Pranešimas dėl pavogto kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo

Pranešimas dėl pavogto kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo

2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. kun. A. Bulotas kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl iš jo pavogtos didelės dalies jam pavesto saugoti kun. Algimanto Keinos privataus video archyvo  ( sutikimas saugoti pasirašytas trijų asmenų 2013 01 13 d.)  Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

 

Dingusiųjų įrašų sąrašas ir pavadinimai yra žinomi. Šie įrašai liečia privatų ir dvasinį velionio, jo giminių ir artimųjų gyvenimą. Tarp įrašų yra daug asmeninio  naudojimo televizinių laidų kopijų su televizijos studijų logotipais, kas draudžia jų dauginimą be autorių sutikimo.

 

Perspėjame, kad disponavimas pavogtais kun. Algimanto Keinos kūriniais, bus persekiojamas  teismine tvarka. Todėl prašome asmenis, į kurių rankas pateko minėta video archyvo medžiaga, nedaryti tolimesnių nusikaltimų ir šį turtą sugrąžinti jo teisėtiems saugotojams, arba perduoti policijai.

 

Pranešimą pasirašė:

Laisvės kovų dalyvis kun. Vytautas Vaičiūnas  ( parašas )                                             Kun. Alfonsas  Bulotas  ( parašas )

Kaunas, 2019 -12- 10

Facebook komentarai
});}(jQuery));