Prezidentas Rolandas Paksas: „Tyčinio vilkinimo, politinių manipuliacijų ratas, Lietuvai ignoruojant Jungtinių Tautų ir EŽTT sprendimus, siaurėja!..”

PAKSAS_E.Jankausko

PAKSAS_E.Jankausko

                                                                                           

   Juozas IVANAUSKAS

 

Prezidentas Rolandas Paksas: „Tyčinio vilkinimo, politinių manipuliacijų ratas, Lietuvai ignoruojant Jungtinių Tautų ir EŽTT sprendimus, siaurėja!..”

 

LT politinis „elitas“, linkęs moralizuoti ir mokyti demokratijos Rytų kaimynines šalis, nepaliauja stebinęs savo fariziejiškumu bei dvigubų standartų taikymu. Gerai žinoma, 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, valstybės vadovai niekieno neverčiami pasirašė žmogaus teisių apsaugą deklaruojančias Jungtinių Tautų Organizacijos sutartis bei protokolus, tačiau dabar  atsakingas pareigas užimantys politikieriai apsimeta, jog nieko ypatingo čia nevyksta, demokratija šalyje neva klesti, o retkarčiais pasitaikantys žmogaus teisių pažeidimai nesunkiai ištaisomi. Valstybę atstovaujantys valdininkai, kaip matome iš neseniai paskelbtų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto (JTŽTK) išvadų, leidžia sau abejoti tiek JT, tiek ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimais, kaip neva neturinčiais įpareigojančios teisinės galios. Norom nenorom peršasi išvada: valdžios svertus uzurpavęs politinis „elitas“ tik dėl akių suraitė savo parašus ant tarptautinės teisės dokumentų, tad išaiškėjus grubiems žmogaus teisių pažeidimams Lietuvoje, užuot ištaisius teisines klaidas, prasideda politinio „elito“ žaidimai ir gudravimai.

Liepos mėn. pabaigoje JT Žmogaus teisių komitetas, išnagrinėjęs žmogaus teisių padėtį mūsų šalyje, įpareigojo valstybines teisėsaugos institucijas atnaujinti Lietuvoje nelegaliai veikusio CŽV kalėjimo bylos tyrimą, išaiškinti ir nubausti dėl neteisėto žmonių įkalinimo kaltus asmenis, priteisti finansines kompensacijas aukoms ir baigti spekuliacijas dėl EŽTT sprendimų nevykdymo. 

JTŽTK nuomone, Valstybės saugumo departamento įvardintos organizacijos ir atskiri asmenys, tariamai keliantys grėsmę nacionaliniam saugumui, neturint aiškių vertinimo kriterijų ir apeinant kaltės išaiškinimo procedūras, pažeidžia žmogaus teises.

JTŽTK taipogi išreiškė susirūpinimą, kad EŽTT sprendimas dėl Rolando Pakso pilietinių teisių atstatymo Lietuvoje įgyvendinamas per lėtai, o kai kurie valdininkai abejoja JT Žmogaus teisių komiteto sprendimo privalomumu. Komitetas įpareigojo Lietuvą nedelsti atstatyti pažeistas R. Pakso pilietines ir politines teises.

Neseniai Lietuvoje apsilankė Prezidento R. Pakso interesus atstovaujantis tarptautinės teisės žinovas, advokatas dr. Eugen SALPIUS, ginantis žmogaus teises europinėse institucijose.

„Pirmiausia ir svarbiausia, ką numato Strasbūro Teismo sprendimas – ištaisyti padarytą klaidą. Tai individualusis aspektas, liečiantis asmeniškai R. Paksą. Jokio Konstitucijos keitimo čia nereikia. Tai paprastai daro teisėjai, kurie turėtų būti nepriklausomi. Po to reikia imtis generalinio aspekto – nustatyti tokias teisines normas, kad panašūs atvejai, varžantys piliečių teisę į laisvus, demokratiškus rinkimus, daugiau nepasikartotų“, – teigia advokatas dr. E. Salpius.Europos Parlamento narys, Prezidentas Rolandas PAKSAS išskirtiniame interviu LL dar kartą patvirtino neatmetantis galimybės dalyvauti kitąmet įvyksiančiuose Respublikos Prezidento rinkimuose, jei pagaliau įveikus tyčinio vilkinimo bei politinių manipuliacijų barjerą, bus ištaisytas precedento neturintis teisinio nihilizmo kazusas: buvusio KT pirmininko E. Kūrio išrastų „konstitucijos dvasių“ ir valstybės perversmo dalyvių skubos tvarka 2004 metais „iki gyvos galvos įteisintas“ draudimas R. Paksui dalyvauti rinkimuose Lietuvoje.  

