Policijos vadovai įtariami sunkiais nusikaltimais – dokumentų klastojimu ir bylų fabrikavimu

sadogauja

sadogauja

Aurimas Drižius
„Ekskomisarų biuro” savininko Alvydo Sadecko įsteigtos Lietuvos kriminalinės policijos biuro (KPB) vadovai kaltinami dokumentų klastojimu ir bylų fabrikavimu, taip pat bandymu rinkti kompromituojančią informaciją apie politikus ir policijos vadovus.

Tai yra Palangos gelbėjimo stoties vadovas Jonas Pirožnikas, KPB suklastojus dokumentus, buvo susietas su „tulpinių” organizuotu nusikalstamu susivienijimu, tada imtas sekti, o gelbėjimo stoties pirtyje pastatyti KPB slaptos kameros ir „blakės”. Mat policija žinojo, kad šioje pirtyje „vanojasi” kai kurie politikai ir policijos vadovai ir norėjo surinkti kompromatą prieš juos tam, kad galėtų vėliau šantažuoti. Remiantis KPB klastote, J.Pirožnikas buvo įrašytas į organizuoto nusikalstamumo asmenų įskaitą. Remiantis tuo buvo taikomi kriminalinės žvalgybos metodai, sankcionuojamos priemonės, o dar vėliau jam pritaikytas oficialus perspėjimas.

Vėliau pirtyje KPB neva nufotografavo Kauno policijos šefą Darių Žukauską, tačiau jo nuotraukas pakeitė į kitoje vietoje darytas policijo gen. komisaro Renato Požėlos nuotr.

Vėliau KPB rinko kompromituojančią informaciją apie politikus : šiuo metu esamo Lietuvos policijos generalinio komisaro, Lietuvos Vyriausybės ministro, Seimo narių ir aukštų valstybės tarnautojų atžvilgiu buvo taikomi kriminalinės žvalgybos metodai, kaupiama ir neaišku kokiu tikslu ir kieno naudojama surinkta informacija.
Negana to, Lietuvos policijos imuniteto valdyba, privalanti kovoti su piktnaudžiavimu policijoje, davė nurodymą vykdyti nusikaltimą tai yra pakeisti dviejų oficialių dokumentų turinį intelektualiai pakeičiant faktines aplinkybes į realiai neegzistavusias ir panaudojo juos Kauno apskrities VPK viršininkui atimant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.
Kitaip sakant, imuniteto tarnyba nurodė suklastoti įrodymus, ir pateikti kitoje vietoje darytas nuotraukas kaip nuotraukas, darytas minėjote Palangos gelbėjimo stotyje

 

