Prašau pripažinti mane žmogumi be teisių Lietuvoje

crop 800x500 d2 emz5874 1

crop 800x500 d2 emz5874 1

Lietuvos Prezidentui, kad perduotų Lietuvos Generalinei Prokurorei
Nuo Viktorijos Fetaimia gyv. Rūtų 16, Kaunas, Lietuva
El.P. vfetaimia@yahoo.co.uk
Pareiškimas
2022.09.26
Aš kreipiausi asmeniškai į Jus, tamsta generaline prokurore, jau daug kartų dėl aiškiai
matomų mano vartų ir kitų kilnojamų daiktų adresu Rasos 18, Ringauduose, Kauno rajone.
Pateikiau sąskaitas faktūras, jog – tai yra mano daiktai, kuriuos prašiau man sugrąžinti iš
neteisėto valdymo, nes geruoju man jų iš ten niekas neatiduoda. Varo šalin, neatsako kas
dabar ten gyvena ir jais naudojasi, neduoda jokio kontaktinio vardo ar telefono.
Taigi, aš turiu teisę atgauti juos iš to objekto nepažeidžiant viešosios tvarkos pagal LR
Konstituciją. Tačiau, iki šiol, jokio jūsų atsakymo, kaip gen. Prokurorės, nesulaukiau.
Kodėl ne? Be to atrašyti man raštai – yra su klaidom, naudojantys NLP ir nepagrįsti įstatymu.
– Man susidarė įpūdis, jog Jūsų mano pareiškimai net nepasiekė. Buvau atvykusi į
gen. prokuratūra tikėdamasi su Jumis susitikti, tačiau vėlgi, laukdama hole
nieko, išskyrus piramidžių po presu, paveikslų, nepamačiau. Tokie paveikslai
veikia jūsų prokurorų pasąmonę ir įveda įsivaizduojamo bejėgiškumo neuro
lingvistinį programavimą. Taigi, kai aš atvykau, pagal įstatymą turėjo kas nors
išeiti ir manęs išklausyti, nes prieš kelis metus buvau susitikusi su laikinu
gen.prokuroru Raulušaičiu. Vyksta nesuvokiami dalykai jūsų prokuratūroje,
nuo manęs jūs visi tiesiog slapstotės, tarsi kalti būtumėte ir neatsakote kas iš
tikrųjų –yra taip suinteresuotas mano daiktais? Atsakykite ir aš susitvarkysiu!
Todėl teikiu Jums eilinį savo pareiškimą dėl nuolatinio savo teisių diskriminavimo atvirai
demonstruojamo Lietuvos Generalinėje prokuratūroje. Panaudosiu keletą sudėtingų žodžių.
Paskutinis informacinis atsakymas gautas nuo baudžiamojo skyriaus vyr. prokuroro
pavaduotojo Regimanto Žukausko 2022.09.23 dėl mano skundo AP 23116 – yra aplamai jau
netgi skaudžiai mane įžeidžiantis, nors jis puikiai žino, jog man negalima nei kiek
nervuotis, kadangi turiu galvos smegenų navikus ir laukiu operacijos. Taigi jis išsityčiojo iš
manęs, kaip iš neįgalios, nors aš nesu išprotėjusi ir puikiai suvokiu realybę. Pavadino
mano skundą deklaratyviu. Suponavo pats sau subjektyviais, jokiais objektyviais
duomenimis neparemtą informaciją ir mulkina mane. Kitaip tariant, teigia, esą aiškiai
matomi mano vartai ir kiti daiktai – yra, matyt, jau tik subjektyvus mano fantazijos vaisius.
Toliau jau nukreipė aiškintis su prokurore Kamantauske civiliniame teisme. Ko? Kam jūsų
prokuroras man pataria švaistyti teismo laiką, kai gali pasiųsti vieną policijos patrulių mašiną
ir užfiksuoti mano nusavintus vartus adresu Rasos 18, Ringauduose. Tada jau gali nukreipti
mane į teismą, antraip kam man vėl gaišti laiką ir laukti, kol mano aiškiai matomi vartai
besibylinėjant bus vėlgi vagių pradanginti?
Aš juk turiu teisę atgauti savo kaltinius vartus MAN pagamintus „Kalvio Meno“.
Jau daug mano daiktų po pareiškimų policijai r prokuratūrai – yra ir taip paslėpta.
Taigi, aš esu aiškiai patyrusi skaudžius pažeminimus ir mano teisių nepaisymus iš jūsų
darbuotojų, todėl, tam, kad negaišti daugiau laiko su to net nesuvokiančiais asmenimis,
užimančiais jiems pagal moralinį nedasivystymą netinkamas pareigas ir prašau mane priimti
asmeniškai arba pripažinti Žmogumi be teisių Lietuvoje.
Tada ES sugrąžins man tas teises!
Kitaip mes niekaip su Jumis jau nesusiskalbėsime. Lietuvos advokatai net jau stebisi Jumis.
Nes dabar su manimi jūsų darbuotojai elgiasi, kaip su beteisiu žmogumi, kas – yra neteisėta.

