Policininkai bandė pervažiuoti juos sudrausminusius žmones, vėliau jiems skyrė 90 eurų baudą

mentai4

mentai4

Aurimas Drižius

Kauno policijos komisariato tyrėja Vita Švaikauskienė skyrė kauniečiui Egidijui Avižieniui 90 eurų baudą už tai, kad pastarasis pasiskundė, jog policijos patruliai, reaguodami į pastabą nestatyti automobilio ant žalios vejos, bandė juos pervažiuoti.

mentai1

Surašyto protokolo esmė tokia : „Egidijus Avižienis trukdė Bendrąjį pagalbos centrą (toliau BPC),
kai pagalbos jam nereikėjo. 2022-07-06 apie 01:07 val. skambino į BPC ir sakė „…būtent nusikalstamą veiką vykdė (pareigūnai) – važiavo ant manęs…;, nors jokios skubios pagalbos asmeniui nereikėjo, taip pat peržiūrėjus filmuotą vaizdo medžiagą iš tarnybinio automobilio ir perklausiu BPC garso įrašus, akivaizdu, kad skubios pagalbos asmeniui nereikėjo”.

Istorija, kai Kauno policijos patruliai, žmonių įspėti nepalikti automobilio ant žalios vejos, pabandė gąsdinti šiuos žmones, tyčia važiuodami ant jų, įgauna antrą kvėpavimą.

mentai4
mentai4

LL jau rašė apie incidentą, kai namo Taikos gatvėje Kaune (nuotraukoje vir6uje) gyventojai išdrįso policininkams padaryti pastabą, kad nevalia statyti automobilio ant žalios vejos. Tada ir prasidėjo – pareigūnai, grįžę į tarnybinį automobilį ir išvažinėdami iš daugiabučio namo kiemo, su piliečiu E.Avižieniu bendravo nemandagiai, šaipėsi, juokėsi, tyčia jį apšvietė automobilyje įrengtais papildomais žibintais, jį fotografavo, o pareigūnas, vairavęs tarnybinį automobilį, kerštaudamas padidino greitį ir vairą pasuko link žmogaus.

Tada Kauno gyventojai Egidijus ir Rūta Avižieniai kreipėsi į policijos imuniteto tarnybą, ir nurodė tokias aplinkybes : 2022-07-06 apie 00.30 val., į daugiabučio namo kiemą adresu Taikos pr. 64, Kaunas, atvyko policijos tarnybinis automobilis valst. Nr. KUN 098, r/š. K1902, ir jį vairavęs pareigūnas automobilį pastatė ant išvažinėtos žaliosios vejos.

Namo gyventojai išdrįso policininkams padaryti pastabą, kad nevalia statyti automobilio ant žalios vejos. Tada ir prasidėjo – pareigūnai, grįžę į tarnybinį automobilį ir išvažinėdami iš daugiabučio namo kiemo su E.Avižieniu bendravo nemandagiai, šaipėsi, juokėsi, tyčia jį apšvietė automobilyje įrengtais papildomais žibintais, jį fotografavo, o pareigūnas, vairavęs tarnybinį automobilį, kerštaudamas padidino greitį ir vairą pasuko link žmogaus.

mentai3
mentai3

Imuniteto tarnyba, žinoma, policininkus išsuko, nurodė, kad nieko panašaus neįvyko, o policininkai bendravo dalykiškai ir mandagiai.

„Dabar gi atsirado šio įvykio tęsinys, – LL pasakojo E.Avižienis, – policija širsta, kad aš nerimstu ir vis pakartotinai reikalauju, kad būtų pagaliau pradėta tirti nusikalstama Kauno policininkų veika. Ir štai, kaip perkūnas iš giedro dangaus, paskambino man policijos tyrėjas, maloniai informuodamas, kad savo naktiniu skambučiu 112 aš „piktybiškai trukdžiau“ Bendrojo pagalbos centro darbą!!!  Beveik po pusantro mėnesio, nuo liepos 6-osios nakties, pareigūnai ūmai atsibudo ir sugalvojo saldžiai man pakerštauti. Labai jau nori man prisiūti absurdišką administracinę bylą, esą aš neturėjau teisės informuoti apie policijos pareigūnų terorą. Tai, pasirodo, tokia nereikšminga smulkmena. Esą jokios pagalbos man tuo metu nereikėjo. Žinoma, į įvykio vietą atsisakė atvykti, nors tuo metu išvažinėtoje vejoje buvo galima nesunkiai pamatyti bei užfiksuoti šviežias tarnybinio automobilio vėžes ir važiavimo trajektoriją. Užfiksuoti ekipažo nusikalstamą veiką. Patikrinti vairavusio automobilį pareigūno blaivumą ir etc.

Galiausiai kauniečiai buvo iškviesti į administracinės bylos svarstymą.

„Mes, Egidijus ir Rūta Avižieniai, 2022-09-22, apie 15 val. lankėmės Kauno apskr. vyriausiame policijos komisariate (toliau — V PK), Radvilėnų pl. I C. Kaunas. Pas sąžinės, padorumo ir etc. neturinčią tyrėją drg. Vitą Švaikauskienę norėjome pasitikslinti keletą svarbių aplaidžiai, neobjektyviai ir tendencingai tirtos administracinio nusižengimo bylos aplinkybių.

