PRIENŲ KRAŠTO MĖNULIO PILNATIES VAIDUOKLIŲ PORA: SKORUPSKIŲ ŠEIMYNĖLĖ

           

     PRIENŲ KRAŠTO MĖNULIO PILNATIES VAIDUOKLIŲ PORA:

                                                  SKORUPSKIŲ ŠEIMYNĖLĖ

                  Nebegalėdama ilgiau kentėti ir matydama, kad tyla visada skatina naikintoją, nutariau pa viešinti kai kuriuos Skorupskių šeimynėlės verslo ypatumus Birštone ir Prienuose. Ponia Gitana Skorupskienė Prienų teismui pateikė 2016 m. balandžio 27 d. ieškinį dėl žalos atlyginimo, kuriame nurodo „kad tarp Gitanos Skorupskienės ir  Renatos Kasikauskės  buvo sudaryta terminuota darbo vietos sutartis“. Ieškinys absurdiškas, vien todėl su ieškiniu negalima sutikti, antra vertus, toks ieškinys pagal LR CPK 5 straipsnį turėtų būti atmestas nenustačius pažeistos Ieškovės teisės. Paaiškinsiu, kodėl aš taip drąsiai ir atvirai drįstu tai sakyti.

             Iki teisminio ginčo pradžios, kai G. Skorupskienė kreipėsi į Alytaus apskrities VPK Birštono Policijos komisariatą neatitinkančiu tikrovės pareiškimu dėl savavaldžiavimo, o po to kai šis pareiškimas teisėtai buvo atmestas ir atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, – į Prienų rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, R. Kasikauskė ne kartą bandė tartis dėl ginčo išsprendimo gera valia, tačiau G. Skorupskienė kategoriškai vengė ir nesutiko, kad tarp mūsų būtų sudarytas koks nors geranoriškas tarpusavio susitarimas, kuriame būtų nustatyta gera valia išspręsti ginčą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.G. Skorupskienės ieškinyje dėl žalos atlyginimo pasigedome būtent šių principų, nes visas ieškinys pagrįstas neatitinkančiais tikrovės ir melagingais teiginiais, prisodrintas demagoginių nuorodų į visiškai nesusijusius su ginču LR Civilinio kodekso straipsnius, G. Skorupskienės komentarų apie sutartinę civilinę atsakomybę, savo nuožiūra tendencingai pateiktą teismų praktiką, kuri visiškai nesisieja su šia konkrečia fabula, įvardina realiai nepatirtus nuostolius ir žalą, kildinamą tik iš Ieškovės vaizduotės ir vizijų lengvai ir neteisėtai pasipelnyti. Matyt, intrigų rezgimas ir bylinėjimasis yra tapęs savotišku G, Skorupskienės ir jos vyro Rivido Skorupskio verslu. Tai nėra jokia vieša paslaptis Prienuose ir Birštone: dirbdama  R. Kasikauskės subnuomojamose patalpose Gitana Skorupskienė užsiiminėjo intrigomis, rezgė jas kolektyvo viduje, nuteikinėjo darbuotojas prieš R. Kaskauskę, kišosi į  kitų darbą, nurodinėjo, kaip jos turėtų dirbti, kaip kas turi būti, nuolat šnekėjo, kad įkurs savo grožio saloną ir išsives visas darbuotojas dirbti į savo saloną, etc. R. Kasikauskė ne kartą perspėjo G. Skorupskienę to nedaryti, netrukdyti dirbti, nekiršinti moterų. Viskas baigėsi tuo, kad visos moterys, išskyrus G. Skorupskienę, nusprendė likti R. Kasikauskės komandoje, R. Kasikauskė išsinuomojo kitas patalpas ir mes toliau ramiai dirbame savo darbus. Žodžiu, G. Skorupskienės „genialus planas“ klasta ir intrigomis užgrobti R. Kasikauskės subnuomojamas patalpas ir verslą žlugo ir nebuvo įgyvendintas tik dėka savalaikės R. Kasikauskės kolegių įžvalgos, kokia baisi aferistė įsibrovė į mūsų tarpą.

