį Vinco Jokimo BPK 275 str. 1 d., 283 str. 1 d., 2 d. įtvirtintą teisę į tiesioginį klausimų uždavimą Kęstučiui Dargužiui bei Svetlana Jurgaitienė;

 4. raštu pranešti LR BPK nurodytą teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis Kauno apygardos teismo teisėju įdarbintas Evaldas Gražys įstojo į procesą ir pranešti jo procesinę padėtį;

 5. Gynėjui Česlovui Petroniui perduoti Vinco Jokimo prašymą 2016-01-11 nuvykti į Kauno apygardos teismo (toliau – ir KAT) salę, kurioje teismo posėdžio metu 2016-01-11 bus KAT teisėjais įdarbinti asmenys Kęstutis Dargužis bei Svetlana Jurgaitienė, ir stebėti teismo posėdį bei jame aktyviai dalyvauti ginant Vincą Joimą bei pateikiant savo klausimus Kęstučiui Dargužiui bei Svetlana Jurgaitienė, atliekant kitus gynybos veiksmus;

 6. Toliau nepažeidinėti Vinco Jokimo procesinių teisių, nustatytų LR BPK 279 str., 283 str. apklausiant KAT teisėjais įdarbintus asmenis Kęstutį Dargužį bei Svetlaną Jurgaitienę, užtikrinti procesinį lygiateisiškumą;

C:\Users\alvydas\Desktop\kaunas. V.Jokimas\petr.JPG

 

Valstybės paskirtas V.Jokimo gynėjas Česlovas Petronis  už valstybės skiriamą atlygį nepasiruošęs tinkamai atstovauti kaltinamąjį. Jis, talkinant teisėjui V.Krikščiūnui,  ,,įmantriai“ pasitraukia nuo tolimesnio šios bylos darbo.

 

Vinco Jokimo 2016-02-10 nušalinimo pareiškimo, kurį teisėjas Vytautas Krikščiūnas leido pradėti reikšti tik jam neteisėtai nutraukus Vinco Jokimo klausimų Kęstučiui Dargužiui teikimą ir kurio skaitymą taip pat nutraukė (motyvai – ,,nėra laiko“, kaltinamasis galės skųsti jo teisių pažeidimus apeliacine tvarka), Panevėžio miesto apylinkės  teisėjui Vytautui Krikščiūnui santrauka:

 

Politinėje baudžiamoje byloje Nr. 1-14 – 749 / 2016  ,,kaltinamasis“ Vincas Jokimas LR BPK 58 str. 1 d. 4 p. 59 str. 1 d., 238 str.  pagrindu reiškia nušalinimą teisėjui Vytautui Krikščiūnui.

 

Nušalinimo pareiškimo pagrindas

 

Teisėjas Vytautas Krikščiūnas:

1.2015-04-07 teismo posėdžio metu pažeidė LR BPK 283 str. 1 d., 2 d. nuostatas: ,,nukentėjusiuosius“ Vincui Jokimui leido apklausti tik kitiems visiems ,,nukentėjusiesiems“ dalyvaujant bei klausant teismo salėje ir leidžiant pasirengti apklausai.

 1. „nukentėjusiesiems„ 2015-04-07 teismo posėdyje leido Vincą Jokimą apklausinėti Vincui Jokimui teikiant klausimus „nukentėjusiesiems„.

 2. atsisakė į bylą priimti įrodymus, kuriais „nukentėjusioji„ Regina Majauskienė  grindžia jai Vinco Jokimo tariamai padarytą žalą:

1939-08-23 Molotovo-Ribbentropo pakto tekstą lietuvių kalba;

1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos (Sovietų Sąjungos)   pasirašytos sienos ir draugystės sutarties tekstą lietuvių kalba, pagal kurią Lietuva atiduota sovietinės Rusijos imperijos  įtakos sferai.                   

 1. V. Jokimui neleido teikti klausimų  „nukentėjusiajam„ Sergej Nikolajevič Lemziakov 2015-04-07 teismo posėdžio metu, nes Vincas Jokimas klausimais tariamai ruošiasi kitoms byloms.

