skip to Main Content

Politinės bylos dalyviai pareikalavo Prezidentės D. Grybauskaitės atsistatydinimo

Politinio proceso Klaipėdoje eiga rodo korumpuoto režimo baimes

Liepos 17 d. Klaipėdoje vyko jau ketvirtas politinio teismo proceso posėdis. Teisiamųjų suole-vienas iš sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderių O. Titorenko, šiaulietis visuomenininkas  Ž. Razminas ir žurnalistas, liepos pradžioje išrinktas Socialistinio Liaudies fronto pirmininku G. Grabauskas. Jie kaltinami proklamacijų prieš euro įvedimą Lietuvoje ir NATO bloką platinimu ar laikymu.  Iš pradžių vyko liudininkų policijos pareigūno N. Šepečio ir sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderio V. Lekstučio apklausos. 

 

N. Šepetys buvo vienas iš dviejų policijos pareigūnų, kurie 2014m.spalio 17 d. netoli Babtų sulaikė į Kauną, į mitingą prieš NATO vykstantį Ž. Razminą, vykdė kratą jo automobilyje, paėmė rastus virš šimto proklamacijų tekstus ir dar nugabeno šį šiaulietį į Dainavos policijos nuovadą. Vėliau jis buvo paleistas, tačiau lapeliai negražinti. Apklausiamas N. Šepetys pasižymėjo ,,bloga atmintimi“, negalėjo konkrečiai  atsakyti į daugelį konkrečių klausimų. Tame tarpe jis neatsakė į Ž. Razmino klausimą-,,Ar galite konkrečiai įvardyti, kokiu būdu ir kas įsakė jums sulaikyti Ž. Razminą ir vykdyti kratą jo automobilyje?“. Policininkas skundėsi atmintimi, sakė jog tiksliai nepamena. 

Tuo tarpu V. Lekstučio liudijime dominavo taip vadinamo ,, O. Titorenko ginklo“ tema. Išties tai  ne šio Šilutės rajono gyventojo ginklas, o jo buvusios žmonos mažo kalibro revolveris, paliktas viename iš sodybos pastatų.  Tai įrodo ir konkretūs dokumentai, šį ginklą pirko buvusi žmona A. Titorenko (dabar A. Kubilienė). V. Lekstutis  teigė, kad A. Kubilienė jam sakė svarbias aplinkybes, jog patyrė spaudimą iš prokurorės E. Mikalainienės, ir todėl jos pirminiai parodymai buvo  paveikti spaudimo, ji bijojo, jog gali būti poveikis jos vaikams. Todėl parodymuose A. Kubilienė teigė, kad tai ne jos ginklas. Tuo tarpu faktiškai jau įrodyta, kad šį revolverį pirko būtent A. Kubilienė, yra tai patvirtinantys dokumentai. 

Po pertraukos G. Grabausko gynėjas, advokatas E. Pavlovičius  pateikė prašymą teismui-nutraukti procesą G. Grabausko atžvilgiu arba kreiptis į prokuratūrą dėl bylos aplinkybių papildymo, nes nėra konkrečių duomenų, jog kaltinamasis būtų vykdęs nusikalstamas veikas. Teismas šį prašymą atmetė. Po to vyko kaltinamojo O. Titorenko apklausa, jis išdėstė savo poziciją, jog dar nuo 2010 m. įsitraukė į aktyvią pilietinę veiklą, dalyvavo visuomenės švietimo projektuose, platino leidinius prieš alkoholizmo ir narkomanijos plitimą, už sveiką gyvenimo būdą. Be to, dalyvaudavo įvairiose akcijose, aktyviai pasisakė prieš korporacijos ,,Ševron“ bandymus vykdyti skalūnų dujų gavybą Lietuvoje. Klausiamas prokurorės E. Mikalainienės apie proklamacijų spausdinimą, O. Titorenko atsakė, jog tikrai buvo susijęs su spausdinimu, ta tema bendraudavo su spastuvės savininku R. Puodžiūnu. O savo veikloje nemato nieko nusikalstamo, tai buvo taiki pilietinė veikla. 

