Pratybos “Zapad-2017” nėra grėsmė, nes jos PASKELBTOS

Zapad

Zapad

Pratybos “Zapad-2017” nėra grėsmė, nes jos  PASKELBTOS

Kristina Sulikienė

Spaudoje vėl skaitome, kad rusai vėl puola, nes Baltarusija daro kasmetines, tradicines pratybas“Zapad“.

Į kurias kviečia visus žurnalistus akredituotis, ir jas stebėti.

Zapad

Mūsų spauda vėl praneša, kad gretimų valstybių pratybos yra tokia pati grėsmė, kaip karas, o NATO savo ruožtu atsako, jog mus „gins“.

Paskelbtos pratybos nėra tokia grėsmė, kaip Lietuvoje vykstančios vadinamosios „neskelbiamos pratybos“.

„Neskelbiamų pratybų“ metu neinformuojami gyventojai, tarnybos, ir tada galima stebėti, kaip iš lietuviškų karinių mašinų išlaipinami „Krymo žalieji žmogeliukai“.

Paskambinus į įvairius štabus, pirma viršininkai mekena, tada ištaria stebuklingą frazę “neskelbtos pratybos“.

O kai pratybos neskelbtos, tai vėliau galima pateikti, jog čia rusai buvo užpuolę traukinį.

Gerai,kad tuo metu ėjau iš parduotuvės ir pamačiau tą provokaciją, kurią vėliau visi štabai vadino „neskelbiamomis pratybomis“. Mūsų kariai išminuotojai, parengti su „nežymėtomis desantinėmis uniformomis“ ir taškuotais Krymo žmogeliukų šalmais. Laimei, dabar ta geležinkelio atkarpa iš viso išardyta, ir mūsų dundukams nebeišeis imituoti nesąmonių kurį laiką.

2014 metų liepos mėnesio lakūnų mobilizacija – irgi turbūt „neskelbiamos pratybos“. Lakūnams buvo liepta prisistatyti į bazę, ir laukti nurodymo pakilti, skristi į Donbasą. Lakūnų tarpe kilo maištas. Lakūnai tada per žmonas pranešė, jog jie neskaito delfių, lrytų, ir jie žino, kad apie situaciją Ukrainoje yra meluojama, ir jie niekur neskris, nes neparodomas juridinis pagrindas – kokiu pagrindu jie turi skristi į Donbasą. Lakūnai be to žino, jog įsipareigojimai NATO neapima trečiųjų, ne bloko šalių.

Po savaitės mobilizacija buvo atšaukta, lakūnai paleisti namo. Kokiu pagrindu juos laikė bazėje savaitę uždarytus – niekas nepaaiškino. Turbūt „neskelbiamos pratybos“.

Kartą 5 ryto Kaune esantys išminuotojai gavo pranešimus, kad mobilizacija, buvo išrikiuoti su visa ekipuote, ir jiems buvo paaiškinta, kad rusai vykdo pratybas pasienyje,vadinasi, jie puola, vadinasi, mobilizacija. Pralaikė rikiuotės aikštėje iki 8 valandos, po to liepė išsiskirstyti. Ką tuo norėjo pasakyti – išminuotojai nelabai ir suprato. Kai kurie išminuotojai pasipiktino, jog gretimos šalies pratybos vyksta, na ir kas čia tokio? Juk Rusijoje nekeliami kariai 5 ryto, vien dėl to, kad mūsiškiai vykdo nesibaigiančius kardų kirčius ir žaibų griausmus?

O pati Lietuva pavirto poligonu.

Apibendrinant tai kas išdėstyta, pratybos Zapad nėra jokia grėsmė, nes jos yra iš anksto paskelbtos, tradicinės, o iki 2013 metų ir mūsų specialios pajėgos ir išminuotojai buvo kviečiami jose dalyvauti. Jeigu atsisakoma tokio pakvietimo, tai kaip teisingai yra sakęs Peterburgo ekonomikos forume Vladimiras Putinas – pats NATO nenori niekaip bendradarbiauti, neina į kalbas.

Negi Lietuvos specialiosios pajėgos tokios jau treniruotos, ir neturi ką pasimokyti iš rusų ir baltarusių desantininkų? O gal gėda pasirodyti ištižėliais? 

Nepamiršiu, kaip kariuomenėje popinami vyrukai, merginų sąskaita, iš jų vagiant naktį dekius. Nes vargšiukai mamytukai sušalo, o vadai pamokė, ką daryti sušalus – įsliūkinti į merginų kambarį ir pasiimti dekius, kurių jos nenaudoja. Bet pasiklausti, kad gal merginos, jums nešalta, gal jums bus šalta ir jūs užsikloti norėsite? Ne, mamytukai nesusipranta. Taigi, tokiems nuvažiavus į tuos soecialiųjų pajėgų mokymus, turbūt būtų riesta. O pavogę dekį iš rusų desantininkų, gautų ir į snukį. Ir atgal vožti nemokėtų. Nes dalinyje mokė tik dekius vogti. 

 O dar pomėgis „po natovski“ girtuokliauti? Tai verčiau pasirenka šaukinį „rusai puola“ ir ramiai sau batalionuose žaidžia „dinderį“, rūko žolę ir kirkinasi, kas su merginomis, o kas tarpusavyje, o kas netgi pabėgę iš dalinių,  mušasi prie parduotuvių, arba „Kardo kirčio“ metu prisigeria Bike Show millenium – už NATO pinigus. 

Tarpukaryje irgi Prezidentas Kazys Grinius buvo nuverstas rėkiant, kad rusai puola. Lietuvos kariuomenė patikėjo šitu skiedalu, ir išėjo į gatves. Vėliau jau buvo per vėlu atitaisyti, valstybės perversmas įvykdytas. 

Taip ir čia. Kas diena rašomos ir skelbiamos nesąmonės, o viskas nukreipta į kariuomenės išvedimą į gatves, su šaukiniu „rusai puola“. 

Įdomu, ar tankistai tą dieną, kai gins mus nuo rusų, bus blaivūs – juk kariai nesuvokia, jog Tėvynės sargyboje reikia stovėti 24 valandas per parą. 

O kas aiškina, kad „jūs kariai tik iki 5 valandos vakaro“? Taigi vadai. Kurie aiškina ir  daugiau neįtikėtinų ir demoralizuojančių nesąmonių.

„Rusai puola“ yra šaukinys neįtikėtinam galimai idiotizmui, kuris veši Lietuvos kariuomenėje, paslėpti. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));