martinkus

„Aš esu neseniai buvęs Lietuvos Kriminalinės policijos biuro pirmosios valdybos vyriausias tyrėjas Algimantas Martinkus, – pasakojo pareigūnas, – dirbau šiame biure nuo 2002 m. Esu pripažintas geriausiu metų sekliu. Esu priverstas kreiptis į masines informacines priemones, kad visi kolegos sužinotų tikrąsias susidorojimo su manimi priežastis. Nes pastariesiems neleidžiama su manimi susitikti ir bendrauti tam, kad būtų informuota Lietuvos visuomenę apie realią padėtį šioje tarnyboje, organizuojant specialius tyrimus ir taikant žvalgybinę informaciją. O priverstas esu apie tai kalbėti todėl, kad su manimi yra taip pat susidorota, taikant specialiąsias priemones. Tai daroma imituojant teisės aktais nustatytas procedūras, naudojant mano paties surinktus duomenis ir informaciją, klaidinant institucijas ir teismus.
Dar 2017 m. pradžioje į LKPB patalpas atvykęs biuro viršininko pavaduotojas Andžėjus Roginskis (nuotr. viršuje kairėje) , dalyvaujant 1-os valdybos viršininko pavaduotojui A.Venclovai įsakė pateikti bet kokią išgalvotą informaciją apie Palangos verslininką, gelbėjimo stoties vadovą Joną Pirožniką. Tai turėjo būti padaryta imituojant informacijos gavimą iš slaptų bendradarbių apie tai, kad jis neva susijęs su „kamuolinių” organizuota nusikalstama grupuote. Jokios informacijos apie tai aš neturėjau. Norėdamas išvengti tokios kūrybos, iš pradžių vilkinau tokios užduoties pradėjimą. Tačiau po mėnesio mano viršininkas Venclova man pranešė, kad Roginskis laukia mano surašytų tarnybinių pranešimų. Supratęs, kad to išvengti man nepavyks, turėjau jam paklusti, ir vasario mėnesį buvo surašyti du pranešimai, kurių pagrindu, surašant vieną pranešimą buvo pradėtas kriminalinės žvalgybos tyrimas Jono Pirožniko atžvilgiu. Pranešimas buvo perduotas Roginskiui, kuris nurodė pradėti tyrimą. Tyrimas buvo pradėtas antroje KPB valdyboje. Prisidengiant šia byla, buvo pradėti rinkti duomenis apie aukščiausius teisėsaugos ir politikos pareigūnus, tuometinį VSAT vadovą Renatą Požėlą. Kaip vėliau paaiškėjo, jo sūnus buvo įdarbintas Palangos gelbėjimo stotyje. Buvo renkama informacija ir apie Kauno VPK vadovą Darių Žukauską, taip pat aukščiausio rango politikus ir ministrus. Jie taip pat buvo „fiksuojami” Palangos gelbėjimo stotyje.
2019 m. rugsėjo – spalio mėn. Venclovas man pasakė, kad pas mane turi atvažiuoti imuniteto valdybos pareigūnas, kuriam reikės sukeisti nuotraukas iš mano dar liepą siųsto rašto, susijusiu su Dariumu Žukausku. Venclovas man patvirtino, kad šis nurodymas yra gautas iš biuro viršininko pavaduotojo Sauliaus Brigino. Po to atvyko imuniteto tarnybos pareigūnas, prisistatęs Pužaičiu, kuris man paaiškino, kad nuotraukos jiems reikalingos tam, kad atimti Žukauskui teisę dirbti su slapta informacija. Jis man paaiškino, kad jie tų nuotraukų neturi, o jie padarys taip, kad neva tos nuotraukos gautos iš Palangos stoties pirties. Ir kad Žukauskas neva tuo metu buvo pirtyje taip išeina su Arūnu Pukeliu. Nors realiai, kiek aš žinojau, Pukelis su Žukausku tą dieną buvo netyčia susitikęs ant lieptelio. Tas Pužaitis nurodė, kad minėtos nuotraukos yra svarbios, nes jie, vykdydami pirties stebėjimą, tų nuotraukų neturėjo, ir jis tariamai turėjo pateikti, kad nuotraukas gavo patys.

Šiai dienai vyksta teismo procesai dėl mano atleidimo iš tarnybos. Tą dieną, kai buvo atmestas mano skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, tą pačią dieną Edgarui Dereškevičui, dar apie tai nepranešus, kažkas iš Policijos departamento informavo kalinį įkalinimo įstaigoje, kad mano skundas yra atmestas. LKB pareigūnas, vardu Egidijus, gruodžio pradžioje važiavo pas tą kalinį ir informavo jį ir instruktavo, kad bylos dėl kontrabandos jam nekels, tačiau jam gali reikėti patvirtinti tai teisme. Taip pat patvirtino, kad net iškvietus jį į teismą liudyti, jam to nereikės daryti. tai man ir kyla klausimas – kaip šioje šalyje apsiginti nuo sukurtų kaltinimų? Manau, kad tą asmenį galima atskleisti tik parlamentinėje komisijoje. Galiu tik tiek pasakyti, kad šis asmuo yra nusikalstamo susivienijimo organizatorius, su kuriuo dirbti agentūrinį darbą mūsų instrukcija nedraudžia. Jis taip pat buvo neteisėtos informacijos apie politikus ir pareigūnus rinkėjas. Su juo tiesiogiai dirbti aš buvau verčiamas mano vadovo Ginto Venclovo. Aišku, Briginas apie tai puikiai žinojo. Matyt, žinant šitą situaciją ir tuo pasinaudojant, galiausiai buvau sukompromituotas ir aš.

