Praėjus 1 mėn. po smurtinio vaiko išnešimo Vilniuje: „Sūnus kurstomas žudytis, ir tai vyksta LIGONINĖJE“ – teigia sunerimęs tėvas

Pukenas1

Pukenas1

Praėjus 1 mėn. po smurtinio vaiko išnešimo Vilniuje: „Sūnus kurstomas žudytis, ir tai vyksta LIGONINĖJE“ – teigia sunerimęs tėvas

Kristina Sulikienė

Rašėme apie 2018 05 17 įvykius, kai Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius, su antstole  Meškauskiene priešaky, apsistatę koviniais ir paprastais policininkais, bei dėl viso pikto- snaiperiais ant stogų – net neprasidėjus civiliniam bylų procesui dėl šio vaiko priskyrimo gyventi su tėvu ar mama, „ėmė“ 9 metų berniuką motinai, kuriai to vaiko iš viso nereikia, ir nereikės.

Pukenas1

Į prašymą ištirti šio smurto protrūkio aplinkybes, kai vaiką jo biologinė motina išnešė su savo tėvu už rankų ir kojų, o šiam atsisakius lipti į greitosios medicinos pagalbos automobilį – kuris buvo iškviestas iš vakaro (vadinasi, antstolė Meškauskienė žinojo, jog nuo jos vadovaujamo „pogromo“ vaikui pasidarys bloga, ir jam reikės pagalbos – matyt tokius spektaklius vykdo kas dieną, ir yra gerokai įpratusi prie smurto, naudojamo prieš vaikus „vykdymo tikslais“) – vaikas, liudytojų pasakojimų duomenimis, buvo dar kartą sumuštas, išrengtas gatvėje nuogas, ir įvilktas į automobilį, kur, kaip jis pats rašo savo liūdnuose ir pilnuose siaubo elektroniniuose laiškuose, jis prarado sąmonę, po ko nevalgė net 2 savaites. (Gali būti, vaiką ištiko širdies priepuolis, jis gali būti, buvo atsidūręs reanimacijoje – tik, aišku, tėvui informacija neteikiama: juk teisėja Monid skubos tvarka tėvui uždraudė matyti abudu vaikus – neduok Dieve, dar ištrauks iš to siaubo, į kurį vaikai yra patekę.)

 

Gustolaiskas scaled

Smurtu iš saugios aplinkos į nesaugią – pas smurtininkę motiną, kurią šiandien jau vadina tik vardu – išvilktas vaikas pas ją gyventi ir nebuvo grąžintas. Vaikas šiuo metu gyvena Santariškių ligoninėje, laikomas uždarytas jau visą mėnesį, jam yra labai negera, jis kurstomas nusižudyti. Įprastai kažkokiame psichiatrijos ar krizių skyriuje atvežami žmonės, kurie turi sutrikimų, ir jiems pagerėja, o čia atvilktas sveikas vaikas, kuris po mėnesio tąsymo po įvairias ligonines (buvo tampomas dar ir po specializuotas psichiatrijos įstaigas, tačiau ten neužsibuvo  – kažkam matyt pakako smegenų nepriimti visiškai sveiko vaiko „gydymui“) – vaikas rašo apie savižudybę: jog jeigu jam reikia eiti gyventi su Ingrida (jis vardu vadina biologinę motiną), tada jis nusižudys.

Įdomiausia, jog visas vergų choras, kuris klykė apie „Matuko reformas“,o apgailėtinas ministras, pats 5 vaikų tėvas, sriūbavo ant Matuko kapo – šitas vergų choras sutartinai tyli. Nors visuomenę bandyta įtikinti, kokie yra blogi tėvai, ir dar blogesni globėjai, ir todėl reikia uždaryti visus vaikų namus, o kadangi lietuvių globėjai labai blogi – reikia išvežti visus vaikus į užsienį – ši istorija parodo visą šio melo Amfiteatrą – visas spektaklis atsiveria visu gražumu, ir vergų choras, apsivilkęs ašutiniais surdutais, sutartinai gieda savo giesmę, šiam chorui pritaria ir viena garsi teisėja, kuri dabar nežinodama ką daryti, kai tėvas atsiuntė berniuko laiškus, kuriuose jis rašo ne tik apie kurstymą nusižudyti, nes aplinka kur jis įgrūstas – baisi- bet jis kalba ir apie ketinimus jį išpjaustyti organams.

„Pasakyk tėčiui, kad aš žinau, pas kokius daktarus mane vedžiojo, ir kad pas mane nuo to  yra randas inksto vietoj“, rašo vaikas 2018 06 07 laiške.

Atsiprašau – ne ketinimus jis pasakoja. Vaikas pasakoja nuogąstavimus, jog jam jau gali būti yra pašalintas inkstas. 

Kurstymas šį vaiką nusižudyti – ir tai vyksta Lietuvos sveikatos ministerijos pavaldumo įstaigoje, valstybinėje ligoninėje – gali būti susijęs su tuo, jog reikia paslėpti labai sunkų nusikaltimą: arba rengimąsi išpjaustyti šį vaiką organams, arba jau atliktą nusikaltimą. Visais atvejais dėl tokių vaiko laiškų turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, vaikas turi būti paimamas iš nesveikos ir jį žalojančios aplinkos.

O Aurelijui Verygai dar kartą linkiu pasveikti. Jo „reformos“ – neveikia. 

