Prezidentas G.Nausėda jau ėmėsi persekioti laisvą spaudą

aistis-zabarauskas-81225609

aistis-zabarauskas-81225609

Prezidentas G.Nausėda jau ėmėsi persekioti laisvą spaudą

 

 

Savaitraščio “Laisvas laikraštis” redaktorius Aurimas Drižius kreipėsi į Vilniaus administracinį teismą, prašydamas teismo panaikinti prezidento Gitano Nausėdos administracijos sprendimą neįleisti šio leidinio žurnalistų į prezidento spaudos konferencijas, skirti baudą tai padariusiam tarnautojui, o taip pat paneigti VSD pažymą apie tariamai “prorusišką propagandą” skleidžiančius Lietuvos spaudos leidinius.

 

Mat prezidentūra, priimdama sprendimą diskriminuoti “Laisvą laikraštį”, rėmėsi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas”. Kaip žinia, šio paskvilio autorius, VSD šefas Jauniškis išvengė baudžiamosios bylos už šmeižtą ir todėl, kad prisipažino, kad pasirašė šią ataskaitą, jos net neskaitęs. Negana to, Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas pripažino, kad toks spaudos skirstymas į teisingą ir neteisingą yra neteisėtas, ir kad visos Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos padarytų viską, kad Lietuvoje būtų garantuota piliečių teisė į žodžio laisvę.

 

http://urm.lt/uploads/default/documents/ZTK%20pastabos_TPPTP_IV%20pranesimui%20LT20180905.pdf

A.Drižius nė kiek neabejoja, kad prezidentas G.Nausėda asmeniškai nurodė jo neįsileisti į savo spaudos konferencijas po to, kai A.Drižius, prezidentui G.Nausėdai paskelbus, kad jis kas savaitę rengs spaudos konferencijas ir visi bus laisvi užduoti klausimus (tokia praktika seniai baigėsi, nes Nausėda kaip Grybauskaitė atsisakinėja tik į „sutartus“ klausimus „teisingoms“ žiniasklaidos priemonėms – aut. Pastaba) pirmą kartą įleistas į prezidentūrą, uždavė ekscelencijai tris klausimus – ką jis mano apie tai, kad Grybauskaitė asmeniškai prokuratūrai nurodinėjo, kam ir kokias baudžiamąsias bylas reikia kelti, ką jis mano dėl “Snoro” užgrobimo ir turto išvogimo, ir ar jis turės stuburą pareikalauti atsakomybės už tuos masinius prokuratūros ir teismų nusikaltimus rezonansinėse bylose, kaip Garliavos pedofilijos byla. Išgirdęs šiuos klausimus, G.Nausėda jautėsi akivaizdžiai nepatogiai, tačiau atsakė, kad “teisingumas bus atstatytas”.

 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_CKeqb1fo

Kol kas nieko panašaus nematome – teisingumo Lietuvoje – nė kvapo, o G.Nausėda toje pačioje JT konferencijoje įjungė seniai atsibodusią grybauskaičių plokštelę apie tai, kad “rusai puola”.

 

 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui

 

 

 

SKUNDAS dėl spaudos diskriminacijos, Valstybės saugumo departamento šmeižikiškos informacijos, žalos atlyginimo

 

Vilnius, 2019 m. rugsėjo 20 d.

 

aistis zabarauskas 81225609

2019 m. birželio 18 d. LR prezidento atstovas spaudai Aistis Zabarauskas raštu mane informavo, kad daugiau nebūsiu įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas ir negalėsiu uždavinėti klausimų LR prezidentui.

 

VSDo

A.Zabarauskas nurodė ir priežastį, kodėl mano atstovaujamas “Laisvas laikraštis” daugiau nebus įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas – “leidimo  žiniasklaidai į renginius suteikti negalėsime dėl leidinio figūravimo VSD ataskaitose”.

 

Po to kelis kartus rašiau laiškus minėtam tarnautojui Zabarauskui, tačiau jokio atsakymo negavau, taip pat man buvo atsakyta ir dėl akreditacijos spaudos konferencijose”.

 

Toks sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis spaudos laisvės ir lygiateisiškumo principus, tuo labiau, kad jis remiasi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma.