—————————————————————————————————-

 PAKSAS E.Jankausko

Susidaro įspūdis, kokie sprendimai bebūtų priimami europinės teisės institucijose, JTŽTK ar EŽTT, Lietuvos politinis isteblišmentas apsimeta, jog šalyje nieko blogo neatsitiko, grubių žmogaus teisių pažeidimų, atseit, čia nėra, nors daugiau nei septyniems šimtams tūkstančių piliečių, balsavusių už Prezidentą R. Paksą, kurių rinkimo teisės yra suvaržytos nuo 2004 metų, matyt, visai kitaip atrodo?

Prabėgus 14 metų kažin ar verta stebėtis teisinėje praktikoje taikomais dvigubais standartais. Pavyzdžiui, pastaruoju metu Europos Sąjungoje vyksta keli procesai, Lenkijos ir Vengrijos atžvilgiu buvo inicijuotas teisinis procesas, remiantis teisės viršenybės principu. Europos Komisijos nuomone, minėtos valstybės pažeidė ES stojimo sutartis ir kitus tarptautinės teisės aktus. 

Pažvelgus konkrečiai į mano atvejį, kai Lietuvoje metų metais neįgyvendinami JT Žmogaus teisių komiteto bei EŽTT priimti sprendimai, tampa akivaizdu, jog čia pasireiškia dvigubi standartai. Kai politikams yra naudinga, pasinaudojama teisės viršenybės principu, priešingu atveju – įsigudrinama taikyti kitas, galimai politizuotas teisines normas. 

Tiesa labai paprasta: JTO Žmogaus teisių komitetas ne kartą akcentavo, kad jų priimami sprendimai nėra rekomendacinio pobūdžio, bet yra PRIVALOMI. Tai reiškia, jog Lietuva turi pakeisti 2004 metais priimtą Konstitucinio Teismo sprendimą. Ir net jeigu rudenį Seimas prabalsuos už Konstitucijos pataisas, kurios leistų man 2019 metais dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose, šis sprendimas būtų negalutinis ir neteisėtas. Tarptautinės teisės normų taikymo prasme Lietuva išliks juoduosiuose sąrašuose tol, kol šalyje nebus priimtas privalomasis sprendimas, kurį konstatavo JT Žmogaus teisių komitetas 2014 metais: R. Pakso pilietinės ir politinės teisės turi būti atstatytos nuo 2004 metų. 

Sakau tai, kas man gerai žinoma. Faktiškai Lietuva ne kartą nuskambėjo Europoje ne iš pačios gražiausios pusės dėl čia pažeidžiamų žmogaus teisių. Tai pripažino EŽTT ir JT Žmogaus teisių komitetas, įpareigojęs atnaujinti CŽV kalėjimo bylos tyrimą, be kita ko kritiškai įvertinęs ir VSD iniciatyvą skelbti pavienių asmenų, neva keliančių grėsmę šalies nacionaliniam saugumui, pavardes.

Man sunku spręsti, ar Lietuvai gresiant sankcijoms pasikeis situacija mūsų valstybėje, dabartiniam politiniam isteblišmentui inertiškai laikantis ankstesnės pozicijos. Panašių signalų, kad EŽTT ir JTŽTK sprendimai neafišuojami, slepiami nuo visuomenės, politinio „elito“ ignoruojami, jau yra. Vienas tokių pažeidimų – Užsienio reikalų ministerija, privalėjusi išversti į lietuvių kalbą ir paskelbti JT Žmogaus teisių komiteto išvadas, sugebėjo taip jas „paviešinti“, kad pirmoji pastraipa teigia, jog Lietuva neva pasiekė didelių laimėjimų žmogaus teisių srityje, o antru sakiniu užsimenama, kad dar yra šiokių tokių trūkumų, lyg tyčia apeinant R. Pakso klausimą. Tai tik parodo, jog ir vėl kišamos galvos į smėlį, vėl politikuojama ir gudraujama, tokiu būdu vilkinant konkrečių teisinių sprendimų priėmimą Lietuvoje. 

