Prichvatizacijos pradžia

Jurgis Bielinis LSDS (trečios kartos socialdemokratas, trečios kartos knygnešys)

Nuo 1988 m. KGB vykdo suplanuotą prichvatizaciją. Tą KGB planą man paviešino 1991 metų pavasarį kai  lankiausi pas Maskvos socialdemokratus. 

Buvo taip:.Jau prieš Nepriklausomybės paskelbimą tikėjausi, kad mus ištiks Tbilisio, Bakų, Erevano likimas. Dažnai važinėdamas į komandiruotes Sąjungoje turėjau daug pažįstamų, veždavau ir siųsdavau mūsų spaudą..Iš Zagorsko atsakė: „Tavo laikraščius kabiname karidoriuose, žmonės domisi ir linki jums to ko norite, bet tai pasieksite tada, kai pas mus bus taip kaip pas jus“. Aiškiai supratau, kad kaip ir 1905 m. mes vieni be pokyčių pačioje Rusijoje iš Sąjungos neištrūksime. Mačiau, kad pas rusus taip pat prasideda. Gal geras pusmetis iki Sausio įvykių pasiekiau, kad LSDP taryboje, kad būtų priimtas tokį nutarimą: „Gresiant kariniam koniktui vieni, kurie moka rusų kalbą, važiuoja pagalbos ieškoti į Maskvą, kurie moka vakarų valstybių kalbas – į Vakarus. Likusieji su vėliavomis, plakatais eina saugoti AT. Medelinskas mane užrašė „į Maskvą“. Ko tikėjausi prasidėjo. Landsbergis šaukė žmones gelbėti Aukšausiosios Tarybos. Sausio 10 -sios  ryte iš Jonavos telefonu paraginau vieną iš vadų – D. Kirvelį vykdyti tai ką buvom įsipareigoję. Jis tepasakė: „Viskas, Lietuvai galas, saugokime savo žmones, ten neikime, ten šaudys, po poros metų mes vėl pasirodysim…“ Nuo Sausio 10 d. ryto iki Sausio 13 vakaro neatstraukdamas prastovėjau prie AT. Traukiniai nevažiavo. Nedasiprotėjau, kad kursavo Minsko autobusai. Dasiprotėjau tik Sekmadienį, vakare ir išvaživau autobusu Į Minską, o iš čia į Maskvą..Sausio 14 ryte,buvau Maskvoje. Bičiūliai, Maskvos socialdemokratai suruošė susitikimą su „Demokratinės Rusijos“ nariais, jų pirmininku Rusijos A.T nariais Glebu Pavlovičiu Jakuninu, Stankevič’ iu, Ščito karininkais, šimtu ar daugiau dalyviu. Per 2 kartus jiems pasakojau kas įvyko Vilniuje. Jie tuojau pat vienas kitą vadindami vardais ėmė ruošti. Lietuvai paremti mitingą Maskvoje ir visoje Sąjungoje. Vakare nusivedė į socialdemokratų, demokratų, krikščioniuų demokratų specialiai organizuotą su manimi susitikimą. Prezidiume prieš mane krikščionis demokratas Jurijus Krylatovas pastatė Lietuvos ir Rusijos vėliavėles perištais juodais kaspinais su prisektais socialdemokratiniais ženkliukais. Tokį šių partijų „akibrokštą“ oficialiai valdžiai laikau, kaip Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą.  Maskviečiai paižadėjo, kad  Maskvos gatvėse organizuos mini mitingus,  Sausio 20 d. kvies į  Maniežo aikštę Lietuvai paremti šimtą tūkstantinį mitingą, o savaitę vėliau visoje Sąjungoje. Netik šie žmonės Landsbergį žinojo kaip vadą, labai gerbė, siuntė per mane Jam linkėjimus, bet ir daugelis žmonių iš „gatvės“ iš išvaizdos, kalbos įsitikinę, kad aš iš Lietuvos imdavo klausinėti „kak u u vas“, atsisveikinant pridėdavo „peredai Landsbergisu privet“. Pirmos Lietuvos vyriausybės buvo padaryta klaida,  kad nepradėta vykdyti liustracija į vadovaujančius buvo parenkami komunistai.  Per tą laiką „jie“ jau pradėjo masiškai vykdyti KGB prichvatizasijos planą, kartu kaltę suversdami Sąjūdžio Vyriausybei, Landsbergiui.