 

A.Zabarauskui nurodžiau, kad jo sprendimas manęs neįleisti į prezidento spaudos konferencijas, remiantis melaginga VSD pažyma, jis padarė eilę grubių Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų. Kaip antai:

 

Visuomenės informavimo įstatymo

 

4 straipsnis. Informacijos laisvė

 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.

29 straipsnis. Sąžininga konkurencija visuomenės informavimo srityje

 1. Valstybės ir savivaldybių įstaigos, taip pat kitos visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos ar fiziniai asmenys negali monopolizuoti visuomenės informavimo priemonių.
 2. Valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai. Šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje. Dominuojama padėtis visuomenės informavimo srityje nustatoma vadovaujantis šiuo įstatymu ir Konkurencijos įstatymu.

 

11 straipsnis. Teisė ginti informavimo laisvę

 1. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.
 2. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.

Visi šie teisės aktai aiškiai nurodo, kad žiniasklaidos priemonės turi konkuruoti vienodomis sąlygomis, ir kad draudžiama persekioti žurnalistą, jeigu renkant informaciją nebuvo pažeisti įstatymai.

Pabrėžiu, kad savaitraštis ‘Laisvas laikraštis” niekada nepažeidė LR įstatymų, nors jo atžvilgiu ir teismas ir buvo įvedęs neteisėtą cenzūrą – uždraudęs rašyti apie korupcinį “Mažeikių naftos” privatizavimą.

Vienintelė priežastis, kodėl prezidentūros tarnautojas A.Zabarauskas nusprendė apriboti mano teises ir galimybes rinkti informacija – kad neva “Laisvas laikraštis” buvo atsidūręs VSD sąrašuose.

 

Žinoma, šiais laikais sunkiais įsivaizduojama, kad tokia represinė ir teroristinė organizacija, kaip Valstybės saugumo departamentas (Europos žmogaus teisių teismas yra konstatavęs, kad VSD organizavo užsienio piliečių neteisėtą laikymą ir kankinimą Lietuvos teritorijoje), sudarinėtų sąrašus, kurie spaudos leidiniai yra geri, o kurie – blogi.

 

Tai neįtikėtina, kad VSD imasi organizuoti laisvos spaudos priežiūrą, ir jos vertinimą, nes laisvos spaudos prievolė ir yra pranešti visuomenei apie nusikalstamą tokios VSD veiklą.

 

Kalba eina, matyt, apie garsųjį VSD kūrybos šedevrą, dar pavadintą “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas”. Šiame veikale yra vienintelis sakinys apie ‘Laisvą laikraštį” – kad neva kai kurios žiniasklaidos priemonės skelbia prorusišką propagandą.

Deja, šiame romane neparašyta, kokią “prorusišką propagandą” spausdino “Laisvas laikraštis”.

 

Gresmiu vertinimas 2015 Page 2

Šio kūrinio autorius, buvęs VSD vadovas Jauniškis yra viešai prisipažinęs, kad pasirašė minėtą savo šedevrą “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas” , net jo neskaitęs.

Z.Vaišvila prašė iškelti baudžiamąją bylą VSD vadovui Jauniškiui už šmeižtą šiame traktate.

 

Kita vertus, ne VSD spręsti ir reguliuoti laisvos spaudos tūrinį, ir mes neprivalome atsiskaityti apie savo straipsnių tūrinį.

Dar daugiau – Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas (JTŽTK) paskelbė, kad  minėtas  Valstybės saugumo departamento parengtas „Grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą“ yra prieštaraujantis minties laisvei ir įpareigojo jį panaikinti. Į šį sąrašą yra įtraukti portalai “Laisvas laikraštis”, Ekspertai.eu, “Lietuvos diena”, Audrius Nakas, Zigmas Vaišvila, Rafaelis Muksinovas, Renata Cytacka, Algirdas Paleckis ir kiti.