Teismo posėdžio pabaigoje perkaitytas kaltinamųjų  O. Titorenko, Ž. Razmino ir G. Grabausko pareiškimas, jis buvo prijungtas prie bylos medžiagos. Jame konstatuojama, jog buvo vykdoma taiki pilietinė veikla, už kurią dabar vyksta persekiojimai ir šis politinis teismo procesas.  Be to, pareiškime išdėstytą daug faktinių aplinkybių ir teksto gale teigiama: ,,Reikalaujame šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu kreiptis į Seimą, kad pradėti apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei”  ( Šio pareiškimo tekstas pridedamas). 

 

Giedrius  Grabauskas

 

Klaipėdos apygardos teismui    

 2017 m. liepos 17 d.

Kaltinamųjų Giedriaus Grabausko, Žilvino Razmino ir Olego Titorenko

Reikalavimas

 

Bendromis JAV, ES, Lietuvos valdžios, TS-LKD partijos, Liberalų sąjūdžio partijos, V.Landsbergio ir prezidentų pastangomis įvykdytas neregėto masto nusikaltimas Lietuvos valstybės atžvilgiu. Įvykdytas daugkartinis Lietuvos gynybinių, atsigaminimo ir paveldo išsaugojimo galių sumažinimas. 

 

Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė apie 140 tūkstančių Lietuvos gyventojų, o išvardytos organizacijos ir asmenys šiuolaikiniais trėmimo būdais iš Lietuvos į Vakarų NATO valstybes jau išvarė apie 2 milijonus. Tarybų valdžia nuo 1940 metų iki 1952 metų sunaikino apie 1 procentą Lietuvos gyventojų ir lietuvių tautos atsigaminimo galių, o išvardytos organizacijos ir asmenys jau sunaikino apie 90 procentų atsigaminimo galių. Iškilo didelis pavojus, jog po 20 metų lietuvių ir bendrai Lietuvos senbuvių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuvos valstybė bus galutinai sunaikinta.

Iškilo būtinybė ginti Lietuvos valstybę nuo galutinio sunaikinimo. Savo veiksmais mes to siekėme.

Išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimai, įvykdyti šiuolaikinėmis genocido vykdymo priemonėmis, yra dešimtimis kartų didesni už tarybų valdžios įvykdytus nusikaltimus. Tuo pagrindu mes laikome šias organizacijas ir asmenis, įvykdžiusiais neregėto masto nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, tai yra nusikaltėliais prieš kuriuos būtina kovoti.

 

Kreipimasis į valdžios organus, žiniasklaidą, prokuratūras ir Prezidentę, nedavė jokių rezultatų, kad būtų sustabdyti šie nusikaltimai. Tie nusikaltimai toliau vykdomi ir jų mastas yra slepiamas bendromis JAV, NATO, ES ir Lietuvos valdžios pastangomis. Žiniasklaidai neleidžiama prabilti apie šiuos nusikaltimus. Demaskuoti šiuos nusikaltimus yra kiekvieno Lietuvos piliečio ir lietuvio pareiga. Su jais galima kovoti tik asmeniškai demaskuojant šią nusikalstamą veiką savo kalbomis ir masiniai platinant proklamacijas. Tuo pagrindu mūsų veikla įtelpa į būtinąjį reikalingumą ir negali būti laikoma nusikalstama. Mūsų proklamacijos nesumažino Lietuvos gynybinio pajėgumo, kurios buvo nukreiptos prieš tuos, kurie įvykdė neregėtai didelį nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę ir daug kartų sumažino jos gynybinį bei atsistatymo pajėgumą. Mūsų veiklos nebaudžia-mumą garantuoja Baudžiamojo kodekso 31 straipsnis, kuris kaltinamajame akte yra nuslėptas.

 

Baudžiamasis kodeksas 

31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

 

Kaltinamojo akto dvasioje išvardytos organizacijos ir asmenys laikomi nenusikaltusiais Lietuvos valstybei ir tuo pagrindu visiškai netirta jų nusikalstama veikla. Tokiu būdu nuslėptos kaltinamųjų veiklos priežastys ir veiklos būtinybė.