Kita vertus, tenka pripažinti, jog tyčinio vilkinimo bei politinių manipuliacijų ratas siaurėja, nes dabar JT Žmogaus teisų komiteto jau nebetenkina įvairūs „užkalbėjimai“ iš Lietuvos pusės – neva mūsų šalis labai stengiasi įgyvendinti JTŽTK ir EŽTT sprendimus. Šį kartą JT Komitetas konkrečiai nurodo į Konstitucinį Teismą, kuriam privalu pakeisti savo sprendimą. Ir net jeigu atsiras Konstitucijos pataisa, tai tebus bendrosios nuostatos, kurios ateityje bus taikomos politikams, šiukščiai pažeidusiems Konstituciją, ar apkaltos būdu pašalintam iš pareigų Prezidentui. Konkrečiai mano atžvilgiu, kaip ne kartą esu sakęs, politinės ir pilietinės teisės turi būti atstatytos nuo 2004 metų. 

Žodžiu, spaudžiant tiek iš JT Žmogaus teisių komiteto pusės, tiek ir iš Europos Ministrų Tarybos komiteto pusės, LT valstybinių institucijų atsirašinėjimo ratas siaurėja. Manau, šį rudenį turėtų paaiškėti, ar užteks kantrybės dabartiniam politiniam isteblišmentui ir toliau ignoruoti Europos teisinių institucijų priimtus sprendimus. 

Jūsų nuomone, kas konkrečiai artimiausiu metu turėtų imtis iniciatyvos vykdant JTŽTK ir EŽTT priimtus sprendimus Lietuvoje? Antrąją kadenciją baigianti prezidentė D. Grybauskaitė, premjeras S. Skvernelis, Seimas, o gal vis tiktai Konstitucinis Teismas?

Gerai žinoma, jog už žmogaus teisių pažeidimus atsako valstybė, o šiuo konkrečiu atveju Vyriausybė. Vyriausybės deleguoti atstovai dalyvauja teisiniuose procesuose EŽTT, JT Žmogaus teisių komitete, o taip pat Europos Ministrų Tarybos komitete, kuris ir prižiūri, kaip Lietuvoje įgyvendinamas Strasbūro Tesimo sprendimas.

Ką pirmiausiai reikėtų daryti? Manau, atsakingi valstybės pareigūnai turėtų susėsti prie bendro stalo ir nuspręsti, ką daryti, kad daugiau Lietuva nebūtų diskredituojama, ką reikia padaryti, kad piliečių pasirinkimo teisė nebūtų suvaržyta, ką daryti, kad žmonės patys galėtų laisvai nuspręsti, už kurį kandidatą jiems balsuoti ar ne?.. 

Aukštas pareigas užimantys politikai turi adekvačiai įvertinti kritišką situaciją šalyje, kur  nuo 2004 metų pažeidžiamos žmogaus teisės ir galo tam nesimato. Konstitucinis Teismas nuolat tvirtina, neva reikia keisti Konstituciją ir šis procesas stringa Seime.

 Kadangi teisinio kazuso praraja tik gilėja, būtina keisti veikimo taktiką. Pats Konstitucinis Teismas ne tik gali, bet ir privalo pakeisti savo ankstesnįjį sprendimą. Būtent tai ir pažymima paskutiniame JT Žmogaus teisių komiteto nutarime. Aš manau, kad lygiai toks pat sprendimas – su nuoroda į Konstitucinį Teismą – bus priimtas rugsėjo mėnesį Strasbūre, Europos Ministrų Tarybos komitete.

 Ateina toks laikas, kai Konstitucinis Teismas jau nebegalės būti valstybė valstybėje, teks ryžtis imtis atsakomybės ištaisyti 2004 metais padarytą klaidą ir priimti teisingą sprendimą.  Devyni Konstitucinio Teismo teisėjai negali nesuprasti, jog anksčiau  ar vėliau jie privalės tai padaryti. Juk negali būti taip, kad EŽTT ir JT Žmogaus teisių komitetas konstatuoja tarptautinių žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, o Konstitucinis Teismas inertiškai kartoja, esą viskas čia gerai.   

