Policijos teroras prieš laisvą spaudą tėra tik „gerovės valstybės požymis”

generolas

generolas

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkui
Dėl teisėjos J. Einikienės nušalinimo nuo šios administracinės bylos nagrinėjimo
Aurimas Drižius
Kaip žinia, Policijos departamentas vasario pabaigoje ėmėsi teroro prieš laisvą spaudą – vadinamos hostingo bendrovės, palaikančios serverius, kuriuose buvo patalpinti nepriklausomi portalai, buvo prievartaujamos masiškai juos išjungti. Ką hostingo bendrovės ir darė – masiškai juos išjunginėjo, ir pasiteisino, kad jų „vertybės” nesutampa su klientų . Buvo išjungtas ir www.laisvaslaikrastis.lt – jį administruojančios hostingo įmonės synergy vadovas Tomas Čepaitis vėliau policijoje paaiškino, kad darė tai „teisėsaugos prašymu”.
Tada kreipėmės į teismą dėl neteisėtų PD veiksmų. Nurodėme, kad įstatymas labai aiškiai nurodo, kad „visuomenės informavimo priemonė gali būti sustabdyta tik motyvuoto teismo sprendimu, kai pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą”.
Nieko panašaus nebuvo – buvo tik grubus policijos teroras hostingo bendrovėms „išjungti” nepriklausomus portalus, tokius, kaip ekspertai.eu, ldiena, kazimierasjuraitis.lt, laisvaslaikrastis.lt.

Beje, ekscelencija Gitanas Nausėda dar prieš mėnesį per jo jau penktą matyt vyriausiąjį patarėją komunikacijai F.Jansoną buvo redakcijos paprašytas komentaro dėl tokio „gerovės valstybės požymio”, kaip masinis spaudos naikinimas.

Eskcelencija laiko atsakyti į šį klausimą neturėjo, nes matyt labai intensyviai kuria „gerovės valstybę”..

 

 

Aurimas Drizius llredakcija@gmail.com

2022-03-09 15:04

cleardot
skirta frederikas.jansonas
cleardot

fredi sveikas, sveikinu su aukštom pareigom

norėjau ekscelencijos komentaro
Lietuvoje jau savaitė policija be teismo sprendimo uždarinėja visus valdžiai kritiškus portalus ir laikraščius, to nebuvo visus 30 metų. tai yra policija prievartauaj hostingo bendroves išjungti serverius, ką šios ir daro. stačiai reichas
Koks Nausėdos komentaras? Ar prezidentas pritaria tokiems policijos veiksmams? O gal jis nieko nežino? Tada galiu apšviesti
O Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jovita Einikienė balandžio 26 d. iš esmės išnagrinėjo šią administracinę bylą, net nepradėjus jos nagrinėti.

