Platonas – apie D.Grybauskaitę

PIRMUTINĖ TIRONO UŽDUOTIS – NUOLATOS ĮVELTI ŠALĮ Į KARUS – KAD TAUTAI BŪTŲ REIKALINGAS VADAS!
JEIGU TIRONAS ĮTARS ŽMONES LAISVAMANYSTĖJE, ARBA MINTYSE, KAD JO VALDYMAS NĖRA BŪTINAS – JIS SUNAIKINS TOKIUS ŽMONES, APKALTINDAMAS TUO, KAD ŠIE PARSIDAVĖ PRIEŠUI!
.
~PLATONAS~

Facebook komentarai
});}(jQuery));