Jeigu senukai operuojami su augliais, ir kitą dieną su 107 hemoglobino žymeniu išrašomi – tegul važiuoja namo ir kaip nori, gyvena su mažakraujyste – tai visiškai sveikas vaikas už valstybės pinigus laikomas jau visas mėnuo, ir niekas negali paaiškinti, nuo ko jis gydomas, jeigu jis kalba tik apie savižudybę. O gal „gydymo tikslas“ ir yra – visiškai sveiką vaiką taip „nuvairuoti“, jog jis imtų atvirai kalbėti apie nenorą gyventi, na o jau tada galima gydyti ir nuo savižudybės minčių, ir nuo depresijos, ir nuo keletos būsenų ir sindromų.

Klausimas lieka atviru – ar psichiatrijos sritis tiek išsigimė, jog jie nebeturi ką veikti, tik ieškoti sveikų vaikų, juos išvesti iš pusiausvyros žiauriu elgesiu, ir po to pasiūlyti gydymą nuo savo pačių negebėjimo elgtis su tuo vaiku? 

Beje, teismo nutartyse nenurodyta, jog vaikas perduodamas globoti sveikatos priežiūros įstaigai. Tai yra perteklinis ir neadekvatus „teismo nutarties vykdymas“.

Be to, jeigu visą mėnesį vaikas ne tik neatsigavo po antstolės Meškauskienės smurto veiksmo, kai ji vadovavo šio vaiko sumušimui, vadinasi, antstolė viršijo įgaliojimus, ir jos atžvilgiu turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybės merą

Remigijų Šimašių

2018 06 16

Šiuo raštu prašau jūsų skubiai nušalinti nuo pareigų vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąją specialistę Eveliną Martinkienę bei kitus asmenis susijusius su mano sūnaus G.P. byla.

Jau nuo 2017 metų liepos mėnesio vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai slėpė nuo teisėsaugos institucijų, teismo neigiamą informaciją apie mano sūnaus G. P. motiną I. B., nepateikė arba dalinai pateikė informaciją policijai dėl sūnaus patirto smurto šeimoje iš motinos pusės, teismo posėdžio metu pateikė visiškai tikrovės neatitinkančią informaciją, melavo. Akivaizdžiai matosi, kad skyrius gina ne vaiko, bet motinos interesus.

Skyriaus darbuotojai turėdami psichologų rekomendacijas, išvadas visiškai nekreipė į jas dėmesio. Žinodami, kad mano sūnus bėga nuo motinos dėl patirto smurto šeimoje, kad jis bijo eiti į mokyklą, nes baiminasi, kad motina jį išsives – neatsišaukė į mano pagalbos prašymus. Nereagavo net tada, kai I. B. iš tiesų bandė išsivesti vaiką iš mokyklos jėga, tuomet vaikas šoko būsenoje nuo jos pabėgo. Priešingai: skyrius visiem pateikinėjo nepriekaištingą I. B. charakteristiką, kad ji neva visuomet gerai rūpinosi vaikais, lankė pozytivios tėvystės kursus ir t.t. Tačiau nemini to, kad į kursus ji ėjo tuomet, kai buvo nubausta už smurtą prieš vaikus ir jai buvo surašytas protokolas, nemini ir to, kad šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl smurto prieš mano vaikus. Butent dėl Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų pastangų I. B. gavo teismo nutartį dėl laikinosios gyvenamosios vietos nustatymo, kur nurodyta jog vaikas turi gyventi su ja. Ir remiantis šia nutartimi, būtent su vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų paskatinimu, mano vaikas buvo paimtas jėga, panaudojant visas smurto formas prieš mažametį, prieš jo valią ir stipriai besipriešinantį išnešė iš pirmos psichologų konsultacijos ryšiui su motina atstaymui. Vaikas, prieš jį įkeliant į automobilį, prarado sąmonę. Ir šiuo metu yra patalpintas Santariškių vaikų ir paauglių krizių centre, kur dėl savo baimės motinai ir nenoro gyventi su ja yra gydomas. Jau nuo š.m. gegužės 17 dienos mano sūnus, kuriam yra beveik 10 metų ir kuris yra tikrai aukšto intelekto vaikas – priverstinai patalpintas į ligoninę, kur jam rašomos nežinia kokios diagnozės ir vėl niekas nesigilina į vaiko norus ir jo priešiškumo motinai priežastis. Mano motinai, V. P. kreipusis į vaiko teisių apsaugos skyrių Evelina Martinkienė bendravo nepagarbiai ir pareiškė, kad vaikas yra saugus ir močiutei negalima su juo bendrauti. Tačiau vaikas šaukiasi pagalbos: gavome ne vieną jo elektroninį laišką, kuriame vaikas rašo baisius dalykus, grasina nusižudysiąs jei reikės gyventi su motina, kad pas ją jis niekada negrįš. Kur vaiko teisės?

Manau, kad nušalinti visus asmenis nuo mano sūnaus G P bylos yra būtina ir skubu tam, kad užkirsti kelią tolimesniam informacijos slėpimui bei melagingos informacijos pateikinėjimui. Būtina skirti atsakingus asmenis, kad būtų išsiaiškinta visa situacija ir skubiai imtasi veiksmų dėl G.P. gerovės ir jo teisių.

Eugenijus Pukėnas

P.S. Vaiko tėvas prie kreipimosi pridėjo visus vaiko laiškus, kuriuose jis kas dieną rašo apie siaubingą aplinką, kur jis yra patekęs, ir kad nemato kitos išeities, norintis mirti. Kur Šakalienė, Žiobienė, Kukuraitis? Ar visos jų „reformos“ tik savireklama?

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));