 2. į 2015-04-07 teismo posėdžio protokolą neįtraukė R. Majauskienės teiginių, jog Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis ar kiti ikiteisminio tyrimo metu nepagrįstai bei neteisėtai nenustatinėti asmenys Kauno apygardos teisme įdarbintiems asmenims paviešino V. Jokimo 2013-08-23 kreipimosi „Sveikinimas„ turinį, tačiau Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų Meilutį šaukti liudyti nepagrįstai atsisakė.  

 3. nepagrįstai nenušalino advokato Česlovo Petronio, kuris teismo posėdžio metu patvirtino, jog jo interesai prieštarauja Vinco Jokimo interesams, ir kuris atsisakė ginti V. Jokimą;

 4. Kauno apygardos teisme teisėju įdarbintam Evaldui Gražiui 2015-11-04 raštu Nr. (1.46)-E2-174460 leido kištis į teisėjo V. Krikščiūno veiklą politinėje baudžiamojoje byloje Nr.    1-23 – 749 / 2015, už teisėją V. Krikščiūną priimti sprendimą ne įstatymų nustatyta tvarka apklausti K. Dargužį ir S. Jurgaitienę garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ( LR BPK 279 str. 6 d.) –  iš Vinco Jokimo atėmė teisę TIESIOGIAI apklausti V. Jokimą kaltinančius „nukentėjusiuosius„ tomis pat sąlygomis, kokios taikytos gynybos liudininkams ( Konvencijos 6 str. 3 d. d) punktas ).

 5. neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė:  

 1. atskleisti ir išaiškinti Kauno apygardos teisme baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas einančio asmens Evaldo Gražio, teisėjais įdarbintų asmenų Svetlana Jurgaitienė bei Kęstučio Dargužio jų nusikalstamą poveikį nuo Sovietų Sąjungos bei Rusijos imperijos okupacijos ir genocido nukentėjusiajam Vincui Jokimui laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų;

 2. kreiptis į LR generalinį prokurorą su prašymu LR Konstitucijos 114 str., 115 str. 5 d. nuostatų pagrindu LR Seimo bei LR Prezidentės prašyti sutikimo patraukti Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintus asmenis Evaldą Gražį, Svetlaną Jurgaitienę bei Kęstutį Dargužį baudžiamojon atsakomybėn.

 1. V. Jokimui 2015-04-07 teismo posėdžio metu neleido teikti klausimų  kitiems „nukentėjusiesiems„, nes „nukentėjusiųjų„ veiksmai, neva „vykdant teisingumą„ nesusiję su Vinco Jokimo 2013-08-23  kreipimosi „Sveikinimas„ Kauno apygardos teismui, reg. Nr. E2-14246, turiniu, „nukentėjusiųjų„ teisėjais įdarbintų asmenų „nagrinėtomis„` baudžiamosiomis bylomis – tuo Vincą Jokimą diskriminavo dėl jo tautinės ir socialinės kilmės, politinių pažiūrų, buvimo politiniu prookupacinio režimo kaliniu bei disdentu ( LR Konstitucijos 29 str., Konvencijos 14 str.).   

 2. 2015-04-07 teismo posėdžio metu V. Jokimui neleido teikti klausimų  Reginai Majauskienei   iš jos  bei kitų „nukentėjusiųjų„ atkakliai reikalavo neatsakinėti į Vinco Jokimo su kaltinimais susijusius klausimus – nors Regina Majauskienė prieštaravo ir aiškiai išreiškė norą atsakinėti į Vinco Jokimo pateikiamus su šia politine byla susijusius klausimus.

 3. yra priešiškai nusistatęs prieš asociacijos Jungtinis Demokratinis Judėjimas narius – jos narys yra ir Vincas Jokimas. Teisėjas Vytautas Krikščiūnas nuteisė  asociacijos Jungtinis Demokratinis Judėjimas konfederacijos narį Donatą Šulcą vien už tai, kad jis pasirašė viešą Radviliškio gyventojų laišką.