 Aš dar ilgai bendravau su Maskvos socialdemokratais.  Socialdemokratai susidomėjo mano giminės socialdemokratine praeitini, Kipro Bielinio raštais ir  man tarpininkavo iš Kazanės ir Dmitrovo gauti Kipro Bielinio pirmos knygos „Dienojant“ (apie savo vaikystę ir tėvą knygnešį) Lietuvoje perišleidimui spausdinimo medžiagų. Šių gamyklų  administracija maloniai priėmė. Domėjosi apie Sausio įvykius. Aš jiems nuveždavau nemažai spaudos.  Maskvoje tekdavo nakvoti. Mano globėjas Vsevololodas nusivesdavo į Maskvos socialdemokratų partijos Tarybos pasitarymus. Tai buvo gerai įpavasarėjus. Vienas socialdemokratas man papriekaištavo:  „Kodėl Jūsų Antanavičius nemori su mumis bendrauti. Jog tai mūsų bendras reikalas.“  Tačiau davė                                                                                                                kelių puslapių popieriaus lakštų ir sakė jog tai KGB išdirbtas planas, kad žlugus TSRS, Valstybės turtas turėtų pereitų KGB artimiems žmonems.   Aš jį grįždamas perskaičiau. Tai buvo instrukcija, kaip užimti KGB artimiems žmonėms, komunistams mazginius vadovavimo punktus ir pasisavinti turtą. Parvažiavęs į Vilnių nuėjau į A.T., Landsbergio neradau, tuos popierius palikau jo kanceliarijoje. Po Sausio, Rugpjūčio įvykių mūsų vadams padėjus myluotis su bolševikais mes socialdemokratų partiją palikome. 

Siunčiu medžiagą iš kurios matosi, kad Lietuvos turto prichvatizavimas dąsiai, akyplėsiškai, be jokio teisinio pagrindo.prasidėjo jau 1988 m. pačiu AUKŠČIAUSIU LYGIU ir TOKIU STILIUMI, BRAIŽU,  dabar 20 metų tęsiasi. Jų veikėjai, pionieriais buvo KGB pirmininkas Eismontas, LTSR ministas pirmininkas V. Sakalauskas, Vėliau prisijungęs generalinis prokuroras A Paulauskas, neaiškiam tipui, profesoriui Jonas Gintautas iš JAV, kuris aspirantūrą baigė Maskvoje, už gražias akis buvo apdovanotas 45 ha žemes. Bylos dėl tos žemės tęsėsi be naudos buvusiems savininkams 20 metų. Tai tęsiasi iki šiolei man dėl mano tėvo savanorio, dėdės savanorio  ir tūkstančiam kitų panašių bylų dėl žemės, namų grąžinimo. Jos kaip vandens lašai panašios į pradėtą 1988 m.aukščiausio lygio KGB prichvatizaciją. Gerai, įsiskaitykite. Tai susišaukia su svetainėje www.slaptai.lt  „Ką praradome, deramai neįvertinę sovietinės praeities“, su Danutės Gailienės ir A. Anušausko apmastymais. Dabar rašau apie prichvatizavimo pradžią Jonavoje, kurio metų prokuratūra, teismai, policija iš viršaus generalinio prokuroro A. Paulausko buvo paraližuota, Vagnoriaus vyriausybė plaukė pasroviui. Galioja Suslovo, KGB  vykdomas suokalbis – Lietuva be lietuvių. Reikia demaskuoti Lietuvos komunistų partijos visas atmainas, nuvainikuoti Amb’i valentės fenomeną. Jis apie tai turėjo žinoti. Ir netik žinojo, visais lygiais pritarė prichvatizavimui ir pats prichvatizavosi. Neseniai senas komunistas, tarptautininkas žurnalistas Čėslovas Laurinavičius  Savukino LRT laidoje pasidžiaugė, kad tai tęsis tol , kol nenumirs paskutinis komunistas. Manau, kad „obuolis nuo obels nukritęs netoli nurieda“.

