Prancūzijos pilietė padavė Teisėjų tarybą į teismą : „Tai amorali institucija”

Scan_0015

Scan_0015

Vilnietė V.Fetaimia, ištekėjusi už Prancūzijos piliečio, ir taip įgijosi šios šalies pilietybę, padavė į Vilniaus apygardos teismą visą taip vadinamą „Teisėjų tarybą”. Moetris mano, kad tai „amorali institucija”, o teisėjui pirmiausiai keliama sąlygą – jo moralė. Gaila, kad Lietuvos teisėjai tokią sąvoka, kaip moralė, apskritai pamiršo.

Apie šios moters likimą jau rodė LNK socialinių aktualijų laidoje „24 valandos“ : sunkiai ašaras tvardanti moteris šaukte šauksis pagalbos.

„Laužiasi į mano namus. Nori mus su dukra išmesti į gatvę, padėkite rasti teisingumą Lietuvoje“, – tokiais žodžiais į laidos kūrėjų komandą kreipėsi pagrindinė herojė Viktorija Fetaimia.

Žurnalistei Aidai teks paslapčia prasmukti pro skylę tvoroje ir naudotis galinėmis prabangaus namo durimis, nes priekinius vartus šturmuos policijos pareigūnai.

„Viskas čia yra mano – mano sienos, mano vartai, mano tvora“, – tikins užsibarikadavusi Viktorija ir nė neketins atidaryti namo durų.

„Sufabrikavo dokumentus ir močiutė man už akių vaiko pardavė buvusiam Kauno apskrities viršininkui. Jis nusisamdė antstolį ir mane krausto, – paklausta, kam nuosavybės teise priklauso šis namas, atsakys savininke prisistatanti moteris. – Koks skirtumas, kas kur deklaruotas, mes faktiškai čia gyvename.

Jis (buvęs Kauno apskr. viršininkas – aut. past.) sufabrikavo šimtaprocentinį baigtumą bobutės sąskaita, kai čia mano viskas. Skaitykit popierius. Teismas papirktas.“

Ši istorija, kuri šiandien virto tikra drama, prasidėjo dar 2000-aisiais, kai V. Fetaimia susipažino su dabar jau buvusiu savo vyru Aurelijumi.

Pardavusi butą Maskvoje, moteris apsigyveno Lietuvoje, buvusio vyro motinos name, dėl kurio ir kilo šis skandalas.

Viktorija tikina, kad po vestuvių su Aurelijumi visus savo pinigus investavo į prabangaus namo statybą: „Visi po kapeiką sudėjom, visa mano giminė susimetė, kad tą namą išsaugoti.“

Dabar, kaip tikina pati moteris, jos anyta reikalauja pusės milijono eurų, kitaip reikalaus iškraustyti Viktoriją iš jai nepriklausančio namo.

„Viską, ką uždirbau, suinvestavau čia, statydama su juo (buvusiu vyru Aurelijumi – aut. past.) namą. Anyta pasakė: „Ištekėjai už mano sūnaus, dabar tu naujoji šeimininkė.“ Man taip buvo sudarytas įspūdis, kad aš tikrai esu pilnateisė šito namo šeimininkė“, – pasakos laidos herojė.

Tiesa, situacija pakito Vokietijos policijos pareigūnams sulaikius tuometinį V. Fetaimios vyrą ir pareiškus jam kaltinimus dėl organizuoto nusikalstamumo.

Moteris nusprendė su juo skirtis, o Aurelijaus motina – parduoti namą, kuriame vis dar gyvena Viktorija. Kaip teigs pati herojė, viskas vyko jai už akių, suklastojus dokumentus.

Policijos pareigūnams išlaužus namų duris, antstolis prašys Viktoriją palikti jai nepriklausančius namus. Moteris puls į ašaras, prašys greitosios pagalbos, o antstolį apkaltins smurtu.

„Man tuoj bus infarktas. Iškvieskite man greitąją, – susigraudinusi sakys V. Fetaimia. – Eik iš čia, tu mane sulaužei. Aš ginu vaiką, čia viskas mano vaiko“, – nesuvaldžiusi jausmų pratrūks moteris.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CyzZr5KgBI&feature=emb_logo

 

 

 Scan 0015

VILNIAS APYGARDOS ADMINISTRACINIAM TEISMUI

NUO PAREIŠKĖJOS V.FETAIMIA PER EPP ir Vfetaimia@yahoo.co.uk

ATSAKOVĖ Teisėjų TARYBA L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius. tel. (8 5) 251 4188,f aks. (8 5) 2685187

SKUNDAS DĖL AMORALIŲ TEISINIŲ PATYČIŲ IR TYČINIO NEVEIKIMO

Teisėjų taryboje buvo gautas Lietuvos pilietės Viktorijos Fetaimia 2019 m. lapkričio 25 d. skundas, įvardintas ,,Dėl išgalvotų atsikalbinėjimų”, kuriuo ji prašė paaiškinti , kokiu būdu galima apginti savo pažeistas teises, t. y. jai priklausančius daiktus atgauti natūra.

