skip to Main Content

Polas Kreigas Robertsas: Nerūpestingumas valdo vakarus

Nuo Vašingtono ir Izraelio hegemoniškos politikos Viduriniuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, ko rezultate įvyko civilių skerdynės, Europą užplūdo pabėgėliai. Pritekėjimas yra toks didelis, kad Europos vyriausybės pešasi tarpusavyje, dėl to, kas priims pabėgėlius. Vengrija stato apsauginę tvorą, kaip JAV ir Izraelis, kad atgrasinti nepageidaujamus.  Visur Vakarų spaudoje yra pranešimai apie apgailestavimą dėl imigrantų antplūdžio; bet niekur nėra jokios informacijos dėl problemos priežasties.

Europos vyriausybės ir jų nerūpestingos populiacijos yra pačios atsakingos dėl jų imigrantų problemų. 14 metų Europa rėmė Vašingtono agresyvų militarizmą kuris nužudė ir atskyrė milijonus žmonių, kurie niekada nepakėlė piršto prieš Vašingtoną. Sunaikinimas tokių šalių kaip Irakas, Libija, Afganistanas o dabar ir Sirija, Jemenas, besitęsiantis Pakistano civilių žudymas su visišku bendrininkavimu korumpuotos ir išdavikiškos Pakistano valdžios, sukūrė pabėgėlių problemą kurią kretinai europiečiai atsinešė pas save.

Europa nusipelnė problemos, bet to nepakanka bausmei dėl jų nusikaltimų prieš žmoniją remiant Vašingtono pasaulinę hegemoniją.

Vakaruose nerūpestingumas valdo vyriausybes taip pat kaip ir žmones, ir greičiausiai taip pat visame likusiame pasaulyje. Telieka išsiaiškinti ar Rusija ir Kinija mato aiškesnę realybę kuri su jomis konfrontuoja. 

Lt.Gen. Maiklas Flynas (Michael Flynn), JAV Gynybos Žvalgybos Agentūros Direktorius iki jo išėjimo į pensiją 2014m. rugpjūtį, patvirtino, kad Obamos režimas neatsižvelgė į jo patarimą ir padarė sąmoningą sprendimą remti džihadistus kurie dabar sudaro ISIS. (https://medium.com/insurge-intelligence/officials-islamic-state-arose-from-us-support-for-al-qaeda-in-iraq-a37c9a60be4 ) Čia mes turime tokią nerūpestingą Amerikos valdžią, ir tik su tuneliniu matymu, įgalinant įvairius elementus kurie sudaro Vašingtono pasiteisinimą „karui prieš terorą“ ir kelių šalių sunaikinimui. Taip kaip idiotai europiečiai kuria sau pabėgėlių problemas, taip idiotai amerikiečiai susikuria sau teroristų problemas. Tai kvaila. Ir tam nėra galo.

Turėkite omenyje Obamos režimo politikos beprotiškumą dėl Tarybų Sąjungos (Rusijos?). Kisindžeris ir Bžezinskis, du kairiojo sparno labiausiai nekenčiami baubai yra nustebę dėl totalios Vašingtono ir ES nežinios dėl jų agresijos pasekmių ir klaidingų kaltinimų Rusijai. Kisindžeris sako, kad Amerikos užsienio politika yra nutolusių nuo istorijos žmonių rankose, kurie nesuvokia, kad „mes neturime veltis į tarptautinius konfliktus, jei iš pradžių mes negalime nusakyti pabaigos.“ Kisindžeris kritikuoja Vašingtoną ir ES dėl jų klaidingos nuomonės, kad Vakarai gali veikti Ukrainoje tokiais būdais, nesuderintais su Rusijos interesais ir gauti teigiamą atsakymą iš Rusijos valdžios.

Kas liečia idiotišką tvirtinimą, kad Putinas yra atsakingas dėl Ukrainos tragedijos, Kisindžeris sako:

„Nėra įtikinama, kad Putinas išleistu šešiasdešimt milijardų eurų paverčiant vasaros poilsiavietę į žiemos Olimpinį miestelį vien tik tam, kad pradėti karinę krizę, vos po savaitės pravedus Olimpinę ceremoniją, kuri vaizdavo Rusiją kaip Vakarų civilizacijos dalį.“ ( http://sputniknews.com/world/20150819/1025918194/us-russia-policy-history-kissinger.html )

Nesitikėkite, kad mažaraščiai debilai kurie sudaro Vakarų žiniasklaidą pastebėtu kažką tokio akivaizdaus kaip Kisindžerio pastebėjimų prasmę.

Bžezisnkis prisijungė prie Kisindžerio nedviprasmiškai pareiškiant, kad „Rusija turi būti patikinta, kad Ukraina niekada netaps NATO nare.“ ( http://sputniknews.com/politics/20150630/1024022244.html )

Kisindžeris yra teisus, kad amerikiečiai ir jų lyderiai yra nutolę nuo istorijos. JAV veikia ant a priori teorijų bazės, kurios pateisina amerikiečių išankstinius nusistatymus ir troškimus. Tai yra receptas karui, nelaimei ir žmonijos mirčiai.

Net amerikiečių komentatoriai kuriuos laikytume esant protingais yra nutolę nuo istorijos.  2015.08.18 William Bike rašantis OpEdNews sako, kad Ronaldas Reiganas rėmė tarybų Sąjungos sunaikinimą. Reiganas nieko panašaus nedarė. Reiganas gerbė Sovietų vadovybę ir dirbo kartu su Gorbačiovu, kad užbaigti Šaltąjį Karą. Reiganas niekada nesakė apie pergalę Šaltajame kare, tik apie tai, kad reiktu jį užbaigti. Tarybų Sąjunga sugriuvo kaip pasekmė po to, kai Gorbačiovas areštavo aršius komunistus, kurie prieštaravo Gorbačiovo politikai, kurie surengė perversmą. Perversmas neįvyko, bet jis nuvertė Sovietų valdžią. Reiganas su tuo neturėjo nieko bendro ir jau daugiau nebeėjo pareigų.

