Prezidentas G.Nausėda rado užsiėmimą – pigiau iškėlinėja elektros oro linijas

dsc_4328

dsc_4328

Šiandien prezidentūra paskelbė, kad Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotos Elektros energetikos, Energetikos ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymų pataisos antradienį priimtos Seime. Nuo šiol savivaldybėms, gyventojams ir verslo subjektams teks mažesnė finansinė našta įgyvendinant projektus, susijusius su elektros oro linijų iškėlimu, taip pat bus užtikrinta tvaresnė skirstomojo elektros tinklo plėtra ir didesnis jo atsparumas.

Kaip žinia, LR Konstitucijos 84 straipsnis numato prezidento veiklos sritis:


Respublikos Prezidentas:
1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;
3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus;
4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;
5) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirmininką;
6) priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;
7) priima Vyriausybės atsistatydinimą ir prireikus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam iš ministrų eiti Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė; priima ministrų atsistatydinimą ir gali pavesti jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras;
8) Vyriausybei atsistatydinus ar Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų teikia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą;
9) Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;
10) nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus;
11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą;
12) teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą;

 

Nors apie pigesnį elektros linijų iškėlimą kaip prezidento pareigą Konstitucijoje neužsimenama, tačiua prezidentas tuo užsiiima laisvalaikiu. Nes visos kitos problemos – jau seniai išspręstos.

Prezidento ir jo komandos narių darbo Lietuvos regionuose metu paaiškėjo, kad Lietuvos savivaldybės ir kiti subjektai patirdavo finansinių sunkumų modernizuodami gatvių apšvietimą ar vykdydami kitus infrastruktūros plėtros projektus, susijusius su elektros oro linijų iškėlimu. Tiek savivaldybės, tiek kiti asmenys, pageidaujantys, kad būtų rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausantys nusidėvėję elektros energetikos objektai ir įrenginiai, turėdavo padengti visas susijusias išlaidas.

Šalies vadovo inicijuotos ir Seimo priimtos įstatymų pataisos numato, kad rekonstruojant ar perkeliant daugiau nei prieš 20 metų įrengtas elektros oro linijas, kurie kliudo statybos ar kitiems darbams, asmenims privalomų padengti išlaidų dalis sumažės nuo 100 iki 50 proc. Taip pat įteisinta skubios elektros energetikos įrenginių rekonstrukcijos ar iškėlimo galimybė, kai pageidaujantis asmuo darbus vykdo ar organizuoja savo lėšomis – tokiais atvejais jam nereikės laukti, kol darbus atliks operatorius.

Priimtos pataisos numato, kad nauji vartotojai, kurių elektros įrenginiai jungiami prie skirstomųjų elektros tinklų, padengtų 50 proc. prijungimo sąnaudų, tačiau ir toliau bus taikoma išimtis pažeidžiamų vartotojų grupei, kuri mokės tik 20 proc. prijungimo kainos. Be to, bus skatinama atsinaujinančios energetikos plėtra, numačius, kad prijungiami gaminantys vartotojai turės padengti tik 50 proc. prijungimo sąnaudų, o ne 100 proc., kaip iki šiol. Teritorijose, kur nėra elektros vartotojų, įteisintas elektrifikavimas be statybos leidimų, kartu numatant, kad tokių darbų užsakovas turi padengti 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų.

Įstatymų pataisos taip pat sudarys sąlygas oro linijų perkėlimo ar naujų vartotojų prijungimo užsakovui savarankiškai samdyti atestuotus rangovus, kai netaikomi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinti įkainiai ir rengiamas darbų projektas, o numatomos sąnaudos 10 proc. mažesnės, nei apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus. Atliktus darbus priims skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie vykdys tolesnę tinklo priežiūrą ir užtikrins jo patikimumą.

Priimtos įstatymų pataisos sudarys geresnes sąlygas verslo ir savivaldybių projektų įgyvendinimui, sumažins visiems elektros vartotojams tenkančią finansinę naštą ir skatins spartesnį skirstomųjų tinklų modernizavimą bei jų atsparumo didinimą.

Siekiant tinkamai pasiruošti pokyčiams, esminės įstatymų nuostatos dėl naujų vartotojų prijungimo bei tinklų iškėlimo kainodaros įsigalios 2021 m. vasario 1 d., o likusios nuostatos, iš esmės nekeičiančios esamo teisinio reguliavimo, – 2020 m. lapkričio 1 d.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ANTANAS MANSTAVIČIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
Facebook komentarai
});}(jQuery));