einikiene 1

T.y. teisėja Einikienė (nuotr.) nurodė, kad „pasiūlytina pareiškėjui, įvertinus ikiteisminio tyrimo medžiagoje fiksuotus hostingo įmones atstovo paaiškinimus dėl aptariamos interneto svetaines turinio blokavimo, pasvarstyti dėl pasirinkto gynybos budo ir atsakovo tinkamumo, skundo šioje byloje palaikymo. , kad ginčai tarp asmenų dėl paslaugų teikimo ir jų kokybės sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose”.
Teisėja Einikienė jau nusprendė, kad Policijos departamento (PD) prievarta ir laisvos spaudos išjunginėjimas yra „paslaugų kokybės klausimas”.
Teisėja Einikienė atsisakė kvieti į teismą liudyti vienintelį liudininką Tomą Čepulį, kuris paliudijo apie tai, kad buvo prievartaujamas Policijos departamento išjungti vyriausybę kritikuojančius naujienų portalus.
einikienes Page 1
einikienes Page 1
einikienes Page 2
einikienes Page 2
Teisėja Einikienė nieko nepasisakė ir dėl mano pateiktų įrodymų, kad Policijos departamentas savo atsiliepime teismui iš esmės pateikė tikrovės neatitinkantį, melagingą atsiliepimą. Šiame atsiliepime PD nurodė, kad jis niekaip neprisidėjo prie portalo laisvaslaikrastis.lt uždarymo ir serverio išjungimo.
Toks PD atsiliepimas tiesiogiai prieštarauja Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimui, kuriame nurodyta, kad PD išsiuntė raštus vadinamoms hostingo bendrovėms, kurioms nurodė, kuriuos interneto portalus reikia išjungti.
Policijos departamentas (Toliau – PD) savo atsiliepime šioje byloje nurodo, kad jis niekaip nėra susijęs su neteisėtu Error! Hyperlink reference not valid. uždarymu. PD nurodo, kad jo pateiktame sąraše tų internetinių portalų, kuriuos jis prašė užblokuoti, niekada nebuvo portalo laisvaslaikrastis.lt. Ištrauka iš PD atsiliepimo teismui : „Pažymėtina, kad ww.laisvaslaikrastis.lt yra lietuviškas tinklalapis, todėl Synergy.ltd kaip vykdančio internetinės svetainės Error! Hyperlink reference not valid. prieglobos paslaugas, sąraše net nebuvo. Jokie nurodymai iš teisėsaugos minėtai įmonei uždaryti tinklalapį Error! Hyperlink reference not valid. nebuvo pateikti”.
Toks PD atsiliepimas tiesiogiai prieštarauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Ramūno Šileikos 2022-03-25 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-2-02-00299-22 nurodytoms aplinkybėms (nutarimo kopija pridedama). Mat aš kreipiausi ir į prokuratūrą dėl neteisėto poveikio informacinei sistemai. Minėtame prokuroro Šileikos nutarime rašoma : „Priešingai, vertinant Pareiškėjo pateiktą prašymą dėl galimo Policijos departamento pareigūnų neteisėtų veiksmų atlikimo, matyti, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimo būtinumas policijos pareigūnams grindžiamas vien deklaratyvaus pobūdžio argumentais, juos paremiant subjektyvia faktinių aplinkybių interpretacija, formaliai nurodant, kad policijos pareigūnai galimai sąmoningai organizavo spaudos persekiojimą su tikslu ją uždaryti, nors iš esmės nesutinkama su UAB „Synergy space“ vadovo T. Čepaičio priimtu sprendimu nutraukti paslaugų sutartį su UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ pasibaigus teikiamų „hostingo“ paslaugų galiojimo terminui bei sustabdyti visuomenės informavimo priemonę Error! Hyperlink reference not valid., prieš tai gavus teisėsaugos raštą išjungti minimą serverį”.
Taip pat nurodoma, kad „Tačiau, kaip jau buvo minėta, tokia aplinkybė (teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio išjungimo, esant duomenų apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo) pati savaime nesuponuoja pareigūnų nusikalstamo piktnaudžiavimo konstatavimo”.
Prokuroras R.Šileika šiame nutarime nurodo, kad įmonė „Synergy”, palaikiusi portalo www.laisvaslaikrastis.lt serverį, prieš gavo teisėsaugos raštą išjungti minimą serverį. Nors atsakovas šioje byloje aiškina, kad jokių veiksmų išjungiant minėtą serverį jis nesiėmė, tačiau prokuratūra tvirtina priešingai – neva šiai įmonei buvo išsiųstas oficialus teisėsaugos raštas, nurodant išjungti www.laisvaslaikrastis.lt.
