Prašymas VRK atšaukti A.Juozaitį iš kandidatų į prezidentus kaip nepakaltinamo asmens

 

Vyriausiai rinkimų komisijai

2018 m. lapkričio 9 d.

Skundas

Dėl kandidatų į prezidentus Arvydo Juozaičio nuslėptų duomenų apie savo sveikatos būklę bei tai, kad A.Juozaičio nebuvo galima registruoti kandidatu į prezidentus 

 

Konstitucijos 78 straipsnis nurodo, kad Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu.

Tuo metu Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnis sako, kad Seimo nariu gali būti renkamas „Lietuvos Respublikos pilietis,  kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje. Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kurio duomenys apie gyvenamąją vietą įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre, arba pilietis, kuris pagal Civilinį kodeksą pripažįstamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

2. Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba nepakaltinamais.

 

Pranešu, kad kandidatas į prezidentus Arvydas Juozaitis dar nuo jaunystės serga sunkia psichikos liga – …………, todėl yra nepakaltinamas asmuo. Todėl toks žmogus negali būti registruojamas kandidatu į Seimo narius, tuo labiau – kandidatu į prezidentus. 

Negana to, kandidatas A.Juozaitis slepia savo psichikos ligą ir teigia, kad yra visiškai sveikas. Per savo atstovę spaudai Mirončikienę kandidatas patvirtino man, kad jis jokia psichikos liga neserga ir yra sveikas.

Tai melagingi duomenys, ir VRK juos gali lengvai patikrinti, 

Nors įstatymas draudžia viešinti piliečių sveikatos būklę be piliečių sutikimo, tačiau rinkimuose rinkėjams  yra būtina žinoti, kokia yra ne tik fizinė, tačiau ir psichinė kandidatų sveikatos būklė.

Kandidatas į prezidentus A.Juozaitis, paklaustas apie savo psichikos būklę, mane išvadino „purviniausiu tipu Lietuvoje“, kas tik patvirtina, kad tokių psichikos ligonių negalima registruoti kandidatais į prezidentus.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato, kad Referendumo, Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Prezidento, Seimo ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymuose numatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimą, Referendumo įstatyme, Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Prezidento rinkimų, Seimo rinkimų ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymuose numatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimą bus skiriama nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų bauda. Pakartotinai nusižengus – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų bauda.

Nustatyta ir atsakomybė už Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos procedūrų ir sąlygų pažeidimą. Už tokį pažeidimą bus baudžiama bauda nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Už pakartotinį nusižengimą –  nuo vieno tūkstančio litų iki dviejų tūkstančių litų.

Kodeksas papildytas nuostata, kad melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas renkant pritarimo pareiškimus, taip pat melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai arba melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas Europos Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2011 metų vasario 16 d. reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos, – Europos Komisijos registruotiems Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatoriams užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių litų iki penkių tūkstančių litų.

 

Kandidatas į prezidentus Arvydas Juozaitis pateikė apie save melagingus duomenis tiek žiniasklaidai tiek matyt ir VRK, todėl padarė administracinį teisės pažedimą.

Kita vertus, kadangi A.Juozaitis serga sunkia psichikos liga, jis negali būti traukiamas administracinė atsakomybėn. Tuo labiau – registruojamas kandidatu į prezidentus.

Remdamas išdėstytu, prašau patikrinti mano išdėstytus faktus ir atšaukti A.Juozaitį, kaip kandidatą į prezidentus.

 

 

Pagarbiai

Aurimas Drižius

Savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius

Konstitucijos per.23b, Vilnius

2018 m. lapkričio 9 d.

  

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));