REPRESIJOS dėl prašymo patraukti Seimo narį A.Paulauską baudžiamojon atsakomybėn?

saukia

saukia

2016-01-16 policijai, naujajam generaliniam prokurorui ir Teisėjų tarybai išsiunčiau toliau pateikto turinio skundus.Šiandien gavau iš policijos šaukimą.

Prekyba poveikiu. Skundas LR generaliniam prokurorui dėl Seimo nario Artūro Paulausko, teisėjo Algimanto Valantino, prokuroro Viliaus Paulausko, Dianos Vilytės, Ramučio Jancevičiaus, Jolantos Bagdonienės veiklos

http://zigmantasegda.blogas.lt/prekyba-poveikiu-skundas-lr-generaliniam-prokurorui-del-arturo-paulausko-algimanto-valantino-viliaus-paulausko-dianos-vilytes-ramucio-janceviciaus-jolantos-bagdonienes-veiklos-221.html

Teisėjų tarybai dėl teisėjų Algimanto Valantino, Stasio Lemežio, Jolantos Bagdonienės, A.Juknevičiaus, S.Jakaičio, R.Volodko, V.Sinkevičienės, D.Zeniauskaitės veiklos

http://zigmantasegda.blogas.lt/teiseju-tarybai-del-teiseju-algimanto-valantino-stasio-lemezio-jolantos-bagdonienes-ajukneviciaus-sjakaicio-rvolodko-vsinkevicienes-dzeniauskaites-veiklos-225.html

Šiandien gavau iš policijos šaukimą atvykti, nes jie suteikė man specialiojo liudytojo statusą. Tapau be penkių minučių įtariamuoju. Policininkė, nurodyta šaukime telefono ragelio nekelia – norėjau išsiaiškinti.kas ir kodėl. 

Gal policininkė Jums paaiškins, ką jie sumanė? Šaukime nurodytas jos telefonų numeriai.

Ar tai reiškia, kad Lietuvoje jau uždraudė rašyti skundus ir persekioja už nuomonės išsakymą? SKANDALAS…

Šaukimą į policiją rasite priede.
 

saukia

Prekyba poveikiu. Skundas LR generaliniam prokurorui dėl Artūro Paulausko, Algimanto Valantino, Viliaus Paulausko, Dianos Vilytės, Ramučio Jancevičiaus, Jolantos Bagdonienės veiklos

paula

Zigmantas Šegžda, laikinai gyvenantis … Kaunas

 

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui

 

Evaldui Pašiliui

 

Generalinė prokuratūra

 

Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

 

PAREIŠKIMAS

 

2016-01-16, Kaunas

 

Teikiu duomenis manydamas, kad galimai veikiančios organizuotos bendrininkų grupės nariai, siekdami turtinės ir kitos naudos, 2014-2016 metais galimai padarė nusikaltimus žmogaus laisvei, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 24-26 straipsniuose, 148 straipsnio ir 226 straipsnio 4 dalyje – žmogaus veiksmų laisvės varžymas ir prekyba poveikiu.

 

Turiu pagrįstų įtarimų ir manau, kad galimas organizuotos bendrininkų grupės narys-organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Darbo partijos narys Artūras Paulauskas, siekdamas turtinės ir kitos naudos, galimai siekdamas, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė, pasinaudodama savo tarnyba, įgaliojimais, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės įstaigai – Viešųjų pirkimų tarnybai ir joje dirbantiems valstybės tarnautojams, paveiktų Viešųjų pirkimų tarnybą ir joje dirbančius valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, galimoms bendrininkų grupės narėms – Sigitai Jurgelevičienei ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktorei Dianai Vilytei tiesiogiai arba netiesiogiai galimai pasiūlė, galimai pažadėjo ar galimai susitarė duoti arba galimai davė kyšį už tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba teiktų klaidingą informaciją suinteresuotoms šalims dėl valstybės įstaigose vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo, nekontroliuotų Darbo partijos įtakoje esančiose valstybės įstaigose vykdomų valstybės viešųjų pirkimų teisėtumo arba pridengtų neteisėtas viešųjų pirkimų procedūras tam, kad Darbo partijos nariai, dirbdami jų vadovaujamose valstybės įstaigose, galėtų nevaržomai priimti kyšius iš viešųjų pirkimų konkursus laimėjusių įmonių – paslaugų teikėjų. Manau, kad galimai neteisėtai gautos piniginės lėšos skiriamos Darbo partijos rinkimų kampanijai finansuoti.

