„Politinis žingsnis”: istorikas paaiškino, kodėl Paleckis paleistas iš kameros

Paleckio1

Paleckio1

„Politinis žingsnis”: istorikas paaiškino, kodėl Paleckis paleistas iš kameros

© Sputnik / Sergey Melkonov S

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000100536/i-laisve-paleistas-snipinejimu-itariamas-algirdas-paleckis-esu-isitikines-kad-apsiginsiu?jwsource=fb&fbclid=IwAR1nEqF77RfGuIhJAJGcAsoYTAld0_kVxQz-RwgQSgGOaSKeqq-JmB4Aft8
POLITIKA

Pirmadienį Lietuvos apeliacinis teismas tenkino kaltinamo šnipinėjimu Rusijos naudai Algirdo Paleckio gynėjų skundą, kuriuo buvo prašoma Šiaulių apygardos teismo nutartimi pratęstą kardomąją priemonę — suėmimą — pakeisti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis

VILNIUS, balandžio 6 — Sputnik. Naivu manyti, kad opozicijos politikui Algirdui Paleckiui buvo pakeista prevencinė priemonė todėl, kad jis buvo kaip nors išteisintas. Apie tai Sputnik Lietuva komentare teigė istorikas Valerijus Ivanovas.

 

Paleckio1

Algirdas Paleckis

Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Paleckiui skirtą suėmimą

„Teismo sprendimo… esmė yra ta, kad pagal Lietuvos įstatymus jis galėjo būti sulaikytas ne ilgiau kaip 18 mėnesių iki teismo. Tačiau balandžio 7 dieną numatytas teismo posėdis neįvyks dėl karantino, o kada įvyks kitas, nežinoma, nes niekas negali atsakyti į klausimą, kada baigsis karantinas… Ir kas žino, su kokiomis problemomis žmonės susidurs, įskaitant ir Lietuvoje, pasibaigus karantinui”, — sakė jis.

Istorikas kaltinimą Paleckiui pavadino „netikra istorija apie Rusijos šnipą ir jo gaują” ir tikisi, kad, atsižvelgiant į naujas problemas, istorija „parodys visą savo idiotišką esmę”, o blaiviai mąstantys žmonės spręs aktualias realaus socialinio gyvenimo problemas.

„Manau, kad [Lietuvos Prezidentas] Nausėda žengia pirmuosius žingsnius, norėdamas kažkaip rasti būdą normalizuoti santykius su Rusija — koronavirusas paliko Lietuvą nuošalyje, ir dabar jai teks išsisukti iš situacijos, o priemonių nėra. O ir 60 ryškių politikų, tarp kurių yra ir Algirdo tėvas, laiškas. Tai šiomis dienomis pateisino šį sprendimą dėl Paleckio. Tai aiškiai buvo užsakytas politinis žingsnis iš Prezidentūros pusės”, — teigė Ivanovas.

Signatarai ir Paleckis: žmogiškas solidarumas ar politinės desperacijos aktas?

Teisėjų kolegija Paleckiui paskyrė intensyvią priežiūrą, 50 tūkst. eurų užstatą bei asmens dokumentų (paso ir asmens tapatybės kortelės) paėmimą. Intensyvi priežiūra kaltinamajam skirta šešiems mėnesiams, įpareigojant dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų, išskyrus dalyvavimą teismo posėdžiuose.

Kovo pradžioje Lietuvos generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą Paleckio byloje. Ją nagrinės Šiaulių apylinkės teismas. Kartu su Paleckiu kaltinamas ir verslininkas Deimantas Bertauskas.

Jie įtariami tuo, kad veikdami organizuotoje grupėje su Rusijos žvalgybos darbuotoju ir kitais Rusijos piliečiais, kurių vienas iš jų teismo pripažintas kaltu Sausio 13-osios byloje, Lietuvoje už piniginį bei kitokį atlygį galimai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją.

