Prezidentas laukia rezultatų ….


Prezidentas laukia rezultatų ….

 Pasak šalies vadovo, Lietuvos kariuomenės specialistų dalyvavimas neabejotinai sustiprino Ekstremaliųjų situacijų operacijų štabo vadybinius pajėgumus. 

 

„Atsirado daugiau kariškos tvarkos – dabar lauksiu rezultatų“, – sakė Prezidentas.

 

Dar prezidentas sakė: „Kitas svarbus pokytis – tai, kad nuo kovo 31 d. Ekstremaliųjų situacijų valdymo štabo susitikimuose Prezidento iniciatyva dalyvauja ir savivaldybių atstovai.“

 

Tačiau prezidentas nepasakė esminio momento, kad aukščiausio lygio ekstremaliai situacijai ir karantinui civilinės saugos sistema nebuvo pasiruošusi ir kas dėl to kaltas.

 

Prezidentas taip pat nepažymėjo, kad lygiai taip pat nėra pasiruošta  karo ir nepaprastajai padėčiai.

 

Ypatingai tada, kada jis, išvykdamas iš šalies, sistemingai laužo savo priesaiką, teisės aktų nustatyta tvarka nepaskirdamas save  (vienkart  vyriausiąjį kariuomenės vadą)  pavaduoti  Seimo pirmininką.

 

Na ir be to   LR Konstitucija jam nesuteikia galių kištis į Vyriausybės veiklą.

 

Juo labiau kad jis savo destrukciją  jau pademonstravo po gaisro Alytuje, kada susikvietęs grupę valdžios institucijų atstovų,  padarė išvadą, kad kaltas nesusikalbėjimas tarp institucijų – t. y. kaltų nėra …..

 

Šiaip ar taip, tačiau  vyriausiasis kariuomenės vadas vis tik turėtų žinoti kariuomenės struktūrą.

 

LIETUVOJE

Taikos metu didžiausias kovinis vienetas yra brigada, kurią paprastai sudaro 4-6 batalionai. 

Batalionas yra didžiausias nuolatinis kovinis vienetas ir mažiausias vienetas, turintis savo štabą. 

Jis paprastai būna sudarytas iš 3-5 kuopų.

Įprastas pėstininkų batalionas turi 2-3 pėstininkų kuopas.

Kuopą paprastai sudaro 2-4 būriai ir valdymo grupė. 

Būryje yra 3 skyriai ir valdymo grupė. 

Pėstininkų skyriuje būna 8-10 karių. 

Skyrius yra mažiausias kovinis vienetas, tačiau taktiniais sumetimais jis dalijamas į dvi grandis, kuriose paprastai būna po 4 karius. 

Pats mažiausias taktinis vienetas, kuris gali vykdyti kai kurias užduotis, yra karių pora (binoma).

 

Prezidentas  turėtų suvokti, kad tokiu būdu šalyje ekstremalios situacijos ir karantino atveju yra 60 savivaldybių valdomų iš vieno centro, kas beveik tas pats, kaip kad jeigu batalionas  susidėtų tiktai iš grandžių …

 

Tuo tarpu LR Konstitucija yra nustačiusi:

123 straipsnis
Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė

 

.Aukštesnysis administracinis vienetas yra apskritis, kurių Vyriausybės valdymą panaikino konservatorių Seimas ….

 

O premjeras klausimą, kaip gi Vyriausybė organizuoja apskričių valdymą, nukreipė Vidaus reikalų ministerijai, kuri atsakė, kad per policiją, muitines ir pan.

 

Tokiu būdu teks pakartotinai paklausti premjerą, kaip gi Vyriausybė organizuoja apskričių valdymą šios aukščiausio lygio ekstremalios situacijos ir karantino metu.

 

O prezidentas turėtų  visų pirma perskaityti LR Konstituciją, ja vadovautis ir ją vykdyti, imtis priemonių atstatyti Konstitucijos nustatytą apskričių valdymą…… ir tik tada  laukti rezultatų ….

 

 

 

.

 

Pranešimą parašė Buitinių vartotojų sąjunga ties 10:34 

Facebook komentarai
});}(jQuery));