Įdomu tai, jog netgi sisteminis politologas Kęstutis GIRNIUS rugpjūčio 6 d. portale delfi.lt paskelbtoje publikacijoje „Toliau plinta Konstitucinio teismo valdos“ pripažįsta, jog KT tapo bene galingiausia ir mažiausiai atskaitinga Lietuvos institucija. „Teoriškai KT galėtų keisti ar neigti ankstesnius savo nutarimus, bet kiek žinau, mūsų KT nė kartą to nedarė. Gera proga pataisyti ankstesnį sprendimą atsirado 2011 metais, po EŽTT išaiškinimo, kad nuolatinis buvusio prezidento Rolando Pakso nušalinimas nuo parlamentinio posto yra neproporcingas. Užuot panaikinęs ankstesnę nutartį, KT suskubo ginti savo mundurą, paskelbdamas, kad EŽTT nutarimo įgyvendinimas reikalaus Konstitucijos pakeitimo, nors žinojo, jog beveik neįmanoma pakeisti Konstituciją. Praėjus septyneriems metams, EŽTT nutarimas dar neįgyvendintas, nes KT užkirto kelią teisingumo įgyvendinimui“, – pastebi K. Girnius. Į žinomo politologo kritiką kaip mat sureagavo E. Kūrio „konstitucijos dvasių” apologetas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Vytautas NEKROŠIUS, portale delfi.lt paskelbęs „neklystančiojo teisės eksperto“ nuomonę –  „Apie demagogiją ir Konstitucinio Teismo galias. Atsakymas Girniui“, kur nė žodžio neužsimenama apie KT ignoruojamus EŽTT ir JT Žmogaus teisių komiteto sprendimus dėl isteblišmento nuversto Prezidento R. Pakso pilietinių ir politinių teisių atstatymo Lietuvoje?!.. 

Turbūt sutiksite, jog politinius užsakymus vykdantis Konstitucinis Teismas, drauge su jo politizuotus sprendimus šlovinančiais „teisės ekspertais“, pasitarnauja autokratinės valdžios režimui, veikiau tik imituojant  pastangas puoselėti teisinę, demokratišką, konstitucinę valstybę?..

Aš taip įsivaizduoju, jog teisiniu požiūriu kuriozinės situacijos sprendimas gali būti labai paprastas. Bet kuris nepriklausomas, save gerbiantis teisininkas puikiai supranta, kad dvigubų standartų politiniai žaidimai – teisinis akligatvis. Na, o panašūs  

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius V. Nekrošiaus atsirašinėjimai yra grindžiami ne teisiniais argumentais, bet politikavimu. Lietuvoje teisė tapo politiniu instrumentu, siekiant pridengti juodus, pilkus ar visiškai nevykusius politinio „elito“ sprendimus. 

Manau, tokia savivalė negali amžinai tęstis. Konstitucinis Teismas savo sprendimo nepakeis tol, kol įsakmiai nenuskambės pasaulyje pripažintų Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos žmogaus teises ginančių institucijų verdiktas: jei piliečių teisės Lietuvoje ir toliau bus varžomos, tai bet kokie rinkimai, tame tarpe ir 2019 metais įvyksiantys Lietuvos Prezidento rinkimai, bus nelegitimūs, neteisėti ir nepripažįstami, o valstybė, vykdanti nedemokratiškus rinkimus, bus ignoruojama. Kai tokia principinga europinės teisės pozicija bus oficialiai užfiksuota ir paskelbta, aš manau, Konstitucinio Teismo klaidingas sprendimas, paskubomis priimtas 2004 metais, nedelsiant bus pakeistas.

Neseniai žaliųjų valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad jo vadovaujama partija parems premjero Sauliaus Skvernelio kandidatūrą kitąmet įvyksiančiuose Lietuvos Prezidento rinkimuose. Ar nemanote, jog dabartinės Vyriausybės vadovas turėtų būti asmeniškai suinteresuotas, kad 2019 metais Prezidento rinkimai Lietuvoje teisiniu aspektu būtų skaidrūs ir demokratiški?

Aš tikrai nenoriu būti advokatas savo byloje ir patarinėti kitiems politikams, kaip jie turėtų elgtis. Tegaliu pasakyti tai, ką aš pats daryčiau. Pirmiausia, man būtų tiesiog apmaudu, nesmagu ir gėda dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose, jei kažkuris iš kandidatų negalėtų dalyvauti ir po to imtų priekaištauti, atseit, tu būtum netapęs Prezidentu, jeigu rinkimuose dalyvautų tas, kuriam oficialiai buvo uždrausta. Išgirsti tokius žodžius man būtų labai nesmagu. 

Antras dalykas, rimtas politikas turėtų sugebėti atskirti asmeninius norus ir nepainioti jų su valstybės interesais. 99,9 procento savo laiko atsakingas politikas privalo skirti valstybės problemų sprendimui, o ne savo asmeninių ambicijų tenkinimui. 