Nes mano vartai – tai aiškai matomi.
Jūsų darbuotojų savivaldžiavimas mano atžvilgiu jau pasiekė absoliučias tyčinio
nekompetetingumo aukštumas. Juk aš prašau objektyvių savo teisių įgyvendinimo, o jie man
duoda savo subjektyvius ir neteisėtus atsisakymus tas teises gerbti. Aš turiu tris aukštuosius
universitetinius išsilavinimus ir žinau, kad teisinė sistema – yra TOBULA, o jūsų tie, mano
teisių nepaisantys, prokurorai – yra galbūt įtikinti Lietuvos teisinės sistemos anarchistų
negerbti jos. Man jų netgi gaila, nes jie nežino, kad kitur taip nėra, kadangi teisinė sistema –
yra asmens laisvę garantuojanti XXIa. DOGMA. Visa kita – tėra laikina nepakaltinamumo
ILIUZIJA. Negerbiant teisinės sistemos pas asmenis atsiranda asmeninės naudos viršenybės
ties teisingumo vykdymu prioritetas, nors jis – yra neteisėtas, bet aiškiai apčiuopiamas ir
suteikiantis iškreiptą amoralumo pateisinimo laikiną malonumą. Taip vyksta moralinė
ATROFIJA.
Be to nuo tokio jūsų žemesnio rango prokurorų abejingai ciniško elgesio man skauda galvą.
Tad aš patiriu fizinį skausmą, nes – toks jūsų prokurorų elgesys – yra smurtinis tyčinis
dorojimasis, kol aš gausiu galą, bet vis jo negavau, o vartai dar bus reikalingi mano vaikams.
Aš žinau savo teises, moku skaityti LR Konstituciją ir ES įstatymus, tad neprivalau aš šimtą
kartų prašyti sugrąžinti tuos pačius vartus ir kitus savo daiktus. Tai jau atvirai rodo pačios
prokuratūros suinteresuotumą mano daiktus neteisėtai nusavinti. Kitaip tariant jie pateisina
atvirą vagystę ir demonstruoja savo tokiu amoraliu elgesiu neįmanomumą man gyvendinti
savo teises Lietuvoj. Be to man keista, kad taip ilgai visi prokurorai tiesiog nieko nedaro.
Ir tikrai, kol tokie prokurorai esą nagrinėja mano skundus ir pareiškimus ir vietoj vartų man
duoda tik aiškų pasiuntimą kažkur kitur į alternatyviąją realybę – tai aš esu Žmogus be realių
teisių Lietuvoje. Tarkim, aš susitaikysiu su tokia situacija, o kas tada bus toliau? Paskelbsime
ir įteisinsime Kleptokratiją vietoj Demokratijos? O kas tada aplamai liks Lietuvoje gyventi?
– Tik sisteminiai kleptokratai, o nepotizmas taps vieninteliu įmanomu būdu gauti darbą.
Susumavus – yra aišku, jog aš į jus kreipiuosi teisėtai, nes tų vartų be policijos aš negaliu iš
ten pasiimti, kadangi jais besinaudojantys dabar vagys puls mane ir geruoju tų vartų
neatiduos. Tad jūs privalote su manimi susitikusi pradėti ikiteisminį tyrimą, įsitikinti, kad –
tai yra mano daiktai ir man leisti nepažeidžiant viešosios tvarkos susigrąžinti tuos vartus ir
kitus daiktus arba tiesiog man parašyti, jog esu Žmogus be teisių Lietuvoje, kurioje aiškiai
matomi mano vertingi daiktai gali ir toliau stovėti pas vagis.
Tad aš bent jau galėsiu kreiptis į ES ŽTT. Juk dabar tas teismas nepriėmė nei vieno Lietuvos
teisėjo į savo gretas, nes aš jiems išaiškinau, jog Lietuvoje pasklido teisinės sistemos
subjektyvaus nihilizmo praktikavimas ties objektyvios realybės vertinimu.
Po to Lietuvą išmes dar iš ES ir bus paskelbta teisinė defragmentacija, tada vėl ateis rusai ir
mokės rubliais ir kapeikom mizerinius atlyginimus, žemins visus, baugins ir ne tik mano, bet
ir jūsų vartus pasisavins. Ar jūs to norite, kai leidžiate savo darbuotojams su manimi dorotis?
Juk aiškiai Jums visiems rašiau jau daug kartų, kad įstatymai visiems lygūs.
Tie mano daiktų vagys – iš manęs pavogė tik daiktus, o iš jūsų prokurorų – SĄŽINĘ.
Tad, gana jau toleruoti tą visą kleptokratiją, nes – tai yra ne demokratija.
P.S. Aš ir dabar galiu parašyti ES, jog jūs nieko nedarote ir mano TEISES IGNORUOJATE…
Jie pasididins per GoogleMap ir pamatys mano vartus, taigi aš būsiu teisi, o Jums bus gėda.

Viktorija Fetaimia

Facebook komentarai
});}(jQuery));