 

Kaltinamajame akte visiškai nutylėti šiuolaikiniai tautų naikinimo, valstybės atsigaminimo naikinimo (šiuolaikinio genocido) ir valstybės gynybinių galių mažinimo būdai. Kaltinime visai neišnagrinėta kodėl kaltinamieji šias organizacijas ir kažkokias asmenų grupes  laiko nusikalstamomis. Kaltinamieji visiškai nebuvo apklausti kodėl jie juos laiko įvykdžiusiais ir vykdančiais nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę. 

 

Prie bylos nėra prijungtas Giedriaus Grabausko ir dar 5 asmenų 2014 metų reikalavimas Generalinei prokuratūrai ištirti gyventojų ir rinkėjų klastotes, kurios turėjo didelės įtakos Žemės Referendumo rezultatams. 

Prie bylos neprijungtos Giedriaus Grabausko ir Edvardo Satkevičiaus administracinės bylos ir ypač E.Satkevičiaus 2014 11 24 Prašymas Kauno apylinkės teismui, kuriame buvo pateikti oficialūs duomenys ir skaičiavimai įrodantys didelio masto gyventojų skaičiaus kalstotės, jų išvarymą iš Kauno ir nusikalstamą Kauno mero Andriaus Kupčinsko veiklą grobstant valstybės pinigus. 

 

Prie bylos nėra prijungtas E.Satkevičiaus 2015 02 02 Reikalavimas Kauno apygardos prokuratūrai, kuriame pateikti įrodymai apie Kauno gyventojų skaičiaus klastotes ir valstybės pinigų grobstymą prisidengiant klastote, jog Kaune yra virš 300 tūkstančių gyventojų, o ne mažiau 240 tūkstančių.

 

Prie bylos nėra prijungtas E.Satkevičiaus plačiai interneto priemonėmis platinamas straipsnis „Lietuvos Respublikos (ne Lietuvos), kaip pavyzdinės NATO ir ES narės Prezidentiniai Gineso rekordai“, kuriame pateikiami oficialūs duomenis ir skaičiavimai, rodantys milijonines gyventojų ir rinkėjų klastotes. Šį straipsnį gavo visos prokuratūros, visi teismai, saugumas ir daugelis kitų organizacijų. Šio straipsnio neįtraukimą į bylą mes vertiname kaip sąmoningą įvykių ir tikros padėties klastotę, siekiant nuslėpti išvardytų organizacijų ir asmenų bei A.Kupčinsko nusikalstamą veiką.

Mūsų mitingai ir piketai bei E.Satkevičiaus reikalavimas 2015 02 02 Kauno apygardos prokuratūrai prieš tarybų rinkimus 2015-03-01, Prezidentės ir Kauno mero A.Kupčinsko buvo įvertinti kaip svarbiausia A.Kupčinsko neišrinkimo ir konservatorių pralaimėjimo priežastis ir todėl buvo pradėta ši nusikalstama susidorojimo byla, kurios pradžią apvainikavo krato, įvykdytos 2015- 03-19 d, tuoj po merų ir tarybų rinkimų, 

 

Reikalaujame neatidėliotinai nutraukti šią bylą, kaip paruoštą nusikalstamu būdu, nusikalstamais tikslais ir neturinti nusikaltimo sudėties.

Reikalaujame šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu pradėti baudžiamąją bylą šiuolaikinio genocido vykdytojams ir nusikaltimų masto slėpėjams. Reikalaujame ištirti nusikalstamą TS-LKD partijos ir Liberalų sąjūdžio partijos nusikalstamą veiką ir imtis priemonių jų uždraudimui, kaip įvykdžiusiais daug kartų didesnį nusikaltimą Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai už tarybinį. 

Reikalaujame šios bylos ir išvardytų dokumentų pagrindu kreiptis į Seimą, kad pradėti apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei.

 

Kaltinamieji:

Giedrius Grabauskas

 

Žilvinas Razminas

 

Olegas Titorenko2017 m. liepos 17 d.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));