Skunde VFetaimia nurodė, kad kreipėsi į Kauno Apylinkės teismą su pareiškimu, prašydama išduoti teismo sakymą dėl 2014 m. rugpjūčio 12 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui neteisėtai parduodant prie to turto Viktorijos Fetaimia šeimos daiktus, tad ji teisėtai reikalavo teismo įsakymo dėl viso to turto sugrąžinimo natūra.

Tačiau minėtą pareiškimą buvo atsisakyta priimti kaip neatitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 431 straipsnio 1 dalies reikalavimo (nes – tai esą nėra piniginis reikalavimas, nors už visus tuos daiktus ji pateikė teismui apmokėtas skirtingiems tiekėjams jos pinigais ir jos vardu išrašytas sąskaitas faktūras).

V.Fetaimia pažymėjo, kad nei Kauno apylinkes teisėja Jurgita Sujetiene, atsisakydama priimti Jos pareiškimą, nei Kauno apylinkes teismo Kauno rūmų teismo pirmininko pavaduotoja Asta Žeromskyte-Staniene, nagrinėdama teisėjos Jurgitos Sujetienes nušalinimo klausimą pagal jos pateiktą prašymą, nenurodė, kokiu būdu V.Fetaimia gali susigrąžinti savo visus daiktus natūra. Taigi tuos daiktus paliko kur yra. Tuo pačiu tų jos visų daiktų daugiau niekas nei pirko, nei pardavė, jie – yra ten pat kur buvo ir net matomi iš kosmoso štai čia https://www.google.com/search? client=safari&rls=en&q=rasos+18r+ringaudai&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Tai – yra Viktorijos Fetaimia pasodinti 156 medžiai, sudėti 600 kv. trinkelių, įstatyti kaltiniai vartai su atslenkamuoju mechanizmu, pastatyti dveji kaltiniai varteliai, įstatyti stiklo plieno balkonai, įmontuoti kaltiniai turėklai, suinstaliuoti raudonmedžio laiptai, pastatytas fontanas ir įdėti dveji garažo vartai. Visa – tai – yra aiškia matoma ir visais tais savo daiktais ji dabar negali naudotis, nes jais neteisėtai naudojasi ir mėgaujasi buvęs Kauno miesto apskrities viršininkas Giedris Buinevičius jau trečius metus be josios sutikimo arba leidimo.

Taigi, tam, kad atgauti tuos visus daiktus natūra teisnėje-demokratinėje Lietuvos Respublikoje teismas privalo išduoti teismo įsakymą, leidžiantį juos iš jo be muštynių pasiimti. Antraip jis jų niekaip neatiduoda, nes net nereaguoja į V.Fetaimia užklausimus, laiškus, skambučius ir kitus teisėtus reikalavimus. Tiesiog naudojasi jos automatiniais artais, važiuoja jos trinkelėmis, lipa jos raudonmedžio laiptais, klausosi jos fontano čiurlenimo josios 156 kiparisų paunksmėje ir niekieno netrukdomas užsidaręs josios vartus mėgaujasi – tais visais jos daiktai neatlygintinai neįdėjęs į juos nei vieno cento. Tai, akivaizdžiai pažeidžia Viktorios Fetaimia Konstitucines teises. Todėl ji apskundė Kauno Apylinkės teismo teisėjas Teisėjų Tarybai, nes jos neišduoda jai teismo įsakymo atgauti josios daiktus iš G.Buinevičiaus natūra.

Atsakydami į V.Fetaimia skundą Teisėjų taryba, paaiškino, kad tai – yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomybę, kurios kompetencija nustatyta Teismų įstatymo 120 straipsnyje, Teisėjų tarybos darbo reglamento 21

punkte. O to įstatymo pati pirma sąlyga – yra gera teisėjų moralė. Tik po to seka reglamento punktai.