„A. Martinkus dėjo visas pastangas, kad tokia situacija pirmiausiai neįvyktų, tada dėjo visas pastangas, kad būtų nustatyta objektyvi tiesa, – sakė advokatas Edgaras Dereškevičius, – tačiau to pasiekti deja nepavyko. Jeigu pralaimėsi bylą ir antros, paskutinės pakopos teisme, tai tie klausimas taip ir liks neatsakyti. Akivaizdu, kad tų teismų instancijų tėra tik dvi, todėl greitai gali tai būti panaudota, o visos šios problemos taip ir liks neišspręstos. O tie kriminalinės žvalgybos subjektai nenorėtų, kad tie visi dalykai būtų viešinami. 2012m, 2016 m., 2022 m. vyko kriminalinės žvalgybos duomenų skandalai. Norėdami tai galų gale baigti ir viską išsiaiškinti, kreipėmės į Seimo pirmininkę, siūlydami sudaryti parlamentinę komisiją. kad joje dalyvautų visų politinių partijų atstovai. ir kad būtų galima pagvildentų šią problema, apklausų asmenį, kuris šiose dalykuose yra dalyvavęs ir išreikalautų dokumentus. Pranešimą apie tai norėjome padaryti dar praeitą savaitę, tačiau jau pastebėjau, kad facebooke kai kurių blogerių paskyrose jau pateikiamas mūsų Seimo pirmininkei siųstas raštas. Akivaizdu, kad ta info nutekėjo iš aukščiausios valdžios – įstatymų leidėjo buveinės. Pareiškime buvo nurodytos visos problemos, ir tai, kad iš esmės nėra jokios kriminalinės žvalgybos subjektų kontrolės. Nėra jokios kontrolės, kuri prižiūrėtų, ar kriminalinės žvalgybos informacija renkama teisėtai ir ar tai yra patikrinti duomenys, ir ar tai yra informacija, kuri gauta įstatymų numatyta tvarka. Parlamentinė kontrolė yra tik labai formali, o parlamentinės žvalgybos komisija dar 2022 m. gegužės mėnesį buvo informuota apie susidariusią situaciją, tačiau iki šiol jokio atsakymo iš jos nesame gavę. O dėl mūsų pareiškimo Seimo pirmininkei, tai manau, kad Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Šedbaras davė pavedimą mūsų pareiškimą persiųsti gen. prokuratūrai. O pastaroji jau ne vieną sprendimą šiuo klausimu jau yra priėmusi ir kaip taisyklė tokius pareiškimus atmeta net neapklaususi pareiškėjo, ar asmenų, apie kuriuos kalbama pareiškimuose. Tai daroma prisidengiant anksčiau rašytu raštu. Akivaizdu, kad nė vienas teisės ir teisėtvarkos komiteto narys su pareiškimu turiniu net nėra susipažinęs. Jau net nekalbant apie kolegialų komiteto sprendimą.

Dar ironiškiau kad skundą dėl piktnaudžiavimu kriminalinės žvalgybos duomenimis nagrinėja ta institucija, kurios veiksmai ir yra skundžiami.

„Duomenys, kuriais tariamai bandoma pagrįsti A.Martinkaus prasižengimą, gauti iš Europolo slapto paketo pavidalu, – sakė advokatas, – tas slaptas paketas iki šiol yra absoliučiai slaptas, duomenis nebuvo išslaptinti įstatymu numatyta tvarka, teismui nebuvo pateikti, o buvo nuvežti tiesiai į teisėjo kabinetą. Nors nieko apie tą slaptą informaciją nežinome, tačiau turime rimtų abejonių, ar tas paketas nėra susijęs su kitos baudžiamosios bylos tyrimu, kad prieš du metus buvo daromos kratos, o to paketo turinys bandomas pridengti nerodoma informacija”.

A.Martinkus atsakė į žurnalistų klausimus:

O kodėl buvo nurodyta rinkti informaciją prieš minėtus asmenis?

Iš pradžių to net nebuvo galima suprasti, todėl aš kokį mėnesį vengiau pradėti tą tyrimą. Tačiau kai prasidėjo tos informacijos rinkimas, pastebėjau, kad visa tai surišta su Renatu Požėla, ir tiesiai šviesiai sakant, su „valstiečiais”. Aišku, kad tyrimą atliko kita valdyba, o mūsų tikslas buvo informacijos rinkimas iš išorės. tai ten buvo pastebėti ir kiti asmenys, ir politikai, ir ministrai.

O prieš juos buvo vykdoma kriminalinė žvalgyba?

To nežinau. Tačiau kai mūsų žmonės buvo nukreipti į tą teritoriją, tai viskas ir pasimatė. Pirožniko atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas, kad jį pritraukti prie „kamuolinių” grupuotės, ir tada viskas ir paaiškėjo. matyt, kažkas žinojo, kas ten vyksta (gelbėjimo stoties pirtyje – aut. )

O kas ten vyko ir ką jūs ten pamatėte?