 4. atsisakė iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos pareikalauti iš rusų kalbos į lietuvių kalbą išversti Marių ligoninėje esančią rusų okupanto T. Dolotov 1986-04-24 pažymą Nr. 2-710, kuri patvirtina, jog Vincas Jokimas yra politinis prookupacinio režimo kalinys bei disidentas, jog niekad nesirgo jokia psichikos liga. Iš į šią politinę bylą pateikto teismo psichiatrijos ekspertizės akto politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-576-738/2015 teisėjas žinojo, jog Vincas Jokimas jokia psichikos liga niekad nesirgo,  tačiau 2015-04-07 teismo posėdyje skelbė:  „Jūs psichikos liga nebesergate„  – tuo teigė, jog   Vincas Jokimas psichikos liga sirgo ir siekė sumenkinti Vinco Jokimo priešinimąsi okupaciniam režimui.

 5. Vincui Jokimui neleido teikti su byla susijusių gynybai reikalingų prašymų – pažeidė Vinco Jokimo teisę būti išklausytu.

 6. po advokato Česlovo Petronio nušalinimo nepagrįstai ir neteisėtai Vincui Jokimui nepaskyrė kito gynėjo, nušalinimą  nepagrįstai ir neteisėtai vertino kaip „gynėjo atsisakymą„, dėl 2011-01-11 nutarties šiuo klausimu teigė esant galima teikti skundą Panevėžio apygardos teismui. Panevėžio apygardos teismas 2016-01-20 nutartimi pranešė, kad „BPK nesuteikia galimybės aukštesnės instancijos teismui tikrinti skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo„ –  panaikino teisėjo Vytauto Krikščiūno 2016-01-11  nutartį dalyje dėl jos skundžiamumo.

 7. savo 2016-01-11 nutarties dėstomojoje dalyje nuslėpė, jog „kaltinamasis„ Vincas  Jokimas ne tik pareiškė pagrįstą nušalinimą advokatui Česlovui Petroniui, bet ir teismo prašė jam skirti kitą valstybės gynėją.

 8. 2016-01-11 teismo posėdyje Vincui Jokimui neleido pasisakyti dėl kitų advokato Česlovo Petronio nušalinimo pagrindų ir pateikti papildomą 2016-01-10 nušalinimo pareiškimą su naujais motyvais ir faktinėmis aplinkybėmis, pažeidė Vinco  Jokimo teisę į gynybą ( BPK 10 str.).

 9. neteisėtai nenagrinėjo, ar yra sąlygos ir faktinis pagrindas gynėjo advokato Česlovo Petronio nušalinimui, todėl jų neteisėtai nenustatė. – Nuo „nukentėjusiųjų„ nukentėjęs „kaltinamasis„ Vincas  Jokimas gynėjo neatsisakė, o teismo prašė paskirti kitą valstybės gynėją, kuris ne imituotų gynybą, bet gintų realiai bei veiksmingai. – Teisėjas Vytautas Krikščiūnas pažeidė BPK 50 str. 1 d. nuostatą: dėl gynėjo atsisakymo surašomas protokolas, tačiau jis jokio protokolo nesurašė, nes V. Jokimas gynėjo neatsisakė.  Gynėjas advokatas Česlovas Petronis  2016-01-11 teismo posėdyje patvirtino, kad jis negali ginti Vinco Jokimo ir yra skirtinas kitas valstybės gynėjas.

 10. teisės aktų nuostatomis nepagrindė, kodėl advokato nušalinimą vertina kaip atsisakymą – pažeidė LR Konstitucijos 7 str. nuostatą, nes galioja tik paskelbti įstatymai, o vidinis teisėjo Vytauto Krikščiūno įsitikinimas taip pat turi būti pagrįstas įstatymais ( LR Konstitucijos 109 str., 110 str., 112 str.).