Tačiau teisėj ų tarybos pirmininko pavaduotojas , absoliučiai ignoruodamas geros teisėj ų moralės sąlygą būti teisėjais teigia, kad jam tik matyti , kad iš pateiktų dokumentų – yra prašoma Teisėjų tarybos nurodyti, kokiu būdu galima apginti galimai pažeistas Konstitucines teises, t. y. V.Fetamia prašo suteikti teisinę konsultaciją dėl susidariusios situacijos sprendimo. Toliau jau jis vienas atsako daugiskaita, kad jie ( nežinia kiek ten jų ? ) apgailestaudami informuoja, kad Teisėjų taryba neturi įgaliojimų teikti teisinių konsultacijų bei nagrinėti Jos keliamų klausimų, nes jie nepriskirtini Teisėjų tarybos kompetencijai. Pagal įtvirtintą teisinį reglamentavimą Teisėjų taryba nėra teismine institucija, sprendžianti ginčus, ji nenagrinėja bylų, neturi teises vertinti teismo procesinio sprendimo teisėtumo ar pagrįstumo, teikti privalomų nurodymų bylų nagrinėjančiam teismui, nes tai būtų tiesioginis kišimasis į teisingumo vykdymą, kurį draudžia įstatymas.

Kadangi G.Buinevičius tiesiogiai amoraliai įkišo savo nosį į VFetaimia daiktus ir neteisėtai naudojasi bei mėgaujasi jos vartais, laiptais, trinkelėmis, balkonais, medžiais ir fontanu V.Fetaimia teisės – yra ne galimai, bet realiai pažeistos. G.Buinevičius, nebūdamas net teisėju, kažkodėl taip pat turi teisinį imunitetą nuo bet kokių V.Fetaimia bandymų paduoti jį į teismą. Kaip matome dvi teisėjos ir teisėjų taryba nedaro NIEKO, kad teisiniu būdu sugrąžinti V.Fetaimia josios daiktus natūra. Taigi teisėjai nedaro nieko, kad atstatyti gerą MORALĘ.

Vienintelis būdas – yra skųsti teisėjas tarybai, o Teisėjų tarybą Vilniaus Apygardos Administraciniam teismui, nes pirma teisėjų darbo sąlyga – yra gera moralė, o po to seka visos kitos gan amoraliai taikomos taisyklės, reglamentai ir papunkčiai.

Kadangi Ramūnas Gadliauskas pamiršo tokią pirmą privalomą teisėjo darbo sąlygą, kaip gera moralė ir jos nepritaikė, tam, kad drausminti Kauno Apylinkės teismo teisėjas atmetančias Viktorijos Fetaimia teisėtus reikalavimus atgauti daiktus natūra – tai už j į turi atsakyti visa Teisėjų taryba, nes jam minint įstatymų nustatytas kompetencijos ribas, jis AMORALIAI informuoja V.Fetaimia, kad Teisėjų taryba neturi teises nagrinėti jos skunde nurodytų klausimų ir palieka taip minėtas amoralias teisėjas net nesudrausmintomis.

TAIGI UŽ ATVIRAI DEMONSTRUOJAMĄ AMORALŲ TEISĖJŲ TARYBOS ATSTOVO SUINTERESUOTUMĄ TOLIAU TYČIOTIS IŠ VIKTORIJOS FETAIMIA KONSTITUCINIŲ TEISIŲ, NESUTEIKIANT JOKIOS LIETUVOS ĮSTATYMUOSE NUMATYTOS GALIM YB Ė S ATGAUTI SAVO DAIKTUS NAT Ū RA REIKALAUJAMA VILNIAUS APYGARDOS ADMINSTRACINIO TEISMO VISUS TEISĖJŲ TARYBOS NARIUS, KURIE ĮPAREIGOJO JŲ VARDU JUOS ATSTOVAUTI RAMŪNĄ GADLIAUSKĄ ATLAISVINTI IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ, NES JIE FACILIUOJA AMORALIĄ SITUACIJĄ, KAI PAREIŠKĖJOS DAIKTAIS NETEISĖTAI NAUDOJASI IR MĖGAUJASI ABSOLIUČIAI AMORALUS ASMUO GIEDRIUS BUINEVIČIUS.

Pagal įstatymą už amoralų elgesį – YRA NUMATYTA BK ATSAKOMYBĖ. Kadangi Viktorija Fetaimia jau atvirai minėtos akivaizdžiai amoralios, tačiau nepriklausomos ir teisėjų tarybos nedrausminamos teisėjos tiesiog jau fiziškai sekina ir kankina savo cinišku atsisakymu sugrąžinti jos visus daiktus natūra ji jaučiasi morališkai sužalota, fiziškai išsekinta, kadangi vyksta atviras jos turto prievartavimas su minėtų teisėjų pagalba – yra prašoma teisėjas Astą Žeromskytę-Stanienę ir Jurgitą Sujetienę pagal CK 300 str. perduoti prokuratūrai ikiteisminiam tyrimui pagal BK 182 str.

Dėkoju, ginanti savo Konstitucines teises

Facebook komentarai
});}(jQuery));