 

Manau, kad Artūro Paulausko galimai duotas kyšis Sigitai Jurgelevičienei turi tiek piniginę, tiek nepiniginę formą – pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, giminyste, pažintimis Artūras Paulauskas galimai padėjo Sigitai Jurgelevičienei spręsti pastarosios civilinių bylų prieš jos buvusio sugyventinio Zigmanto Šegždos klausimus. Manau, kad Artūras Paulauskas galbūt padėjo Sigitai Jurgelevičienei daryti spaudimą Zigmantui Šegždai, inicijuojant pastarojo atžvilgiu nepagrįstus ikiteisminius tyrimus, grindžiamus tikrovės neatitinkančiais duomenimis; šmeižikiška grasinačio pobūdžio informacija atvirai ir paslėpta forma grasinant Zigmantui Šegždai ir naudojant psichinę prievartą jo atžvilgiu: neteisėtai Z.Šegždai skiriant ir patęsiant kardomąją priemonę – suėmimą; skiriant jam ambulatorinę teismo psichiatrinę-psichologinę ekspertizę; reikalaujant jį pasiųsti stacionarios teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės; neadekvačiomis ir neterminuotomis kardomosiomis priemonėmis apribojant Z.Šegždos veiksmų laisvę, judėjimo laisvę ir teisę į jam priklausantį nekilnojamą turtą – neteisėtai, prokuroro nutarimu ištremiant Z.Šegždą iš jo namų į kitą miestą, neteisėtai vilkinant dar 2014-05-04 prokuratūros pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl šeiminio civilinio ginčo tarp Sigitos Jurgelevičienės ir Zigmanto Šegždos.

 

Manytina, kad iš Z.Šegždos pridedamų dokumentų (nutarčių, nutarimų ir raštų) galima nustatyti galimai egzistuojančios bendrininkų grupės galimus vykdytojus – tai Vilniaus apygardos teismo teisėjai Algimantas Valantinas (nuo 2016 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas) ir Stasys Lemežis, Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkė teisėja Jolanta Bagdonienė, šio teismo teisėjai Alfredas Juknevičius, Saulius Jakaitis, Renata Volodko, Vaida Sinkevičienė, Dalia Zeniauskaitė ir jos padėjėjas Rolandas Bužinskas, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Darius Čaplikas, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausieji prokurorai Vilius Paulauskas ir Jolita Kančauskienė, prokurorai Vida Bracevičienė, Ieva Danylienė ir Ričardas Kubilius, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Stanislav Barsul, Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktorė Diana Vilytė, advokato V.Bužinsko kontoros advokatė Vaida Genaitytė ir advokatas Valdemaras Bužinskas.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnis įtvirtina asmens laisvę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Asmens teisė į privataus gyvenimo gerbimą garantuojama taip pat Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą, o nuo savavališko ar neteisėto kišimosi į asmeninį ir šeimos gyvenimą, kėsinimosi į garbę ir orumą asmenį saugo įstatymas ir teismas. Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad pagal Konstituciją asmens privatus gyvenimas saugomas ne tik nuo valstybės, kitų institucijų, jų pareigūnų, bet ir nuo kitų asmenų neteisėto kišimosi.

 

BK 24-26 straipsniuose nustatyta atsakomybė už bendrininkavimą darant nusikalstamą veiką. Nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius ir padėjėjas. Nagrinėjamuoju atveju organizatorius ir padėjėjas atsako pagal BK 148 straipsnio ir 226 straipsnio 4 dalyje numatytą atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką.

 

Bendriausia prasme žmogaus veiksmų laisvės varžymas pasireiškia vertimu nukentėjusįjį atlikti tam tikrus neturtinio ir turtinio pobūdžio veiksmus. Žmogaus veiksmų laisvės varžymo atveju nukentėjusysis yra verčiamas atlikti neteisėtus veiksmus ar susilaikyti nuo teisėtų veiksmų atlikimo, ar kitaip elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudodamas psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui. Vertimas nukentėjusįjį atlikti veiksmus gali būti padaromas tik aktyviais veiksmais. Vertimas gali būti atviras (žodinė ar rašytinė forma, gestais, ginklų demonstravimas ir pan.), kuris gali būti pareiškiamas tiek tiesiogiai savininkui ar jo artimiesiems, arba užmaskuotas vertimas (grasinimas, kad nukentės nukentėjusysis ar jo artimieji, paskelbti, panaudoti nukentėjusįjį ar jo artimuosius kompromituojančią informaciją, grasinimas apskųsti nukentėjusįjį neteisėtai panaudojant surinktą informaciją apie privatų asmens gyvenimą, grasinimas neteisėtai atimti laisvę, psichinės prievartos panaudojimas priverčiant elgtis pagal kaltininko nurodymą). Taigi turi būti vertimas atitinkamai elgtis ir tas vertimas turi būti paremtas atitinkamu grasinimu. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas yra formali nusikaltimo sudėtis ir jis laikomas baigtu nuo to momento, kai nukentėjusiajam pateikiamas atitinkamas reikalavimas, kuris yra paremtas minėtais grasinimais.