Paleckis ne kartą yra pareiškęs apie savo nekaltumą. Sulaikymo priežastimi jis pavadino tai, kad šia byla Lietuvos valdžia jam atkeršijo už bendravimą su rusais ir domėjimąsi 1991 metų sausio 13 dienos įvykiais prie Vilniaus televizijos bokšto.

Oficiali Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova anksčiau pabrėžė, kad Lietuva rodo visišką demokratinių vertybių, kurias ji skelbė stodama į Europos Sąjungą ir NATO, atsisakymą ir galbūt net atmetimą.

Nors ikiteisminis tyrimas Algirdo Paleckio byloje baigėsi, paleisti jo niekas nesirengia

Kol sveikų pažiūrų žmonėms aišku, kad vyksta politinis susidorojimas su kovotoju prieš režimą, o fašistuojantys „patriotai” reikalauja kraujo, grupė 1990 metų kovo 11-osios akto signatarų pasirašė kreipimąsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydami Paleckį paleisti.

 

Čekistų karo metu nekeičia: Lietuvos prezidentas padarė nuspėjamą pasirinkimą
Kreipimosi, pasirašyto per 60 signatarų, tarp jų ir dabartinio Seimo narių, iniciatoriumi prisistato Egidijus Bičkauskas. Anot jo, Paleckio veikla, koks bebūtų jos santykis su Baudžiamojo kodekso nuostatomis, nieko bendro su „šnipinėjimu” neturėjo. Šiuo požiūriu, jo įkalinimas nėra nei teisėtas, nei teisingas. Iš tiesų, nesuderinamas su Lietuvos pretenzijomis į „laisvę ir demokratiją”.

Tai suprasdami, kreipimąsi pasirašė ir kiti — tiek kairiojo, tiek dešiniojo Lietuvos politinio spektro atstovai: Vytenis Andriukaitis, Česlovas Juršėnas, Gediminas Vagnorius, Nijolė Oželytė, netgi Mečys Laurinkus, konservatorius Emanuelis Zingeris ir daugelis kitų. Bet nors pareiškimas vienas, pasirašymo motyvai tikrai yra skirtingi.

Pavyzdžiui, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute profesoriaujantis Kęstutis Girnius, irgi pasirašęs minėtąjį dokumentą, buvo vienas pirmųjų „sisteminių” veikėjų, išreiškusių palaikymą Paleckiui. Ne politinį ar idėjinį, bet tiesiog žmogišką, nes Girniui, kaip matyti iš jo straipsnių, nėra abejonių, kad prieš akis vyksta absurdiškas teisinis farsas, savo neteisėtumu ir neteisingumu daug kuo primenantis ankstesnįjį Eglės Kusaitės atvejį.

Lietuvos opozicijos politikas Paleckis lieka suimtas dar dviem mėnesiams

Kiti, tarkime, Nijolė Oželytė, pabrėžia Paleckiui nejaučią nė menkiausių simpatijų. Anot jų, pastarojo įkalinimas tiktai diskredituoja esamą režimą bei aukščiau minėtas jo pretenzijas. Dar daugiau — susiklosčiusi situacija gali ne tik „pasitarnauti Rusijai”, bet pasibaigti netgi paties Paleckio kreipimusi į Strasbūre įsikūrusį Europos Žmogaus Teisių Teismą ir jo pergale byloje prieš Lietuvos respubliką.

Ypač ramybės Oželytei, kaip ir kitiems konservatoriškojo flango veikėjams, neduoda 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių tema. Labiausiai jie bijo, kad Paleckiui priskiriama garsioji frazė, jog „savi šaudė į savus”, nepasklistų plačiau tarp liaudies. Iš tiesų, šita savotiška XXI amžiaus lietuviška dreifusiada gresia 30 metų gyvuojančio zoologiškai antitarybinio ir rusofobinio Lietuvos režimo jei ne visišku, tai bent daliniu — ir tikrai žymiu — istoriniu diskreditavimu.