Beje, G. Skorupskienė sąmoningai nutyli ir ignoruoja LR Civilinio kodekso 6.497 str. (Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomotojo reikalavimu). Šio straipsnio 2 dalyje vienareikšmiškai konstatuota, kad „nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą nutraukia ir subnuomos sutartį.“ G. Skorupskienė sąmoningai vengia pripažinti tai, kad vienai iš patalpų savininkių – D. Gadeliauskienei nutraukus patalpų panaudos sutartį su subnuomininke Renata Kasikauske, pastaroji, nebūdama minėtų patalpų bendrasavininke, turėjo automatiškai nutraukti sutartis su darbo vietų ir įrangos sutarčių subjektais. Visi kiti subnuomininkai situaciją suprato teisingai ir nekilo jokių ginčų, išskyrus vieną – Gitaną Skorupskienę, kuri nutarė iš šios situacijos nesąžiningai pasipelnyti. Absurdo viršūnė – užvaldyti ir perimti R. Kasikauskės verslą teisminiu keliu, vedinai pavydo jausmo ir amoralaus siekimo ne kurti savo verslą, o atimti iš R. Kasikauskės sunkiai sukurtą verslą, apgaulės ir aferų būdu, beprasmiškai švaistant jėgas, pinigus ir laiką. Idant G. Skorupskienė tikisi pasipelnyti ir energetiškai pasikrauti bylinėdamasi teismų karuselėje.

        Akivaizdu, kad šiuo metu, priklausomai nuo teisinės situacijos, G. Skorupskienė Teismui nenorėdama minėti pagrindinės Sutarties iš kurios paaiškėtų, kad G. Skorupskienė dėl nepateisinamų ir tik jai žinomų priežasčių, patalpų panaudos sutarties, sudarytos 2015-01-02 tarp Dalios Gadeliauskienės „panaudos davėjo“ ir Renatos Kasikauskės „panaudos gavėjo“  nenori nei matyti, nei girdėti. Tokiu būdu, G. Skorupskienė tik sąmoningai klaidina teismą. R. Kasikauskė pateikė Teismui šią Sutartį. Iš pateikto Birštono Policijos komisariato 2016-04-14 atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Gitanos Skorupskienės pateiktus duomenis matyti, kad grožio ir soliariumo studijos „Vizija“ subnuomininkė Renata Kasikauskė nėra patalpų J. Basanavičiaus a. 16, Birštone savininkė, ji pati buvo sudariusi patalpų panaudos sutartį su Dalia Gadeliauskiene. Šios Sutarties 5.3 straipsnyje įtvirtinta nuostata: „Panaudos sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus Panaudos Sutarties galiojimo terminui Šalių susitarimu, pranešus prieš 1 (vieną) mėnesį.“ Todėl laikytina, kad „Darbo vietos ir įrangos nuomos sutartis“ tarp Renatos Kasikauskės ir Gitanos Skorupskienės yra subnuomos sutartis. Renata Kasikauskė 2016-01-08 gavusi pranešimą iš D. Gadeliauskienės dėl patalpų panaudos sutarties nutraukimo anksčiau termino dėl pastato renovacijos darbų, 2016-01-30 raštu informavo Gitaną Skorupskienę ir kitus subnuomininkus apie tai, kad nuo 2016-03-08 bus nutraukta jų tarpusavio nuomos sutartis, nurodydama motyvus. LR Civilinio kodekso 6.497 str. (Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomotojo reikalavimu) 2 d. nustatyta, kad  jeigu kitaip nenumatyta nuomos sutartyje tai nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą nutraukia ir subnuomos sutartį. Esant šioms aplinkybėms, sutartis tarp Renatos Kasikauskės ir Gitanos Skorupskienės laikytina nutraukta. Kadangi patalpų nuomos sutartis laikytina negaliojančia, todėl bet kuri veikla be patalpų savininko sutikimo negalima. Gitana Skorupskienė vykdomos veiklos, patalpose, esančiose J. Basanavičiaus a. 16, Birštone, nenutraukė, neteisėtai naudojosi patalpose tiekiama elektros energija, vandeniu, kitais patogumais, todėl siekiant nutraukti neteisėtai vykdomą veiklą ir  buvo išjungtas šių paslaugų tiekimas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, visi  R. Kasikauskės veiksmai buvo teisėti.