Tačiau pats „Synergy” administratorius T.Čepaitis tvirtina dar kitaip : apklausiamas policijos jis nurodė tokias aplinkybes : „2022 vasario 27d. apie 11:09 val. sulaukė skambučio iš asmens, kuris prisistatė Gedimino vardu, tačiau iš kur skambina nesutiko atskleisti. Tuo metu susidarė nuomonę, jog skambino teisėsaugos atstovai, kurie domėjosi internetine svetaine laisvaslaikrastis.lt. Atsakė jog žino, kad yra laikoma tokia svetainė, tačiau į turinį paskutiniu metu nesigilina. Jis pasiūlė pasidomėti bei sustabdyti šios svetainės veiklą. Jis paprašė, kad pateiktų oficialų raštą, jog turėtų pagrindą internetinės svetainės veiklos nutraukimui”.
Kitaip sakant, trys šalys duoda visiškai skirtingus parodymus dėl to pačio įvykio – portalo sustabdymo ir uždarymo. Atsakovas PD raštu nurodo, kad jis nieko nedarė, prokuratūra nurodo, kad „buvo oficialus teisėsaufos raštas”, o trečias asmuo „Synergy” administratorius Čepaitis nurodo, kad sulaukė tik anoniminio skambučio, reikalaujančio nutraukti portalo veiklą.
Akivaizdu, kad kažkas šioje byloje duoda žinomai melagingus parodymus.
Balandžio 22 d. šią bylą nagrinėjančiai teisėjai Einikienei buvo išsiųstas prašymas, kuriame išdėstytos šios aplinkybės, ir prašoma įpareigoti prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žinomai melagingų parodymų ir atsiliepimo.
Tačiau teisėja Einikienė nieko nepasisakė dėl minėto prašymo ir žinomai melagingų PD parodymų, tačiau iš anksto pranešė, kad šioje byloje pasirinktas netinkamas ieškovas.
Ji taip pat nurodė, kad byloje visiškai netikslinga apklausinėti nusikaltimą padariusį Tomą Čepaitį.
Teisėja Einikienė tik balandžio 26 d. priėmė nutartį, kurioje nurodė, kad „Pareiškėjas teismo taip pat prašo apklausti teismo posėdyje Synergy Servers Ltd administratorių Tomą Čepaitį. Nurodo, kad jis gali paliudyti, kad buvo ,,prievartaujamas” atsakovo atlikti neteisėtus veiksmus.
Atsakoves atstovas atsiliepime nurodo, kad nurodytą apklausti netikslinga, nes kartu su atsiliepimu teikė nutarimą, kuriame Tomas Čepaitis jau davė parodymus del tų pačių aplinkybių. Nemano, kad T. Čepaitis duos kitus parodymus, negu jau yra davęs tyrimo Nr. M-1-01-10893-22. Prieš teikiant savo parodymus liudytojas Tomas Cepaitis buvo įspėtas už melagingų parodymą davimą pagal Lietuvos Respublikos kodekso 235 . Be to, į bylą Synergy Servers Ltd suinteresuotu asmeniu, ji galės pateikti savo poziciją.
Pagal ABTĮ 56 straipsnio 2 d. nurodyti faktiniai duomenys nustatomi tokiomis : proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų ir ekspertų išvadomis, daiktiniais , dokumentais ir kitais , elektroniniais, garso bei vaizdo . Pažymėtina, jog proceso šalis, prašanti kviesti i teismą liudytojus, turi nurodyti bylai turinčias reikšmės aplinkybes, kurias sis liudytojas gali patvirtinti. Byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjai galimai neteisėtais viešojo administravimo subjekto padarytais veiksmais žalos atlyginimo. Tuo tarpu pareiškėja prašyme kviesti liudytoją nurodo, jog jis galėtų papasakoti aplinkybes dėl jo teisinių ir/ ar kitokio pobūdžio santykių su viešojo administravimo subjektu. Tokio pobūdžio liudijimas neturės reikšmes nagrinėjamai bylai”.
Toks teisėjos Einikienės sprendimas pašalinti ir neapklausti byloje vienintelio liudininko, kuris galėtų paliudyti apie atsakovo padarytą neteisėtą veiklą, vertintinas kaip piktnaudžiavimas.
Neišsprendus klausimo dėl melagingo atsakovo atsiliepimo teismui ir atsisakius apklausti vienintelį liudininką šioje byloje reiškia, kad ši byla jau išnagrinėta, nors ji dar net nepradėta nagrinėti. primenu, kad LR Konstitucija man garantuoja teisę į objektyvų ir bešališką teismą, o ne į tokią teisingumo parodiją, kurią iš teismo daro teisėja Einikienė.
44 straipsnis. Teisėjo ir kitų asmenų nušalinimas
1. Teisėjas, teismo posėdžių sekretorius, specialistas, ekspertas ir vertėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi nedelsdami nusišalinti arba būti nušalinami, jeigu jie patys tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.
Remdamasis išdėstytu, prašau nušalinti teisėją Einikienę nuo šios bylos nagrinėjimo.
Aurimas Drižius
Kaip žinia, ekscelencija Nausėda nurodo, kad jis itin išskaidrino teisėjų korpusą. tai itin akivaizdu po nuosprendžio,  pvz., Algirdui Paleckiui:
skaidru
skaidru
Facebook komentarai
});}(jQuery));