Kai kurie nutolę nuo istorijos amerikiečiai negali atskiri karinių nusikaltėlių kaip Klintonas, Bušas, Čeinis ir Obama, ir Džimo Karterio, kuris praleido visą gyvenimą, kad padaryti gerus darbus. Negreit išgirsime, kad 90 metų buvęs prezidentas serga vėžiu kurį aprašo Matt Peppe CounterPunch‘e „Džimas Karteris, krauju permirkęs palikimas“ (2015.08.18).

Peppe apibūdina Karterį kaip dar vieną veidmainį kuris gynė žmogaus teises bet turėjo „polinkį į kraujo praliejimą.“ Ką Peppe nori pasakyt, kad Karteris nesustabdė kraujo praliejimo kurį surengė užsieniečiai užsienyje. Kitais žodžiais Karteriui nepavyko būti pasauliniu policininku. Peppes Karterio kritika, žinoma, yra tvanki ir neteisinga Karterio kritika.

Peppe kaip ir daugelis kitų rodo stebinantį ignoravimą, dabartiniams politikos suvaržymams, institucionalizuotos valdžios veikimą aukščiau prezidentų. Amerikos politikoje, interesų grupės yra žymiai galingesnės nei išrinkti politikai. Apsižiūrėkite, Federalinės agentūros sukurtos prižiūrėti nacionalinį turtą, miškus, žemes, orą ir vandenį yra prikimštos vadovų, tų pačių labiausiai teršiančių ir plynus laukus paliekančių pramonės įmonių, kurias ir turėtu reguliuoti. Skaitykite Couterpunch redaktoriaus Jeffrey St. Clair‘s knygą, Gimęs po blogu dangumi, tam, kad suprasti, kad tie kurie turėtu būt reguliuojami, faktiškai ir daro reguliavimą, ir savo pačių interesams. Viešojo intereso niekur nėra.

Pažiūrėkite nuo gamtosaugos į ekonominę politiką. Tie patys finansų vadovai kurie sukėlė tebesitęsiančią krizę, ko rezultate privati bankinė sistema gavo milžiniškas viešas subsidijas, dabar per aštuonerius metus, yra tie patys kurie valdo JAV iždą ir Federalinį Rezervą.

Be stipraus judėjimo kuris jį remtų, iš kurio gretų prezidentas galėtu rinktis komandą į administraciją, kurie būtų nusiteikę dideliems pokyčiams, prezidentas yra kaip privačių interesų, kurie finansuoja politines kampanijas įkaitas. Reiganas vienintelis prezidentas mūsų laikais kuris turėjo bent kažkokią judėjimo užuomazgą už jo nugaros, ir „Reigonitai“ jo administracijoje buvo atsverti Bušo Establišmento Respublikonų. 

1930, Prezidentas Franklinas Ruzveltas turėjo jį remiantį judėjimą susidedantį iš Naujokų. To pasėkoje, Ruzveltas sugebėjo pasiekti kelių uždelstų reformų tokių kaip Socialinė Apsauga.

Negana to, Ruzveltas savęs nematė valdančiu. Paklusnumo amžiuje (2015), Steve Frase cituoja Prezidentą Ruzveltą sakantį Iždo Skrentoriui Henry Morgenthau 1934 metų pabaigoje, kad „žmonės kuriuos aš vadinu „pinigų keitėjais Šventykloje“ vis dar absoliučiai viską kontroliuoja. Turės praeiti daug metų, gal net reikės kelerių revoliucijų, tam, kad juos pašalinti.“

Po aštuonių dešimtmečių Nomi Prins aiškiai pasakė, Visi Prezidentai Bankininkai (2014), pinigų keitėjai vis dar valdžioje. Niekas kitas kaip kardas ir ugnis negali jų išstumti.“

Nors ir amžinai taip būtų, Amerika turi komentatorių kurie realiai tiki, kad prezidentas gali kažką pakeisti, bet atsisako taip daryti nes jam geriau, kad yra taip yra.

Nebent įvyks kokia didžiulė nelaimė, tokia kaip Didžioji Depresija, ar kitas iššūkis, prezidentas be judėjimo yra nustelbtas galingų privačių interesų grupių, o kartais net ir tada jei jis turi judėjimą.

Privačios interesų grupės buvo įgalintos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimu, kuriuo JAV vyriausybės pirkimas korporacijų pinigais yra konstituciškai ginamas žodžio laisvės veiksmas.

Jei kalbėt dar aiškiau, JAV Aukščiausiasis teismas nustatė, kad organizuotos interesų grupės turi teisę kontroliuoti JAV vyriausybę.

Po tokio AUKŠČIAUSIOJO Teismo sprendimo, kaip Jungtinės Valstijos dar gali apsimetinėti esanti demokratija?

Kaip dabar gali Vašingtonas pateisinti genocidą, kaip „demokratijos nešimą“ naikinamiems?

Jei pasaulis nepabus ir nesupras kad totalus blogis turi vadeles vakaruose, žmonija neturi ateities.

Šaltinis:

http://www.paulcraigroberts.org/2015/08/19/insouciance-rules-west-paul-craig-roberts/

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));