Pilietiški žmonės – vėl nepilietiškame teisme

regina-pociene-kaireje-ir-jolanta-cepukeniene-74858132

regina-pociene-kaireje-ir-jolanta-cepukeniene-74858132

Leonas Merkevičius

Rytoj, spalio 21 d. 9,30 Lietuvos Apeliaciniame teisme (Gedimino pr. 40, priešais Lukiškių aikštę),
5 salėje, vyks Garliavos „Nebeperversmininkų” teismo procesas. (Pirmosios instancijos teismas Šiauliuose panaikino politinius kaltinimus, o prokurorai to neskundė dėl suprantamamų priežasčių). A.Valantino vadovaujami teismo kompiuteriai parinko šiai ypatingai misijai tinkamus teisėjus: kolegijos pirmininke ir pranešėja parinkta garsi teisingumo vykdytoja Jolanta Čepukėnienė, nuteisusi Darių Kuolį, Eglę Kusaitę, Raimundą Ivanauską… Į pagalbą jai A.Valantino vadovaujami kompiuteriai parinko teisingumo vykdytoją su nemažesniu nuopelnų teisingumui stažu – KGB rezervisto ir buvusio VSD vado žmoną Reginą Pocienę.

 

regina pociene kaireje ir jolanta cepukeniene 74858132

P.D. Byla reikšminga dar vienu atžvilgiu: Lietuvos Kriminalinio policijos biuro pareigūnas 15 min. žurnalisto paklaustas apie tai, ar Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika, „atsakė”, kad ji yra saugoma liudytojų apsaugos įstatymo numatytais pagrindais kaip baudžiamojo proceso dalyvė ir nurodė į šią bylą, tuo metu nagrinėjamą Šiaulių apygardos teisme… Visuomenės kvailinimas akivaizdus, nes kiekvienas gali nesunkiai įsitikinti, kad tokios drastiškos priemonės, numatytos minėtame apsaugos įstatyme, kurio pirminė paskirtis buvo saugoti prabilusius gaujų narius nuo buvusių bendrų keršto, dėl tokių kaltinimų, kaip šmeižimas ar informacijos rinkimas iš viso negali būti taikomos:
„A.Skučienės suburtos grupės” kaltinimai: Dėl kvalifikuoto šmeižimo (BK 154 str. 2 d.), neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas (BK 167 str.), neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo (BK 168 str.), trukdymo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai (BK 231 str. 1 d.).
O štai minėto įstatymo 5 straipsnis: Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo pagrindai. Jame išvardinti visai kiti BK straipsniai:
1. Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant kriminalinę žvalgybą ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų, taip pat dėl apysunkių nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 2 dalyje, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba pasibaigus kriminalinei žvalgybai ar baudžiamajam procesui buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad:
1) asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus;
2) gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));