           Nepaisant to, Gitana Skorupskienė  2016-05-18 Alytaus apskrities VPK Birštono PK vėl gautas G. Skorupskienės pareiškimas apie tai, kad Renatai Kasikauskei išnuomojus patalpas Birštone ir neteisėtai nutraukus nuomos sutartį, ji visus savo daiktus paliko minėtose patalpose, kuriuos 2016 m. gegužės 4 d. Renata Kasikauskė ir Sigitas Dabulskis išsivežė. G. Skorupskienė melagingai nurodė, kad dėl pagrobtų daiktų jai padaryta daugiau kaip 7000 Eur turtinė žala. Vėl prašė pradėti ikiteisminį tyrimą. Tyrimo metu nustatyta, kad G. Skorupskienė iš anksto buvo įspėta, jog patalpų nuomos sutartis yra nutraukiama, todėl toliau vykdyti savo veiklos neturės galimybių. Į perspėjimus nereagavo ir juos ignoravo. Savo daiktų nepasiėmė ir iš patalpų neišsigabeno, nors tam turėjo visas galimybes. Net žinodami ir matydami, jog iš patalpų yra gabenami G. Skorupskienei priklausantys daiktai, nei G. Skorupskienė, nei jos sutuoktinis Rimvidas Skorupskis nesiėmė jokių veiksmų, kad užkirstų kelią daromai nusikalstamai veikai, kas leidžia daryti išvadą, kad jie abu suvokė, kad daiktai nėra vagiami, o išgabenami G. Skorupskienei jų nepasiėmus, siekiant atlaisvinti patalpas. Todėl Birštono PK tyrėjas Žilvinas Mikušauskas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad R. Kasikauskė nesiekė užvaldyti G. Skorupskienei priklausančių daiktų ir iš jų gauti turtinės ar kitokio naudos, atliko savo pareigą – raštu informavo G. Skorupskienę apie daiktų buvimo vietą ir pasiėmimo galimybes, todėl jos veiksmuose nėra nusikalstamo veikos, numatytos LR BK 178 str. 2 d. požymių. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, tyrėjas teisingai 2016 m. gegužės 27 d. nutarė atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. G. Skorupskienė nei jos teisėtas vyras R. Skorupskis šio nutarimo neskundė.

         R. Kasikauskė kartu su skundu teismui pateikia medžiagą, patvirtinančią, kad savo veiklą vykdo teisėtai, turėdama teisinį pagrindą. Iš pateikto Birštono Policijos komisariato 2016-04-14 tyrėjo Visvaldo Strucko pirmojo atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Gitanos Skorupskienės pateiktus dokumentus matyti, kad grožio ir soliariumo studijos „Vizija“ subnuomininkė  Renata Kasikauskė, kaip aukščiau minėta, nėra patalpų J. Basanavičiaus a. 16, Birštone savininkė, ji pati buvo sudariusi patalpų panaudos sutartį su Dalia Gadeliauskiene, todėl laikytina, kad „Darbo vietos ir įrangos nuomos sutartis“ tarp Renatos Kasinauskės ir Gitanos Skorupskienės yra subnuomos sutartis. Renata Kasikauskė 2016-01-08 gavusi pranešimą iš D. Gadeliauskienės dėl patalpų panaudos sutarties nutraukimo anksčiau termino dėl pastato renovacijos darbų, 2016-01-30 raštu informavo Gitaną Skorupskienę apie tai, kad nuo 2016-03-08 bus nutraukta jų tarpusavio nuomos sutartis, nurodydama motyvus. Antrasis Birštono PK tyrėjo Žilvino Mikušausko nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tariamai pgrobtų daiktų padeda galutinį tašką šioje šmeižikiškoje istorijoje. Svarbu, kad šiuo atveju abu tyrėjai: Visvaldas Struckas ir Žilvinas Mikušauskas turėjo omenyje, kad teisinis reglamentavimas konstruojamas tokiu būdu, jog be suteikiamų teisių asmenims numatomos ir pareigos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnis įtvirtina, kad kiekvienas asmuo įgyvendindamas savo teises turi ir atitinkamas pareigas, t. y. laikytis įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir  laisvių. Akivaizdu, kad Skorupskių šeimynėlei etika ir moralė  yra ne  šio  Pasaulio  dimensijos.