JTŽTK aiškiai nurodė, kad toks spec. Tarnybų persekiojimas už nuomones yra nusikalstamas. Kaip žinia, Teisingumo ministerija jau pusantrų metų į lietuvių kalbą neišverčia ir Europos žmogaus teisių teismo sprendimo dėl CŽV kalėjimo Lietuvoje. Šiame dokumente aiškiai nurodyta, kad prezidentas Valdas Adamkus leido steigti šį kalėjimą – matyt, todėl jis dokumentas ir nėra išverstas į lietuvių kalbą. Keista, bet Užsienio reikalų ministreija minėtą Jungtinių tautų komiteto sprendimą vis dėlto išvertė į lietuvių kalbą: 

 

ZTK1

Jungtinių tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimas nr.  CCPR/C/LTU/CO/4 aiškiai sako : „Žodžio laisvės sritis. Komitetas susirūpinęs dėl iniciatyvų, kurios apriboja ir suvaržo žodžio laisvę, įskaitant žmonių, kurie kalba apie lietuvių dalyvavimą nacių nusikaltimus prieš žydus ir kitus žmones. Ypatingai komitetas susirūpinęs dėl to, kad Valstybės saugumo departamentas savo grėsmių nacionaliniam saugumui įvertinime įvardina asociacijas, naujienų agentūras, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus ir kitus žmonės. Nėra jokios informacijos, kriterijaus ar pagrindimo, kaip tokie asmenys ar organizacijos  patenka į „grėsmių saugumui vertinimą ar panašias publikacijas. Komitetas taip pat susirūpinęs dėl įstatymo pataisų, kurios numato uždrausti platinti knygas, kurios „klaidina istorinius faktus“ apie naciją. Valstybė – atsakovė turi nedelsiant nustoti viešai vadinti žmones „nacionalinio saugumo grėsmėmis“ vien todėl, kad jie laisvai reiškia savo nuomonę, o visos valstybės įstaigos, tiek įstatymų leidžiamoji ir kitokia valdžia, turi užtikrinti, kad knygų autoriai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai ir kiti žmonės turėtų galimybę laisvai reikšti savo nuomonę, kaip tai numato Jungtinių tautų Žmogaus teisių deklaracija“.

 

 

Todėl reikalauju į šią bylą atsakovu įtraukti ir taip vadinamą VSD, bei priteisti man iš šios teroristinės organizacijos 10 tūkst. eurų moralinei žalai atlyginti.

 

Apgailėtina, kad permainas žadėjęs LR prezidentas G.Nausėda ir jo parankiniai pirmiausiai ima persekioti laisvą spaudą, remdamiesi spec. tarnybų pažyma, kurią Jungtinių tautų komitetas įvardino kaip nusikalstamą.

 

VSD mane ir mano atstovaujamą ‘Laisvą laikraštį” apšmeižė, apšaukę valstybės priešu ir rusų propagandos skleidėju. Nors tam neturėjo jokio pagrindo.

 

 

Remdamasis išdėstytu, teismo prašau:

 

 1. Panaikinti prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti man akreditaciją prezidentūros spaudos konferencijose ir skirti pastarajam piliečiui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai man nebuvo suteikti akreditacija minėtoje instancijoje.
 2. Įpareigoti suteikti akreditacija prezidentūroje “Laisvam laikraščiui” ir nustoti skirtyti spaudą į teisingą ir neteisingą.
 3. Pripažinti, kad Valstybės saugumo departamento paskleista žinia, kad “Laisvas laikraštis” platina rusišką propagandą, ir yra rusų agentas, žeidžia “Laisvo laikraščio” reputaciją, garbę ir orumą, ir priteisti iš VSD 10 tūkst. eurų neturtinei žalai padengti, o taip pat viešai paneigti šią informaciją.

 

Priedai:

 

 1. Prezidentūros tarnautojo A.Zabarausko pranešimas A.Drižiui, kad “Laisvas laikraštis” daugiau nebus įleidžiamas į spaudos konferencijas, nes pateko į VSD sąrašus.
 2. Jau minėtas VSD romanas “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas”
 3. Minėtas Jungtinių tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimas dėl minėto VSD romano
 4. Taip pat prašau atidėti arba sumažinti žyminį mokestį – dėl minėtų VSD veiksmų leidinys patyrė daug nuostolių, nes buvo tyčia apšmeižtas VSD.

 

Pageidauju teismo dokumentus gauti elektroninėmis ryšio priemonėmis.

 

Byla nebus vedama per advokatą, joje aš atstovausiu pats save.

 

 

 

_________________________________

Vardas, Pavardė/Pavadinimas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));