Po vizito Minske naivūs piliečiai tikisi globalistų statytinio G. Nausėdos audiencijos santykių aptarimui

Nausedaa

Nausedaa

Kaip sumažinti įtampa santykiuose su Baltarusija

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui p. G. Nausėdai

  1. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
  2. paštas:kanceliarija@prezidentas.lt

Gerbiamas Lietuvos Respublikos Prezidente,

mūsų šalies Konstitucijos 84 straipsnis nustato, kad Respublikos Prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką. Tuo tarpu  135 Konstitucijos straipsnis numato, kad Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama.

Dar 1991 m. gruodžio 9 d. Generalinėje Jungtinių tautų Organizacijos Asamblėjoje  buvo priimta nutartis Nr. 46/62 „Kaimyninių santykių plėtra ir stiprinimas tarp valstybių“,  kurioje teigiama, kad Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje išreikštas pasiryžimas valstybėms gyventi kartu, taikiai viena su kita, kaip geroms kaimynėms, yra viena iš priemonių pasiekti Jungtinių Tautų tikslus. Panašūs teiginiai taip pat  fiksuojami  Helsinkio baigiamajame akte ir vėlesniuose ESBO  bei atitinkamuose Europos Tarybos dokumentuose, skirtuose gerų kaimyninių santykių plėtrai skatinti.

Deja, per pastarąjį laikotarpį valdančiosios parlamento daugumos ir jos sudarytos vyriausybės pastangomis mūsų užsienio politika įgavo destruktyvų ir žalinga giluminiams tautos interesams pobūdį. Mes galutinai susipykome su savo geografiniais ir istoriniais kaimynais, nuolat pažeidinėjame tarptautinės teisės nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principą, skatiname militaristinę propagandą. Tokios užsienio politikos pasekoje sumenko naudingi Lietuvos žmonėms ekonominiai ir prekybiniai ryšiai, pablogėjo piliečių gerovė, pažeistos jų pagrindinės teisės ir laisvės.

Taigi, nutraukus bet kokius santykius su  Baltarusija, iniciatyvos juos atkurti ėmėmės mes –  paprasti Lietuvos piliečiai.  Sausio 17 – 20 dienomis į Minską buvo išvykusi  mūsų 6-ių žmonių  delegacija. Mes   perdavėm  žinią Baltarusijai, kad labai didelė Lietuvos gyventojų dalis nenori konfrontavimo su Baltarusija, atvirkščiai – nori normalios, geros kaimynystės.

Minske įvyko mūsų delegacijos susitikimai su Baltarusijos užsienio reikalų ministru p. V. Makėju, Baltarusijos Atstovų rūmų Tarptautinių santykių komisijos pirmininku p. V. Savinyh, jo pavaduotoju p. O. Gaidukevičiumi, vyko diskusijos su opozicinių Demokratinių Jėgų  Apskritojo Stalo dalyviais, ekspertų bendruomene, politologais, žurnalistais bei vyko tiesioginiai kontaktai su gausiu būriu paprastų Baltarusijos piliečių, kurie yra irgi pasiilgę normalių, žmogiškų ryšių su kaimynine lietuvių tauta.

Visi pokalbiai buvo geranoriški ir abipusiai pagarbūs. Baltarusijos politikai  patikino mus, kad niekas nieko neketina pulti, kad Baltarusija niekada nesiims jokiu agresyvių veiksmu prieš kaimyninę Lietuvą. Nepaisant tuo, kaip jie vieningai teigė, kad prie 2020 metų neramumų Baltarusijoje nemažai prisidėjo ir mūsų šalis,  jie dar kartą pabrėžė, kad abiem šalims būtų žymiai naudingiau atkurti ankstesnius gerus, draugiškus santykius.

Baltarusijos pusė pasiryžusi tęsti mūsų pradėtą geros kaimynystės veiklą.  Lietuvos verslininkai jau kviečiami į vasario – kova Minske vyksiantį Verslo forumą. Baltarusiai laukia pas save mūsų pilietinių, visuomeninių, kultūrinių organizacijų atstovų. Lietuvių ir baltarusių etniniai-kultūriniai ryšiai yra labai ryškūs, besitęsiantys per amžius ir kaimyninė šalis tikisi juos atgaivinti.

Viskas dabar priklauso nuo mūsų pačių. Apmaudu,  kad  didžioji užsienio kapitalo valdoma  žiniasklaida priešiškai komentavo mūsų delegacijos vizitą. Tai reiškia, kad ji yra ir priešiškai nusiteikusi mūsų valstybės nacionaliniams interesams. Primename, kad dar 1991 m. spalio 24 d. Lietuva ir Baltarusija pasirašė Deklaraciją dėl geros kaimynystės santykių principų. Su Baltarusija mes  turime 678,82km ilgio sieną– ilgiausią tarp visų Lietuvos kaimynių.

Jus, gerbiamas Prezidente, į valstybės vadovo postą rinko tauta, todėl tikimės Jūsų atsakingo ir konstruktyvaus požiūrio į mūsų iniciatyvą. Būtų naudinga aptarti mūsų delegacijos vizito rezultatus bei šiuo pagrindu numatyti būdus normalizuoti santykius su mūsų kaimynais.

Šiam tikslui siūlome:

–        priimti Jums mūsų delegacijos narius bei išklausyti jų  apsilankymo Baltarusijoje įspūdžius bei rezultatus;

–        sudaryti darbo grupę iš Prezidentūros darbuotojų ir  patarėjų bei pilietinės visuomenės atstovų ir delegacijos narių  tam, kad būtų aptarti ir numatytos  konkrečios dvišalio (Lietuvos ir Baltarusijos)  pilietinio bei valstybinio dialogo formos;

–        sudaryti tinkamas sąlygas dalyvauti mūsų verslininkams vasarį – kovą Minske vyksiančiame Verslo forume bei kituose ekonominio – prekybinio pobūdžio renginiuose.

–        atkurti normalius tranzito, elektros tiekimo  bei kitus abipusiai naudingus ryšius tarp mūsų šalių bei atsisakyti sankcijų politikos kaimynų atžvilgiu;

–        visapusiškai įvertinti Baltarusijos pilietės S. Tichanovskajos buvimo Lietuvoje ir jos išlaikymo mūsų (mūsų biudžeto) lėšomis prasmę ir pasekmes;

–        pasiūlyti  konkrečias bendro  regioninio saugumo koncepcijos  bei mūsų regiono demilitarizavimo gaires;

–        pripažinti taikių ir geros kaimynystės santykių prioritetą užsienio politikoje ir taikų ginčų sprendimą bei krizių prevenciją  kaip būtiną sąlygą ilgalaikiam stabilumui bei abipusiai naudai užtikrinti.

Statykime ne tvoras, o tiltus.

 

Lietuvos piliečių delegacijos vardu

Erika Švenčionienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));