Kad ten lankosi politikai ir ministrai, ir ten jiems buvo sudarytos sąlygos.

O kam užkliuvo Pirožnikas?

Tai klausimas ne man. Tai reikia klausti Roginskio ir Venclovos, kodėl jie man davė tokį nurodymą. Mūsų darbas buvo rinkti informaciją ir teikti nuotraukas vadovams. Gal būt, rinkti info ir apie Renatą Požėlą, kad jis neva ten lankosi ir palaiko ryšius su organizuotu susivienijimu. To jau nežinau.

 

Dereškevičius : ‘Tuo metu vyko policijos gen. komisaro rinkimai, ir visi norėjo juo patapti. Neatmeskime ir to, kad R.Požėla buvo įvardintas ir kaip pagrindinis kandidatas į šį postą. Koks tikslas, Roginskio to reikia paklausti. Šis asmuo turi labai daug pažinčių.

 

Kodėl apie tai kalbate tik dabar, praėjus penkiems metams, kai jums yra pareikštas nepasitikėjimas?

Tuo metu buvau apie tai informavęs ge. prokuratūrą, buvau pripažintas pranešėju, tačiau nieko neįvyko. O pačioje policijoje to klausimo kelti negalėjau, nes būčiau tą pačią dieną atleistas.

Ar buvo kokių nors duomenų apie Pirožniko ryšius su nusikaltėliais ar nusikaltimus?

Ne.

O kaip jums buvo pareikštas nepasitikėjimas?

2021 m. lapkričio 17 d.  G.Venclovas man pasakė, kad atvažiuos iš VSD, ir jiems reikia kažkokios pagalbos. Jie mane nusivežė į KPB patalpas, nusivedė į rūsį ir prasidėjo visas veiksmas. tačiau prieš tai jau buvo su keliais policijos pareigūnais susidorota, todėl aš pasidariau pokalbio įrašą. Jie man pradėjo reikšti pretenzijas, kad aš kažkokį kyšį paėmęs, ir kai įvardino tą asmenį, iš kurio aš neva kyšį paėmęs, tai man buvo didelis šokas. Tamoe pokalbyje dar dalyvavo G.Venclovas ir imuniteto tarnybos vadovas. Kai įvardino tą asmenį, atsakiau, kad tai sudaro valstybės paslaptį ir aš kalbėti apie tai negaliu. Tada pradėjo mane keikti, kad aš kažką blogai padariau, buvau kažkokioje pirtyje ir pan. Tada man pasakė, kad dabar tau pasakys Butkevičius, kaip mes su tavimi pasielgsime. O šio pirmieji žodžiai buvo tokie : „o tu girdėjai, kaip mes padarėme su Žukausku?”. Jiems atsakiau, kad mano dėka suklastojote dokumentus dėl Žukausko. Turėjau tame rašte įdėti Poželos nuotraukas, ir klausiau to, kris atvažiavo paimti rašto, ar Požėla to nepamatys. Buvau užtikrintas, kad ne. Briginas buvo atsinešęs papkutę, ant kurios užrašyta „europolas”, ir ten mačiau, kad buvo kažikokios atšviestos žinutės. Man sakė, kad pažįstu kažkokį pilietį ir buvau su juo susitikęs. Atsakiau, kad to nebuvo. Tose žinutėse tas pilietis, kurio aš įvardinti negaliu, jis rašo, kad aš žmonai 50-mečio progą kažką dovanojau. Nors mano žmonai tik 40 metų, ir tai visiškos nesąmonės. Žodžiu, gruodžio 1 d. nuėjau pas KPB viršininką Kiškį, kuris man pasakė, kad aš šauniai padirbėjau, tačiau „užsižaidžiau”. Ir pasiūlė arba eiti į pensiją arba pasitikrinti melo detektoriumi. Nes maniau, kad negali apkaltinti žmogaus nebūtais dalykais. Kiškis man pasakė, kad aš esu penktas, kuriam pareikštas nepasitikėjimas, ir du iš jų buvo mano kolegos, kurie rinkome info apie tą Palangą. Praėjau tą detektorių, bandžiau nušalinti juos, nes supratau, kad man geruoju nesibaigs.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));