„Ir viskuo paliko kaltu Landsbergį. Jis sugriovė gamyklas, kolūkius, viską, o viską“. Prisiminkime ben vieną atvėjį kada komunistai, nebuvo „teisūs“. Moka, sugeba mulkinti netik eilinius žmones, tokius išsiauklėti, bet ir didelių valstybių vadus. Ir dabar musiškai bolševikai mulkina savo žmones, kad alkoholiu galima pakelti valstybės ekonomiką… Ka tik žiniasklaida paskelbė, kad Šiauliuose prie ištysą parą veikiančios girdyklos nužūdytas neseniai diplomą gavęs jaunas medikas. Emigracija alkoholis dalgiu masiškai piauna Lietuvą. Suslovas budamas pragare turėtų būti patenkintas nauja lietuviška bolševikine karta. Sėkmingai pildosi jo norai: „Lietuva be lietuvių“.   

Tai pasekmė, kad nebuvo įvykdytą liustracija, komunistai įėjo į valdžios struktūras. Lietuvos Komunistų partija, nors ir pakeitusi pavadinimus ji jos atškos liko tokie patys nusikaltėliai, kaip ir vokiečių nacional socialistai. Jos narius taip, kaip KGB narius tik mirtis išvaduoja nuo priesaikos, nuo nusikalstomos veiklos. Primenu, į kokį atsakingų „Europos Žmogaus Teismo Teisėjų“ postus padedant Amb’i valentei buvo paskirti nusipelnę komunistai, komjaunuoliai; P. Kūris, Vodapalas, Sadauskaitė –Jocienė – Raslanienė, D. Vitkauskas, M Černiauskas… su aiškia komunistine, komjaunuoliška dargi KGB preitimi,  kurių dėka skundai – bylos iš Lietuvos nepasiekdavo teismo. Jų dėka, samoningam kenkimui. Europos teisėjai Lietuvą Strasbūro teismuose laikė ne kaip okupuotą valstybę, o kaip savanoriškai į Tarybų Sąjungą įsijungusią narę, kurios žmonių turtas buvo teisėtai „suvalstybintas“. 

Senaties terminas, senaties terminas. Laikrodžio švytuoklė; valdžioje „balti – raudoni, vėl „ raudoni balti -“. Kaip „Maksimoje“- viskas buvo apgalvota KGB institutuose…. Valstiečiai pavaryti nuo žemės. Vėl dvarai, dvaruose bravorai, pakelėse karčiamos. Tegyvuoja tautinis paveldas – naminukė. Demokratija… AMB valentę skuba paslelbti  šventuoju ir tęsti jo, jų pragaištingus Lietuvai darbus.

Geriau vėliau negu niekados, skelbkime per visas imformacijas, Lietuvoje, užsienyje, Briuselyje. Nejaugi lauksime kol išmirs paskutinis kgb’istas, bolševikas, ir kiek jų naujų praugs. Kitaip Lietuva išsivaikščios, išsivažinės. „Jie“ to siekia visomis priemonėmis, net ir alkoholiu… 

P.S. Suipažinkite su failuos patalpinta 1988 m. KGB pradėta KGB privatizacija, taip pat failuose patalpntas gautas iš Vokietijoje gyvenančio „Žmogaus Teisių Gynimo Asociasijos atstovo užsienyje Christian’o Nekvedavičiaus žinias“.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));