Kalbant apie esminius dalykus valstybėje, manau, vertėtų dar kartą prisiminti buvusio Čekijos prezidento Vaclavo Havelo kažkada pasakytus žodžius: „Tik išoriškai atrodo, kad mes gyvename demokratiškoje šalyje ir valstybės kūrime galime naudotis nepriklausomais valstybiniais atributais. Tik išoriškai atrodo, kad mes turime nepriklausomą spaudą, žiniasklaidą, laisvą žodį, o realiai – viskas yra suimta į vienas rankas, realiai valstybė tapo kažkieno asmeninių interesų tenkinimo įrankiu. Savanaudiškiems tikslams dažnai pasitarnauja ir teisinės struktūros“. 

Berods Šv. Augustinas yra pasakęs: „Politinė valdžia, veikianti be teisingumo, be prigimtinės moralinės teisės, virstančios įstatymais, tampa plėšikų GAUJA, užvaldžiusia valstybę“. Štai taip politinis isteblišmentas bando apsiginti nuo pilietiškai aktyvių žmonių galimų protestų, nepritarimo valdančiųjų veiksmams. Visuomenė ir toliau klaidinama politiškai angažuotos spaudos bei sisteminės žiniasklaidos vykdomos propagandos, viešai įvardinant balta ten, kur faktiškai yra juoda. Tokiu kritišku esamos padėties Lietuvoje įvertinimu norėčiau ir užbaigti aptariamą temą.

Visiškai akivaizdu, jog būtent per Konstitucinį Teismą lengviausia užvaldyti valstybę. Jeigu norima užvaldyti valstybę per Seimą, tam reikia mažiausiai 71 Seimo nario. Žymiai paprastesnis būdas gaujai ar oligarchinei grupuotei užvaldyti valstybę – per Konstitucinį Teismą, nes iš devynių niekieno nerinktų KT teisėjų pakanka penkių Konstitucijos aiškintojų, lojalių politiniam isteblišmentui.

Kaip žinote, Lietuvoje neseniai lankėsi advokatas dr. Eugene SALPIUS, daugybę metų atstovaujantis jūsų interesus Europos žmogaus teisių institucijose. Ką jis mano apie rezonansinius žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje ir jums palankaus Strasbūro Teismo sprendimo įgyvendinimo galimybes?

Advokatas dr. Eugen Salpius yra įsitikinęs, kad Lietuvos valstybė nei bendrųjų, ne individualiųjų teisinių priemonių taikymo prasme iki šiol nepadarė nė vieno konkretaus žingsnio, išskyrus nebent atsirašinėjimą, siuntinėjant laiškus į tarptautines institucijas, kurių kantrybė jau išseko. Advokato nuomone, sekantis Europos Ministrų Tarybos komiteto sprendimas bus konkretus ir griežtas: LR Konstitucinis Teismas turi pakeisti savo sprendimą, aiškiai prieštaraujantį tarptautinės teisės normoms. Priešingu atveju, jeigu ir vėl žmonėms nebus leista balsuoti už tokį kandidatą, kurį jie norėtų matyti Respublikos Prezidento poste, kitąmet Lietuvoje įvyksiantys rinkimai bus laikomi nelegitimiais. Tokios nuomonės advokatas dr. E. Salpius nuosekliai laikosi nuo tada, kai 2011 metais pasakė ginamąją kalbą Strasbūre, dalyvaujant išplėstinei teisėjų kolegijai Europos Žmogaus Teisių Teisme. 

Esu tikras, anksčiau ar vėliau, teisingumas šioje byloje bus pasiektas.

Baigiant viltinga gaida, belieka padėkoti jums už interviu pokalbį. 

—————————————————————————————–

 

 FOTO komentaras (paryškintai)               

EŽTT sprendimo nevykdymas pažeidžia ne tik politinio „elito“ nuversto Prezidento, europarlamentaro Rolando PAKSO teises, bet ir daugumos Lietuvos piliečių teises. „Jei Konstitucinis Teismas pripažįsta, taip, mes pažeidėme žmogaus teises, bet nematome pakankamos priežasties savo klaidai ištaisyti, tokiu atveju aš nesuprantu, kokios dar priežasties reikia ieškoti?!..“, – stebisi  advokatas dr. Eugen SALPIUS – „Juk Europos Žmogaus teisių ir laisvių konvencija – viena svarbiausių konvencijų, garantuojanti ne tik atskiro piliečio teises, bet ir visų rinkėjų teisę balsuoti už norimą kandidatą“.   

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));