             Į „Google“ paieškos laukelį įvedus pavardę „Rimantas  Skorupskis“, rasime net  keletą straipsnių nuo ankstesnių laikų, jo ginčus su savivaldybemis, kurie metų metais tęsiasi teismuose. Nuolat konfliktuoja su Birštono savivaldybe, o Birštono policijos komisariato viršininkas jį neseniai  išvijo iš policijos, liepė atsinešti įgaliojimą, ką jis konkrečiai atstovauja. Apie turgų dėl netvarkos ir nieko nedarymo sklinda legendos. Birštone Nemuno gatvėje Nr. 12 buvusios aludės savininku prisistatantis R. Skorupskis, minimas nuo 2012 metų, kaip netvarkomas ir apleistas, pagaliau šiais metai pradėtas tvarkyti, tarsi išnuomotas, sako, bus kebabinė. Daug kas žino R. Skorupskio pagrindinę „verslo schemą“: jis nuperka griuveną, o tada paduoda kažką į teismą dėl žemės aplink pirkinį, ar dėl keliuko, ar dėl 3 metrų… Tokiu būdu, žemės sklypo suformavimo reikalai tęsiasi jau ne vienerius metus ir vis nerandama R. Skorupskiui tinkamo sprendimo. Tai tampa pretekstu metų metais nesirūpinti pastatu ir nemokėti nekilnojamojo turto mokesčio. Birštono architektas jau pavargo nuo absurdiškų kovų su R. Skorupskiu, Birštono Policijos komisariatas taip pat praranda kantrybę nuo Skorupskių šeimynėlės nesibaigiančių skundų, gal būt todėl birštoniečiai Skorupskių porą žaismingai praminė  „Pilnaties vaiduoklių pora“.

 

                 Tai galima iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais iš skendinčių konfliktuose „apsukruolių“ G. ir R. Skorupskių gyvenimo būdo ir veiklos. Antai, naujuoju Prienų turgaus savininku, verslininkas Rimvidas Skorupskis tapo 2015 metais, kadangi valdiškos duonos jau seniai nevalgo, todėl save vadina verslininku. Nors viso šio jo verslo esmė: surinkti kuo daugiau mokesčių iš turgaus prekeivių ir nei vieno, jau tapusiu savu cento neinvestuoti į turgavietės infrastruktūros gerinimą.

        Kai R. Skorupskis atvažiavo į Prienų kraštą, pareiškė: „dar baisesnio turgaus niekur nemačiau“. Nors R. Skorupskis sako, kad „jeigu nori ką nors daryti, nelabai kas ir trukdo“, bet turguje iki šiol niekas nesikeičia į gerąją pusę. R. Skorupskis teigia, kad „trukdo nebent bendra situacija: susidūrimas su žemės klausimais, kaimyno nuomone“. R. Skorupskio nuomone, „ten blogiau būti, kaip dabar yra, negali“; „Revoliucijos nepadarysime, bet esame rimtai nusiteikę“; „Mes nepirkome turgavietės tam, kad statyti dar vieną prekybos centrą“; „Vienas iš pagrindinių dalykų – kad nelytų ant galvos, kitas – kad būtų gražu. Tą grožį galima išgauti ir namelius nudažius spalvingai, o ne nuobodžiai… Spalvos pozityviai nuteikia“. Kokie pasikeitimai jau dabar yra? R. Skorupskio teigimu, „šiokie tokie kosmetiniai pasikeitimai – tvarkėme apšvietimą, dabar tvarkome prekybos stalus, valome tualetus. Norime turėti, pirmiausia, aiškią viziją, nes kiekvienas judesys – ar apšvietimas, ar tualeto tvarkymas – kainuoja tam tikrus pinigus ir laiką“.

              Taigi, kol R. Skorupskis bando išsiryškinti „aiškią viziją“, Prienų turgavietė išlieka tokia pat baisi, kaip ir pirmojo Skorupskio Prienų turgaus regėjimo momentu: ant galvos lyja ir negražu, net nėra ko spalvingai dažyti.

         

                                                                    Renata Kasikauskė

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                             

                                                    

 

                                                          

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                                 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));