 11. nesivadovavo LR BPK 60 str. 1 d. nuostata, jog advokatas privalo nusišalinti, jei yra BPK 61 str. nurodyti pagrindai.

 12. 2016-01-11 neteisėtai nesivadovavo LR BPK 61 str. 2 d. nuostata, jog dėl advokato nušalinimo teisme nusprendžia nagrinėjantis bylą teismas šio Kodekso 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

 13. Panevėžio apygardos teismas panaikino teisėjo Vytauto Krikščiūno nutartis dėl Vincui Jokimui skirtų baudų.

 14. 2016-01-11  V. Jokimo pareikštą gynėjo advokato Česlovo Petronio nušalinimo pareiškimą neteisėtai nagrinėjo vadovaudamasis LR BPK 49 str. nuostatomis, nes nei teisėjas, nei prokuroras neteisėtų gynėjo naudotų gynybos priemonių nenustatė, dėl jų gynėjui nušalinimo nereiškė.

 15. 2016-01-11  gynėjo nušalinimą kaip atsisakymą pradėjo nepagrįstai vertinti atsisakęs tirti ir nustatyti svarbias nušalinimą pagrindžiančias aplinkybes – ilgalaikį gynėjo atsisakymą rengtis bylai ir vykdyti advokato pareigas bei priesaiką, atsisakymą ginti Vincą Jokimą 2015-04-07 teismo posėdyje – leidimą apklausti rusų kolonistą S. N. Lemziakov, kitus ,,nukentėjusiuosius‘‘ V. Burbą, E. J. Grigaravičių, R. Majauskienę ne po vieną, o ,,urmu‘‘ – jiems visiems visą laiką būnant teismo salėje, dalyvaujant  ir klausantis teismo bei Vinco Jokimo klausimų bei atsakymų į juos. Teisėjas gynėjo nušalinimą kaip atsisakymą pradėjo nepagrįstai vertinti atsisakęs tirti ir nustatyti svarbias nušalinimą pagrindžiančias aplinkybes: gynėjo Česlovo Petronio leidimą Kauno apygardos teisme teisėju įdarbintam Evaldui Gražiui perimti bylos nagrinėjimą į savo rankas, Panevėžio miesto apylinkės teismui kelti nepagrįstus bei neteisėtus Kauno apygardos teisme teisėju įdarbinto Evaldo Gražio reikalavimus Kauno apygardos teisme pirmininko Nerijaus Meilučio vardu byloje – tai neva dėl ,,teisėjų užimtumo“, tai neva, dėl „teisėjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio„ reikalauti „nuotolinio bylos nagrinėjimo„ teismo posėdį paverčiant ne viešu, o Stalino laikų ,,trejulių“ pavyzdžiu – uždaru, 2016-01-11 teismo posėdžio metu neleisti dalyvauti Vinco Jokimo į Kauno apygardos teismą sukviestiems proceso stebėtojams ( jie Kauno apygardos teismo darbuotojų ir PMAT teisėjo Vytauto Krikščiūno buvo neteisėtai  išvaryti iš Kauno apygardos teismo 7 salės, nes taip, neva, nutarusi Teisėjų taryba). Gynėjas advokatas Česlovas Petronis teismo posėdžio 2016-01-11 metu Vincui Jokimui atsisakė pranešti, kurių slaptų Teisėjų tarybos nutarimų ar protokolų pagrindu teismo posėdį apklausiant Kęstutį Dargužį bei Svetlana Jurgaitienė teisėjas V. Krikščiūnas pavertė uždaru. Slapti Teisėjų tarybos nutarimai ir / ar protokolai politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 gali būti susiję su slaptų Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos 1939-08-23 Molotov – Ribbentrop pakto, 1939-09-28 protokolo bei 1940-01-10 protokolo įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje bei Vinco Jokimo politiniu persekiojimu, todėl turi esminę teisinę reikšmę.    – Toks gynėjo advokato Česlovo Petronio elgesys padėjo „nukentėjusiesiems„ 2015-07-07 rengtis kaltinimams, o teismui – pažeidinėti BPK 279 str., 283 str. 2 d. nuostatose įtvirtintas  Vinco Jokimo procesines teises, ,,nukentėjusiųjų“ apklausą paversti farsu.