Mūsų bylos nagrinėjimas 2022-09-20 vyko žodinio proceso tvarka. „Plika akimi“ puikiai matėsi, kad viskas jau seniai nuspręsta. Kitaip ir ši byla nebūtų atsiradusi!!! Minėta tyrėja piktybiškai nutylėjo ir svarbiausią, esminę  bylos aplinkybę, kad Egidijus Avižienis Bendrajam pagalbos centrui  skambino dėl to, kad policininkai bandė ant jo užvažiuoti tarnybiniu automobiliu. Tai buvo pavadinta „žinomai melagingu pranešimu”.

mentai2

Nepateikus šio esminio kaltinimo, žinoma, aš negalėjau apsiginti. Tyrėja pateikė ir daugiau tiesos neatitinkančios medžiagos. 2022-08-19 tyrėjas K. Bakasénas, paklausus apie policijos daryto įvykio vaizdo įrašo peržiūrą,  minėjo, kad vaizdo įrašas kolektyviai ir detaliai bus peržiūrimas bylos nagrinėjimo metu 2022-09-20. Deja, tai buvo neišpildyta. Mūsų šiandieninio pokalbio metu ši tyrėja vėl buvo kaip robotė, šalta ir abejinga veiksmui. Ištikima režimui. Daug maivėsi ir raitė paniekinančias grimasas. Vaidino labai užsiėmusią. | daugelį mūsų klausimų apskritai nereagavo. šaltai atrėždama, kad tai ir surašykite teismui.

Iš povyzos jautėsi, kad labai džiaugiasi neteisingai nubaudusi ir „pamokiusi nenaudėlį” Egidijų Avižienį.  Pergalė jau pasiekta, su auka sklandžiai ir sėkmingai susidorota, todėl ir šiandieninis triumfas.

Be to, lankantis šiame VPK, iš įžūlaus, arogantiško, smagiai savivaliaujančio ir žiauraus tyrėjo Giedriaus Tylos (vargais negalais tapatybę pavyko sužinoti. VARGAIS NEGALAIS!!!) patyrėme daug pažeminimų ir patyčių. G. Tyla, sėdintis šalia minėtos tyrėjos V.S., buvo lyderis, dirigentas visam patyčių chorui. Mat šiai egzekucijai pritarė dauguma jų kolegų. Saugu ir gera būryje tyčiotis iš neįgalios moters. Demonstruoti savo galią žmonėms. ginantiems savo pažeistas teises. Piktomis, kandžiomis ir kvailomis replikomis žemindamas mus. kolegoms padovanojo smagų reginį. Oi, kaip smagiai šie kikeno. Reikalas tas. kad šiam budeliui G. Tylai buvo daugiau, negu smagu tyčiotis ir iš sunkią negalią turinčios pareiškėjos Rūtos Avižienės. Kuomet mes pakilome nuo sales pasienio kėdžių ir ėjome link tyrėjos V. Švaikauskienės darbo vietos, Rūtai Avižienei įsikibus man į parankę ir dešine ranka besiramsčiuojant į grindis lazda, šis, švelniai tariant, piktybinis pašlemėkas garsiai. demonstratyviai ir linksmai, savimi labai patenkintas, aktoriniu balsu ritmiškai kartojo :  „Kairę!!! Kairę!!! Kairę! !!“ Klibikščiuoja čia visokios sus pretenzijomis. Paminėjus. kad šitaip gali elgtis tik fašistai, G. Tyla netrukus balsiai kelis kartus kartojo: „Hail Hitler!!!“ „Hail Hitler!!!“ „Hail Hitler!!!“ Keista, kad rankos į viršų nepakėlė. Įsijautęs į aktoriaus vaidmenį, mėtė ir kitas panašaus pobūdžio replikas, neleisdamas mums susikaupti pokalbiui su tyrėja. Kalp gaidys liepė mums nedelsiant apleisti salės patalpas.

juk visi klausimai esą jau „išspręsti“, antraip, sakėsi, pats mus išmesiantis. Vis dėlto paskutiniu momentu  susivaldė: kas be ko. Egidijui Avižieniui būtų smagu trenkti pažiaunėn,  priešintis vaikėzas juk neišdrįs, neturi tam teisės ir įgaliojimų, bet ryžtingais koviniais veiksmais pargriovus neįgaliąją, vis dėlto „netyčia“ galima prisidaryti šiokių tokių problemų. Kita vertus, pagalvojo sau erelis pareigūnas Giedrius Tyla, sėkmingo dienos benefiso kaip ir pakanka, kolegas jau pavyko galutinai sužavėti. Aplink — vien švytintys is” pasigerėjimo veidai. Pritariantis kikenimas ir komplimentai. SMAGUMELIS!!! Faina dirbti tokioje, laisvai siautėjančioje, policijoje. Nors, kaip patyrėme savo nuosavu kailiu, Imuniteto valdyba tokį elgesį toleruoja ir pateisina. Jeign jau nekreipiama dėmesio, kad važiuojama tiesiai ant pilietiško žmogaus. O kada Egidijus Avižienis išdrįsta plačiai, kantriai ir be atvangos visur skųstis, ieškoti teisybės, kas yra labai negerai. sukurpiama pamokanti administracine byla. Nors 2022-07-06 po vidurnakčio ant Egidijaus Avižienio ir buvo sąmoningai tyčia važiuota tarnybiniu automobiliu, Pareiškėjas buvo neabejotinai bei vienbalsiai pripažintas kaltu ir dėl  perauklėjimo nubaustas 90 eurų administracine nuobauda. Pats prisiprašė. Ateityje bus ramesnis ir sukalbamesnis. Savo pilietiškumą, tikėtina, paliks namuose. Arba gaus antrą porciją. Galbūt netgi areštą!!! Policija padarys viską, kad tokios varlės prieš traukinį nešokinėtų. Ką noriu, tą ir darau. Mums viskas galima. Jokios taisyklės čia mums negalioja. Banditai su antpečiais.

Prašau bylą išnagrinėti iš esmės, patraukti drausminėn atsakomybėn tyrėją – ciniką Giedrių Tylą, atsiprašyti mūsų, pripažinti mus nukentejusiais asmenimis.

Facebook komentarai
});}(jQuery));