Šio momento nereikėtų nuvertinti. Rimtesni persekiojimai Paleckio adresu ir buvo pradėti būtent tada, kai jis radijo etery prabilo apie tiek Rusijoje, tiek kitur plačiai aptarinėjamas sausio 13-osios įvykių aplinkybes — ir Džino Šarpo, jo mokinių ir kitų „spalvotųjų revoliucijų” technologų indėlį į tuomečius įvykius Pabaltijyje, Kaukaze bei kitose separatizmo keliu pasukusiose tarybinėse respublikose.

Algirdas Paleckis, archyvinė nuotrauka
© PHOTO : FACEBOOK / АЛЕКСАНДР ДЮКОВ
Lietuvos politinis kalinys Paleckis siekia atviro teismo proceso
Kadangi Paleckio atveju „šnipinėjimu” laikomas viešai prieinamų duomenų rinkimas, ši byla — iš tiesų skandalinga. Visgi nei Lietuvoje, nei Vakaruose jokio „viršūnių” protesto nebuvo. Tarptautiniu mastu situaciją išryškino bei Lietuvos valdžios organų laikyseną pasmerkė tiktai Rusijos Federacijos atstovai. Žodžiu, atstovai valstybės, kuri mūsuose kasdien juodinama ir kurios tariamu „šnipu” Paleckis ir buvo.

Patsai minėtosios signatarų grupės kreipimasis, viena vertus, kelia aikštėn Paleckio situaciją ir, antra vertus, išduoda kai kurių politinio elito sluoksnių nerimą. O nerimauti yra ko — ypač jei žvelgsime toliau į ateitį. Tiek ES, tiek po TSRS žlugimo 1990-aisiais nusistovėjusios Vakarų tvarkos pamatai jau dabar braška. Dešimtmečių perspektyvoje permainos ne tik tikėtinos, bet ir neišvengiamos. Tarp jų ir geopolitinės. Šiuo požiūriu Paleckis gali būti tikrai neparankus.

Savo pažiūromis jis neabejotinai priklauso stovyklai tų, kurie siekia tiek adekvačių Lietuvos santykių su Rusija, tiek realaus šalies suvereniteto atkūrimo. Vien praeities veikla jis parodė, kad tarp šių sluoksnių gali būti lyderiu. Vykstantys persekiojimai, kaip ir 2018-aisiais prasidėjęs ir nežinia, kada pasibaigsiąs neteisėtas jo įkalinimas, neabejotinai teikia Paleckiui savotišką kankinio, tikro kovotojo prieš sistemą aurą.

Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas
© SPUTNIK/ ВЛАДИСЛАВ АДАМОВСКИЙ.
Žodžio laisvė — tik JAV piliečiams? Asandžo ir Paleckio atvejai
Žvelgiant į paties kreipimosi motyvus, galima kalbėti tiek apie vienų veikėjų rūpestį dėl žodžio laisvės ir paprasčiausią žmogišką solidarumą, tiek apie kai kurių kitų galimą politinę desperaciją — ne tiek dėl savo pačių, kiek dėl paties režimo, reputacijos. Be abejo, čia neatmestina ir tam tikra Paleckio tėvo, vieno iš LSDP lyderių, Justo Paleckio įtaka, siekiant padėti sūnui. Bet tai tik spekuliacija, tuo tarpu aišku yra tai, kad pareiškimas yra, ir kad jis turi objektyvią politinę reikšmę.

O toji reikšmė yra teigiama. Iš tiesų, ar tai bendražmogiškas padorumas, ar nuogąstavimai dėl esamo režimo legitimumo bei tarptautinio prestižo: pats šis faktas rodo, kad Paleckio byla nėra tiktai dar viena smulkmena, pro kurią būtų tyliai ir abejingai praeinama. Paleckis, kaip garsus politinis kalinys, demaskuoja režimą, ir galime neabejoti, kad ateinantys vieši teismo posėdžiai taip pat nenueis veltui, kad juose Paleckis vėl demaskuos pseudodemokratinio režimo esmę.

Už tai jam ir padėkokime.

Autoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcijos pozicija

 

Read more: https://sputniknews.lt/columnists/20200403/11781415/Signatarai-ir-Paleckis-zmogiskas-solidarumas-ar-politins-desperacijos-aktas.html

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));