 16. 2016-01-11 nuo „nukentėjusiųjų„ nukentėjusiajam „kaltinamajam„ Vincui  Jokimui neteisėtai neleido išsikviesti  Vastybinės teismo psichiatrijos tarnybos 2014-12-12 datuotą aktą Nr. 85TPK-425/2014 surašiusių ekspertų, kad jie atsakytų į klausimą, ar Vincas Jokimas dėl jam nustatytų „psichinių trūkumų„ gali pasinaudoti savo teise į gynybą. PMAT pažeidė LR BPK 51 str. 2 d. nuostatą – Teisėjas Vytautas Krikščiūnas turi teisę pripažinti, kad gynėjo dalyvavimas būtinas ir kitais atvejais, jei be gynėjo pagalbos „kaltinamojo„ Vinco Jokimo teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami. – Pažeidė Vinco Jokimo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ( Konvencijos 6 str.) bei į veiksmingą teisinės gynybos priemonę ( Konvencijos 13 str.).

 17. 2016-01-11 nutartimi pažeidė Konvencijos 6 str. 3 d. d) p. nuostatą, kad, kai to reikalauja teisingumo interesai, Vincas Jokimas turi teisę gauti teisinę advokato pagalbą nemokamai.

 18. 2016-01-11 nutartyje nepagrįstai ir neteisėtai nevertino, kad Vincas Jokimas dėl jam diagnozuotų „psichinių trūkumų„ prookupacinio režimo sąlygomis pats vienas negali pasinaudoti savo teise į gynybą:

 1. Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov atvykimas į Lietuvą, į rusų išžudytų, ištremtų į Sibirą, į Vakarus išvytų lietuvių bei jų (Lietuvoje) negimusių palikuonių vietą, jo įdarbinimas Lietuvos policjos pareigūnu yra Lietuvos išvadavimo ir išlaisvinimo nuo Lietuvos valstybei nereikalingų lietuvių tautybės asmenų apraiška, demografinės padėties Lietuvoje pagerinimas, tikrasis Lietuvos sulietuvinimas, Tautos kuriama Lietuvos valstybė ( LR Konstitucijos 2 str.);

 2.   Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov turi teisę pasirinkti, kurioje Vincui Jokimui sufabrikuotoje politinėje genocodo byloje jis yra rusas, o kurioje – lietuvis, ir kad rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov kaip pareigūnas bei jo bendrininkai pareigūnai vadovaudamiesi Molotov – Ribbentrop 1939-08-23 pakto bei vėlesnių susijusių slaptųjų protokolų nuostatomis bet kada ir dėl bet ko gali labai įsižeisti, Vincui Jokimui fabrikuoti nesuskačiuojamą daugybę bylų ( Nr. 1-576-738/2015 ir kitas), Vincą Jokimą bet kada ir sistemingai gabenti į psichiatrijos ligonines, nuolat „rūpintis„ Vinco Jokimo psichine sveikata bet kur, bet kada, bet kuriomis aplinkybėmis, Vinco Jokimo kaimynams surašinėti ir kišti pasirašyti „paaiškininimus„ apie Vinco Jokimo „pavojingumą„, „neprognozuojamumą„, suklastojant (Dariaus Gudaičio vardu) pareiškimus fabrikuoti baudžiamąsias bylas, kad  rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov kaip pareigūnui bei jo bendrininkams pareigūnams būtų nutraukti jų atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai;

 3. Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad Kauno apygardos teismui 2013-08-23 faksu išsiųstame sveikinime išreikšdamas savo nuomonę bei tikėjimą, prašydamas paaukštinti pareigose bei apdovanoti Molotov – Ribbentrop paktą, kitus susijusius Vokietijos bei Sovietų Sąjungos slaptuosius protokolus įgyvendinančius Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintus asmenis jis „viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos„.