 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą skunde nurodytų pareigūnų ir asmenų atžvilgiu pagal BK 24, 25, 26 ir 148 straipsnius, BK 226 straipsnio 4 dalį.

 

Priedas – 20 dokumentų

 

Teisėjų tarybai dėl teisėjų Algimanto Valantino, Stasio Lemežio, Jolantos Bagdonienės, A.Juknevičiaus, S.Jakaičio, R.Volodko, V.Sinkevičienės, D.Zeniauskaitės veiklos

Zigmantas Šegžda, neteisėtai iškeldintas gyventi adresu: …. Kaunas

 

Teisėjų tarybos pirmininkui Egidijui Laužikui

 

Teisėjų taryba, L. Sapiegos g. 15, 10312 Vilnius

 

SKUNDAS

 

2016-01-16, Kaunas

 

Turiu pagrindo manyti, kad skunde nurodyti Vilniaus apygardos teismo teisėjai ir Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjai savo veikla pakenkė teisingumą vykdančio teismo autoritetui, pažeidė Teisėjų etikos kodekso reikalavimus. Taip manau dėl toliau pateikiamų aplinkybių.

 

Manau, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjai Algimantas Valantinas (nuo 2016 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas) ir Stasys Lemežis, Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkė teisėja Jolanta Bagdonienė, šio teismo teisėjai Alfredas Juknevičius, Saulius Jakaitis, Renata Volodko, Vaida Sinkevičienė, Dalia Zeniauskaitė savo nutartimis proteguoja Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės asmeninius interesus, šmeižikiška grasinačio pobūdžio informacija atvirai ir paslėpta forma bauginant Zigmantą Šegždą ir naudojant psichinę prievartą jo atžvilgiu: neteisėtai Z.Šegždai skiriant ir pratęsiant kardomąją priemonę – suėmimą 50 dienų terminui; skiriant jam ambulatorinę teismo psichiatrinę-psichologinę ekspertizę; neadekvačiomis ir neterminuotomis kardomosiomis priemonėmis apribojant Z.Šegždos veiksmų laisvę, judėjimo laisvę ir teisę į jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą – nutartimi patvirtinant prokuroro nutarimą neteisėtai ištremti Z.Šegždą iš jo namų į kitą miestą, neteisėtai pratęsinėjant ir vilkinant dar 2014-05-04 pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl šeiminio civilinio ginčo tarp Sigitos Jurgelevičienės ir Zigmanto Šegždos.

 

Iš turimų duomenų matyti, kad 2015 metų balandžio mėnesį visi Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjai (išskyrus teisėją Vaidą Sinkevičienę) ir tuometinis teisėjo padėjėjas Rolandas Bužinskas nepagrįstai inicijavo Zigmantui Šegždai ikiteisminį tyrimą dėl nepagarbos teismui, kas įrodo pastarųjų išankstinį priešišką nusistatymą Zigmanto Šegždos atžvilgiu.

 

Pagal Jums teikiamus duomenis matyti, kad teisėjai Algimantas Valantinas ir Stasys Lemežis, Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjai Renata Volodko, Alfredas Juknevičius, Saulius Jakaitis ir Dalia Zeniauskaitė savo nutartyse rašo didelės apimties tekstus (7-10 puslapių), kuriuose apstu necenzūrinių žodžių ir lietuvių kalboje nevartotinų žodžių, keiksmažodžių. Manau, kad savo nutartyse įterpdami tokius nepadorius tekstus teisėjai kenkia teismo autoritetui, pažeidžia Teisėjų etikos kodekso reikalavimus.

 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, prašau Teisėjų tarybos pirmininką atlikti skunde nurodytų Vilniaus apygardos teismo teisėjų ir Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų veiklos vertinimą ir jiems iškelti drausmės bylą už kenkimą teismo autoritetui, Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą.

 

Priedai – … dokumentų.

Facebook komentarai
});}(jQuery));