 4. Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad 2010-08-19 Garliavos policijos nuovadoje organizuodamas bei įgyvendindamas Vinco Jokimo kankinimą, korimą bei kaip „besikorusio„ gabenimą į psichiatrijos ligoninę rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov norėjo Vincui Jokimui padėti, saugojo Vinco Jokimo teisę į gyvybę ( LR Konstitucijos 19 str.), gynė Vinco Jokimo orumą, jam užtikrino nemokamą gydymą, poilsį bei „korekciją„ psichiatrijos ligoninėje, išaukštino jo kaip „psichinę negalią„ ( – netarnauti okupacinėje sovietinės Rusijos imperijos armijoje) turinčio asmens garbę ( LR Konstitucijos 22 str.), jam užtikrino jo teisę psichiatrijos ligoninėje turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti ( LR Konstitucijos 25 str.) – lygiai taip pat, kaip tokias teises pati teisingiausia pasaulyje tarybinė santvarka okupuotoje Lietuvoje užtikrino knygos „Bepročių pasaulyje„ autoriui Henrikui Klimašauskui.

 5. Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad rusų kolonisto Lietuvos policijos pareigūno Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuoti Vinco Jokimo užpuolimai, sužalojimai 2010-08-19, 2011-01-11, 2011-02-11, 2011-06-22, administracinių teisės pažeidimų ir baudžiamųjų bylų  fabrikavimas, Vinco Jokimo sutuoktinės terorizavimas, Kauno chuntos dengiamas automobilių grobimas, turto prievartavimas yra vykdomi griežtai laikantis LR Policijos veiklos įstatymo, Konstitucijos ir kitų įstatymų nuostatų bei tam, kad būtų apsaugoti Vinco Jokimo teisės ir įstatymų ginami interesai, – tame tarpe ir teisė kreiptis į teismą, teisė į laisvę būti sulaikytam, sužalotam – bet gydomam, nuteistam pagal sufabrikuotus kaltinimus, teisė nesivarginti ieškant jo 4 pagrobtų automobilių ir juos isšsipirkti siūliusių turto prievartautojų.

 6. Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad Vincui Jokimui uždrausta Lietuvos Respublikos  teismams duoti parodymus bei teikti įrodymus apie Valstybės saugumo departamento, LR generalinės prokuratūros dengiamus rusų kolonisto „Lietuvos policijos pareigūno„ Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuotus Vinco Jokimo užpuolimus, sužalojimus 2010-08-19, 2011-01-11, 2011-02-11, 2011-06-22, administracinių teisės pažeidimų ir baudžiamųjų bylų  fabrikavimą, Vinco Jokimo sutuoktinės Aldonos Jokimienės persekiojimą darbovietėje Mastaičių pagrindinėje mokykloje bei terorizavimą, kaimynų kurstymą prieš Vincą Jokimą, piktnaudžiavimą psichiatrija, Kauno chuntos dengiamą automobilių grobimą, turto prievartavimą – už tai Vincas Jokimas buvo, yra ir bus labai teisinės ir labai demokratiškos Lietuvos Respublikos nenutrūkstamai persekiojamas ir teisiamas.

 7. Vincas Jokimas nepajėgus suvokti, kad jis jam sufabrikuotose politinėse baudžiamosiose genocido bylose yra ne ,,nukentėjusysis“, bet ,,kaltinamasis“.

 

Iš Panevėžio miesto apylinkės teismo sekretorės L. Būtėnienės V.Jokimas sužinojo, kad niekam neleidžiama gauti 2016-01-10 ir 2016-02-10 teismo posėdžių vaizdo įrašų – jie įslaptinti ir neviešinami.

Sekančio teismo posėdžio data nepaskirta. Apie tolimesnius šios politinės bylos įvykius skaitytojus ir stebėtojus  informuosime.

Facebook komentarai
});}(jQuery));